• Svenska

Samordningsnummer

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Nyfödda barn ska anmälas till Skatteverket för att erhålla personnummer. Föds barnet utomlands ansöker man istället om samordningsnummer, vilket gäller som personnummer tills dess att man flyttar till Sverige.

För barn födda utomlands ansöker du om ett samordningsnummer vilket gäller som personnummer tills dess att barnet flyttar till Sverige. För att erhålla samordningsnummer i den svenska folkbokföringen vänder du sig till närmaste svenska ambassad eller generalkonsulat och ber att de ska beställa ett samordningsnummer.

Ansökan är avgiftsfri och kan endast utföras av ambassaden/generalkonsulatet (privatpersoner kan inte själva beställa samordningsnummer till sina barn).

Beställning av samordningsnummer på en ambassad eller konsulat får endast ske för passändamål. Passansökan bör således inkomma inom rimlig tid, ca tre månader, efter att barnet har tilldelats samordningsnummer.
Passmyndigheten får endast rekvirera samordningsnummer för svenska medborgare.

Följande krävs vid ansökan om samordningsnummer:

Barnet måste komma till passmyndigheten (ambassaden eller generalkonsulatet) tillsammans med minst en av vårdnadshavarna.

  • Födelsebevis i original ska uppvisas.
  • Föräldrarnas vigselbevis, om de var gifta när barnet föddes*.
  • Föräldrarnas pass eller giltig fotolegitimation i original.
  • Om bara den ena föräldern lämnar in ansökan måste han/hon ha med sig den andres pass eller giltigt fotolegitimation (original eller bestyrkt kopia).
Senast uppdaterad 04 okt 2017, 09.03