• Svenska

Om utlandet Turkiet

Registrera nyfödd utomlands

Nyfödda barn ska anmälas till Skatteverket för att erhålla personnummer. Föds barnet utomlands ansöker man istället om samordningsnummer, vilket gäller som personnummer tills dess att man flyttar till Sverige.

För att erhålla samordningsnummer i den svenska folkbokföringen vänder man sig till närmaste svenska ambassad eller generalkonsulat och ber att de ska rekvirera ett samordningsnummer för barnet hos skatteverket. Ansökan är avgiftsfri och kan endast utföras av ambassaden/generalkonsulatet (privatpersoner kan inte själva rekvirera samordningsnummer till sina barn).

Namnanmälan

För svenska barn födda utomlands gäller att vårdnadshavarna inom tre månader efter födseln ansöker om både för och efternamn för barnet hos skatteverket, via blankett SKV7750. Ansökan är avgiftsfri. Vårdnadshavarna kan göra detta själva eller gå via ambassaden.

Om vårdnadshavarna inte själva redan har gjort en namnanmälan av barnet hos skatteverket fylls även en sådan blankett i och sänds in till skatteverket via ambassaden/generalkonsulatet när man är där för att be om rekvisition av samordningsnummer.

Ladda ner blankett SKV7750 från Skatteverkets webbplats

Samordningsnummer

Ambassaden/generalkonsulatet får endast rekvirera ett samordningsnummer till en svensk medborgare. Ambassaden/generalkonsulatet måste alltså via vårdnadshavarens uppvisade handlingar kunna fastställa att barnet är svenskt. Alla dokument ska lämnas in med kopior, samtidigt som originalen visas upp.

När namnanmälan är gjord och samordningsnummer har erhållits från Skatteverket, kan vårdnadshavarna ansöka om pass för barnet.

Läs mer om hur du beställer samordningsnummer

Observera att om barnet är fött i utlandet före 1 april 2015 till ogift svensk far och utländsk mor blev barnet inte svensk medborgare vid födseln. Den svenske fadern kan anmäla svenskt medborgarskap för barnet hos Migrationsverket.

Om barnet är fött 1 april 2015 eller senare gäller: Om föräldrarna inte var gifta med varandra vid barnets födelse och endast fadern är svensk medborgare krävs att faderskapet är fastställt via en bekräftelse eller domstolsbeslut för att barnet ska bli svensk medborgare.

Om endast fadern är svensk men var gift med barnets utländska mor vid barnets födsel blir barnet automatiskt svensk medborgare vid födseln.

Barn till svensk mor blir svensk medborgare vid födseln oavsett om modern är gift eller inte.

Mer om medborgarskap för barn på Migrationsverkets webbplats