• Svenska

Om utlandet Colombia

Avrådan

Colombia - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till regionen Catatumbo i departementet Norte de Santander vid gränsen mot Venezuela. Vidare avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till provinsen Tumaco i departementet Nariño.

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 24 maj 2023, 13.11

Aktuella händelser

Ökad seismisk aktivitet Nevado de Ruiz

Ökad seismisk aktivitet har registrerats under de senaste veckorna vid vulkanen Nevado del Ruiz. Nationella myndigheter har utfärdat en orange varning gällande ökad risk för vulkanutbrott, vilket kan betyda att ett omfattande utbrott kan inträffa inom dagar eller veckor. Närliggande kommuner är i beredskapsläge.

Resenärer bör hålla sig uppdaterade via lokala medier, de colombianska myndigheten för katastrofriskhantering hemsida och hemsidan för Colombias geologiska institut samt följa myndigheters anvisningar.

Aska från vulkanen kan påverka flygtrafiken och flygplatser kan komma att stängas med kort varsel.

Information om covid-19 i Colombia 

Reseinformation gällande covid-19 finns på sidan om in- och utresebestämmelser.

In- och utresebestämmelser

Information om Covid-19

Resenärer uppmanas att hålla sig informerade om situationen där de befinner sig genom bland annat lokal myndigheters hemsidor.

För information angående smittspridningen i Colombia; World Health Organization.

Särskilda inresebestämmelser

Kommersiell flygtrafik är öppen i Colombia. Även Colombias havs-, land- och flodgränser är öppna för inresa.

För inresa till Colombia gäller: 

 • Mellan 24 - 1 timmar innan avresa ska ett digitalt formulär "Check Mig" fyllas i på Migración Colombias hemsida. En bekräftelse kommer skickas till angiven mejladress och ska visas upp vid ankomst till Colombia. Detta formulär behöver också fyllas i vid utresa från Colombia.
 • Användning av kirurgisk ansiktsmask är rekommenderat under hela resan för personer över 60 år och personer med underliggande sjukdomar, den rekommenderade modellen av ansiktsmask är N95. 

För utresa från Colombia krävs:

 • Mellan 24 - 1 timmar innan avresa ska ett digitalt formulär "Check Mig" fyllas i på Migración Colombias hemsida.
 • Passagerare som ska lämna Colombia behöver vara på plats på flygplatsen minst 3 timmar innan flygets avgång om inget annat anges av flygbolaget.
 • Resenären bör vara medveten om inreseregler för både destinationslandet samt land för mellanlandning, såsom karantän- eller testkrav.

Lokala restriktioner

 • Det är fortfarande obligatoriskt i hela landet att bära munskydd vid besök av sjukhus och vårdcentraler, inom äldreomsorgen samt rekommenderat inom all typ av kollektivtrafik.
 • Svenskar uppmanas att i förväg kolla upp vad som gäller i den stad/kommun i Colombia de planerat att besöka.
 • Regionala myndigheter kan besluta om lokala restriktioner med kort varsel.
 • Resenärer bör hålla sig uppdaterade med offentliga källor från relevant lokal myndighet, flygbolag samt lokal nyhetsrapportering.

Råd till svenska resenärer

Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler samt vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader.

Länkar och telefonnummer om covid-19 i Colombia

Ambassadens växel är öppen helgfri måndag till fredag
kl. 08.00-12.00 (lokal tid)
Telefonnummer +57-601-325 6100.

 • Colombias hälsomyndighet uppdaterar fortlöpande information om situationen.
 • Nationella hälsolinjen för information om Covid-19 från ditt område.

Generella in-och utresebestämmelser

För inresa i Colombia vid turistbesök (maximalt 90 dagar) krävs inte visum för svenska medborgare. Var noga med att se till att få in- och utresestämplar i passet för att undvika böter.

Du kan behöva uppvisa bevis på återresa eller vidareresa vid inresa till Colombia. Kontrollera de senaste inresereglerna med den colombianska ambassaden i Stockholm innan avresa.

Väl i Colombia kan vistelsen förlängas med upp till 90 dagar genom att ansöka hos migrationsmyndigheten, Migración Colombia. Som besökare tillåts en vistelse i Colombia i max 180 dagar under en tolvmånadersperiod.

