Internationella relationer

Grekland är medlem i NATO sedan 1952 och den 1 januari 1981 blev Grekland medlem i EG, nuvarande EU. Grekland är medlem i Euroområdet sedan den 1 januari 2001. Inom EU-samarbetet har Grekland engagerat sig för fördjupad europeisk integration, inklusive ett starkare säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete samt migrationsfrågor.

Se vidare:

Senast uppdaterad 04 aug 2020, 13.34