Meny

Generalkonsulat Hongkong

Lokaltid Hongkong
07:26

Aktuella händelser

Uppdaterad 2019-10-14

Generalkonsulatet vill uppmärksamma svenska medborgare som befinner sig i, eller planerar att besöka Hongkong att det har förekommit stora, ibland våldsamma, demonstrationer i större delar av Hongkong.

Hongkongs regeringen införde den 5 oktober 2019 ett maskeringsförbud. Förbudet innebär att maskering av ansiktet under vissa omständigheter, såsom under olovlig sammankomst och allmänna möten, är straffbart med böter och fängelse som påföljd.

Under veckan 14 - 20 oktober har ytterligare demonstrationer aviserats. 

Vi rekommenderar därför svenska medborgare att iaktta stor försiktighet, undvika demonstrationer och större folksamlingar och noga följa lokala nyheter.

De allmänna transportmedlen har påverkats och då särskilt tunnelbanesystemet (MTR) som vid tillfällen varit helt avstängt. Detta har inneburit begränsad framkomlighet. MTR har aviserat att öppettiderna för tunnelbanesystemet fortsatt kommer att begränsas, t.ex. kvällstid.

Länk till information om de allmänna transportmedlen i Hongkong: https://goo.gl/vQrCWi

Transport Department of HKSAR, special traffic website: https://www.td.gov.hk/en/special_news/spnews.htm

Resenärer bör vidare vara medvetna om att flygtrafiken kan komma att påverkas liksom begränsade möjligheter att ta sig till och från HK International Airport med Airport Express. Tänk därför på att vara ute i mycket god tid före avresa.

Länk till Hong Kong International Airport: https://www.hongkongairport.com

HKIA airline contact number:
https://www.hongkongairport.com/en/flights/airlines-information/airlines.page?fbclid=IwAR2r3CykY7XCug_ldPAbm7a4vi26LqU0L7mv96jHGkqhvLHY6RNCyDJK_KY

Om du har en specifik fråga är du välkommen att kontakta oss via telefon eller mejl.

Swedish citizens who are in Hong Kong, or plan to visit Hong Kong, should be aware that there have been large, at times violent, demonstrations in many parts of Hong Kong.

On October 5 2019 the Hong Kong government invoked a masking ban. The regulation means the use of facial covering in certain circumstances such as unlawful assembly, unauthorized assembly, public meeting or public procession is an offence, and is liable on conviction to a fine and imprisonment. 

More demonstrations have been announced during the coming week (14 - 20 October). 

Therefore, we strongly recommend Swedish citizens to remain vigilant, avoid demonstrations and large crowds and closely follow local media.

The public transport system has been affected and especially the train service (MTR) which at times has been completely shut down. MTR has announced that the opening hours for the train service will be partially limited until further notice.

Link to public transport information in Hong Kong: https://goo.gl/vQrCWi

Transport Department of HKSAR, special traffic website: https://www.td.gov.hk/en/special_news/spnews.htm

Travelers should also be aware that air traffic may be affected as well as limited opportunities to get to and from HK International Airport with Airport Express. Therefore, be sure to allow extra time to travel to the airport and for completing check-in procedures.

Link to Hong Kong International Airport: https://www.hongkongairport.com

Link to airline contact numbers: https://www.hongkongairport.com/en/flights/airlines-information/airlines.page?fbclid=IwAR2r3CykY7XCug_ldPAbm7a4vi26LqU0L7mv96jHGkqhvLHY6RNCyDJK_KY

 If you have a specific question you are welcome to call or email us directly.

____________________________

Demonstrationer

Generalkonsulatet vill uppmärksamma svenska medborgare som befinner sig i eller planerar att besöka Hongkong om att det har hållits ett flertal stora demonstrationer i Hongkong sedan juni. Detta har under vissa tider haft stor påverkan på framkomlighet och kollektivtrafik. Flygtrafik till och från Hongkong har också drabbats. Vänligen notera att en ökad granskning av resenärers elektroniska enheter har rapporterats vid gränskontrollerna mellan Hongkong och Kina.

Det har i samband med detta också förekommit sammandrabbningar mellan polis och demonstranter där det har förekommit våldsamheter. Situationen är oförutsägbar och du bör vara vaksam och hålla dig uppdaterad kring utvecklingen. Följ lokala media och myndigheter för uppdateringar kring situationen. Undvik områden där demonstrationer och stora folksamlingar förekommer.

Demonstrations

Swedish citizens who plan to visit Hong Kong or are already in Hong Kong should be aware of the numerous large-scale demonstrations that have been going on since June. Public transport and flight traffic to and from Hong Kong have been affected. Please also note that increased screening of travelers’ electronic devices has been reported at the border crossings between Hong Kong and China.

In connection with the demonstrations, violent clashes have also taken place between police and protesters. The situation remains unpredictable, so you should remain vigilant and keep up to date with developments. Please monitor local media and local authorities for updates on the situation. Please avoid large public gatherings and areas where demonstrations occur.

Cyklonsäsong

Under sommarmånaderna, och speciellt mellan juli och september, drabbas Hongkong ofta av tropiska cykloner och regnoväder. Det är mycket viktigt att man håller sig informerad om förhållandena där man är och att man följer officiella rekommendationer. Läs mer under Naturförhållanden och katastrofer.

Cyclone season

During summer months, and particularly during July to September, Hong Kong is often affected by tropical cyclones and rainy weather. It is important to follow official recommendations. Read more on Natural conditions and hazards.

Senast uppdaterad 14 okt 2019, 16.33
Ambassadens reseinformation

Deklaration av EU:s höga representant för utrikes frågor på EU:s vägnar om situationen i Hongkong

02 okt 2019

Deklaration av EU:s höga representant för utrikes frågor på EU:s vägnar om situationen i Hongkong

Nyheter

Vanliga frågor

Ska du resa hit eller är du redan här?

Ambassaden erbjuder reseinformation och konsulär service för svenskar, före och under vistelsen.

Non-swedish citizen interested in Sweden

Working in Sweden, travel to Sweden, study in Sweden or just interested in Sweden?