Meny
  • Svenska

Om utlandet Colombia

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

29 jul 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 29 juli fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Avrådan

Colombia - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till regionen Catatumbo i departementet Norte de Santander vid gränsen mot Venezuela. Vidare avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till provinsen Tumaco i departementet Nariño.

Senast uppdaterad 03 aug 2020, 09.42

Aktuella händelser

 

Information: Corona Covid-19 i Colombia 

Utegångsförbudet i hela Colombia har förlängts och gäller nu fram till 31 augusti. Samma restriktioner och undantag fortsätter att gälla. 

Alla flygplatser i Colombia har sedan 23 mars stängts för inkommande internationella flyg. Inga passagerare (såväl utlänningar som colombianska medborgare) tillåts längre inträde till Colombia. Internationell kommersiell flygtrafik är inställd fram till 31 augusti, likaså inrikesflyg samt långfärdsbussar och övrig landtransport.

Extrainsatta flyg till Europa kan bli aktuella. Vänligen mejla ambassaden på ambassaden.bogota@gov.se om ni är intresserade av att skrivas upp på väntelista. Det går även att ringa till ambassadens växel:  +57-1-325 61 00 som är öppen helgfri måndag till torsdag kl. 08.00-12.30 och 13.30-17.00 (lokal tid), fredag kl. 08.00-13.30. 

Under denna tid tillåts resa med förbeställd taxi till flygplats mot uppvisande av giltig flygbiljett och utskriven kopia av densamma till taxichaufför. Ambassaden uppmanar alla svenskar i Colombia att respektera utegångsförbudet samt följa lokala myndigheters anvisningar. 

Information om Coronaviruset i landet finns på hälsoministeriets hemsida www.minsalud.gov.co. Se även www.who.int  (engelska) och  www.folkhalsomyndigheten.se (svenska). På UDs mobilapp "UD Resklar" finns information som uppdateras löpande. Svenskar i landet uppmanas att kontakta sina anhöriga i Sverige samt registrera sin vistelse eller sitt boende i Colombia på svensklistan: https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan/

Säkerhetsläget i landet

Säkerhetssituationen i flera av landets regioner, främst på landsbygden, är allvarlig  . Väpnade konflikter mellan illegala grupper förekommer. Framförallt i landsbygdsområden i norra regionen Antioquia, Cordoba, Norra Santander, Arauca , Cauca, och Chocó samt i alla områden som gränsar till Panama, Venezuela och Ecuador. Svenskar uppmanas till extra stor försiktighet. Panamericana och större städer undantagna. Om du befinner dig i eller planerar att resa till nämnda regioner, följ lokala nyheter och hörsamma myndigheternas anvisningar.  

Landminor förekommer på vissa håll och civila har förolyckats. Avvik inte från vägar och välanvända stigar.

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetssituationen i Colombia påverkas av strider mellan militär, gerilla och andra illegala väpnade grupper och en upptrappning har noterats under senare tid framförallt i gränsområdena mot Venezuela, Ecuador och Panama, samt i regionerna Antioquia, Cauca, Chocó. Affärs- och turistresor till landets storstäder samt viktigare turistområden kan dock företas utan problem, dock med iakttagande av sedvanlig försiktighet. Stölder, rån och överfall ökar i storstäderna och på turistorter, både dag och kvällstid.

Det säkraste sättet att färdas i Colombia är med flyg även om det finns busstransporter mellan samtliga större städer. Vägnätet är dock i vissa delar av landet fortfarande undermåligt. Den senaste tidens regnande har orsakat vägras och jordskred på sina håll. Information om vägnätet kan sökas på Colombianska polisens hemsida: www.policia.gov.co/estado-vias. Trafikolyckor är vanligt förekommande.

Colombia är ett av de länder i världen som har flest antal personminor och försiktighet bör iakttas i  områden utanför huvudleder. Olyckor med civila inträffar.

Säkerhetssituationen förändras ofta, det är därför viktigt att noga undersöka läget i den region som ska besökas samt följa lokal nyhetsrapportering.

Terrorism

Terroristdåd utförda av illegala väpnade grupper förekommer i Colombia, främst på landsbygden.

Måltavlan för terroristdåden är vanligtvis inte utländska turister. Däremot finns en hotbild mot polisiära och militära anläggningar. Risken att terrorattacker sker i offentliga och andra turisttäta områden går inte att utesluta. Den 17 januari 2019 exploderade ne kraftig bilbomb på en polishögskola i södra Bogota med ett 20-tal dödade och ett 60-tal skadade som följd. Under större event och offentliga demonstrationer bör man vara särskilt försiktig och vaksam.

Naturförhållanden och katastrofer

Bergskedjan Anderna sträcker sig igenom Colombia och utgör en jordbävningsdrabbad riskzon. Senaste allvarliga jordbävningen drabbade kafferegionen Armenia år 1999. Mindre jordbävningar förekommer, framförallt i vulkantäta Huila. Även vulkanutbrott påträffas, senast i augusti 2010 i regionen Nariño.

