Ambassadens personal

Ambassadör Hans Henric Lundquist, Ambassadör Etiopien och Djibouti, ständig representant för AU, IGAD och UNECA 

 

Sektionen för politik, handels- och kulturfrågor

Stefan Roos Isaksson Ministerråd och chef för sektionen

 

Sektionen för försvarsfrågor 

Överstelöjtnant Patrik Edentoft  Försvarsattaché

 

Sektionen för bilateralt utvecklingssamarbete

Åsa Andersson  Ministerråd, chef för sektionen 

 

Sektionen för regionalt utvecklingssamarbete

Ulla Andrén Ambassadråd, Chef för sektionen

 

Sektionen för migration

Lisa Hallquist  Förste ambassadsekreterare, Chef för sektionen

Robert Attlevik Återvändandesambandsman

 

Sektionen för administrativa och konsulära frågor

Joakim Nilsson Ambassadråd, Chef för sektionen

 

 

Senast uppdaterad 12 nov 2018, 16.14