• Svenska

Om utlandet Turkiet

In- och utresebestämmelser

Ambassaden, generalkonsulatet och Utrikesdepartementet kan ge konsulär hjälp till svenskar i Turkiet, men ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav.

Kontrollera aktuella inresebestämmelser samt bestämmelser om vistelse och/eller bosättning i Turkiet med Turkiets egen myndighet för migrationshantering, DGMM (Generaldirektoratet för migrationshantering). Kontaktuppgifter för DGMM´s kontor i olika städer runt om Turkiet hittar du här. Notera att vissa handlingar i uppehållstillståndsprocessen måste förses med apostille. Du kan också kontakta Turkiets ambassad i Stockholm för information.

Det förekommer att svenska medborgare och resenärer med uppehållstillstånd i Sverige nekas inresa i Turkiet och skickas tillbaka till den destination de kom ifrån. Flygplatsmyndigheter brukar inte underrätta ambassaden och/eller generalkonsulatet om detta, eller uppge anledning till nekad inresa.

Svenska myndigheter kan inte påverka andra länders bestämmelser om du nekas in- eller utresa, på samma sätt som Sverige inte tillåter andra länder att påverka tillämpningen av svenska bestämmelser.

Resenärer som vid tidigare tillfälle haft problem vid inresa, eller av andra skäl känner sig osäkra, kan kontakta turkiska ambassaden i Stockholm före avresa. Resenärer som vill ha förklaring till nekad inresa, rekommenderas också att kontakta turkiska ambassaden i Stockholm.

Från den 1 februari 2012 gäller att svenska medborgare har rätt att stanna sammanlagt 90 dagar i Turkiet utan visering under en period av 180 dagar. Att stanna längre än 90 dagar utan visering leder till böter och i vissa fall förbud att återvända till Turkiet under en kortare eller längre period. Den som planerar att vistas i Turkiet mer än 90 dagar under en 180 dagars period, måste ansöka om ett turkiskt uppehållstillstånd. Utlänningar med uppehållstillstånd giltigt ett år eller längre måste från den 1 februari 2012 registrera sig hos socialförsäkringsmyndigheten (SGK-Sosyal Güvenlik Kurumu).

Pass och provisoriska pass

Fr.o.m 1 januari 2015 måste passet ha en giltighet på minst 150 dagar vid inresa i Turkiet.

Observera att svenska provisoriska pass i A4-format utfärdade av svenska ambassader och konsulat inte gäller för inresa i Turkiet. De gäller endast för utresa ur och transit via Turkiet. De rosa provisoriska passböckerna som utfärdas av polismyndigheten i Sverige är däremot giltiga för inresa och utresa i Turkiet.

Personer som inte är turkiska medborgare och som vill resa in i Turkiet utan giltiga resehandlingar avvisas av turkisk polis tillbaka till det land från vilket de reste ifrån. Detta gäller oaktat medborgarskap. Svenska medborgare som vill resa in i Turkiet från ett tredje land (t.ex Iran, Irak, Syrien) utan giltiga resehandlingar avvisas således tillbaka till det land som de reste ifrån även om de begärt att få återvända till Sverige. De tillåts inte återvända till Sverige genom Turkiet.

Dubbelt medborgarskap

Såsom ovan nämnts händer då och då att svenska medborgare, som också har turkiskt medborgarskap, hindras att lämna landet. För mer information om risker och problem som kan uppstå för personer som har dubbelt medborgarskap se nedan under rubriken "Övriga upplysningar".

Senast uppdaterad 01 jul 2024, 12.26