• Svenska

Om utlandet Hongkong

Reseinformation

Här hittar du reseinformation kring Hongkong och Macao.

Generalkonsulatets reseinformation

Generalkonsulatets reseinformation innehåller landspecifik information och aktuella händelser som kan påverka dig som är i landet.

Generalkonsulatets reseinformation – Hongkong

UD:s generella reseinformation

På regeringen.se finns UD:s reseavrådan, råd och tips inför din utlandsresa och information om vilken hjälp du kan få av UD i olika situationer.

UD:s reseinformation på regeringen.se