Meny

Generalkonsulat Hongkong

Lokaltid Hongkong
12:25

Aktuella händelser

2020-01-17

Oroligheterna i Hongkong har dämpats under den senaste tiden. Situationen är fortfarande oförutsägbar och vi rekommenderar, likt tidigare, alla svenska medborgare att iaktta stor försiktighet, undvika folksamlingar och noga följa lokala nyheter.  Under kommande helg, 18-19 januari, väntas nya protester. På söndag, 19 januari, har det avviserats demonstrationer bl.a. runt området kring Central.

Generalkonsulatet uppmanar alla svenska medborgare att registrera sig på svensklistan så att konsulatet kan gå ut med information vid behov: https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan/. Om vi inte vet att du befinner sig i Hongkong kan vi inte heller nå dig. Vi ber också dig som lämnat Hongkong, att ta bort dina uppgifter från svensklistan så att vi inte söker dig i onödan: https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan/avanmälan/.

De allmänna transportmedlen har påverkats men tunnelbanesystemet (MTR) går nu som vanligt med undantag för ett par linjer som fortfarande är avstängda. 

Länk till information om de allmänna transportmedlen i Hongkong: https://goo.gl/vQrCWi

Transport Department of HKSAR, special traffic website: https://www.td.gov.hk/en/special_news/spnews.htm

Resenärer bör vara medvetna om att flygtrafiken kan komma att påverkas liksom begränsade möjligheter att ta sig till och från HK International Airport med Airport Express. Tänk därför på att vara ute i mycket god tid före avresa.

Länk till Hong Kong International Airport: https://www.hongkongairport.com

HKIA airline contact number:
https://www.hongkongairport.com/en/flights/airlines-information/airlines.page?fbclid=IwAR2r3CykY7XCug_ldPAbm7a4vi26LqU0L7mv96jHGkqhvLHY6RNCyDJK_KY

Ett nytt coronavirus har smittat människor som befunnit sig på en specifik marknad i Wuhan, i Kina. Risken för importfall till Sverige anses mycket låg. Folkhälsomyndigheten uppdaterar sin hemsida och följer utvecklingen, läs mer här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/coronavirus-wuhan-kina-januari-2020/

Om du har en specifik fråga är du välkommen att kontakta oss via telefon eller mejl.

The unrest in Hong Kong has eased somewhat in recent days. We recommend, as before, all Swedish citizens to exercise great caution to avoid crowds and follow local news. New protests are expected over the coming weekend, 18-19 January. On Sunday, 19 January, demonstrations are expected around the area of Central.

The Consulate General urges all Swedish citizens to register on the Swedish list so that the consulate can issue information when needed: https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan/. If we do not know you are in Hong Kong, we cannot reach you. We also ask you who have left Hong Kong to update your information on the Swedish list so that we do not seek you unnecessarily: https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan/avanmälan/.

The public transport system was affected during the unrest but is now running as normal with the exception for a few lines, which are still closed. 

Link to public transport information in Hong Kong: https://goo.gl/vQrCWi

Transport Department of HKSAR, special traffic website: https://www.td.gov.hk/en/special_news/spnews.htm

Travelers should also be aware that there are extra security controls at HK International Airport and that travelling with Airport Express can be affected. Therefore, be sure to allow extra time to travel to the airport and for completing check-in procedures.

Therefore, be sure to allow extra time to travel to the airport and for completing check-in procedures.

Link to Hong Kong International Airport: https://www.hongkongairport.com

Link to airline contact numbers: https://www.hongkongairport.com/en/flights/airlines-information/airlines.page?fbclid=IwAR2r3CykY7XCug_ldPAbm7a4vi26LqU0L7mv96jHGkqhvLHY6RNCyDJK_KY

A new coronavirus has infected people found in a specific market in Wuhan, China. The risk of import cases to Sweden is considered very low. The Public Health Agency of Sweden updates its website and follows the development, read more here: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/coronavirus-wuhan-kina-januari-2020/

 If you have a specific question you are welcome to call or email us directly.

____________________________

Demonstrationer

Generalkonsulatet vill uppmärksamma svenska medborgare som befinner sig i eller planerar att besöka Hongkong om att det har hållits ett flertal stora demonstrationer i Hongkong sedan juni. Detta har under vissa tider haft stor påverkan på framkomlighet och kollektivtrafik. Flygtrafik till och från Hongkong har också drabbats. Vänligen notera att en ökad granskning av resenärers elektroniska enheter har rapporterats vid gränskontrollerna mellan Hongkong och Kina.

Hongkongs regering införde den 5 oktober 2019 ett maskeringsförbud. Förbudet innebär att maskering av ansiktet under vissa omständigheter, såsom under olovlig sammankomst och allmänna möten, är straffbart med böter och fängelse som påföljd.

Det har i samband med detta också förekommit sammandrabbningar mellan polis och demonstranter där det har förekommit våldsamheter. Situationen är oförutsägbar och du bör vara vaksam och hålla dig uppdaterad kring utvecklingen. Följ lokala media och myndigheter för uppdateringar kring situationen. Undvik områden där demonstrationer och stora folksamlingar förekommer.

Demonstrations

Swedish citizens who plan to visit Hong Kong or are already in Hong Kong should be aware of the numerous large-scale demonstrations that have been going on since June. Public transport and flight traffic to and from Hong Kong have been affected. Please also note that increased screening of travelers’ electronic devices has been reported at the border crossings between Hong Kong and China.

On October 5 2019 the Hong Kong government invoked a masking ban. The regulation means the use of facial covering in certain circumstances such as unlawful assembly, unauthorized assembly, public meeting or public procession is an offence, and is liable on conviction to a fine and imprisonment. 

In connection with the demonstrations, violent clashes have also taken place between police and protesters. The situation remains unpredictable, so you should remain vigilant and keep up to date with developments. Please monitor local media and local authorities for updates on the situation. Please avoid large public gatherings and areas where demonstrations occur.

Cyklonsäsong

Under sommarmånaderna, och speciellt mellan juli och september, drabbas Hongkong ofta av tropiska cykloner och regnoväder. Det är mycket viktigt att man håller sig informerad om förhållandena där man är och att man följer officiella rekommendationer. Läs mer under Naturförhållanden och katastrofer.

Cyclone season

During summer months, and particularly during July to September, Hong Kong is often affected by tropical cyclones and rainy weather. It is important to follow official recommendations. Read more on Natural conditions and hazards.

Senast uppdaterad 17 jan 2020, 13.00
Ambassadens reseinformation

Generalkonsulatet stängt - Jul och Nyår

15 dec 2019

Sveriges generalkonsulat i Hongkong håller stängt under jul och nyår under dagarna:

Nyheter

Vanliga frågor

Ska du resa hit eller är du redan här?

Ambassaden erbjuder reseinformation och konsulär service för svenskar, före och under vistelsen.

Non-swedish citizen interested in Sweden

Working in Sweden, travel to Sweden, study in Sweden or just interested in Sweden?