Massiva regnfall och översvämningar är vanligt förekommande i stora delar av landet, vilket bland annat orsakar skador på infrastruktur och gör vägarna periodvis svårframkomliga. Jordskred inträffar och i staden Mocoa omkom över 300 personer 2017 vid ett förödande jordskred orsakat av regn. Perioderna april till maj och oktober till november anses vara de regntätaste månaderna.

In- och utresebestämmelser

För inresa i Colombia vid kortare turistbesök (maximalt 90 dagar) krävs inte visum för svenska medborgare. Var noga med att se till att få in- och utresestämplar i passet för att undvika böter.

Väl i Colombia kan vistelsen förlängas med upp till 90 dagar genom att ansöka på migrationsmyndigheten. Som besökare kan du inte stanna kvar i Colombia i mer än 189 dagar under en tolvmånadersperiod.

Colombianska visum som gäller längre än 90 dagar måste registreras på migrationsmyndigheten (Migración Colombia) eller online inom 15 dagar efter ankomst i Colombia.

Om du vill stanna länge eller jobba i Colombia kan du ansöka om visum före eller efter inresa. I Sverige ansöker du om visum online via Colombias utrikesdepartement (Cancillería). I Colombia kan du också ansöka om visum online eller på utrikesdepartementets huvudkontor i Bogotá.

För inresa i Colombia krävs att passet är giltigt, helt och med ledig sida för stämpel. Det krävs inte att passet är giltigt en viss tid efter utresa. Hotellreservation eller inbjudan, samt bevis på ekonomisk solvens (minst 40 USD per dag) krävs också.

Svenskar med colombianskt medborgarskap måste uppvisa sitt colombianska pass för in- och utresa (ID-kort är inte tillräckligt för att lämna landet). Observera att colombiansk lag kräver att personer som är födda i Colombia och som inte har sagt upp sitt colombianska medborgarskap (gäller ofta adopterade), måste uppvisa colombianskt pass för in- och utresa. Detta trots att colombiansk lagstiftning före 1 januari 1991 inte tillät dubbla medborgarskap och personen i fråga har förlorat sitt colombianska medborgarskap i samband med att denne beviljats svenskt medborgarskap. Personer som har förlorat sitt colombianska medborgarskap enligt svensk lagstiftning i samband med att de beviljats svenskt medborgarskap före 1 juli 2001 när Sverige inte tillät dubbla medborgarskap, krävs också på colombianskt pass så länge personen inte aktivt har avsagt sig sitt colombianska medborgarskap.

För information om vilken typ av inresetillstånd som krävs för icke turistrelaterade vistelser, till exempel vid tjänsteresa eller företagsbesök, kontakta Colombias ambassad i Stockholm eller migrationsmyndigheten i Colombia.

Ifall du reser till öarna San Andres, Providencia eller Santa Catalina, måste ett turistkort (särskild skatt) köpas på flygplatsendu reser ifrån samma dag du reser. Turister som stannar kvar i mindre än 24 timmar och barn udner sju år är undantagna. Kontrollera med flygbolaget innan resan vad som gäller.

Vaccination mot gula febern krävs för dig som nyligen besökt ett land med risk för gula febern. Detta gäller även om du varit i transit på flygplatsen i ett sådant land mer än 24 timmar. Det är viktigt att resenären då kan uppvisa vaccinationskort eller annat intygande dokument vid inresa till Colombia. Resa till Colombia från t.ex. Brasilien kan i prncip nekas utan vaccinationsintyg.

Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel. Det är resenärens ansvar att tillse att inresan i Colombia sker i enlighet med landets bestämmelser. Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav.

Colombias ambassad i Stockholms hemsida: http://suecia.embajada.gov.co/

Colombias migrationsmyndighets hemsida: www.migracioncolombia.gov.co


Adoptivbarn

Observera att colombiansk lag kräver att personer som adopterats från Colombia från 1 januari 1991 och som inte har sagt upp sitt colombianska medborgarskap måste uppvisa colombianskt pass för in- och utresa i landet. Även adopterade före 1 januari 1991, när Colombia inte tillät dubbla medborgarskap, kan krävas på colombianskt pass ifall de inte kan bevisa att de förlorat det colombianska medborgarskapet i samband med att de fick svenskt medborgarskap.

Hälso- och sjukvård

Malaria, denguefeber, gula febern samt zikavirus förekommer i vissa områden i Colombia, i synnerhet vid kusten och i södra låglänta delar av landet. Även fall av Chikungunyavirus har bekräftats i Colombia. Resenären bör således vidta åtgärder för att undvika myggbett och ha ett aktualiserat vaccinationsskydd. Myggmedel, heltäckande klädsel (länga och ljusa ärmar och byxor), myggnät och luftkonditionering minskar risken att bli stucken.

Zikavirus överförs främst via stick från myggor som bär på smittan. Kvinnor som är eller planerar att gravida bör kontakta hälso och sjukvården för information och individuell rådgivning inför en resa till områden med spridning av zikavirus.

