Om utlandet USA

Återfå svenskt medborgarskap

Om du förlorade ditt svenska medborgarskap genom att du genom ansökan blev medborgare i ett annat land innan 1 juli 2001 kan du sedan 1 april 2015 få tillbaka det genom en anmälan till Migrationsverket.

Detta gäller om du:

  • blivit av med ditt svenska medborgarskap på grund av att du genom ansökan eller samtycke blivit medborgare i ett annat land,
  • eller blivit av med ditt svenska medborgarskap på grund av att du vid tidpunkten när din förälder fick annat medborgarskap var ett barn under 18 år - och du då fick samma medborgarskap som din förälder,
  • eller blivit av med ditt svenska medborgarskap när du gått i allmän tjänst i ett annat land.

Om anmälan gäller ett barn under 18 år ska föräldrarna/vårdnadshavarna till barnet skriva under anmälan. Har du ensam vårdnad om ditt barn räcker det med din underskrift.

Barn som har fyllt 12 år måste själva även skriva under blanketten.

Fyll i blanketten:
>Anmälan om svenskt medborgarskap för person som förlorat sitt svenska medborgarskap för att han eller hon blivit medborgare i ett annat land (320011).

Skicka in blanketten direkt till:
Migrationsverket
Medborgarskapsenheten
601 70 Norrköping
Sverige

Du måste skicka med bestyrkta (”notarized”) kopior av giltig fotolegitimation (t.ex. amerikanskt pass), beslut om förvärv av utländskt medborgarskap (t.ex. amerikanskt Certificate of Naturlialization/Citizenship) samt bevis på att du tidigare varit svensk medborgare (t.ex. svenskt pass eller medborgarskapsbevis). Denna information finns även på anmälningsblanketten.

Avgift

Kostnaden är 475 SEK och måste betalas in direkt till Migrationsverket. Du kan inte göra betalningen via konsulat eller ambassad i utlandet. Kontakta din bank för att arrangera betalning till:
Migrationsverket
IBAN: SE59 1200 0000 0128 1010 6894
BIC/SWIFT: DABASESX
Glöm inte att skriva ditt namn i meddelanderutan!

Efter beslut

Migrationsverket skickar hem beslutet till dig. Om du vill ansöka om svenskt pass finner du information om detta under Pass.

> Mer information angående att återfå svenskt medborgarskap finns på Migrationsverkets hemsida: www.migrationsverket.se.  

Senast uppdaterad 25 jan 2023, 17.26