• Svenska

Resa med dubbelt medborgarskap

Alla svenska medborgare har rätt till konsulär hjälp utomlands, även du som har dubbelt medborgarskap. Men ett dubbelt medborgarskap kan ibland leda till att svenska myndigheter har begränsade möjligheter att hjälpa till om du hamnar i en nödsituation i ditt andra medborgarskapsland.

Ett dubbelt medborgarskap kan också leda till att du kan bli inkallad för att göra militärtjänstgöring under din vistelse i landet.

På regeringen.se finns svar på en del vanliga frågor om att resa med dubbelt medborgarskap.

Frågor och svar - resa med dubbelt medborgarskap - på regeringen.se

Senast uppdaterad 09 nov 2020, 15.07