• Svenska

Om utlandet Hongkong

Generalkonsulatets reseinformation

Reseinformation för Hongkong och Macao

Senast uppdaterad 28 nov 2023, 10.11

Aktuella händelser

Information för dig som planerar resa i jul eller under Chinese New Year

Julen står för dörren och snart därefter kommer det kinesiska nyåret, helger då många reser. Generalkonsulatet vill därför påminna om att många länder i regionen kräver att ditt pass har en giltighetstid på minst sex månader vid inresa. Kontrollera gärna en extra gång giltighetstid på ditt pass! Om du behöver förnya ditt pass och befinner dig i Hongkong går det bra att boka en passtid via vår hemsida.

Ladda gärna ner appen UD resklar inför din resa. I appen finns aktuell reseinformation och du kan välja att få pushnotiser om just ditt resemål. Kom även ihåg att säkerställa att du har en giltig reseförsäkring under din utlandsvistelse, det är viktigt för att undvika höga kostnader om något inträffar.

Allmänna säkerhetsläget

Hongkongs och Macaos allmänna säkerhetsläge är tillfredsställande.

Larmnummer är 999.

Hälso- och sjukvård

Det allmänna hälsoläget och de sanitära förhållandena är relativt goda. Standarden på sjukhus, läkare och tandläkare är hög. Hepatit A förekommer tidvis. Det finns inga obligatoriska vaccinationer vid resor till Hongkong eller Macao.

Den täta trafiken och utsläppen från kolkraftverk i södra Kina medför mycket hög luftförorening. För personer med luftvägs- eller hjärtbesvär kan detta utgöra en svår påfrestning. På grund av otillräcklig avloppsrening är vattnet längs kusterna på sina ställen förorenat. På många platser hålls havsvattenkvaliteten under uppsikt och man ger rekommendationer om det går att bada. Kranvattnet håller drickbar standard.

För generella råd och information om eventuell vaccination, se 1177.se  Vårdguiden. 

Smittsamma sjukdomar

För allmän information och råd se svenska Folkhälsomyndigheten eller Hong Kong Centre for Health Protection hemsida.

Denguefeber

Ett fåtal fall av denguefeber importerat från utomlands rapporteras årligen i Hongkong. Sjukdomen sprids av myggor. För senaste uppdateringarna från Hongkong-myndigheterna om denguefeber, besök Centre for Health Protections hemsida.

COVID-19

Restriktioner relaterade till COVID-19 togs bort under våren 2023. För senaste information gällande rekommendationer vid inresa till Hongkong, samt övrig COVID-19-information, vänligen besök Hongkong COVID-19-hemsida.

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare behöver inte visering för att resa till Hongkong eller Macao. Du kan stanna i 90 dagar som besökare.

Det svenska passet måste dock ha en giltighetstid på en månad utöver det planerade besöket i Hongkong. Det vill säga en vistelse i Hongkong i två veckor kräver ett giltigt pass i sex veckor. Samma regler gäller för svenska medborgare som vill besöka Macao.

Alla frågor om viseringar och uppehållstillstånd besvaras av Hongkongs respektive Macaos myndigheter. I Hongkong kan du vända dig till Immigration Department. I Macao finns aktuell information på Macao-regeringens webbsida.

Många resebyråer och hotell i Hongkong erbjuder viseringsservice.

Ska du resa till Folkrepubliken Kina behöver du visering. Reser du via Peking eller Shanghais internationella flygplatser kan du i vissa fall stanna upp till 72 timmar utan visum. För mer information se kinesiska visumkontoret i Stockholms webbsida. 

OBS! Mycket viktig information angående transitering i Hongkong för vidare resor i Asien

Det har blivit allt vanligare att "skräddarsy" sin egen utlandsresa varför vi speciellt vill uppmärksamma dig som reser i regionen att komma ihåg att de flesta länder i Asien kräver att passet är giltigt minst 6 månader vid inresa, till skillnad mot Hongkong. Transiterar du i Hongkong några dagar för att senare resa vidare i Asien uppmanas du att noga kontrollera ditt pass innan avresan från Sverige. 

Det är inte möjligt att ansöka om provisoriskt nödpass vid Sveriges generalkonsulat i Hongkong för vidare resor i Asien. 

Kriminalitet och personlig säkerhet

Inga särskilda problem med den personliga säkerheten finns om normal försiktighet iakttas. Fickstölder kan förekomma i shoppingområden, vid restauranger och kaféer där turister rör sig. Större penningsummor, pass och andra värdeföremål bör förvaras i hotellets värdefack. Kopior av pass och visum bör helst hållas åtskilt från originalen.

Resande till Hongkong och Macao bör, liksom vid alla utlandsresor, ha en heltäckande reseförsäkring. Observera att sjukvården i Hongkong är dyr.