Colombianska visum som gäller längre än 90 dagar måste registreras på migrationsmyndigheten (Migración Colombia) eller online inom 15 dagar efter ankomst till Colombia.

För att stanna länge samt för att kunna arbeta i Colombia kan ansökan om visum göras före eller efter inresa. Ansökan om visum kan antingen göras online via Colombias utrikesdepartements hemsida (Cancillería), eller på utrikesdepartementets huvudkontor i Bogotá.

Stanna inte längre än ditt visum tillåter, det innebär böter och risk för deportering, på egen bekostnad.

För inresa i Colombia krävs att passet är giltigt, helt och med ledig sida för stämpel. Passet måste vara giltigit under hela din vistelsetid i Colombia, det rekomenderas att passat är giltigt minst 6 månader från inresedatum. Dessutom bör resenären kunna redovisa sitt utresedatum, uppvisa en hotellbokning eller annan bostadsadress samt kunna bevisa ekonomisk solvens.

För information om vilken typ av inresetillstånd som krävs för icke turistrelaterade vistelser, till exempel vid tjänsteresa eller företagsbesök, kontakta Colombias ambassad i Stockholm eller migrationsmyndigheten i Colombia.

Vid resa till öarna San Andres, Providencia eller Santa Catalina, måste ett turistkort (särskild skatt) köpas på flygplatsen vid avresan. Turister som stannar kvar i mindre än 24 timmar och barn under sju år är undantagna. Kontrollera med flygbolaget innan resan vad som gäller.

Vaccination mot gula febern krävs för den som nyligen besökt ett land med risk för gula febern. Detta gäller även vid transit i ett sådant land. Det är viktigt att resenären kan uppvisa ett vaccinationskort eller annat intygande dokument vid inresa till Colombia. Resa till Colombia från till exempel Brasilien kan i princip nekas utan vaccinationsintyg.

Svenskar med colombianskt medborgarskap ska uppvisa sitt colombianska pass för in- och utresa (ID-kort är inte tillräckligt för att lämna landet). Enligt colombiansk lag ska personer som är födda i Colombia och som inte aktivt har sagt upp sitt colombianska medborgarskap visa upp sitt colombianska pass för in- och utresa. Detta trots att colombiansk lagstiftning före 1 januari 1991 inte tillät dubbla medborgarskap och att det finns personer som har förlorat sitt colombianska medborgarskap i samband med att de har beviljats svenskt medborgarskap. Personer som har förlorat sitt colombianska medborgarskap enligt svensk lagstiftning i samband med att de beviljats svenskt medborgarskap före 1 juli 2001, när Sverige inte tillät dubbla medborgarskap, kan också krävas på colombianskt pass så länge personen inte aktivt har avsagt sig sitt colombianska medborgarskap.

Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel. Det är resenärens ansvar att tillse att inresan i Colombia sker i enlighet med landets bestämmelser. Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav.

Resa med minderårig

Colombia kan kräva ett intyg för barn som reser ut ur landet med endast en vårdnadshavare. Vänligen ta kontakt med Colombias ambassad i Stockholm eller landets migrationsmyndighet, Migracíon Colombia, för vidare information.

Resa med receptbelagd medicin

Kontrollera med Colombias ambassad i Sverige om det finns några restriktioner för att ta med din receptbelagda medicin in i landet. Tänk på att vissa mediciner kan vara olagliga utomlands, och att det är vistelselandets lagar som gäller. Ta alltid med ett utskrivet recept från läkaren för den medicin du tar med dig. Om du ska resa med läkemedel som är narkotikaklassade är det viktigt att tänka på att särskilda intyg kan behövas.

Colombias ambassad i Stockholms hemsida: http://suecia.embajada.gov.co/

Colombias migrationsmyndighets hemsida: www.migracioncolombia.gov.co

För adopterade

Observera att enligt colombiansk lag kan personer som adopterats från Colombia från 1 januari 1991 och som inte har sagt upp sitt colombianska medborgarskap komma att behöva uppvisa colombianskt pass för in- och utresa i landet. Även adopterade före 1 januari 1991, när Colombia inte tillät dubbla medborgarskap, kan krävas på colombianskt pass ifall de inte kan bevisa att de förlorat det colombianska medborgarskapet i samband med att de fick svenskt medborgarskap. Ofta räcker det med att visa upp adoptionshandlingar för att kunna förklara situationen.

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetssituationen i flera av landets regioner, främst på landsbygden, är allvarlig. Väpnade konflikter mellan illegala grupper förekommer. Framförallt i landsbygdsområden i regionerna Antioquia, Arauca, Catatumbo, Cauca, Chocó, Cordoba, Norra Santander, i städerna Buenaventura och Tumaco samt i de områden som gränsar till Panama, Venezuela och Ecuador.

Om du befinner dig i eller planerar att resa till nämnda regioner, följ lokala nyheter och var uppmärksam på myndigheternas anvisningar. Svenskar uppmanas till extra stor försiktighet. Landsvägen Panamericana och större städer är undantagna. 

Affärs- och turistresor till landets storstäder samt turistområden kan dock företas utan problem, dock med sedvanlig försiktighet. Stölder, rån och överfall sker i storstäderna och på turistorter, både dag och kvällstid.

Demonstrationer är frekvent förekommande i Bogotá och andra colombianska städer. Det är inte ovanligt att polisen skingrar demonstranter med tårgas. Under våren/sommaren 2021 förekom omfattande demonstrationer i landet. Demonstrationerna var överlag fredliga, men våldsamheter och förstörelse på byggnader och infrastruktur förekom. Flera personer skadades eller miste livet under demonstrationerna, både civila och polis. Det förekom även vägblockader i flera städer.

Landminor förekommer i vissa regioner och civila har omkommit. Avvik inte från vägar och välanvända stigar.

Colombia är ett av de länder i världen som har flest antal personminor och olyckor som drabbar civila har inträffat och på senare tid ökat. Försiktighet bör iakttas i områden utanför huvudleder.

Det säkraste sättet att färdas i Colombia är med flyg, även om det finns busstransporter mellan samtliga större städer. Vägnätet är dock undermåligt i vissa delar av landet. Trafikolyckor är vanligt förekommande. 

Kraftiga regn kan orsaka vägras och jordskred. Information om vägnätet kan sökas på colombianska polisens hemsida: www.policia.gov.co/estado-vias.

Säkerhetssituationen kan snabbt komma att förändras, det är därför viktigt att noga undersöka läget i den region som ska besökas samt följa lokal nyhetsrapportering.

Terrorism

Terroristdåd utförda av illegala väpnade grupper förekommer i Colombia, främst på landsbygden, men har dock även ägt rum i storstäder under senaste året.

Måltavlan för terroristdåden är dock vanligtvis inte utländska turister. Det finns en hotbild mot polisiära och militära anläggningar. Risken att terrorattacker sker i offentliga och andra turisttäta områden går inte att utesluta. Under större event samt vid folksamlingar och offentliga demonstrationer bör extra försiktighet iakttas.

Naturförhållanden och katastrofer

Bergskedjan Anderna sträcker sig igenom Colombia och utgör en jordbävningsdrabbad riskzon. Senaste allvarliga jordbävningen drabbade kafferegionen Armenia år 1999. Mindre jordbävningar förekommer, framförallt i vulkantäta Huila. Även vulkanutbrott påträffas, senast i augusti 2010 i regionen Nariño.

Den 13 november 2020 passerade orkanen Iota västra Karibien vilket medförde omfattande skador på ön Providencia. Providencia är del av den colombianska skärgården San Andrés, vilket är en populär turistdestination.

Massiva regnfall och översvämningar är vanligt förekommande i stora delar av landet, vilket bland annat orsakar skador på infrastruktur och gör vägarna periodvis svårframkomliga. Strömavbrott är även vanligt förekommande till följd av regnfall.

Regnperioderna varierar över landets olika klimatzoner, för mer information se: https://severeweather.wmo.int/ Perioderna april till maj, samt oktober till november anses generellt vara de regntätaste månaderna. Klimatförändringar verkar ha haft inverkan på dessa perioder och utökat dem.

Hälso- och sjukvård

Besökare till huvudstaden Bogotá kan behöva några dagar för att vänja sig vid den höga höjden, 2600 meter över havet. Kranvattnet ska vara säkert att dricka i Bogotá, i övriga delar av landet rekommenderas vatten på flaska.

Ha i åtanke att sjukdomar och parasiter i hög grad förekommer i relation till områdets geografiska höjd och topografi.

I de stora städerna finns privata sjukhus och kliniker med god standard. Allmänna sjukhus är fungerande men rekommenderas inte. På landsbygden och i mindre städer är standarden på hälsovården ofta undermålig. Vid nödfall ring nummer 123 för att beställa en ambulans.

