• Svenska

Om utlandet Tadzjikistan

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

01 okt 2021

Res med försiktighet

Coronapandemin pågår fortfarande och regler och restriktioner kan ändras med kort varsel. Det är därför viktigt att förbereda sin resa, vara påläst, ha en försäkring och att resa med extra marginaler.

Läs mer här
Senast uppdaterad 13 okt 2021, 12.29

Aktuella händelser

 

Länk till länder med avrådan regeringen.se

 

Reseinformation med anledning av coronapandemin

Spridningen av det nya coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat all reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av informationen, som återfinns på nedan länk.

[Covid-19: Lägesbild och reseinformation]

Händelser

Den 29 juli 2018 befann sig sju utländska turister på cykelsemester i närheten av Danghara i södra Tadzjikistan när en av allt att döma avsiktlig kollision inträffade mellan en bil och cyklisterna. Personer i bilen attackerade även cyklisterna med kniv. Fyra av cyklisterna har bekräftats avlidna. Motivet till händelsen är ännu inte känt. Med anledning av attacken ombeds svenska turister i Tadzjikistan till extra försiktighet och vaksamhet under vistelsen i landet och att hålla sig uppdaterade om händelseutvecklingen via tadzjikiska myndigheter och media.

--------------------------------------------------
Vid resor längs landets internationella gränser, manas till stor försiktighet. UD rekommenderar resande i regionen att alltid ha sitt pass tillhanda vid lokala resor samt noggrant följa nyhetsrapporteringen.
För exotiska resmål sedvanlig försiktighet rekommenderas avseende kranvatten, oskalade och osköljda frukter och grönsaker. Mejeriprodukter och livsmedel som säljs på gatan bör undvikas.
Resenärer i landet uppmanas till allmän vaksamhet och försiktighet vid resa i landet.

Terrorism/gränsområden

”Resenärer i landet uppmanas till allmän vaksamhet och försiktighet. Turister uppmanas till försiktighet och stor uppmärksamhet vid resa i landet, inklusive vid offentliga platser och byggnader, samt intill folksamlingar. Uppmaningar och instruktioner som lämnas av tadzjikiska myndigheter måste uppmärksammas samt att följa mediernas rapportering. UD rekommenderar resande i regionen att alltid ha sitt pass tillhanda samt att noggrant följa nyhetsrapportering. Vid resor längs landets internationella gränser manas till stor försiktighet.

Oenighet råder över gränsavsnitt mellan Tadzjikistan och Kirgizistan. Lokala sammanstötningar blossar upp regelbundet och gränsen kan stängas med kort varsel, särskilt nära Vorukh-enklaven. De fem sammanstötningarna under 2020 har involverat främst civila men även gränstrupper, och vapen har använts. Myndigheter i båda länder har agerat snabbt för att de-eskalera. I november 2018 rapporterades att 19 personer dödats i en väpnad attack mot en checkpoint för säkerhetsstyrkor i Rudaki-distriktet, ca 60 km söder om Dusjanbe. Tadzjikiska myndigheter menar att IS var ansvariga för attacken. 2018 attackerades utländska turister på cykelsemester avsiktligt, i närheten av Danghara i södra Tadzjikistan.

Läs om terrorism och turism på regeringen.se

Anmäl gärna din utlandsvistelse så att UD/ambassaden kan kontakta dig i händelse av kris. Informationen används som en del av krishanteringen ifall en konsulär krissituation skulle inträffa i landet du befinner dig i. Anmälan är frivillig och fylls i elektroniskt på swedenabroad.

Naturförhållanden och katastrofer

Tadzjikistan ligger i ett jordbävningsområde. Små skalv rapporteras regelbundet. En jordbävning inträffade i östra Tadzjikistan i december 2015 med magnituden 7,2 på Richterskalan. Se även under ”trafiksäkerhet” nedan.

 

In- och utresebestämmelser

Se nedan länk om visumansökning

Tajikistan Visa Electronic Application Center

Tadzjikistans utrikesministerium har en hemsida med viseringsinformation, 

Svenska ambassaden och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Svenska medborgare behöver visum före inresa. Tadzjikistan har ingen ambassadör ackrediterad till Stockholm. För detaljerad information om visumfrågor, inresebestämmelser och krav m.m. hänvisas till Tadzjikistans ambassad i Berlin:

Kanzlei der Botschaft der Tadschikischen Republik
Otto-Suhr-Alle 84,
D-105 85 Berlin/Charlottenburg
Tel: +49 30-347 93 00

Resor till och vistelse i Gorno-Badaksjan (Pamir-området) kräver, förutom visum, ett särskilt tillstånd som man ansöker om vid utrikesministeriet i Dusjanbe. Lokala resebyråer kan även vara behjälpliga.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård håller låg standard och inrättningarna kan vara dåligt utrustade också vad gäller mediciner. Situationen är något bättre i Dusjanbe. Inga särskilda krav på vaccinering föreskrivs generellt. Rapporter förekommer om förekomst av tuberkulos, tyfus och kolera. Enstaka fall av malaria förekommer i Khatlon-regionen och i södra GBAO. Sedvanlig försiktighet rekommenderas avseende kranvatten, oskalade och osköljda frukter och grönsaker rekommenderas. Mejeriprodukter och livsmedel som säljs på gatan bör undvikas.

Vid osäkerhet är det tillrådligt att före avresa kontakta egen vårdcentral för rekommendation. Medför kontanta medel för eventuella utlägg vid klinik eller apotek vid akut sjukdom.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Dusjanbe är en relativt säker stad men det förekommer rapporter om rån och mindre brottslighet även mot utländska medborgare. Kvinnor bör idka försiktighet under kvällstid och kan råka ut för trakasserier också under dagtid. Rapporter finns om att uniformerad personal, såsom poliser eller flygplatsanställda, ”utdömer böter”. Dessa aktiviteter riktar sig inte sällan mot utländska turister som måste vara vaksamma med kontanter och värdesaker. I synnerhet rekommenderas vaksamhet vid besök på marknadsplatser och basarer samt under kvällstid vid restaurangbesök. Anlita registrerade taxibilar.

Elavbrott förekommer återkommande i hela landet, särskilt vintertid, dock något färre och kortare avbrott i Dusjanbe och Khujand.

Det förekommer sporadiska sammanstötningar mellan gränstrupper och drogsmugglare längs den afghanska gränsen, särskilt i Gorno-Badaksjans Autonoma Oblast (GBAO). Senast under 2018 resulterade incidenter i ett flertal skadade.

Vid gränsavsnitten till Afghanistan, Uzbekistan och Kirgizistan förekommer både markerade och omarkerade minfält.

Trafiksäkerhet

”Vägar utanför städerna underhålls bristfälligt och är ofta enbart farbara fordon med fyrhjulsdrift. Omständigheterna är särskilt utmanande under våren pga risk för laviner och ras. Vissa vägar i mer oländig terräng är enbart öppna under sommarmånaderna. Det går att köra från Dusjanbe till Khujand i norr, via två tunnlar, men denna väg är särskilt farlig vintertid pga svåra väderförhållanden, och bilar kan fastna vid laviner och ras. Stora områden har inte mobilnätstäckning. Vägarna till GBAO stängs ofta under vintern.

Från Europa flyger Turkish Airlines till Dusjanbe och tadzjikiska Somon Air flyger till Moskva och Frankfurt. Det är osäkert när reguljära tidtabeller återupptas. För information om flygsäkerhet, till- och från och inom landet, hänvisas i övrigt till International Air Transport Associations hemsida.”