• Svenska

Om utlandet Thailand

Utvecklingssamarbete i Myanmar

Bilateralt utvecklingssamarbete i Myanmar

Det bilaterala programmet i relation till Myanmar styrs av "Resultatstrategi för Sveriges internationella utvecklingssamarbete i Myanmar 2013-2017".


Målgrupperna är främst kvinnor och etniska minoriteter och resultatområdena för strategin är i) Ökad respekt för mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och ansvarsutkrävande, ii) Brett deltagande i fredsprocesser och iii) Förbättrad hälsa för kvinnor och barn, med särskilt fokus på sexuell och reproduktiv hälsa samt rättigheter. Målet är att bidra till en fredlig och demokratisk utveckling, samt att minska fattigdomen i alla dess dimensioner i Myanmar. Jämställdhet och kvinnors roll i alla aspekter av utvecklingsarbetet är ett ihållande tema i programmet. Baserat på erfarenheter från tidigare stöd, är det civila samhällets utveckling, medieutveckling samt mödrars och barns hälsa de framträdande dragen i programmet.

Då fredsprocesserna vunnit momentum, tillhandahålls mer konfliktkänsligt fredsrelaterat stöd. Många av dessa bidrag är utformade för att bygga upp ett förtroende mellan regeringen och etniska grupper, liksom olika etniska grupper emellan. Det bilaterala utvecklingssamarbetet sker genom multilaterala kanaler, gemensamma givarmedel och internationella och lokala organisationer i civilsamhället. Begränsningar kvarstår för direkt stöd från regeringen. En konfliktkänslig strategi ska vägleda allt svenskt bistånd för att förbättra chanserna till varaktig fred.

Sverige deltar aktivt i och uppmuntrar olika samordningsmekanismer för att minska risken för splittring. Detta är särskilt viktigt eftersom många utvecklingspartners har etablerat sig i landet under kort tid och då den offentliga förvaltningen är fortsatt svag. Parallellt med utvecklingssamarbetet ger Sverige betydande humanitärt stöd till Myanmar. Under 2013 och 2014 uppgick stödet till cirka 113 miljoner kronor och 90 miljoner kronor respektive (inklusive stöd till flyktingarna i Thailand och Bangladesh).

Fokus har under de senaste åren varit att hantera följderna av naturkatastrofer (cyklonerna Nargis och Giri) samt utdragna krisinsatser i samband med pågående väpnade konflikter och våld (Rakhine State, sydöstra Myanmar, Kachin/Norra Shan-staterna). Genomförandepartner har inkluderat bland annat Boarder Consortium via Diakonia, olika FN-organ och internationella icke-statliga organisationer.

Senast uppdaterad 06 mar 2018, 11.05