Vaccination mot gula febern krävs för dig som nyligen besökt ett land med risk för gula febern. Detta gäller också om du varit i transit på flygplasten i ett sådant land mer än 12 timmar. Resenärer som planerar att besöka regionerna Magdalena, Cesar, La Guajira, Atlantkusten inklusive Sierra Nevada, Norra Santander samt Amazonasområdet rekommenderas vaccination mot gula febern då det är krav på detta i delar av dessa regioner. Detta gäller särskilt nationalparkerna.

 

För mer information om regionerna se: www.minsalud.gov.co/saludalviajero

Besökare till huvudstaden Bogotá kan behöva några dagar för att vänja sig vid den höga höjden, 2600 meter över havet. Kranvatten ska vara säkert att dricka i Bogotá. annars rekommenderas flaskdryck.

I de stora städerna finns privata sjukhus och kliniker med god standrad. Allmänna sjukhus är fungerande men rekommenderas inte.. Utanför huvudstaden är standarden på hälsovården sämre.

Se till att reseförsäkringen är aktuell och täcker kostnader för medicinsk behandling.

 

För mer information om regionerna kontrollera:

www.minsalud.gov.co/saludalviajero
 
Besökare till huvudstaden Bogotá kan behöva några dagar för att vänja sig vid den höga höjden, 2600 meter över havet.

I de stora städerna finns privata sjukhus och kliniker med god standard. Utanför huvudstaden är standarden på hälsovården sämre.

 

Resenärer bör försäkra sig om att de har ett tillräckligt vaccinationsskydd. För ytterligare hälsoinformation och information om vaccin, kontakta din närmaste vaccinationscentral samt se Vårdguidens särskilda information för landet: https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Vaccinationer/Varldsdelar/Varldsdelar-Amerika/Colombia/

I Sverige är Folkhälsomyndigheten rådgivande myndighet i hälso- och smittskyddsfrågor. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Lokala lagar och sedvänjor

Narkotikabrott medför hårda och långa fängelsestraff. Den juridiska processen är långsam och förhållandena i de colombianska fängelserna är svåra och inte jämförbara med de svenska.

Medför alltid giltig legitimation då polisen enligt lag har rätt att begära att få se legitimation. 

Kriminalitet och personlig säkerhet

Stölder, rån och överfall förekommer i storstäder över hela landet, i synnerhet kvällstid. För turister och korttidsresenärer rekommenderas extra försiktighet på flygplatsen El Dorado och kring de välbesökta turistkvarteren i området Candelaria i huvudstaden. Vaksamhet bör även iakttas vid resor med lokaltrafiken, speciellt med stombussarna vid namn "Transmilenio" i Bogotá. Smycken, mobil, kamera och andra värdesaker bör ej bäras synligt. Ambassaden uppmanar resenärer att inte resa på egen hand då risken för rån och överfall ökar. Undvik eftersatta områden i städerna.

Turister är inte målgrupp för de kidnappningar som fortfarande sker i landet, vilka främst förekommer i de oroligare regionerna på landsbygden. Se ovan.

Ambassaden vill göra resenärer uppmärksamma på drogen burundanga (scopolamin) som intas via mat, dryck eller cigarretter. Drogen kan även ge verkan genom spridning via luften, till exempel genom en viftning med en näsduk. Drogen,  som används vid bland annat rån, är mycket snabbverkande och kan göra den drabbade viljelös samt resultera i medvetslöshet.

Taxiresor bör alltid förbeställas för att undvika onödiga risker. Hotell, restauranger och större köpcentrum är ofta behjälpliga med att beställa taxi från kända taxibolag. Auktoriserade taxibolag finns på  flygplatsen El Dorado och de flesta andra flygplatser. Det finns applikationer till mobiletelfoner till taxibolag för förbeställning av taxi. Dessa bolag finns i de flesta medelstora och stora städer.

Inför resan är det viktigt att resenären packar sitt bagage på egen hand och inte erbjuder sig att forsla varor för okända individers räkning.

Trafiksäkerhet

Resor inom landet är att föredra med flyg då det kan vara riskabelt att transporteras långa sträckor med bil eller buss. Trafikkulturen i Colombia avviker helt från den svenska. Det är viktigt att iaktta största möjliga försiktighet i trafiken vid färd med bil, cykel och även promenader både på landsvägar och i städer. Undvik att färdas i bilar/bussar nattetid pga olycksrisk. Risk för våld och kidnappning är högre i vissa landsbygdsområden. 

Körkortsutbildningar är i vissa fall bristfälliga och trafiken i framförallt de större städerna är intensiv. Dessuom är vägnätet underdimensionerat. Trafikolyckor är vanligt förekommande.

Försäkringsskydd

Det är resenärens ansvar att tillse att hen har en giltig försäkring som täcker hela vistelsen. De flesta hemförsäkringar har ett reseskydd som täcker 45 dygn, i annat fall kan en separat reseförsäkring tecknas. Det är viktigt att resenären kontaktar sitt försäkringsbolag för att veta exakt vad som gäller.

Läs mer om råd inför resan på UD:s hemsida: www.ud.se

Resa i landet