Sveriges generalkonsulat Hongkong

Lokaltid Hongkong
19:57
21 dec 2020

Information om UD:s avrådan med anledning av covid-19

UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder utanför EU, EES samt Schengenområdet till och med den 31 januari 2021. UD har genom tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till flertalet europeiska länder. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här

Aktuella händelser

 

Coronavirus (COVID-19)

Generalkonsulatet uppmanar svenska medborgare att hålla sig informerade om händelseutvecklingen och följa lokala myndigheters anvisningar och regler. För dig som är resenär, kontakta ditt flygbolag som bör kunna ge information om hela din resa. 

Information om restriktioner i Hongkong

För att begränsa spridning av coronaviruset har regeringen i Hongkong utlyst nödläge och vidtagit beredskapsåtgärder. Bestämmelserna ändras kontinuerligt.

Följande åtgärder har vidtagits:

  • Inreseförbud för alla resenärer som inte är bosatta i Hongkong. Resenärer som kommer från Fastlandskina, Macao och Taiwan är, under förutsättning att ingen resa till andra länder eller regioner har företagits de senaste 14 dagarna, undantagna. Läs mer här.
  • Resenärer som har checkat in till sin slutdestination får transitera via Hongkong. Läs mer här.
  • Vissa länder klassificeras som högriskländer. För resenärer som har besökt dessa gäller särskilda regler. Läs mer här.
  • Obligatorisk karantän för resenärer från alla länder inklusive Sverige. Olika karantänsbestämmelser gäller med anledning av varifrån du reser och bestämmelserna kan vara föremål för snabba ändringar. Läs mer här.
    • Samtliga inresande, förutom resande från Fastlandskina, Macao och Taiwan, måste spendera den obligatoriska karantänen på hotell. En hotellbokning för minst 21 dagar måste uppvisas för att få påbörja resan till Hongkong. Endast särskilt utpekade hotell godkänns för karantänvistelserna. Läs mer här.
    • Resenärer från Guangdong-provinsen och Macao är, under förutsättning att kriterier i 'Return2HK Scheme' är uppfyllda, undantagna. Läs mer här.
  • Obligatorisk hälsokontroll vid inresa till Hongkong. Alla resenärer testas för COVID-19. Läs mer här
  • Personer som anses löpa högre risk för att vara smittade av COVID-19 kan kallas till obligatorisk testing. Exempelvis personer som har befunnit sig i lokaler där flera smittade har påträffats. Läs mer här

För information om åtgärder och restriktioner i Macao, se Macao Tourism Government's hemsida.

Svenska medborgare ombedes registrera sig på svensklistan så att konsulatet kan gå ut med information vid behov. Om vi inte vet att du befinner dig i Hongkong kan vi inte nå dig. Vi ber också dig som lämnat Hongkong att ta bort dina uppgifter från svensklistan så att vi inte söker dig i onödan. Ladda gärna ner appen Resklar där UD ger råd inför utlandsresan.

Information om restriktioner i Sverige

UD avråder från icke nödvändiga resor till flera länder.

Det råder inreseförbud till Sverige t.o.m. den 31 mars 2021. Alla resor till Sverige stoppas inte och flertalet länder undantas. Svenska medborgare och andra personer som är bosatta i Sverige kommer att kunna återvända till sina hem.

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Myndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin hemsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst hänvisar vi till deras frågor och svar här. Du kan också läsa mer om utbrotten här.

Även på WHO:s hemsida finns ytterligare information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet och dess verkningar, läs mer här.

Nationell säkerhetslag

En ny nationell säkerhetslag trädde i kraft i Hongkong den 1 juli 2020. Den rättsliga påföljden för brott mot denna lag kan vara livstids fängelse. Människor som grips enligt den nationella säkerhetslagen kan också, under vissa omständigheter, överlämnas till Fastlandskina för rättegång. Lagstiftningen kan tillämpas på aktiviteter, inklusive uttalanden som gjorts på sociala medier, även utanför Hongkong.

Demonstrationer och oroligheter i Hongkong 

Generalkonsulatet vill uppmärksamma svenska medborgare som befinner sig i Hongkong om att oroligheter har ägt rum. Det har förekommit sammandrabbningar mellan polis och demonstranter som varit våldsamma. Demonstrationerna har tidvis haft stor påverkan på framkomligheten i trafiken och tunnelbanesystemet (MTR). Du bör hålla dig uppdaterad kring utvecklingen genom att följa lokala nyheter och information från lokala myndigheter.

Tyfonsäsong

Under sommarmånaderna, speciellt mellan juli och september, drabbas Hongkong ofta av regnoväder och tropiska cykloner (tyfoner och stormar). Det är mycket viktigt att du håller dig informerad om förhållandena där du är och att du följer officiella rekommendationer. Generalkonsulatet håller stängt vid tyfonsignal 8 eller högre. Läs mer under Naturförhållanden och katastrofer i Hongkong.

Om du har en specifik fråga är du välkommen att kontakta oss via telefon eller mejl.

Senast uppdaterad 21 jan 2021, 15.20
Generalkonsulatets reseinformation

Vanliga frågor

Ska du resa hit eller är du redan här?

Ambassaden erbjuder reseinformation och konsulär service för svenskar, före och under vistelsen.

Non-swedish citizen interested in Sweden

Working in Sweden, travel to Sweden, study in Sweden or just interested in Sweden?

Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse.

Läs mer
Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Läs mer
Misstanke om oegentligheter

Anmäl till UD

Om du misstänker brott eller andra oegentligheter med koppling till utrikesförvaltningens verksamhet, anmäl till UD:s Regeltillsyn.

Läs mer