Meny
  • Svenska

Om utlandet Tjeckien

21 sep 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 21 september fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här

Aktuella händelser

 

UD har från den 30 juli 2020 beslutat att häva avrådan från icke nödvändiga resor till Tjeckien.

Läs beslutet i sin helhet här.

Tjeckiens reserestriktioner och begränsningar i den fria rörligheten med anledning av smittspridningen av covid-19

Nedan sammanfattas några av de mest centrala reglerna. Fullständiga inreseregler finns på Inrikesministeriets hemsida. Notera att reglerna fortsatt uppdateras och kan ändras på kort varsel, beroende bl.a. på smittspridningen i samhället.

1. Regler för inresa från Sverige och andra lågriskländer

Tjeckien har för närvarande inga inreserestriktioner för svenskar som vistats minst 14 dagar i Sverige eller något annat lågriskland före inresan till Tjeckien (Sverige klassificerades som ett lågriskland den 27 juli 2020).

Observera att Tjeckien fortfarande har inreserestriktioner för resor från högriskländer.

2. Regler för inresa från högriskländer

För alla, inklusive svenskar, som vistats i ett högriskland mer än 12 timmar de senaste 14 dagarna måste före sin ankomst till Tjeckien anmäla detta till den regionala “Hygienstation” (Hygienická stanice) där man avser att bo. Den elektroniska anmälan finns här: Public Health Passenger Locator Form. Ett covid-19 test måste tas inom 5 dagar efter inresan. Platser där covid-19 test kan genomföras finns här. Covid-19 test kan även göras vid flygplatsen i Prag.

Tjeckien accepterar även covid-19 test från ett EU-land ej äldre än 72 timmar. Covid-19 testet ska lämnas till den regionala “Hygienstation” (Hygienická stanice) direkt efter inresan.

Fram till dess att ett negativt test uppvisats gäller restriktioner i den fria rörligheten (dvs endast nödvändiga förflyttningar för att handla mat eller gå till arbetet är tillåtna och det är tvång att bära mask som täcker näsa och mun när man lämnar hemmet). Läs mer om kraven för inresa på tjeckiska Inrikesministeriets hemsida.

3. Transit genom Tjeckien

Om man som svensk inte tillbringat mer än 12 timmar de senaste 14 dagarna i ett högriskland kan man transitera (passera) Tjeckien utan restriktioner. Se under rubriken ”1 Regler för inresa från lågriskländer”.

Om man har tillbringat mer än 12 timmar de senaste 14 dagarna i ett högriskland gäller följande för transit genom Tjeckien:

  • FLYG: Om du inte lämnar flygplatsens transithall kan du som EU-medborgare transitera via Tjeckien (byta flyg) för resa vidare till ett annat land, även om du reser in från ett högriskland.
  • VÄG: Ska du köra genom Tjeckien och kommer från ett högriskland eller under de senaste 14 dagarna vistats i ett land som är klassificerat som ett högriskland i mer än 12 timmar, får du inte stanna längre än 12 timmar i landet.

Under tiden du färdas genom Tjeckien / vistas på flygplatsen måste du använda mask som täcker näsa och mun.

4. Beslut om inskränkningar i den fria rörligheten

Tjeckiska myndigheter har beslutat att ansiktsmask som täcker näsa och mun är obligatoriskt att bära:

  • Inomhus med undantag från ditt hem/hotellrum,
  • På allmänna kommunikationsmedel (flyg, tåg, spårvagn, tunnelbana, buss och taxi).

Bland undantagen från att bära ansiktsmask inomhus gäller när man intar mat och/eller dryck på restauranger och barer. Samtliga undantag finns på Hälsoministeriets hemsida.

Lokalt för Prag gäller även masktvång utomhus vid sammankomster med fler än 100 deltagare samt att restauranger, barer och nattklubbar är stängda mellan kl. 24.00 - 06.00. Observera att det kan finnas regionala regler som kan vara strängare än de generella reglerna för hela landet.

Vid symptom på covid-19

Tjeckiska Hälsoministeriet uppmanar personer som har feber, hosta och/eller andningsbesvär att kontakta läkare via telefon. För att undvika smittspridning avråder de från att utan föregående kontakt åka direkt till en sjukhusmottagning.

Information på engelska om covid-19 i Tjeckien finns på telefonnummer 1221. Numret kan nås från hela Tjeckien veckodagar mellan 08.00 - 19.00 och på helger mellan 09.00 - 16.30. 

Information om antal bekräftade fall i Tjeckien finns här.

För akuta fall ring: 112 (talar engelska och tyska).

På följande sjukhus finns engelskspråkig personal:

  • Motol, V Úvalu 84, Praha 5. Tel: (+420) 224 43 1111, 24-timmars service.
  • Na Homolce Hospital, Roentgenova 2, Praha 5. Tel: (+420) 257 27 1111, mån-fre 7:30-16.00 därefter (+420) 257 272 522

Tjeckiska Hälsoministeriet uppdaterar dagligen information om coronaviruset på följande länk.

Ambassaden uppmanar även svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan.

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus 
Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).

Det finns inga andra aktuella händelser att rapportera.

Senast uppdaterad 21 sep 2020, 15.32
Ambassadens reseinformation

Vanliga frågor