• Svenska

Om utlandet Venezuela

Avrådan

Venezuela - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till Venezuela.

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 02 maj 2024, 16.23

Aktuella händelser

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste venezolanska konsulat.

Generella in- och utresebestämmelser 

För inresa i Venezuela som turist krävs;

  • Pass, som är giltigt i minst sex månader efter den planerade vistelsen i landet, och en returbiljett eller biljett för vidare resa. En svensk medborgare får stanna i landet i upp till 60 dagar. Denna tid kan förlängas till 180 dagar efter ansökan.
  • För personer som reser i tjänsten för ett privat företag eller i officiellt uppdrag krävs regelmässigt visum. Resenären bör se till att få in- och utresestämplar i passet för att undvika böter.
  • Venezuelaner med dubbelt medborgarskap ska använda sina venezuelanska identitetshandlingar för in- och utresa ur landet.

Venezuelas Migrationsmyndighets hemsida: http://www.saime.gob.ve/

Venezuelas ambassad i Oslo: https://venezuela.no/embajada.html

Information om Covid-19

I nuläget avgår inrikesflyg inom Venezuela och utrikesflyg till och från Venezuela.

Sedan den 31 december 2022 har inreserestriktioner relaterade till covid-19 tagits bort.

De resenärer som testar positivt för covid-19 måste följa instruktionerna från den lokala hälsovårdsmyndigheten gällande karantän och andra restriktioner.

Lokala restriktioner

  • Användning av munskydd inomhus är fortsatt obligatorisk på vissa offentliga platser i hela Venezuela.
  • Regionala myndigheter kan fatta beslut om lokala restriktioner med kort varsel.
  • Håll dig uppdaterad med offentliga källor från relevant lokal myndighet, flygbolag samt lokal nyhetsrapportering.

Råd till svenska resenärer

Var påläst och följ lokala myndigheters anvisningar och restriktioner i landet och följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att undvika smittspridning.

Vid covid-19 symptom ta kontakta ditt försäkringsbolag. Du bör inte resa förrän du är frisk, följ lokala anvisningar för när du betraktas som frisk och sök vård på plats vid behov. Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler samt vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader.

Länkar och telefonnummer om covid-19 i Venezuela

  • Venezuelas hälsomyndighet uppdaterar fortlöpande information om situationen.
  • WHO uppdaterar information om smittspridning för varje land.
  • Venezuelas migrationsmyndighet uppdaterar information om in- och utresa samt om visumfrågor.
  • Venezuelas ambassad i Oslo.

Allmänna säkerhetsläget

Den politiska och ekonomiska situationen har länge varit instabil och kan snabbt komma att förändras. Förutom den politiska oron i landet har Venezuela drabbats av en ekonomisk kris med skenande inflation. Längre strömavbrott förekommer vilket också påverkar internetuppkopplingen samt mobilsignaler.

Säkerhetsläget är kritiskt i flera delar av landet.  De flesta städer i Venezuela vittnar om en ökad brottslighet, politisk och ekonomisk instabilitet, långvariga strömavbrott samt brist på basvaror och nödvändiga tjänster. Tillgången till bränsle, medicin, mat, el och vatten uppges vara begränsad i flera delar av landet. Kriminaliteten är hög med rån, inbrott, våldsbrott samt mord. Illegala beväpnade grupper är aktiva utmed gränsen mot Colombia och Brasilien. Det finns en viss risk för kidnappning.

Svenskar uppmanas hålla kontakten med anhöriga, bofasta uppmanas lämna kontaktuppgifter till konsulatet i Caracas eller Porlamar samt registrera sig på svensklistan: Svensklistan - Sweden Abroad

Terrorism

Risken för större terrordåd bedöms vara låg, men situationen kan ändras snabbt. 

Ökad hotbild

Koranbränningarna i Sverige har lett till starka reaktioner i utlandet och flera saker tyder på att hotbilden mot svenska intressen ökat generellt. I ljuset av utvecklingen bör svenskar och verksamheter i utlandet som förknippas med Sverige iaktta ökad vaksamhet och försiktighet. Svenska resenärer bör generellt iaktta försiktighet i närheten av folksamlingar och så långt som möjligt undvika demonstrationer och andra situationer som kan utvecklas till oroligheter.

