• Svenska

Om utlandet Tadzjikistan

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19

Dusjanbes flygplats är öppen, men flygförbindelserna, både destinationer och frekvens, med utlandet är begränsade.

Särskilda inresebestämmelser

Restriktioner för inresa till Tadzjikistan gäller för medborgare från samtliga länder oavsett vilken gränsövergång som används. Landgränserna mellan Tadzjikistan och Uzbekistan, Kirgizistan, Kina och Afghanistan är stängda för resenärer. Några få gränsövergångar med Uzbekistan och Kirgizistan är öppna för godstrafik enbart.

Resande till Tadzjikistan ska visa upp ett negativt PCR-test, högst 72 timmar gammalt. Detta test måste vara ett Covid-19 PCR svabb-test. Andra testmetoder, inklusive antikroppstester, accepteras inte. Stickprovstester för Covid-19 utförs vid ankomst, utan kostnad för passageraren. Resande till Tadzjikistan ska försätta sig i självkarantän i 14 dagar, antingen på hotell eller i eget boende.

Ytterligare reserestriktioner kan införas med kort varsel. Ytterligare information angående inresa kan erhållas från lokala immigrationsmyndigheter eller från en tadzjikisk ambassad.

Råd till svenska resenärer

Var påläst och följ lokala myndigheters anvisningar och restriktioner i landet och följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd även utomlands för att undvika smittspridning bland annat

  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
  • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Om det är möjligt, färdas på annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafik.
  • Undvik att delta i större sociala sammanhang.

Om man får covid-19 symptom utomlands ska man inte resa hem förrän man är frisk, följa lokala anvisningar för när man betraktas som frisk och söka vård på plats vid behov.

Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader. Ladda ner appen UD Resklar och anmäl gärna på svensklistan.

Senast uppdaterad 01 jul 2021, 11.50