Meny
  • Svenska

Om utlandet Tjeckien

29 jun 2020

UD häver avrådan för ett antal länder i Europa från 30 juni, förlänger avrådan för länder utanför Europa till 31 augusti

UD har den 18 juni 2020 beslutat att från och med den 30 juni häva avrådan för icke nödvändiga resor till följande länder: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz, Spanien och Ungern. Beslutet gäller även San Marino, Monaco och Vatikanstaten. För övriga länder inom EU, EES och Schengen samt Storbritannien kvarstår avrådan till och med den 15 juli. För resor till länder utanför EU, EES och Schengenområdet samt Storbritannien förlängs därför avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 31 augusti 2020.

Läs mer här

Aktuella händelser

UD häver avrådan för ett antal länder i Europa från 30 juni, förlänger avrådan för länder utanför Europa till 31 augusti

UD har den 18 juni 2020 beslutat att från och med den 30 juni häva avrådan för icke nödvändiga resor till följande länder: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz, Spanien och Ungern. Beslutet gäller även San Marino, Monaco och Vatikanstaten. För övriga länder inom EU, EES och Schengen samt Storbritannien kvarstår avrådan till och med den 15 juli. För resor till länder utanför EU, EES och Schengenområdet samt Storbritannien förlängs därför avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 31 augusti 2020.

 

Tjeckiens reserestriktioner och begränsningar i den fria rörligheten fr.o.m 1 juli 2020

Med anledning av spridningen av virussjukdomen covid-19 har den tjeckiska regeringen beslutat om vissa reserestriktioner. För en fullständig redogörelse av dessa se tjeckiska Inrikesministeriets hemsida. Nedan sammanfattas några av de mest centrala reglerna. Notera att reglerna fortsatt uppdateras och ändras, beroende bl.a. på smittspridningen i samhället.

EU:s länder delas in i högriskländer (röda) och lågriskländer (gröna). Sverige klassas f.n. som högriskland (röd).

1. REGLER FÖR HÖGRISKLÄNDER

A) För alla som vistats i Sverige (eller i annat EU-land som klassas som ”högrisk”) minst 12 timmar de senaste 14 dagarna

Vid ankomst till Tjeckien måste man omedelbart kontakta en lokal “Hygienstation” (Hygienická stanice) och genomföra ett COVID-19 test. Resultatet av testet måste vara hälsostationen tillhanda senast 72 timmar efter ankomst till Tjeckien. Platser där covid-19 test kan genomföras finns här.

Lokal hälsostation där covid-19 test kan genomföras finns även vid flygplatsen i Prag.

Fram till dess att ett negativt test uppvisats gäller restriktioner i den fria rörligheten (dvs endast nödvändiga förflyttningar för att handla mat eller gå till arbetet är tillåtna och det är tvång att bära mask som täcker näsa och mun när man lämnar hemmet). Läs mer om kraven för inresa på tjeckiska Inrikesministeriets hemsida.

Om man inte underkastar sig ett COVID-19 test måste man vara i karantän i 14 dagar.

OBS Reglerna ovan gäller även om man har ett färskt, negativt COVID-19 test från sitt eget land.

Inga andra restriktioner.

B) Transit – NYA REGLER fr.o.m 2020-07-02

Ska du endast transitera (passera) genom Tjeckien gäller följande:

FLYG: Om du inte lämnar flygplatsens transithall kan du som EU-medborgare transitera via Tjeckien (i.e. byta flyg) för resa vidare till ett annat land utan några restriktioner, även om du reser in från ett rödmarkerat land.

VÄG: Ska du köra genom Tjeckien och kommer från Sverige (eller under de senaste 14 dagarna vistats i ett land som är rödmarkerat i mer än 12 timmar), måste du vid inresa i landet kontakta den regionala hälsostationen vid gränsen och meddela din avsikt att transitera genom landet. Detta kan göras genom ett telefonsamtal.

Avser du att under genomresa stanna i Tjeckien gäller reglerna under punkt 1.

Under tiden du färdas genom Tjeckien / vistas på flygplatsen måste du använda mask som täcker näsa och mun.

Gällande regler för transit genom Tyskland, Danmark och Polen hänvisas till respektive ambassads reseinformation: Reseinformation för Tyskland, Danmark. och Polen.

 

2. REGLER FÖR LÅGRISKLÄNDER

A) För alla som de senaste 14 dagarna vistats i ett lågriskland (grönt)

Inga restriktioner.

 

Beslut om inskränkningar i den fria rörligheten

Tjeckien har beslutat att succesivt lätta på de inskränkningar i den fria rörligheten inom landet som infördes med anledning av smittspridningen av covid-19. Besluten om lättnaderna finns på Hälsoministeriets hemsida.

 

Vid symptom på Covid-19

Tjeckiska Hälsoministeriet uppmanar personer som har feber, hosta och/eller andningsbesvär att kontakta läkare via telefon. För att undvika smittspridning avråder de från att utan föregående kontakt åka direkt till en sjukhusmottagning.

The National Institute of Public Health (Státní zdravotní ústav) har öppnat en informationslinje om coronaviruset: (+420) 724 810 106, (+420) 725 191 367. Informationsnumren är öppna dygnet runt.

Information om antal bekräftade fall i Tjeckien finns här.

För akuta fall ring: 112 (talar engelska och tyska).

På följande sjukhus finns engelskspråkig personal:

  • Motol, V Úvalu 84, Praha 5. Tel: (+420) 224 43 1111, 24-timmars service.
  • Na Homolce Hospital, Roentgenova 2, Praha 5. Tel: (+420) 257 27 1111, mån-fre 7:30-16.00 därefter (+420) 257 272 522

Tjeckiska Hälsoministeriet uppdaterar dagligen information om coronaviruset på följande länk.

Ambassaden uppmanar även svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan.

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus 
Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).

Det finns inga andra aktuella händelser att rapportera.

Senast uppdaterad 03 jul 2020, 16.17
Ambassadens reseinformation

Vanliga frågor