Om utlandet USA

Namn och samordningsnummer för barn födda utomlands

För att kunna ansöka om pass för barn som fötts utanför Sverige måste barnet först ha ett samordningsnummer. Samordningsnummer har samma funktion som personnummer. Man kan inte ansöka om samordningsnummer och pass och vid samma tillfälle.

Man begär endast omsamordningsnummer om man vill ansöka om svenskt pass till sitt barn. Om du inte vill att ditt barn ska ha svenskt pass begär du inte ett samordningsnummer. Då kan istället skicka in en namnansökan direkt till Skatteverket.

> Begär samordningsnummer