• Svenska

Om utlandet Tjeckien

Gifta sig i Tjeckien

Sveriges ambassad i Tjeckien förratar inte vigsel.

Sveriges ambassad i Prag ställer ut äktenskapscertifikat till svenska medborgare som är bosatta i Tjeckien, som är avregistrerade från Sverige och som avser gifta sig inför utländsk myndighet. Innan en svensk medborgare, som är skriven i Tjeckien, kan vigas inför myndighet, måste svensk myndighet pröva om hinder mot äktenskapet föreligger (hindersprövning).

Svenska medborgare som är folkbokförda i Sverige ska alltid hindersprövas av skattemyndigheten i Sverige oavsett om de avser gifta sig i Sverige eller utomlands.

Läs mer på Skatteverkets hemsida

Hindersprövning

Hindersprövning av den svenska parten och den som ska gifta sig med denna (tjeckisk/utländsk) görs här på ambassaden.

Ansökan lämnas in till ambassaden i Prag som utfärdar ett äktenskapscertifikat på engelska.
Ansökan lämnas in till ambassaden i Prag av båda personligen och ambassaden utfärdar efter hindersprövningen ett äktenskapscertifikat, på engelska.

OBS! Om båda är svenskar och är skrivna i Sverige och ska gifta sig i Tjeckien görs ansökan direkt hos Skatteverket som efter hindersprövningen utfärdar ett äktenskapscertifikat som sökanden måste låta översätta till användbart språk.

Följande handlingar krävs vid ansökan om äktenskapscertifikat:

  • Blanketten ”Äktenskapcertifikat – Ansökan och försäkran” ska vara fullständigt ifylld och undertecknad. Glöm inte att kryssa i aktuella rutor och uppge vänligen ungefärligt vigseldatum, vigselort och annan viktig information i rutan ”Övriga upplysningar”.  Blanketten finns elektroniskt på Skatteverkets hemsida (längst ner i denna länk).
  • Personbevis i original med föräldrars namn och födelsedatum samt plats för svensk part från Skatteverket med uppgift om avregistreringsdatum från Sverige samt civilstånd. Personbeviset får inte vara äldre än tre månader. Telefonnummer till Skatteverket: 0046-8-564 851 60.
  • För personer som aldrig varit folkbokförda i Sverige krävs i stället intyg om att svenskt medborgarskap inte har förlorats. Ytterligare information finns här: Medborgarskap
  • Expeditionsavgift betalas in till ambassaden vid ansökan, se avgifter under länken nedan.
  • Giltighetstid: Ett utfärdat äktenskapscertifikat är giltigt i fyra månader från utställningsdatum. 

  • Apostille Matrika kräver en så kallad apostille (ett äkthetsintyg) på personbeviset samt stämpel från skatteverket. En apostille kan endast utfärdas av en av Länsstyrelsen utsedd Notarius Publicus i Sverige och måste ombesörjas av den sökande själv. En förteckning över vilka som är förordnade som Notarius Publicus finns i telefonkatalogens ”Gula sidorna”.
    Gula sidorna

Gifta dig utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer