Meny
  • Svenska

Republiken Tadzjikistan

Ambassadens reseinformation

Den som behöver få kontakt med svenska konsulatet hänvisas till Sveriges honorärkonsulat i Dusjanbe.

E-postadress: dushanbe.swecons@gmail.com

Telefonnummer: +992 37 2232121 ext 702
(telefontid från kl 900-1200 och 1300-1600)

Besöksadress
34, Rudaki Avenue
TCell Plaza, 7th floor
734023 Dushanbe
Tajikistan

Senast uppdaterad 01 aug 2019, 11.40

Aktuella händelser

Den 29 juli 2018 befann sig sju utländska turister på cykelsemester i närheten av Danghara i södra Tadzjikistan när en av allt att döma avsiktlig kollision inträffade mellan en bil och cyklisterna. Personer i bilen attackerade även cyklisterna med kniv. Fyra av cyklisterna har bekräftats avlidna. Motivet till händelsen är ännu inte känt. Med anledning av attacken ombeds svenska turister i Tadzjikistan till extra försiktighet och vaksamhet under vistelsen i landet och att hålla sig uppdaterade om händelseutvecklingen via tadzjikiska myndigheter och media.

--------------------------------------------------
Vid resor längs landets internationella gränser, manas till stor försiktighet. UD rekommenderar resande i regionen att alltid ha sitt pass tillhanda vid lokala resor samt noggrant följa nyhetsrapporteringen.
För exotiska resmål sedvanlig försiktighet rekommenderas avseende kranvatten, oskalade och osköljda frukter och grönsaker. Mejeriprodukter och livsmedel som säljs på gatan bör undvikas.
Resenärer i landet uppmanas till allmän vaksamhet och försiktighet vid resa i landet.

Terrorism

Med anledning om vad som hände 29 juli då sju utländska turister på cykelsemester i närheten av Danghara i södra Tadzjikistan blev avsiktligt attakerades av bilist bör turister uppmanas till försiktighet och stor uppmärksmhet. 

Det gäller även vid offentliga platser och byggnader samt intill folksamlingar. Uppmaningar och instruktioner som lämnas av tadzjikiska myndigheter måste uppmärksammas.

Läs om terrorism och turism på regeringen.se

Anmäl gärna din utlandsvistelse så att UD/ambassaden kan kontakta dig i händelse av kris. Informationen används som en del av krishanteringen ifall en konsulär krissituation skulle inträffa i landet du befinner dig i. Anmälan är frivillig och fylls i elektroniskt på swedenabroad.

Naturförhållanden och katastrofer

Mycket ovanliga väderförhållanden med stora mängder regn och snöfall har präglat hösten och vintern 2016/2017 i Tadzjikistan. Detta har medfört lavinfara och risk för jordskred, översvämningar och andra naturkatastrofer under vintern men även under innevarande vår och sommar. En lavin i östra och norra delen av landet i slutet av januari i år innebar ett antal omkomna och avsevärda skador på infrastruktur.

Svenskar på resa i Tadzjikistan uppmanas att noga följa lokala myndighers råd och anvisningar samt att följa mediernas rapportering.

Tadzjikistan ligger i ett jordbävningsområde. Små skalv rapporteras regelbundet. En jordbävning inträffade i östra Tadzjikistan under morgonen den 7 december 2015 med magnituden 7,2 på Richterskalan

In- och utresebestämmelser

Se nedan länk om visumansökning

Tajikistan Visa Electronic Application Center

Tadzjikistans utrikesministerium har en hemsida med viseringsinformation, 

Svenska ambassaden och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Svenska medborgare behöver visum före inresa. Tadzjikistan har ingen ambassadör ackrediterad till Stockholm. För detaljerad information om visumfrågor, inresebestämmelser och krav m.m. hänvisas till Tadzjikistans ambassad i Berlin:

Kanzlei der Botschaft der Tadschikischen Republik
Otto-Suhr-Alle 84,
D-105 85 Berlin/Charlottenburg
Tel: +49 30-347 93 00

Resor till och vistelse i Gorno-Badaksjan (Pamir-området) kräver, förutom visum, ett särskilt tillstånd som man ansöker om vid utrikesministeriet i Dusjanbe. Lokala resebyråer kan även vara behjälpliga.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård har låg standard och inrättningarna kan vara dåligt utrustade också vad gäller mediciner. Situationen är bättre i huvudstaden Dusjanbe. Inga särskilda krav på vaccinering föreskrivs generellt. Rapporter förekommer dock om förekomst av tuberkulos, tyfus och kolera. Vid osäkerhet är det tillrådligt att före avresa kontakta egen vårdcentral för rekommendation. Medför kontanta medel för eventuella utlägg vid klinik eller apotek vid akut sjukdom.

Läs om Tadzjikistan på 1177 Vårdguiden

Kriminalitet och personlig säkerhet

Tadzjikistan är ett fattigt land där stölder och rån förekommer, också av organiserade grupper. Rapporter finns om att personer falskt iklädda polisuniform "utdömer böter". Dessa aktiviteter riktar sig inte sällan mot utländska turister, som måste vara vaksamma med kontanter och värdesaker. I synnerhet rekommenderas vaksamhet vid besök på marknadsplatser och basarer samt under kvällstid vid restaurangbesök. Anlita registrerade taxibilar.

Elavbrott förekommer återkommande i hela landet – färre och kortare avbrott i Dusjanbe och Khujand i norr.

Trafiksäkerhet

Som fotgängare och som bilist, iaktta stor försiktighet i trafiken – såväl i städer som på landsorten. Vägarna håller låg kvalitet. Det gäller inte minst i bergsområden österut längs gränsen mot Kina. Undantag är vissa sträckor mellan större städer i de västra delarna.
Under vintertid och på högre höjder finns risk att vägar är avstängda på grund av snöoväder.

Från Europa flyger bland annat Lufthansa och Turkish Airlines regelbundet på Dusjanbe.  Tadzjikiska SOMON Air flyger för närvarande bland annat till Frankfurt. För information om flygsäkerhet, till- från och inom landet, hänvisas i övrigt till International Air Transport Associations hemsida