Internationella relationer

Militärt samarbete

Grekland blev medlem i NATO redan 1952, men i anslutning till Cypernkrisen 1974 valde man att lämna alliansen. 1981 gick Grekland återigen med i NATO. Försvarsutgifterna i landet uppgår till ca. 2,5 % av BNP.

Grekland har deltagit och deltar i internationella missioner i Bosnien och Hercegovina (EUFOR-Althea och EUPM), Somalia (ATALANTA), Palestina (EUPOL COPPS), Kosovo (EULEX och KFOR), Georgien (EUMM), Moldavien och Ukraina (EUBAM) samt Afghanistan (ISAF). Grekland bidrog även med resurser till insatserna i Libyen under 2011.

Senast uppdaterad 04 aug 2020, 13.33