Ambassadens personal

Ambassadör Hans Henric Lundquist, Ambassadör Etiopien och Djibouti, ständig representant för AU, IGAD och UNECA 

 

Sektionen för politik, handels- och kulturfrågor

Stefan Roos Isaksson Ministerråd, chef för sektionen

 

Sektionen för administrativa och konsulära frågor

Christian Wåhlstedt Ambassadråd, chef för sektionen

 

Sektionen för försvarsfrågor 

Överstelöjtnant Patrik Edentoft  Försvarsattaché

 

Sektionen för bilateralt utvecklingssamarbete

Åsa Andersson  Ambassadråd, chef för sektionen 

 

Sektionen för regionalt utvecklingssamarbete

Joachim Beijmo Ambassadråd, chef för sektionen

 

Sektionen för migration

Fadumo Yussuf  Förste ambassadsekreterare, chef för sektionen

 

Robert Mattebo Återvändandesambandsman

 

 

 

Senast uppdaterad 25 jan 2023, 14.42