Sektionen för regionalt utvecklingssamarbete

Sveriges regionala utvecklingssamarbete med Afrika söder om Sahara hanteras av den regionala sektionen på ambassaden i Addis Abeba. Nuvarande strategi sträcker sig över perioden 2016–2021 med en budget som omfattar 4000 miljoner svenska kronor.

Syftet är att bidra till en ökad regional integration och stärkt kapacitet att möta gränsöverskridande utmaningar och möjligheter på regional nivå. Tematiska områden för Sveriges regionala utvecklingssamarbete med Afrika söder om Sahara under perioden 2016–2021 är: 

  • Förbättrad miljö, hållbar förvaltning av ekosystem och biologisk mångfald, hållbart nyttjande av naturresurser, minskad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan, klimatförändringar och naturkatastrofer.
  • Stärkt demokrati och jämställdhet samt ökad respekt för mänskliga rättigheter.
  • Förbättrade möjligheter och verktyg för fattiga och utsatta människor att kunna förbättra sina levnadsvillkor.
  • Mänsklig säkerhet och frihet från våld.

Arbetet sker främst i samarbete med regionala aktörer. Afrikanska Unionen och de regionala ekonomiska gemenskaperna är de mest framträdande mellanstatliga aktörerna för regionalt samarbete och integration. Afrikanska Utvecklingsbanken, specialiserade mellanstatliga organisationer samt civilsamhällesorganisationer är också viktiga partners.

 Synergier med Sveriges bilaterala utvecklingssamarbeten samt Sveriges regionala strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (hanterad av Svenska ambassaden i  Lusaka) eftersöks. Vidare koordineras arbetet med humanitära insatser så att Sverige bidrar till stärkt resiliens samt en övergång från tillfällig humanitär assistans till hållbart utvecklingssamarbete. 

För mer information om Sveriges strategi för regionalt utvecklingssamarbete med Afrika söder om Sahara, ladda ned strategin i sin helhet i menyn till höger.

Senast uppdaterad 17 dec 2020, 16.22