Meny

Om utlandet Venezuela

Avrådan

Venezuela - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till Venezuela.

13 maj 2020

Förlängd avrådan för alla länder

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till och med den 15 juli 2020.

Läs mer här

Aktuella händelser

Svenska utrikesdepartementet avråder från icke-nödvändiga resor till alla länder. Se länk: https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/utlandsresor--avradan-for-alla-lander.

Reguljära passagerarflyg till Venezuela ställs in fr o m den 15 mars en månad framåt som en av åtgärderna för att förhindra smittspridning av Coronavirus COVID 19 i landet. Även inrikesflyg ställs in.

Kontakta konsulatet i Caracas, consuladogensuecia@gmail.com, konsul Robert Rehder, för att lista svenskar på väntelistor för flyg som koordineras av EU (eller andra medlemsstater) i Caracas.

Lokala myndigheter inför olika åtgärder för att hindra smittspridning, bl.a. karantäner, förbud mot folksamlingar och förbud mot transit genom delstater. Tisdagen den 17 mars infördes en nationell karantän. En familjemedlem får röra sig utanför hemmet för att gå till matvaruaffärer eller apotek.

Hälsomyndigheter har uppmanat individer som rest in från EU att isolera sig under tolv dagar. Svenskar uppmanas att följa myndigheternas anvisningar och instruktioner. Ändringar kan införas med kort varsel. Skolor och universitet stängs 16 mars och ansiktsmasker ska användas utomhus och på allmänna kommunikationsmedel.

Säkerhetsläget i landet fortsätter vara allvarligt med hög kriminalitet, instabil politisk och ekonomisk situation samt brist på medicin, mat, el och vatten. Bränslesituationen uppges vara mycket svår i flera delar av landet. Längre strömavbrott förekommer. Illegala beväpnade grupper är aktiva utmed gränsen mot Colombia och Brasilien med viss kidnappningsrisk.

Svenskar uppmanas hålla kontakten med anhöriga, och bofasta uppmanas lämna kontaktuppgifter till konsulatet i Caracas samt registrera sig på svensklistan på Swedenabroad: https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan/

 

 

Senast uppdaterad 25 mar 2020, 14.16
Ambassadens reseinformation

Vanliga frågor