Om utlandet Venezuela

Avrådan

Venezuela - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till Venezuela.

31 mar 2021

Information om UD:s avrådan med anledning av covid-19

UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder utanför EU, EES, Schengenområdet samt Storbritannien till och med den 31 maj 2021. UD har genom tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till flertalet europeiska länder. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här

Aktuella händelser

Spridningen av coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av denna information.

Säkerhetsläget i landet

De flesta städer i Venezuela vittnar om en ökad brottslighet, politisk och ekonomisk instabilitet, långvariga strömavbrott samt brist på basvaror och nödvändiga tjänster.

Tillgången till bränsle, medicin, mat, el och vatten uppges vara begränsad i flera delar av landet. Illegala beväpnade grupper är aktiva utmed gränsen mot Colombia och Brasilien. Det finns en viss risk för kidnappning.

Svenskar uppmanas hålla kontakten med anhöriga, bofasta uppmanas lämna kontaktuppgifter till konsulatet i Caracas samt registrera sig på svensklistan: Svensklistan - Sweden Abroad

Senast uppdaterad 12 maj 2021, 14.25
Ambassadens reseinformation

Vanliga frågor

Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse.

Läs mer
Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Läs mer