• Svenska

Om utlandet Tadzjikistan

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 04 jun 2024, 19.08

Aktuella händelser

Koranbränningarna i Sverige har lett till starka reaktioner i utlandet och det finns indikationer på att den generella hotbilden mot svenska intressen utomlands har förstärkts.

I ljuset av denna utveckling bör svenskar och verksamheter i utlandet som förknippas med Sverige iaktta ökad vaksamhet och försiktighet.

Svenska resenärer uppmanas generellt iaktta försiktighet samt undvika demonstrationer och andra situationer som kan tänkas leda till oroligheter.

Svenskar uppmanas att hålla sig uppdaterade om händelseutvecklingen och följa lokala myndigheters råd, ta del av myndighetens reseinformation, registrera sig på svensklistan och ladda ned appen UD Resklar (med aktiverade pushnotiser).

Reseinformation med anledning av coronapandemin

Spridningen av det nya coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat all reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av informationen, som återfinns på nedan länk.

[Covid-19: Lägesbild och reseinformation]

Allmänna säkerhetsläget

Inbördeskrig rådde i Tadzjikistan under stora delar av 90-talet. Sedan dess har landet väsentligen stabiliserats. Resor till huvudstaden är oproblematiska. Befolkningen är generellt välkomnande till besökare men språkbarriären kan vara betydande för besökare som inte talar något lokalt språk.

Tadzjikistan är beläget i en region med förhöjd risk för konflikter som kan blossa upp med kort varsel. Landets säkerhetsbevarande organ rapporteras återkommande använda övervåld och metoder som normalt förknippas med en auktoritär stat.

Stor försiktighet bör generellt iakttas vid resor längs landets internationella gränser. Särskilt utsatta är gränserna mot Afghanistan och Kirgizistan. Oroligheter rapporteras återkommande från autonoma regionen Gorno-Badaksjan (GBAO). Därutöver förekommer etniska, politiska och sociala spänningar, främst i de södra delarna av landet.

Vid gränsavsnitten till Afghanistan, Uzbekistan och Kirgizistan förekommer både markerade och omarkerade minfält.

UD rekommenderar resande i regionen att alltid ha sitt pass tillhanda vid lokala resor samt noggrant följa nyhetsrapporteringen.

Resor till autonoma regionen Gorno-Badaksjan (GBAO)

Stor försiktighet måste iakttas vid resor till och vistelse i Gorno-Badaksjan (Pamir-området). I slutet av 2021 och åter i maj 2022 skedde våldsamma sammanstötningar mellan lokala grupperingar och säkerhetsstyrkor.

Vägspärrar och störningar i mobiltrafiken kan uppträda på kort varsel i GBAO. Den instabila politiska situationen i angränsande Afghanistan bidrar till osäkerheten för resenärer.

Resor till GBAO kräver, förutom tadzjikiskt visum, ett särskilt tillstånd som man ansöker om vid utrikesministeriet i Dusjanbe. Lokala resebyråer kan även vara behjälpliga. De tadzjikiska myndigheterna kan till följd av säkerhetsläget stänga möjligheten att resa till GBAO på kort varsel. För närmare information om aktuella bestämmelser hänvisas till Tadzjikistans ambassad i Berlin.

Den 29 juli 2018 befann sig sju utländska turister på cykelsemester i närheten av Danghara i södra Tadzjikistan när en de utsattes för ett överfall med dödlig utgång. Motivet till händelsen är ännu inte känt.

Resor till områden som gränsar till Afghanistan

Extrem försiktighet bör iakttas vid resor till områden som gränsar till Afghanistan. I dessa områden är säkerhetsläget volatilt och det förekommer hot och våldshandlingar från terrorgrupper. Gränsen mellan Tadzjikistan och Afghanistan är lång och används tidvis av narkotikahandlare och flyktingar från Afghanistan.  

Resor till gränsområden mot Kirgizistan

I tadzjikisk-kirgiziska gränsområden förekommer frekventa sammanstötningar. Närmare hälften av den 970 km långa gränsen mellan Kirgizistan och Tadzjikistan är inte utmärkt. Säkerhetsriskerna i dessa gränsområden väntas bestå till dess att gränsen slutligen är utmärkt. Resenärer uppmanas inhämta uppdaterad information om det rådande läget från lokala källor.

Våldsamma sammandrabbningar mellan kirgiziska och tadzjikiska styrkor skedde i september 2022 utmed gränsen mellan Batken-provinsen (Kirgizistan) och Sughd-provinsen (Tadzjikistan). Dödstalet översteg 100 personer.

Sidorna har inlett förhandlingar men många frågor är alltjämt olösta. Gränsfrågorna och deras betydelse för tillgången till vatten och andra naturresurser fortsätter att uppröra känslor i gränsområden.

En ökad användning av tunga och moderna vapen har noterats. Mindre sammandrabbningar riskerar att eskalera till regelrätta strider.

Resor till Tavildara-området

Följ lokala regler och råd i omgivningarna till Tavildara i centrala Tadzjikistan då det förekommer minerade bergsområden sedan inbördeskriget på 1990-talet. Sjukvård och räddningstjänst kan inte påräknas överallt.

Resa i landet

Resenärer i landet uppmanas till allmän vaksamhet. Särskild försiktighet bör iakttas vid offentliga platser och byggnader samt intill folksamlingar. Uppmaningar och instruktioner som lämnas av tadzjikiska myndigheter måste uppmärksammas. UD rekommenderar resande i regionen att alltid ha sitt pass tillhanda samt att noggrant följa nyhetsrapportering. Det finns uppgifter om hot och våldshandlingar mot oberoende journalister.

Översvämningar har gjort vissa vägsträckor i landet tillfälligt obrukbara. Med anledning av oroligheterna och den begränsade farbarheten på vissa vägsträckor ombeds svenska turister i Tadzjikistan till extra försiktighet och vaksamhet under vistelsen i landet. Det är nödvändigt att hålla sig uppdaterad om händelseutvecklingen via tadzjikiska myndigheter och media.

För exotiska resmål rekommenderas sedvanlig försiktighet avseende kranvatten, oskalade och osköljda frukter och grönsaker. Mejeriprodukter och livsmedel som säljs på gatan bör undvikas.

Med anledning av ovan nämnda oroligheter ombeds svenska turister i Tadzjikistan till extra försiktighet och vaksamhet under vistelsen i landet och att hålla sig uppdaterade om händelseutvecklingen via tadzjikiska myndigheter och media

Läs om terrorism och turism på regeringen.se

Anmäl gärna din utlandsvistelse så att UD/ambassaden kan kontakta dig i händelse av kris. Informationen används som en del av krishanteringen ifall en konsulär krissituation skulle inträffa i landet du befinner dig i. Anmälan är frivillig och fylls i elektroniskt på swedenabroad.

Naturförhållanden och katastrofer

Tadzjikistan ligger i ett jordbävningsområde. Små skalv rapporteras regelbundet. En jordbävning inträffade i östra Tadzjikistan i december 2015 med magnituden 7,2 på Richterskalan. Se även under ”trafiksäkerhet” nedan.

In- och utresebestämmelser

Från och med 1 januari 2022 är innehavare av svenska pass viseringsfria för upp till 30 dagars vistelse i landet. För längre vistelser än så krävs visum.

Se nedan länk om visumansökning Tajikistan Visa Electronic Application Center

Tadzjikistans utrikesministrerium har en hemsida med viseringsinformation.

Svenska ambassaden och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Tadzjikistan har ingen ambassadör ackrediterad till Stockholm. För detaljerad information om visumfrågor, inresebestämmelser och krav m.m. hänvisas till Tadzjikistans ambassad i Berlin:

Kanzlei der Botschaft der Tadschikischen Republik
Otto-Suhr-Alle 84,
D-105 85 Berlin/Charlottenburg
Tel: +49 30-347 93 00

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård håller låg standard och inrättningarna kan vara dåligt utrustade också vad gäller mediciner. Situationen är något bättre i Dusjanbe. Inga särskilda krav på vaccinering föreskrivs generellt. Rapporter förekommer om förekomst av tuberkulos, tyfus och kolera. Enstaka fall av malaria förekommer i Khatlon-regionen och i södra GBAO. Sedvanlig försiktighet rekommenderas avseende kranvatten, oskalade och osköljda frukter och grönsaker rekommenderas. Mejeriprodukter och livsmedel som säljs på gatan bör undvikas.

Vid osäkerhet är det tillrådligt att före avresa kontakta egen vårdcentral för rekommendation. Medför kontanta medel för eventuella utlägg vid klinik eller apotek vid akut sjukdom.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Dusjanbe är en relativt säker stad men det förekommer rapporter om rån och mindre brottslighet även mot utländska medborgare. Kvinnor bör idka försiktighet under kvällstid och kan råka ut för trakasserier också under dagtid. Rapporter finns om att uniformerad personal, såsom poliser eller flygplatsanställda, ”utdömer böter”. Dessa aktiviteter riktar sig inte sällan mot utländska turister som måste vara vaksamma med kontanter och värdesaker. Vaksamhet rekommenderas vid besök på marknadsplatser och basarer samt under kvällstid vid restaurangbesök. Anlita registrerade taxibilar.

Elavbrott förekommer återkommande i hela landet, särskilt vintertid, dock något färre och kortare avbrott i Dusjanbe och Khujand.

Trafiksäkerhet

Vägar utanför städerna underhålls bristfälligt och är ofta enbart farbara fordon med fyrhjulsdrift. Omständigheterna är särskilt utmanande under våren pga risk för laviner och ras. Vissa vägar i mer oländig terräng är enbart öppna under sommarmånaderna. Det går att köra från Dusjanbe till Khujand i norr, via två tunnlar, men denna väg är särskilt farlig vintertid pga svåra väderförhållanden, och bilar kan fastna vid laviner och ras. Stora områden har inte mobilnätstäckning. Vägarna till GBAO stängs ofta under vinter och vår.

Urvalet av flighter till Tadzjikistan är f.n. begränsat. Turkish Airlines och Sky Airlines flyger mellan Istanbul och Dusjanbe. Emirates och FlyDubai har också flighter till Dusjanbe. Utbudet förändras regelbundet. För ytterligare information om flygsäkerheten till, från och inom landet, hänvisas till International Air Transport Associations hemsida.

Lokala lagar och sedvänjor

Även om landets konstitution är sekulär är det bra att erinra sig att Tadzjikistan är ett muslimskt land. I vissa delar av landet upprätthålls muslimska sedvänjor mer strikt.  Besökare rekommenderas att respektera dessa sedvänjor och religiösa högtider. Klädesmoralen för kvinnor kan vara konservativ särskilt på landsbygden.

Narkotikabrott renderar i hårda straff i fängelser av låg standard. Försiktighet tillråds vid fotografering av föremål och platser som kan uppfattas vara av militärt eller säkerhetsintresse.

Resa med dubbelt medborgarskap

Alla svenska medborgare har rätt till konsulär hjälp utomlands. Emellertid kan dubbelt medborgarskap medföra att svenska myndigheter får begränsade möjligheter att hjälpa till om du hamnar i en nödsituation i ditt andra medborgarskapsland. Ett dubbelt medborgarskap kan också innebära risk att bli inkallad till militärtjänstgöring under vistelsen. Vad som gäller för personer med dubbelt medborgarskap eller med svenskt uppehållstillstånd finns beskrivet mer utförligt på denna sida. 

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer