Meny
  • Svenska

Om utlandet Tjeckien

01 apr 2020

Utlandsresor – avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här

Aktuella händelser

Tjeckien utlyser undantagstillstånd

Tjeckien har den 12 mars 2020 förklarat 30 dagars undantagstillstånd med anledning av spridningen av virussjukdomen COVID-19. Med anledning av undantagstillståndet har tjeckiska regeringen och lokala myndigheter har beslutat följande:

Resor till och från Tjeckien

Utländska medborgare utan uppehållstillstånd i Tjeckien tillåts inte resa in i landet.

EU-medborgare tillåts transitera (passera) både landvägen och med flyg genom Tjeckien om man reser till sitt hemland. Observera att för personbil är det bara vissa gränsövergångar som är öppna.  De gränsövergångar som är öppna är publicerade på Inrikesministeriets hemsida. För att kunna transitera kräver tjeckiska myndigheter att svenska ambassaden meddelar detta 24 timmar före inresa. Behöver ni transitera genom Tjeckien måste man därför i god tid kontakta svenska ambassaden i Prag på följande e-post: ambassaden.prag@gov.se.

Gällande regler för transit genom Tyskland och Danmark hänvisas till respektive ambassads reseinformation; Reseinformation för Tyskland, reseinformation för Danmark.

Du som är svensk medborgare som redan är i Tjeckien kan lämna landet. Detta gäller både dig som är här som turist och dig som har uppehållstillstånd. Det föreligger således inga restriktioner att som svensk åka hem från Tjeckien. Om du som har uppehållstillstånd i Tjeckien väljer att lämna landet måste du vara medveten om att du INTE kan återvända så länge undantagstillståndet gäller.

Viktigt att notera att beslutet om reserestriktioner kommer påverka dina praktiska möjligheter att kunna lämna landet. Det är inte längre möjligt att lämna Tjeckien med tåg eller buss. Det går fortfarande enstaka flygningar till Sverige, men dessa kräver oftast en till två mellanlandningar. Antalet avgångar förväntas dock bli färre ju längre undantagstillståndet gäller. Vid frågor, kontakta ditt flygbolag eller researrangör.

Mer information om reserestriktionerna finns på det tjeckiska inrikesministeriets hemsida.

 

Beslut om inskränkningar i den fria rörligheten – beslutade att gälla till den 11 april

Fri rörlighet för personer i Tjeckien förbjuds, med undantag för resor till och från arbete, inköp av nödvändiga varor som till exempel livsmedel, besök till sjukvård och familj samt andra nödvändiga resor. Man är även fri att röra sig i offentliga parker.

Sammankomster med fler än två personer är inte tillåtna på allmän plats, med undantag för personer som lever i samma hushåll.

Samtliga restauranger och affärer hålls stängda, med undantag för bl.a. livsmedelsbutiker, apotek och bensinstationer. Mer information finns på vlada.cz.

Livsmedelsaffärer och apotek har öppet mellan kl. 08:00-10:00 för människor över 65 år. Alla under 65 år hänvisas till övriga öppettider.

Det är obligatoriskt att täcka mun och näsa när man vistas på allmän plats. Detta gäller för hela landet. Om man saknar munskydd kan till exempel en halsduk användas.

Obligatorisk karantän på 14 dagar gäller för tjeckiska medborgare och utländska medborgare med permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd eller med arbete i Tjeckien som återvänt från riskriskländerna. Sverige är ett av de definierade riskländerna.

Vid symptom på Covid-19

Tjeckiska Hälsoministeriet uppmanar personer som har feber, hosta och/eller andningsbesvär att kontakta läkare via telefon. För att undvika smittspridning avråder de från att utan föregående kontakt åka direkt till en sjukhusmottagning.

The National Institute of Public Health (Státní zdravotní ústav) har öppnat en informationslinje om coronaviruset: (+420) 724 810 106, (+420) 725 191 367. Informationsnumren är öppna dygnet runt.

Information om antal bekräftade fall i Tjeckien finns här.

För akuta fall ring: 112 (talar engelska och tyska).

På följande sjukhus finns engelskspråkig personal:

  • Motol, V Úvalu 84, Praha 5. Tel: (+420) 224 43 1111, 24-timmars service.
  • Na Homolce Hospital, Roentgenova 2, Praha 5. Tel: (+420) 257 27 1111, mån-fre 7:30-16.00 därefter (+420) 257 272 522

Tjeckiska Hälsoministeriet uppdaterar dagligen information om coronaviruset på följande länk.

Ambassaden uppmanar även svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan.

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus 
Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).

Det finns inga andra aktuella händelser att rapportera.

Senast uppdaterad 31 mar 2020, 14.47
Ambassadens reseinformation

Vanliga frågor