Meny
  • Svenska

Om utlandet Venezuela

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

07 okt 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 7 oktober fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Avrådan

Venezuela - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till Venezuela.

Senast uppdaterad 01 okt 2020, 11.05

Aktuella händelser

Information: Corona Covid-19 i Colombia 

Reguljära passagerarflyg till Venezuela är inställda sedan 15 mars som en av åtgärderna för att förhindra smittspridning av Coronavirus COVID 19 i landet. Även inrikesflyg ställs in.

Kontakta konsulatet i Caracas, consuladogensuecia@gmail.com, konsul Robert Rehder, för att lista svenskar på väntelistor för flyg som koordineras av EU (eller andra medlemsstater) i Caracas.

Lokala myndigheter inför olika åtgärder för att hindra smittspridning, bl.a. karantäner, förbud mot folksamlingar och förbud mot transit genom delstater. Tisdagen den 17 mars infördes en nationell karantän. En familjemedlem får röra sig utanför hemmet för att gå till matvaruaffärer eller apotek.

Hälsomyndigheter har uppmanat individer som rest in från EU att isolera sig under tolv dagar. Svenskar uppmanas att följa myndigheternas anvisningar och instruktioner. Ändringar kan införas med kort varsel. Skolor och universitet stängs 16 mars och ansiktsmasker ska användas utomhus och på allmänna kommunikationsmedel.

Säkerhetsläget i landet

Säkerhetsläget i landet fortsätter vara allvarligt med hög kriminalitet, instabil politisk och ekonomisk situation samt brist på medicin, mat, el och vatten. Bränslesituationen uppges vara mycket svår i flera delar av landet. Längre strömavbrott förekommer. Illegala beväpnade grupper är aktiva utmed gränsen mot Colombia och Brasilien med viss kidnappningsrisk.

Svenskar uppmanas hålla kontakten med anhöriga, och bofasta uppmanas lämna kontaktuppgifter till konsulatet i Caracas samt registrera sig på svensklistan på Swedenabroad: https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan/

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget är allvarligt i alla delar av landet, inklusive i huvudstaden Caracas. Kriminaliteten är hög liksom mordfrekvensen. Rån och inbrott är vanligt förekommande.

Den politiska coh ekonomiska situationen har länge varit instabil och kan förändras snabbt.  Förutom den politiska oron i landet är Venezuela drabbat av en djup ekonomisk kris med skenande inflation, brist på mat, vatten, mediciner och besin.

Elavbrott förekommer i hela landet, även om Caracas har haft god tillgång till el och därmed vatten de senaste veckorna. I övriga landet är situation allvarlig pga av frekventa strömavbrott. 

Terrorism

Risken för större terrordåd bedöms vara låg, men situationen kan snabbt ändras. 

Naturförhållanden och katastrofer

Orkansäsongen i det karibiska havet löper från juni till november och kan drabba de nordliga delarna av Venezuela. Tropiska cykloner är inte vanligt förekommande men kan då och då drabba kusttrakterna. Jordbävningar kan förekomma. Under regnperioden som sträcker sig från maj till november kan jordskred och översvämningar till följd av tunga skyfall drabba landet.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste venezolanska ambassad.

Venezuelas Migrationsmyndighets hemsida: http://www.saime.gob.ve/

Venezuelas ambassad i Oslo: https://venezuela.no/embajada.html

För inresa i Venezuela som turist krävs ett giltigt pass och en returbiljett eller biljett för vidare färd. En svensk medborgare får stanna i landet i upp till 60 dagar. Denna tid kan förlängas till 180 dagar efter ansökan. För personer som reser i tjänsten för ett privat företag eller i officiellt uppdrag krävs regelmässigt visum. Resenären bör se till att få in- och utresestämplar i passet för att undvika böter.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården i Venezuela är för närvarande mycket bristfällig. Bristen på mediciner påverkar även tillgång till adekvat vård på privata vårdinrättningar och privata apotek. Även enklare mediciner såsom antibiotika kan vara svåra att få tag på. Behandlingar av mer komplex art bör genomföras utomlands.

Man bör inte dricka kranvatten och, av samma skäl, bör man undvika is i dryck.

De bristfälliga förhållanden som råder i landet har möjliggjort en spridning av många smittsamma sjukdomar, och Pan American Health Organization gick i slutet av juni 2018 ut och varnade för framförallt fem: difteri, tuberkulos, mässling, malaria och HIV. Av dessa fem har fallen av malaria och mässling ökat kraftigast. Förutom malaria finns andra myggöverförda sjukdomar i landet, zikavirus, chikunguya och denguefeber. Mot dessa finns dock inga vaccin. Viktigt att skydda sig från myggbett under hela dygnet. Myggmedel, heltäckande klädsel samt att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli myggbiten. Notera att myggmedel kan vara svårt att få tag på i Venezuelalandet.

Även gula febern förekommer, liksom rabies vilket dock är mycket ovanligare.

Resenärer bör försäkra sig om att de har ett tillräckligt vaccinationsskydd. För ytterligare hälsoinformation och information om vaccin, kontakta din närmaste vaccinationscentral samt se Vårdguidens särskilda information för landet. (https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Vaccinationer/Varldsdelar/Varldsdelar-Amerika/Venezuela/) 

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera landets lokala lagar och sedvänjor.

Landets rättsväsende är inte oberoende och korruption förekommer.

Narkotikabrott straffas normalt med långa fängelsestraff. Förhållandena i fängelserna är mycket svåra. De räknas som bland de värsta i regionen; våld förekommer och sanitära förhållanden är ofta mycket undermåliga.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Våldsnivån i landet är mycket påtaglig och Venezuela har mordfrekvensen är en av världens högsta. Droghandlare och illegala beväpnade grupper är aktiva utmed gränserna mot Colombia och Brasilien.

Väpnade rån och överfall är de största säkerhetsriskerna i hela landet liksom kidnappning. Begränsad upprätthållande av lag och ordning råder. Stor försiktighet rekommenderas vid vistelse i storstäderna, framförallt i huvudstaden Caracas där våldet är som mest utbrett. 

Undvik att vistas på gator och torg efter mörkrets inbrott, liksom i städernas utkanter. Man bör också undvika att bära större summor i kontanter eller synliga smycken. Om möjligt använd inte mobiltelefon öppet på gatan då detta ökar risken för rån och överfall. Bilstölder är vanliga.

Var uppmärksam på Caracas internationella flygplats, Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar. Beväpnade rån mot flygpassagerare förekommer och det har rapporterats fall där falsk narkotikapolis försökt pressa pengar av utländska resenärer. Transitresenärer på flygplatsen kan välja att övernatta på hotell nära flygplatsen för att undvika resan mellan flygplatsen och Caracas.

Endast auktoriserade taxibilar bör anlitas. Hotell och restauranger samt större köpcentrum kan ofta hjälpa till med att beställa taxibilar från kända taxibolag.

Kreditkort bör användas med försiktighet då risk finns att kreditkortet kopieras.

Resenärer till sjöss bör vara försiktiga i venezolanska vatten eftersom det rapporterats incidenter av sjöröveri, i synnerhet öster om Puerto La Cruz och mellan Venezuela och Trinidad.

Inför resan är det viktigt att resenärer själv packar sitt bagage och inte erbjuder sig att forsla varor för okända personers räkning.

Trafiksäkerhet

Resor inom landet sker företraädelsevis med flyg då resor med bil eller buss kan vara riskabla. På senare år har vissa vägar upprustats och vissa sträckor byggts ut. Vägnätet generellt sett är eftersatt och i synnerhet på landsbygden. De större vägarna är av ganska god kvalitet men fortfarande ofta enfiliga. Större delen av landets varutransporter sker med lastbilar och långtradare vilket ofta leder till köbildningar, särskilt i bergiga områden. Dessutom förekommer vägras i särskilt vid regnperioder.

Körkortsutbildningen är bristfällig och trafikolyckor är vanliga. Trafiken är intensiv i framför allt storstäderna.

Pan American Highway är generellt välbevakad men går genom departement där oroligheter förekommer. Sök alltid aktuell information från lokala myndigheter inför resa. Färdas man mellan Pasto och gränsstaden Ipiales bör man helst undvika att stanna utmed vägen.

Försäkringsskydd

Det är resenärers ansvar teckna en försäkring som täcker hela vistelsen. De flesta hemförsäkringar har ett reseskydd som täcker 45 dygn, annars kan en separat reseförsäkring tecknas. Det är viktigt att du kontaktar ditt försäkringsbolag för att veta exakt vad som gäller.

Övriga upplysningar

Venezuelas valuta är Bolívar Fuerte (BsF). Venezuela har en av väldens högsta inflation. Enligt uppskattningar från IMF uppgick inflationen år 2016 till 255 procent. Den senaste tidens oroligheter i landet har lett till att valutan tappat än mer i värde.

För kontaktuppgifter till de svenska honorära konsulaten, se ambassadens hemsida under Kontakt.

För ambassadens landrapport om Venezuela se: http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Bogota-DC/Landfakta/Om-Venezuela/