• Svenska

Om utlandet Thailand

Regionala Utvecklingssamarbetet i Asien och Oceanien

Regionalt utvecklingssamarbete:
Det regionala programmet styrs av en "Strategi för Sveriges regionala utvecklingssamarbete i Asien och Oceanien 2016- 2021". Temaområdena för den regionala strategin är miljö och klimat, energi, stadsplanering, demokrati och mänskliga rättigheter.

Målet för det svenska regionala utvecklingssamarbetet är en hållbar utveckling i Asien genom ömsesidig samverkan mellan mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet, miljö och klimat. Genomförandet av strategin innebär samarbete med cirka 30 regionala organisationer. De flesta är internationella icke-statliga organisationer och nätverk, men det finns också samarbete med statliga organisationer, universitet (forskning), olika FN-organisationer, Asiatiska utvecklingsbanken, Världsbanken och statliga myndigheter. Partners från den privata sektorn deltar i en del av projekten. Några av programmen inbegriper samarbete med ASEAN. Ambassaden ger även stöd till regionalt forskningssamarbete.

Programmen våra partners genomför täcker olika geografiska områden.Geografiskt fokus för strategin är Sydasien, Sydostasien och Oceanien, men de flesta länder i Asien är representerade i de olika programmen. I alla projekt ingår den svenska regeringens tematiska prioriteringar för utvecklingssamarbetet; miljö och klimat, demokrati och mänskliga rättigheter; och jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingsarbetet.

Senast uppdaterad 06 mar 2018, 11.02