• Svenska

Om utlandet Trinidad och Tobago

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 07 jun 2022, 14.26

Aktuella händelser

Reseinformation med anledning av coronapandemin

Spridningen av coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat all reseinformation om Covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av informationen, som återfinns på nedan länk.

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

 

 

 

Allmänna säkerhetsläget

Mycket stor försiktighet bör iakttas. Brottsligheten är hög och risken för rån och brutala överfall är stora, i synnerhet efter mörkrets inbrott. Detta är särskilt aktuellt i Port-of-Spain och vissa andra närliggande områden i Trinidad. Förhållandena i Tobago är mindre farliga.

Konkurrerande knarkgäng opererar på vissa håll i landet och har ibland blodiga uppgörelser. Det finns också politiska spänningar mellan olika folkgrupper, som ibland leder till konflikter och oroligheter.

Säkerhetssituationen i olika områden bör kontrolleras på ort och ställe vid hotellet eller hos myndigheterna. De nödvändiga säkerhetsarrangemangen bör kontrolleras hos researrangören.

Terrorism

I normalfallet bedöms det inte finnas risk för terrordåd i landet.

Läs mer om terrorism och turism på regeringen.se

Naturförhållanden och katastrofer

Skyfall är normala på eftermiddagarna från juni till november. under samma period råder orkansäsong i Atlanten. Orkanernas rutt har dock hittills gått norr om Trinidad och Tobago. 

I händelse av orkan bör man hålla sig inomhus och följa lokala myndigheters och hotellens rekommendationer samt följa väderprognosen. Flygplatser stänger ofta inför en förväntad orkan – ta kontakt med din researrangör för praktiska frågor kring din resa. Skriv gärna upp dig på Svensklistan och håll dina anhöriga informerade. 

Landet drabbas relativt ofta av jordbävningar - under senare år dock endast med mindre skadegörelse.

Man bör beakta den fuktiga hettan beträffande klädsel och vätskeintag.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

För besked om eventuella krav på inresevisering hänvisas till Trinidad och Tobagos ambassad i London.

Hälso- och sjukvård

Chikungunya
Ett ganska stort antal insjuknanden i virussjukdomen chikungunya har sedan ett par år tillbaka konstaterats i flera karibiska länder och sjukdomen är endemisk. Åtgärder har vidtagits för att minska dess förekomst men fortfarande förekommer nya fall. Virus överförs via myggor och bästa sättet att skydda sig är att undvika myggbett under dagtid, gryning och skymning. De flesta, som insjuknar med chikungunya, tillfrisknar inom en vecka, men det finns exempel på långdragna ledbesvär, som kan vara handikappande och kan behöva behandling.

Dessa bör initialt handläggas i öppenvård med adekvat diagnostik, men är enkla att behandla med antiinflammatoriska läkemedel. Sjukdomen är aldrig dödlig eller allvarlig. Symtomen går normalt över spontant inom 4–12 månader. 
 
Dengue
Dengue förekommer endemiskt i Karibien liksom chikungunya och sprids av samma myggor under skymning, gryning och i skugga dagtid. Som vid alla myggburna sjukdomar rekommenderas myggmedel och heltäckande kläder över armar och ben. Endast myggmedel innehållande DEET har visat effekt men ämnet bör undvikas hos små barn då istället klädsel bör väljas. Strand, starkt solsken och bris håller effektivt dessa myggor borta. Vid symtom som hög feber och allmänpåverkan bör lokal sjukvård uppsökas med tanke på att dengue i enstaka fall kan utvecklas till allvarlig sjukdom.

Zikavirus
Sedan 2015 sprids, förutom dengue- och chikungunyavirus, även zikavirus endemiskt i området, av samma myggart som i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset och sjukdomen inte tidigare funnits. För de flesta som insjuknar är infektion mild eller ger enbart utslag. Andra symtom kan vara måttlig feber, ledvärk och ögoninflammation. Det går inte att skilja på de olika infektionerna beroende på symtom. Risken för resenärer att drabbas av allvarliga komplikationer bedöms vara liten.