Naturförhållanden och katastrofer

Venezuela ligger vid Sydamerikas kust mot Karibiska havet i norr och är ungefär dubbelt så stort som Sverige. Geografiskt kan det delas in i fyra regioner: det bördiga låglandet runt sjön Maracaibo, bergskedjan Anderna med det andinska höglandet, grässlätterna i inlandet och Guyanahöglandet. Merparten ligger i den tropiska zonen men höjdskillnaderna gör att klimatet varierar.

Orkaner

Orkansäsongen i det karibiska havet löper från juni till november och kan drabba de nordliga delarna av Venezuela. Tropiska cykloner är inte vanligt förekommande men kan då och då drabba kustområdena. Om en orkan hotar är det viktigt att följa de lokala myndigheternas information och följa deras anvisningar. Om möjligt se till att bunkra upp med mat och vatten, då det kan vara svårt att ta sig till affärer och restauranger under och direkt efter ovädret. Kontakta anhöriga när det är möjligt. Uppdaterade orkan prognoser finns på bland annat:National Hurricane Center (noaa.gov) 

Jordbävningar 

Jordbävningar kan förekomma. Mer detaljerad information om jordbävningar i området kan hittas på bland annat: United States Geological Survey: www.USGS.gov  

Regnsäsongen 

Under regnperioden som sträcker sig från maj till november kan jordskred och översvämningar till följd av tunga skyfall drabba landet. Dessa kan orsaka skador på infrastruktur och gör vägarna periodvis svårframkomliga. Strömavbrott är även vanligt förekommande till följd av regnfall.

Hälso- och sjukvård

Det är viktigt att ha en försäkring som gäller under hela resan, täcker planerade aktiviteter under resan och täcker kostnader för medicinsk behandling. Kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera villkoren för din försäkring. Läs mer på: Allvarligt sjuk eller skadad - Sweden Abroad

Resenärer rekommenderas att konsultera en vaccinationscentral för att få den senaste informationen om vilka vacciner som rekommenderas innan avresa till Venezuela. 

Hälso- och sjukvården i Venezuela är bristfällig. Bristen på vissa mediciner påverkar tillgången till adekvat vård. Även enklare mediciner såsom antibiotika kan vara svår att få tag på. Behandlingar av mer komplex art bör genomföras utomlands. De bristfälliga förhållanden som råder i landet har ökat risken för spridning av flera smittsamma sjukdomar. 

Malaria, denguefeber, gula febern, chikungunyafeber samt zikavirus förekommer i vissa områden i Venzuela, i synnerhet vid kusten och i låglänta delar av landet. Resenären bör således vidta åtgärder för att undvika myggbett och ha ett aktualiserat vaccinationsskydd. Bland annat myggmedel, heltäckande klädsel (långa, ljusa ärmar och byxor), myggnät och luftkonditionering minskar risken att bli stucken.

Vaccination mot gula febern krävs för dig som nyligen besökt ett land med risk för gula febern. Detta gäller också om du varit i transit på flygplasten i ett sådant land. Det är viktigt att resenären då kan uppvisa vaccinationskort eller annat intygande dokument vid inresa till Venezuella. 

Det rekommenderas inte att dricka kranvattnet och av samma skäl bör is i dryck undvikas. 

Lokala lagar och sedvänjor

Som besökare i ett annat land bör man alltid tänka på att följa det landets lagar, förordningar och sedvänjor. 

Landets rättsväsende är inte oberoende och korruption förekommer.

Narkotikabrott straffas normalt med långa fängelsestraff. Förhållandena i fängelserna  räknas som bland de värsta i regionen; våld förekommer och de sanitära förhållandena är ofta undermåliga.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Omfattningen av våld i landet är hög och mordfrekvensen är en av världens högsta. Droghandlare och illegala beväpnade grupper är aktiva utmed gränserna mot Colombia och Brasilien.

Väpnade rån och överfall är de största säkerhetsriskerna i landet liksom kidnappning. Begränsad upprätthållande av lag och ordning råder. 

Stor försiktighet rekommenderas vid vistelse i storstäderna, framförallt i huvudstaden Caracas där våldet är som mest utbrett. 

Undvik att vistas på gator och torg efter mörkrets inbrott, liksom i städernas utkanter. Det bör undvikas att bära större summor i kontanter eller synliga smycken. Om möjligt använd inte mobiltelefon öppet på gatan då detta ökar risken för rån och överfall. Bilstölder är även vanligt förekommande.

Var uppmärksam på Caracas internationella flygplats, Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar. Beväpnade rån mot resenärer har skett och det har rapporterats fall där falsk narkotikapolis försökt lura utländska resenärer på pengar. Transitresenärer på flygplatsen kan välja att övernatta på ett hotell nära flygplatsen för att undvika resan mellan flygplatsen och Caracas.