Psykisk ohälsa
Innan avresa är det bra att ta reda på vilken typ av vård som går att få om ens psykiska hälsa skulle försämras på plats. Tillgång till vårdinrättningar med adekvat behandling kan variera stort mellan olika regioner, likaså förståelsen och kunskapen om psykisk ohälsa. Ta kontakt med läkare i god tid före resan för att få råd och tillräckligt med medicin för hela utlandsvistelsen. Det kan det vara svårt att få tag på mer medicin på plats ifall medhavda mediciner skulle ta slut. Under följande länk finns mer information och tips på förebyggande åtgärder inför resan.

Vaccinering
Malaria, denguefeber, gula febern, chikungunyafeber samt zikavirus förekommer i vissa områden i Colombia, i synnerhet vid kusten och i låglänta delar av landet. Under 2019 och 2020 har fallen av denguefeber ökat med närmare 93% i Colombia. Resenären bör således vidta åtgärder för att undvika myggbett och ha ett aktualiserat vaccinationsskydd. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa, ljusa ärmar och byxor), myggnät och luftkonditionering minskar risken att bli stucken.

Dengue- och zikaviruset överförs främst via stick från myggor som bär på smittan. Kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör kontakta hälso- och sjukvården för information och individuell rådgivning inför en resa till områden där det finns en spridning av zikaviruset.

Vaccination mot gula febern krävs för dig som nyligen besökt ett land med risk för gula febern. Detta gäller också om du varit i transit på flygplasten i ett sådant land. Det är viktigt att resenären då kan uppvisa vaccinationskort eller annat intygande dokument vid inresa till Colombia. 

Resenärer som planerar att besöka regionerna Magdalena, Cesar, Chocó, La Guajira, Atlantkusten inklusive Sierra Nevada, Norra Santander samt Amazonasområdet rekommenderas vaccination mot gula febern då det är krav på detta i delar av dessa regioner. För inträde till Nationalparker i tropiska områden som Parque Tayrona i Magdalena, krävs ett vaccinationsintyg mot gula feber.

För mer information om regionerna se:www.minsalud.gov.co/saludalviajero

Resenärer bör försäkra sig om att de har ett tillräckligt vaccinationsskydd. För ytterligare hälsoinformation och information om vaccin, kontakta din närmaste vaccinationscentral.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten rådgivande myndighet i hälso- och smittskyddsfrågor. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Apotek i Colombia kallas för ”droguerías” eller "farmacias" och kan identifieras med ett kors på logotypen. De flesta apotek i Colombia erbjuder även hemleverans.

Se till att din reseförsäkring är aktuell och täcker kostnader för medicinsk behandling.

Lokala lagar och sedvänjor

Colombia är en konstitutionell demokrati med ett funktionellt rättssystem, även om straffrihet är ett vida förekommande problem. Rollfördelningen mellan polis och militär är, ur svensk perspektiv diffust och en kan således finna militär som rutinmässigt patrullerar gator och torg, samt genomför slumpmässiga ID-kontroller. Detta är särskilt framträdande på landsbygden.

Spanska är Colombias huvudspråk. Resenärer kan inte räkna med att ta sig fram på engelska utanför de större turistorterna.

Katolicism är landets dominerande religion och sedvänjor är starkt förknippade till religionen. Colombia är ett av de länder med flest helgdagar, ofta förknippade till katolska högtidsdagar. 

Resenärer bör alltid bära med sig giltig legitimation på offentliga platser då polisen enligt lag har rätt att begära att få se legitimation samt kroppsvisitera.

Frihetsberövad i landet
Narkotikabrott medför hårda och långa fängelsestraff. Den juridiska processen är ofta lång och förhållandena i de colombianska fängelserna är svåra. Detsamma gäller för sexuellt utnyttjande av minderåriga, ett fenomen som förekommer i turistorter som Cartagena och Santa Marta. 

Kriminalitet och personlig säkerhet

Stölder, rån och överfall förekommer i storstäder över hela landet, i synnerhet kvällstid. Sexuellt våld har ökat under senare år och drabbar synnerligen unga kvinnor. För turister och korttidsresenärer rekommenderas extra försiktighet på flygplatsen El Dorado och kring de välbesökta turistkvarteren runt området Candelaria i huvudstaden.