Enligt Folkhälsomyndigheten bör svenska resenärer till länder där dengue-, chikungunya- och zikavirus sprids skydda sig från myggbett. Man kan minska risken för myggbett genom att använda myggmedel, bära heltäckande kläder eller vistas i rum med luftkonditionering. Det är viktigt att skydda sig från myggbett särskilt i befolkade områden, i skugga dagtid och i gryning och skymning.

Kunskapsläget kring zikavirus ändras kontinuerligt och enligt Folkhälsomyndigheten finns det tydliga tecken på att fosterskador kan orsakas av infektion med zikavirus under första delen av graviditeten. Man vet inte idag hur stor risken är för fosterskador om man som gravid får infektionen eller när risken är störst under graviditeten. Sannolikt utvecklas immunitet efter genomgången infektion. Om man som gravid planerar resor till områden med spridning av zikavirus rekommenderas anpassning av resplaner därefter. Planer på graviditet bör skjutas upp sex månader efter hemkomst (män som kvinnor). Om man är gravid vid utresa bör detta vägas mot eventuella små risker för zikavirusinducerade fosterskador och testning bör ske efter hemkomst.

Dengue skiljer sig från både chikungunya och zika genom att det ofta ger ett tydligare sjukdomsförlopp, som hög feber och allmänpåverkan. Vid varningstecken som slemhinneblödning, kräkningar och försämrat allmäntillstånd bör lokal sjukvård kontaktas då risk för allvarlig sjukdom kan finnas. Behandling kan ske relativt enkelt med vätsketillförsel och risken för död i sjukdomen är mycket liten. Man bör också kontakta sjukvården i Sverige om symtom debuterar tio dagar efter hemkomst, i detta fall akutmottagning med infektionsinriktning.

Alla dessa tre myggburna sjukdomar förekommer i tropikerna över hela världen och är inte specifika för Karibien.

Förekomsten av HIV/Aids är relativt omfattande i Trinidad och Tobago. Denguefeber förekommer. Det föreligger risk för smitta av hepatit A och B samt för tyfus. Ett intyg om vaccinering mot gula febern krävs av resenärer, som anländer från infekterade områden efter besök över ett år.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan till Trinidad och Tobago, eller har kontrollerat om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige. De allmänna sjukhusen och vårdcentralerna är kostnadsfria för samtliga, lokala som utlänningar.

Vid mer komplicerade skador kan man dock behöva anlita privata sjukhus, men dessa tar inte emot allvarligt skadade eller insjuknade personer utan förskottsbetalning eller täckande försäkring. Vid olycksfall ska du, eller en medresenär, genast kontakta ditt försäkringsbolag som kan ge sjukhuset en garanti om att vården täcks av försäkringen.

SOS International, EuroAlarm & Europ Assistance

Lokala lagar och sedvänjor

Narkotikalagstiftningen är sträng och narkotikabrott leder till långa fängelsestraff. All kamoflageklädsel, samt föremål som relaterar till militär och polis, är strängt förbjuden. 

Kriminalitet och personlig säkerhet

Turismen är en viktig inkomstkälla. Myndigheterna försöker förbättra säkerheten för resenärer, men det har förekommit brutal kriminalitet inklusive kidnappningar mot lösensumma i Port-of-Spain. På dagen kan man relativt säkert röra sig till fots i huvudstadsområdet. Man bör undvika personer som försöker tränga sig på och erbjuda guidning.

I Trinidad kan risken vara stor för resenärer att bli rånade om man rör sig till fots utanför hotellområdena efter mörkrets inbrott. Man bör undvika avlägsna badstränder och utsiktsplatser. Särskild försiktighet bör tillämpas under karnevalstiden februari-mars.
På Tobago bör man också vara extra försiktig efter mörkrets inbrott och undvika ensliga platser. 

Trafiksäkerhet

Landet har vänstertrafik. De smala, krokiga och stockade vägarna till stränderna är farliga. Taxiavgifter bör i förväg göras upp i US-dollar. Hotellens taxitjänster är dyra, men relativt pålitliga.

Resa i landet

Övriga upplysningar

Den lokala valutan, Trinidad Dollar, är i allmänhet den enda gångbara och kan tas ut i lokala bankomater. Även amerikanska dollar tas emot för det mesta.

Ambassaden & konsulat