Endast auktoriserade taxibilar bör anlitas. Hotell och restauranger samt större köpcentrum kan ofta hjälpa till med att beställa taxibilar från kända taxibolag.

Kreditkort bör användas med försiktighet då risk finns att kreditkortet kopieras.

Resenärer till sjöss bör vara försiktiga i venezolanska vatten eftersom det rapporterats incidenter av sjöröveri, i synnerhet öster om Puerto La Cruz och mellan Venezuela och Trinidad.

Inför resan är det viktigt att resenären själv packar sitt bagage och inte erbjuder att transportera varor för okända personers räkning.

Trafiksäkerhet

Resor inom landet sker företrädelsevis med flyg då resor med bil eller buss kan vara riskfyllda. På senare år har vägar upprustats och vissa sträckor byggts ut. Infrastrukturen är dock generellt sett eftersatt och i synnerhet på landsbygden. De större vägarna är av relativt god kvalitet men fortfarande ofta enfiliga. Större delen av landets varutransporter sker med lastbilar och långtradare vilket ofta leder till köbildning, särskilt i bergiga områden. Dessutom förekommer vägras, särskilt under regnperiod.

Trafiken är intensiv i framför allt storstäderna. Körkortsutbildning är bristfällig och trafikolyckor är vanliga. Den juridiska processen vid en eventuell bilolycka, där föraren har det straffrättsliga ansvaret, kan bli långdragen. Vid eventuell trafikolycka tillkalla polis. 

Pan American Highway är generellt välbevakad men går genom departement där oroligheter förekommer. Vid transport mellan Pasto och gränsstaden Ipiales bör det undvikas att stanna utmed vägen. Sök alltid aktuell information från lokala myndigheter inför resa. 

Försäkringsskydd

Det är resenärens ansvar att i förväg teckna en försäkring som täcker hela vistelsen. Kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera villkoren för din försäkring.  

De flesta hemförsäkringar har ett reseskydd som täcker 45 dygn, i annat fall kan en separat reseförsäkring köpas. Observera att en reseförsäkring i regel inte gäller om UD har utfärdat en reseavrådan gällande platsen för besöket. Det är viktigt att resenären kontaktar sitt försäkringsbolag för att veta exakt vad som gäller.

Resenären kan själv behöva lägga ut för ett sjukhusbesök då vården ofta inte inleds förrän sjukhuset har fått en försäkran från försäkringsbolaget, alternativt en förhandsbetalning. Att vidta försiktighetsåtgärder såsom att resa med en giltig reseförsäkring, extra medel samt vara påläst på området som ska besökas är en förutsättning för att få konsulär service, läs mer på regeringens hemsida.

Ladda ner appen UD Resklar

I appen UD Resklar finns bland annat samlat reseinformation från svenska ambassader utomlands per land och deras kontaktuppgifter. Genom appen kan du även välja att få push-notiser med till exempel information om UD:s avrådan från resor ändras eller reseinformation från svenska ambassader.

Skriv upp dig på svensklistan

Om du skriver upp dig på svensklistan kan svenska ambassad eller Utrikesdepartementet vid behov nå dig i en krissituation. Anmäl dig till svensklistan

Håll kontakten med din researrangör eller flygbolag

Om du har frågor om en kommande resa eller frågor om av- eller ombokning av biljetter bör du ta kontakt med din researrangör. Din researrangör har ett ansvar för dig som resenär.

Håll kontakten med dina anhöriga 

Informera anhöriga om dina resplaner gällande resrutt/ boende/resesällskapoch om hur du kommer att vara nåbar. 

Läs mer om råd inför resan här.

Svenska honorär konsulaten i Venezuela

Svenska honorära konsulaten i Caracas

Tel: +58 212 7501040
E-post: consuladogensuecia@gmail.com
Besöksadress: Torre Phelps Piso 19, oficina A, Plaza Venezuela, Caracas
Öppettider:
måndag, onsdag och torsdag 09.00-12.00
tisdag och fredag enbart vid tidsbokning

Svenska honorära konsulaten i Porlamar 

Tel: +58 295 274 0027
E-post: consuladopaisesnordicos@gmail.com
Besöksadress: Avd. J.B. Arismendi, Edif. SCAT, Porlamar
Öppettider: måndag-fredag 09.00-11.00 genom tidsbokning

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023