Meny
  • Svenska

Om utlandet Thailand

Avrådan

Thailand - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget i södra Thailand avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till de fyra provinserna Narathiwat, Yala, Pattani och Songkhla.

29 jun 2020

UD häver avrådan för ett antal länder i Europa från 30 juni, förlänger avrådan för länder utanför Europa till 31 augusti

UD har den 18 juni 2020 beslutat att från och med den 30 juni häva avrådan för icke nödvändiga resor till följande länder: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz, Spanien och Ungern. Beslutet gäller även San Marino, Monaco och Vatikanstaten. För övriga länder inom EU, EES och Schengen samt Storbritannien kvarstår avrådan till och med den 15 juli. För resor till länder utanför EU, EES och Schengenområdet samt Storbritannien förlängs därför avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 31 augusti 2020.

Läs mer här

Aktuella händelser

Förlängd avrådan för länder utanför EU, EES och Schengenområdet

UD beslutade den 18 juni 2020 att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till Thailand till den 31 augusti.  Läs mer om avrådan här.

Läget i Thailand

Utegångsförbudet i Thailand upphörde från 15 juni. 

Regeringen har godkänt 5:e fasen av lättnader genom att låta de flesta dagliga aktiviteter och företag återuppta med några nödvändiga hälsoåtgärder och övervakning från och med den 1 juli 2020 och framåt. Regeringen kommer att bedöma situationen löpande. Om spridning av viruset ökar kommer regeringen tillämpa striktare åtgärder.

I Thailand har 3,179 fall av Covid-19 bekräftats (2 juli 2020). För information om läget i Thailand se Department of Disease Control hemsida. 

Sedan den 26 mars får inte utländska medborgare resa in i Thailand. För undantagna resenärer krävs ett särskilt hälsointyg ("fit to fly" certificate). Kan man ej före avresa uppvisa detta intyg nekas man att gå ombord på flygplanet. Kontakta ditt flygbolag före avresa för att säkerställa vilka intyg och krav som gäller. 

Thailändska Luftfartsmyndigheten (CAAT) har förlängt förbudet för alla kommersiella flygningar till Thailand tills vidare. Förbudet avser passagerare från utlandet men personer i 11 kategorier kommer att tillåtas att resa in till Thailand. Se alla kategorier här

Det innebär att flyg inte får landa med passagerare i Thailand, däremot kan flyg med passagerare lämna Thailand. Enstaka bolag flyger fortfarande reguljärt, men det kan ändras på kort varsel.

Utrikesministeriet i Bangkok meddelar att man möjliggör för utländska medborgare med arbetstillstånd i landet att resa in i Thailand.  Läs mer här.


Undantag inkluderar statliga eller militära flygplan, nöd- eller teknisk landning, humanitär hjälp, medicinska flygningar, repatriering och lastflygplan. Människor som anländer med de undantagna flygningarna kommer att omfattas av åtgärder såsom 14-dagars karantän.  

 

INFORMATION OM FLYGRESOR


Fler flygplatser har fått tillstånd för internationella flygningar. Inrikesflygen återupptogs 1 maj men under strikta villkor. 

FÖRLÄNGING AV BESÖKET I THAILAND


Enligt regeringsbeslut den 22 april 2020 förlängs viseringar och uppehållstillstånd för utländska medborgare i Thailand per automatik ytterligare, från den 30 april till och med den 31 juli 2020. Om ditt visum/tillstånd löpt ut efter den 26 mars 2020 behöver du alltså inte besöka Immigration Bureau för att ansöka om en förlängning. Du får per automatik en förlängning fram till och med den 31 juli.  Detta gäller alla typer av tillstånd, inklusive alla som har visumundantag (dvs. turister som fått 30 dagars tillstånd vid inresan) och "Visa on Arrival". Bosatta och långtidsboende (1-årsvisering) ska i vanlig ordning ansöka om förlänging innan nuvarande visering löper ut.

Utländska medborgare med uppehållstillstånd i Thailand som befinner sig utanför Thailand kan resa tillbaks in i landet även om ett års tillståndet överskridits. 

Frågor besvaras av Immigration bureau på telefonnummer 1178. 

FÖR MER INFORMATION


Det thailändska hälsoministeriet har satt upp en hjälplina dit man kan ringa för att ställa frågor om covid-19 och få information om när och var man ska söka vård. Ringer man från Thailand är numret 1422, och från utlandet är numret +66 2 590 30 00

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin websida löpande. Läs frågor och svar om viruset här och för mer information om utbrottet läs här.

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).

Du kan också läsa mer om covid-19 på ambassadens hemsida på denna sida.

Senast uppdaterad 02 jul 2020, 13.56
Ambassadens reseinformation