Lokala lagar och sedvänjor

En nationell säkerhetslag trädde i kraft i Hongkong den 1 juli 2020. Människor som grips enligt den nationella säkerhetslagen kan, under vissa omständigheter, överlämnas till Fastlandskina för rättegång. Den rättsliga påföljden för brott mot denna lag kan vara livstids fängelse. Lagstiftningen kan tillämpas på aktiviteter, inklusive uttalanden som gjorts på sociala medier, även utanför Hongkong.

Notera att rökförbud gäller på alla offentliga platser, restauranger, barer m.m. med böter upp till HKD 5000. Nedskräpning bestraffas med böter om HKD 1500.

Innehav av elpistoler/elchockvapen är förbjudet enligt lag i Hongkong. Straffen för innehav är mycket höga (upp till 100 000 HKD och max 14 års fängelse). Hongkong och Macao har mycket stränga straff för narkotikabrott. För mer information, vänligen se hemsidan tillhörande Hong Kong Police Force.

OBS! Person över 18 år är endast tillåten att föra in 1 liter alkohol, 19 cigaretter eller 1 cigarr eller 25 gram annan tobak i Hongkong. För frågor angående snusprodukter, vänligen besök eller kontakta Hongkongs tulldepartement.

Acceptera aldrig att ta med dig någon annans väska eller paket. Tänk på att alltid packa ditt bagage själv, se till att det är ordentligt låst och håll alltid uppsikt. Om du tar receptbelagd medicin är det lämpligt att ha med sig ett intyg från din läkare för att undvika onödiga diskussioner i tullen eller med immigrationsmyndigheten.

Naturförhållanden och katastrofer

Tyfonsäsong
Under sommarmånaderna, speciellt mellan juli och september, drabbas Hongkong och Macao ofta av regnoväder och tropiska cykloner (tyfoner och stormar). Det är mycket viktigt att du håller dig informerad om förhållandena där du är och att du följer lokala rekommendationer.

Hongkongs officiella metereologiska information

De flesta verksamheter stänger när tyfonvarning 8 hissas. Det påverkar kollektivtrafiken. Flygplatsen stängs inte automatiskt vid cyklonvarningar. Du bör kontakta ditt flygbolag för att informera dig om förseningar eller inställda avgångar. Se även Hong Kong International Airports hemsida.

Generalkonsulatet håller stängt vid signal 8 eller högre. Högre signaler är sällan i kraft mer än några timmar upp till en dag.

Regnoväder

Hongkong har även ett varningssystem för regnoväder då det kan regna mycket kraftigt med lokala översvämningar som följd. Generellt gäller att du stannar där du är om svart varning är utfärdad, läs mer om regnvarningssystemet.

Terrorism

Sannolikheten för att en terroristattack inträffar i Hongkong är låg. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst.

Allmänna råd: Du bör vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet du reser till. Du bör vara uppmärksam din omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Du bör hålla dig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om terrorism och hot utomlands på regeringens webbsida. 

Se även information om terrorism från Hongkongs säkerhetsmyndighet.

Trafiksäkerhet

I Hongkong är det vänstertrafik. Var uppmärksam när du korsar trafikerade vägar.

Kollektivtrafiken är mycket väl utvecklad i Hongkong och används av befolkningen i högre grad än på någon annan plats på jorden. Trots detta kan det tyckas vara tät trafik på gatorna. Hongkong är litet till ytan, endast en tredjedel så stort som Gotland, och det finns begränsad möjlighet att bygga ut vägnätet i de centrala delarna av staden. Trafikstockningar förekommer under rusningstid.

På de flesta kollektivtrafikalternativ kan man betala med ett s.k. Octopuskort. Detta kort fylls på med ett värde mellan HKD 50 och HKD 3000. Kortet kan även användas för att betala i affärer, restauranger och för attraktioner. Du kan köpa ditt Octopuskort på tunnelbanestationer (MTR) och på stationerna för flygplatstågen (Airport Express), alternativt i de flesta närbutiker. Kortet finns även digitalt via en app. Vänligen notera att Octopus for Tourists är den app som måste laddas ned om du saknar ett lokalt telefonnummer.

Det finns tre sorters taxi i Hongkong. Röd - finns i centrala delarna och kan köra till de flesta områden i Hongkong. Blå - Lantau-ön och Grön - Nya territorierna. Taxi i Hongkong är relativt billigt men notera att man endast kan betala med kontanter. Avgifter för tunnlar och broar läggs till priset man ser på taxametern. Det är lag på att man ska använda säkerhetsbälte.

17 okt 2023

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Med anledning av att två svenskar dödats i Bryssel i ett terroristdåd, uppmanas svenskar utomlands att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer