• Svenska

Om utlandet Venezuela

Avrådan

Venezuela - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till Venezuela.

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 02 okt 2023, 11.03

Aktuella händelser

Ökad hotbild

Koranbränningarna i Sverige har lett till starka reaktioner i utlandet och flera saker tyder på att hotbilden mot svenska intressen ökat generellt. I ljuset av utvecklingen bör svenskar och verksamheter i utlandet som förknippas med Sverige iaktta ökad vaksamhet och försiktighet. Svenska resenärer bör generellt iaktta försiktighet i närheten av folksamlingar och så långt som möjligt undvika demonstrationer och andra situationer som kan utvecklas till oroligheter. Svenskar uppmanas att hålla sig uppdaterad om händelseutvecklingen och följa lokala myndigheters råd, ta del av myndigheters reseinformation, registerna sig på svenskalistan och ladda ner appen UD Resklar(samt aktivera push notiser). 

Information angående Covid-19

Spridningen av coronaviruset påverkar alla världens länder och har konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat reseinformation om covid-19 under fliken In- och utresebestämmelser. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av denna information.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste venezolanska konsulat.

Generella in- och utresebestämmelser 

För inresa i Venezuela som turist krävs;

  • Pass, som är giltigt i minst sex månader efter den planerade vistelsen i landet, och en returbiljett eller biljett för vidare resa. En svensk medborgare får stanna i landet i upp till 60 dagar. Denna tid kan förlängas till 180 dagar efter ansökan.
  • För personer som reser i tjänsten för ett privat företag eller i officiellt uppdrag krävs regelmässigt visum. Resenären bör se till att få in- och utresestämplar i passet för att undvika böter.
  • Venezuelaner med dubbelt medborgarskap ska använda sina venezuelanska identitetshandlingar för in- och utresa ur landet.

Venezuelas Migrationsmyndighets hemsida: http://www.saime.gob.ve/

Venezuelas ambassad i Oslo: https://venezuela.no/embajada.html

Information om Covid-19

I nuläget avgår inrikesflyg inom Venezuela och utrikesflyg till och från Venezuela.

Sedan den 31 december 2022 har inreserestriktioner relaterade till covid-19 tagits bort.

De resenärer som testar positivt för covid-19 måste följa instruktionerna från den lokala hälsovårdsmyndigheten gällande karantän och andra restriktioner.

Lokala restriktioner

  • Användning av munskydd inomhus är fortsatt obligatorisk på vissa offentliga platser i hela Venezuela.
  • Regionala myndigheter kan fatta beslut om lokala restriktioner med kort varsel.
  • Håll dig uppdaterad med offentliga källor från relevant lokal myndighet, flygbolag samt lokal nyhetsrapportering.

Råd till svenska resenärer

Var påläst och följ lokala myndigheters anvisningar och restriktioner i landet och följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att undvika smittspridning.

Vid covid-19 symptom ta kontakta ditt försäkringsbolag. Du bör inte resa förrän du är frisk, följ lokala anvisningar för när du betraktas som frisk och sök vård på plats vid behov. Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler samt vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader.

Länkar och telefonnummer om covid-19 i Venezuela

  • Venezuelas hälsomyndighet uppdaterar fortlöpande information om situationen.
  • WHO uppdaterar information om smittspridning för varje land.
  • Venezuelas migrationsmyndighet uppdaterar information om in- och utresa samt om visumfrågor.
  • Venezuelas ambassad i Oslo.

Allmänna säkerhetsläget

De flesta städer i Venezuela vittnar om en ökad brottslighet, politisk och ekonomisk instabilitet, långvariga strömavbrott samt brist på basvaror och nödvändiga tjänster.

Tillgången till bränsle, medicin, mat, el och vatten uppges vara begränsad i flera delar av landet. Illegala beväpnade grupper är aktiva utmed gränsen mot Colombia och Brasilien. Det finns en viss risk för kidnappning.

Svenskar uppmanas hålla kontakten med anhöriga, bofasta uppmanas lämna kontaktuppgifter till konsulatet i Caracas samt registrera sig på svensklistan: Svensklistan - Sweden Abroad

Den politiska och ekonomiska situationen har länge varit instabil och kan snabbt komma att förändras. Förutom den politiska oron i landet har Venezuela drabbats av en ekonomisk kris med skenande inflation. Längre strömavbrott förekommer vilket också påverkar internetuppkopplingen samt mobilsignaler.

Säkerhetsläget är kritiskt i flera delar av landet. Kriminaliteten är hög med rån, inbrott, våldsbrott samt mord.

Terrorism

Risken för större terrordåd bedöms vara låg, men situationen kan ändras snabbt. 

Naturförhållanden och katastrofer

Orkansäsongen i det karibiska havet löper från juni till november och kan drabba de nordliga delarna av Venezuela. Tropiska cykloner är inte vanligt förekommande men kan då och då drabba kustområdena. Jordbävningar kan förekomma. Under regnperioden som sträcker sig från maj till november kan jordskred och översvämningar till följd av tunga skyfall drabba landet.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården i Venezuela är bristfällig. Bristen på vissa mediciner påverkar tillgången till adekvat vård. Även enklare mediciner såsom antibiotika kan vara svår att få tag på. Behandlingar av mer komplex art bör genomföras utomlands.

Det rekommenderas inte att dricka kranvattnet och av samma skäl bör is i dryck undvikas.

De bristfälliga förhållanden som råder i landet har bidragit till en spridning av flera smittsamma sjukdomar. Pan American Health Organization gick i slutet av juni 2018 ut och varnade för difteri, tuberkulos, mässling, malaria och HIV i landet. Av dessa sjukdomar har fallen av malaria och mässling ökat mest. Förutom malaria finns andra myggöverförda sjukdomar i landet, zikavirus, chikunguya och denguefeber. Mot dessa sjukdomar finns inga vaccin, därför är det viktigt att skydda sig från myggbett under hela dygnet. Myggmedel, heltäckande klädsel samt att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli myggbiten. Notera att myggmedel kan vara svårt att få tag på i Venezuela.

Även mer ovanliga sjukdomar som gula febern och rabies kan förekomma.

Resenärer bör försäkra sig om att de har ett tillräckligt vaccinationsskydd innan avresa. För ytterligare hälsoinformation, kontakta din närmaste vaccinationscentral.

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera landets lagar och sedvänjor.

Landets rättsväsende är inte oberoende och korruption förekommer.

Narkotikabrott straffas normalt med långa fängelsestraff. Förhållandena i fängelserna  räknas som bland de värsta i regionen; våld förekommer och de sanitära förhållandena är ofta undermåliga.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Omfattningen av våld i landet är hög och mordfrekvensen är en av världens högsta. Droghandlare och illegala beväpnade grupper är aktiva utmed gränserna mot Colombia och Brasilien.

Väpnade rån och överfall är de största säkerhetsriskerna i landet liksom kidnappning. Begränsad upprätthållande av lag och ordning råder. 

Stor försiktighet rekommenderas vid vistelse i storstäderna, framförallt i huvudstaden Caracas där våldet är som mest utbrett. 

Undvik att vistas på gator och torg efter mörkrets inbrott, liksom i städernas utkanter. Det bör undvikas att bära större summor i kontanter eller synliga smycken. Om möjligt använd inte mobiltelefon öppet på gatan då detta ökar risken för rån och överfall. Bilstölder är även vanligt förekommande.

Var uppmärksam på Caracas internationella flygplats, Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar. Beväpnade rån mot resenärer har skett och det har rapporterats fall där falsk narkotikapolis försökt lura utländska resenärer på pengar. Transitresenärer på flygplatsen kan välja att övernatta på ett hotell nära flygplatsen för att undvika resan mellan flygplatsen och Caracas.

Endast auktoriserade taxibilar bör anlitas. Hotell och restauranger samt större köpcentrum kan ofta hjälpa till med att beställa taxibilar från kända taxibolag.

Kreditkort bör användas med försiktighet då risk finns att kreditkortet kopieras.

Resenärer till sjöss bör vara försiktiga i venezolanska vatten eftersom det rapporterats incidenter av sjöröveri, i synnerhet öster om Puerto La Cruz och mellan Venezuela och Trinidad.

Inför resan är det viktigt att resenären själv packar sitt bagage och inte erbjuder att transportera varor för okända personers räkning.

Trafiksäkerhet

Resor inom landet sker företrädelsevis med flyg då resor med bil eller buss kan vara riskfyllda. På senare år har vägar upprustats och vissa sträckor byggts ut. Infrastrukturen är dock generellt sett eftersatt och i synnerhet på landsbygden. De större vägarna är av relativt god kvalitet men fortfarande ofta enfiliga. Större delen av landets varutransporter sker med lastbilar och långtradare vilket ofta leder till köbildning, särskilt i bergiga områden. Dessutom förekommer vägras, särskilt under regnperiod.

Trafiken är intensiv i framför allt storstäderna. Körkortsutbildning är bristfällig och trafikolyckor är vanliga.

Pan American Highway är generellt välbevakad men går genom departement där oroligheter förekommer. Vid transport mellan Pasto och gränsstaden Ipiales bör det undvikas att stanna utmed vägen. Sök alltid aktuell information från lokala myndigheter inför resa. 

Försäkringsskydd

Det är resenärers ansvar teckna en försäkring som täcker hela vistelsen. De flesta hemförsäkringar har ett reseskydd som täcker 45 dygn, annars kan en separat reseförsäkring tecknas. Det är viktigt att kontakta försäkringsbolagen för att veta exakt vad som gäller.

Övriga upplysningar

Venezuelas valuta är Bolívar Fuerte (BsF). Venezuela har en av väldens högsta inflation. Enligt uppskattningar från internationella valutafonden, IMF uppgick inflationen år 2016 till 255 procent. Den senaste tidens oroligheter i landet har lett till att valutan tappat ytterligare i värde.

Kontaktuppgifter

Svenska honorära konsulaten i Caracas & Porlamar, Isla Margarita; Kontakt - Sweden Abroad

Motsvarande Utrikesdepartamentet: MFA Venezuela - Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores (mppre.gob.ve)

Motsvarande folkhälsomyndigheten: INICIO (mpps.gob.ve)

Motsvarande Migrationsverket: http://www.saime.gob.ve/

17 okt 2023

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Med anledning av att två svenskar dödats i Bryssel i ett terroristdåd, uppmanas svenskar utomlands att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands