• Svenska

Om utlandet Trinidad och Tobago

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 15 jul 2024, 11.29

Aktuella händelser

För närvarande finns inga aktuella händelser att rapportera.

Allmänna säkerhetsläget

Mycket stor försiktighet bör iakttas. Brottsligheten är hög och risken för rån och brutala överfall är stora, i synnerhet efter mörkrets inbrott. Detta är särskilt aktuellt i Port-of-Spain och vissa andra närliggande områden i Trinidad. Förhållandena i Tobago är mindre farliga.

Konkurrerande narkotikagäng opererar på vissa håll i landet och har ibland blodiga uppgörelser. Det finns också politiska spänningar mellan olika folkgrupper, som ibland leder till konflikter och oroligheter.

Säkerhetssituationen i olika områden bör kontrolleras på ort och ställe vid hotellet eller hos myndigheterna. De nödvändiga säkerhetsarrangemangen bör kontrolleras hos researrangören.

Terrorism

I normalfallet bedöms det inte finnas risk för terrordåd i landet.

Om terrorism och hot i utlandet.

Naturförhållanden och katastrofer

Skyfall är normala på eftermiddagarna från juni till november. under samma period råder orkansäsong i Atlanten. 

I händelse av tropisk storm eller orkan bör man hålla sig inomhus och följa lokala myndigheters och hotellens rekommendationer samt följa väderprognosen. Flygplatser stänger ofta inför en förväntad orkan – ta kontakt med din researrangör för praktiska frågor kring din resa. Skriv gärna upp dig på Svensklistan och håll dina anhöriga informerade. 

Landet drabbas relativt ofta av jordbävningar - under senare år dock endast med mindre skadegörelse.

För mer information och väderprognoser besök gärna dessa hemsidor:

US National Hurricane Center
Caribbean Disaster Emergency Management Agency
Accuweather
Caribbean news now

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

För besked om eventuella krav på inresevisering hänvisas till Trinidad och Tobagos ambassad i London.

Aktuell turistinformation finns på Trinidad & Tobagos officiella hemsida.

Hälso- och sjukvård

Förekomsten av HIV/Aids är relativt omfattande i Trinidad och Tobago. Denguefeber förekommer. Det föreligger risk för smitta av hepatit A och B samt för tyfus. 

Om reseråd och vaccinationer på 1177 Vårdguiden.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan till Trinidad och Tobago, eller har kontrollerat om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige. De allmänna sjukhusen och vårdcentralerna är kostnadsfria för samtliga, lokala som utlänningar.

Vid mer komplicerade skador kan man dock behöva anlita privata sjukhus, men dessa tar inte emot allvarligt skadade eller insjuknade personer utan förskottsbetalning eller täckande försäkring. Vid olycksfall ska du, eller en medresenär, genast kontakta ditt försäkringsbolag som kan ge sjukhuset en garanti om att vården täcks av försäkringen.

Lokala lagar och sedvänjor

Narkotikalagstiftningen är sträng och narkotikabrott leder till långa fängelsestraff. All kamuflageklädsel, samt föremål som relaterar till militär och polis, är strängt förbjuden. 

Kriminalitet och personlig säkerhet

Turismen är en viktig inkomstkälla. Myndigheterna försöker förbättra säkerheten för resenärer, men det har förekommit brutal kriminalitet inklusive kidnappningar mot lösensumma i Port-of-Spain. På dagen kan man relativt säkert röra sig till fots i huvudstadsområdet. Man bör undvika personer som försöker tränga sig på och erbjuda guidning.

I Trinidad kan risken vara stor för resenärer att bli rånade om man rör sig till fots utanför hotellområdena efter mörkrets inbrott. Man bör undvika avlägsna badstränder och utsiktsplatser. Särskild försiktighet bör tillämpas under karnevalstiden februari-mars.

På Tobago bör man också vara extra försiktig efter mörkrets inbrott och undvika ensliga platser. 

Trafiksäkerhet

Landet har vänstertrafik. De smala, krokiga vägarna till stränderna är farliga. Taxiavgifter bör i förväg göras upp i US-dollar. Hotellens taxitjänster är dyra, men relativt pålitliga.

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023