Vaksamhet bör även iakttas vid resor med lokaltrafiken, speciellt med stombussarna vid namn "Transmilenio" i Bogotá.

Smycken, klocka, mobil, kamera och andra värdesaker bör ej bäras synligt. Rånförsök har under pandemin blivit mer våldsamma än tidigare och har i vissa fall slutat med att den utsatte blivit skadad eller mist livet. Ambassaden uppmanar resenärer att inte göra motstånd vid rånförsök, då det kan få olyckliga konsekvenser. Att resa på egen hand rekommenderas inte då risken för rån och överfall ökar. Undvik eftersatta områden i städerna.

Kidnappningar/försvinnanden sker fortfarande i landet, främst förekommer de i de oroligare regionerna på landsbygden. Se ovan.

Ambassaden vill göra resenärer uppmärksamma på drogen burundanga (scopolamin) som intas via mat, dryck, cigarretter eller kvarlämnade tidningar i till exempel taxibilar. Drogen kan även ge verkan genom spridning via luften, till exempel genom en viftning med en näsduk. Drogen, som används vid bland annat rån, är snabbverkande och kan göra den drabbade viljelös samt resultera i medvetslöshet. Fall har registrerats där drogen används på nattklubbar samt vid planerade träffar via dejtingappar.  

Taxiresor bör förbeställas för att undvika onödiga risker. Hotell, restauranger och större köpcentrum är ofta behjälpliga med att beställa taxi från kända taxibolag. Auktoriserade taxibolag finns på flygplatsen El Dorado och de flesta andra flygplatser och busstationer. Det finns applikationer till mobiltelefoner för förbeställning av taxi. Dessa bolag finns i de flesta medelstora och stora städer. Var uppmärksam på att det finns en pågående konflikt mellan taxibolag och digitala plattformar som Uber, Beat och Didi som i enstaka fall kan leda till en ökad risk för resenären. Om bilen skulle bli stoppad av polis så finns en risk för att chauffören kan få problem, dock drabbas vanligen inte resenären.

Inför resan är det viktigt att resenären packar sitt bagage på egen hand och inte erbjuder sig att transportera varor för okända individers räkning.

Trafiksäkerhet

Körkortsutbildningar/körkortslicens är i vissa fall bristfälliga och trafiken i framförallt de större städerna är intensiv. Dessutom är vägnätet underdimensionerat och kan sakna underhåll i stora delar av landet. Trafikolyckor är vanligt förekommande.

Resor inom landet är att föredra med flyg då det kan vara riskabelt att transporteras långa sträckor med bil eller buss. Det är viktigt att iaktta försiktighet i trafiken vid färd med bil, cykel och även promenader, både på landsvägar och i städer. Undvik att färdas i bilar/bussar nattetid pga. olycksrisk. Risk för våld och kidnappning är högre i vissa landsbygdsområden.

Var uppmärksam på att pågående konflikt mellan taxibolag och digitala plattformar som Uber, Beat och Didi kan i enstaka fall leda till en ökad risk.

Försäkringsskydd

Det är resenärens ansvar att i förväg teckna en försäkring som täcker hela vistelsen. De flesta hemförsäkringar har ett reseskydd som täcker 45 dygn, i annat fall kan en separat reseförsäkring köpas. Observera att en reseförsäkring i regel inte gäller om UD har utfärdat en reseavrådan gällande platsen för besöket. Det är viktigt att resenären kontaktar sitt försäkringsbolag för att veta exakt vad som gäller.

Resenären kan själv behöva lägga ut för ett sjukhusbesök då vården ofta inte inleds förrän sjukhuset har fått en försäkran från försäkringsbolaget, alternativt en förhandsbetalning. Att vidta försiktighetsåtgärder såsom att resa med en giltig reseförsäkring, extra medel samt vara påläst på området som ska besökas är en förutsättning för att få konsulär service, läs mer på regeringens hemsida.

Läs mer om råd inför resan här.

Resa i landet

Inom Colombia finns bra flygförbindelser till större städer och turistorter. Bussnätet är väl fungerande för resor inom landet och olika standard på bussar finns. Trafikolyckor förekommer och det är tillrådigt att undvika att resa nattetid. Vägunderhåll är undermåligt och särskilt i samband med regnperiod förekommer vägras och framkomligheten begränsas.