Internationella relationer

Cypernfrågan

Grekisk militär försökte 1974 i ett kuppförsök ta makten på Cypern, vilket ledde till att Turkiet invaderade ön för att skydda de turkcypriotiska invånarna. Cypern är sedan dess uppdelat i en grek- och turkcypriotisk del och Grekland och Turkiet har olika uppfattningar om öns framtid.

Grekcyprioterna förkastade i en folkomröstning 2004 den s.k. Annan-planen, medan turkcyprioterna röstade för. Annan-planen gick ut på att göra Cypern till en federation med en grekcypriotisk och en turkcypriotisk delstat.

Förhandlingarna mellan grekcyprioter och turkcyprioter intensifierades under 2016. Förhandlingarna bröt dock ihop i schweiziska Crans-Montana under sensommaren 2017 och har därefter inte återupptagits. Under 2018 ökade spänningarna i området på grund av meningsskiljaktigheter mellan Cypern och Turkiet gällande utvinningsrättigheter till gas i Cyperns exklusiva ekonomiska zon (EEZ). EU har under 2019 varnat Turkiet för att utveckla sina planer att påbörja provborrningar efter gas och olja i Cyperns ekonomiska havszon. Spänningarna mellan Cypern och Turkiet intensifierades i samband med den avsiktsförklaring (MoU, Memorandum of Understanding) som undertecknades mellan Turkiet och Lybien i november 2019. Avtalet berörde en bilateral överenskommelse mellan Turkiet och Libyen angående ländernas maritima gränser.

Senast uppdaterad 04 aug 2020, 13.32