• Svenska

Om utlandet Syrien

Avrådan

Syrien - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet sedan tidigare från alla resor till Syrien. Utländska beskickningars rörelsefrihet i Syrien är kringskuren och begränsningar gäller för svenska ambassadens möjlighet att bistå svenskar vid en krissituation.

UD uppmanar svenskar att lämna landet med reguljärtrafik.
Ursprungligt beslut om avrådan togs 28 april 2011. Avrådan gäller tills vidare.  

Ambassadens reseinformation

Avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet sedan tidigare från alla resor till Syrien. Utländska beskickningars rörelsefrihet i Syrien är kringskuren och begränsningar gäller för svenska ambassadens möjlighet att bistå svenskar vid en krissituation.

UD uppmanar svenskar att lämna landet med reguljärtrafik.
Ursprungligt beslut om avrådan togs 28 april 2011.

Avrådan gäller tills vidare.

Senast uppdaterad 18 jun 2024, 15.11

Aktuella händelser

13-14 april 2024

Efter luftattackerna från Iran mot Israel under natten mellan 13 och 14 april har risken för ytterligare eskalering i regionen ökat. Säkerhetssituationen kan förvärras snabbt, med kort eller utebliven förvarning. Detta kan innebära att luftrum stängs och flyg ställs in samt andra begränsningar av transporter. Följ lokala myndigheters anvisningar, håll dig uppdaterad om utvecklingen och läs vidare om UD:s avrådan och allmänna råd på ambassadens reseinformation.

2 april 2024 - Flygattack mot byggnad i centrala Damaskus

En flygattack genomfördes den 2 april, ca 17:00 lokal tid, mot en byggnad i centrala Damaskus, innehavande den iranska ambassadörens residens och den iranska ambassadens konsulära enhet. Byggnaden totalförstördes i attacken och ligger precis bredvid det iranska ambassadkansliet som mottog materiella skador.

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Syrien är mycket dåligt och avrådan för alla resor till Syrien finns.

Striderna eller oroligheter fortsätter särskilt i de nordvästra, norra, sydvästra, södra och nordöstra delarna av landet. Läget är instabilt också på andra håll i landet, men särskilt i de nämnda områdena och i andra gränstrakter. Risken för strider och våldsamheter kan inte uteslutas i någon del av landet. Kidnappning utgör fortfarande ett hot.

UD uppmanar svenskar att lämna landet. Svenskar som fortsatt befinner sig i Syrien bör ha giltiga resehandlingar tillgängliga, inklusive så kallade exit-visum i sina pass vilket rekvireras från de syriska myndigheterna, för att kunna lämna landet. Observera att det är varje resenärs ansvar att själv besluta om och i sådana fall hur förflyttning inom landet sker, liksom resrutt för utresa ur landet. Situationen kan snabbt ändras varför vare sig UD eller ambassaden kan garantera att de uppgifter vi har om möjligheterna att lämna landet är de senaste.

På grund av det försämrade säkerhetsläget i Syrien beslutade Utrikesdepartementet den 29 mars 2012 att tills vidare dra ned på verksamhet och personal vid Sveriges ambassad i Damaskus. Med anledning av utvecklingen under den senaste tiden är ambassaden för närvarande inte kontinuerligt bemannad i Damaskus. Konsulära ärenden sköts av ambassaden i Beirut.

De svenskar som trots tidigare uppmaningar fortsatt befinner sig i landet uppmanas att noggrant följa nyhetsrapporteringen om utvecklingen i landet, undvika samtliga områden där militära insatser, demonstrationer, begravningsföljen och större folksamlingar pågår, hålla sig på avstånd från alla statliga och militära installationer samt hålla sig hemma särskilt kvälls- och nattetid. Av säkerhetsskäl bör fotografering eller videofilmning på offentliga platser undvikas.

Ambassaden uppmanar alla svenskar som vistas i Syrien, oavsett om det är för en längre eller kortare tid, att anmäla sig till Svensklistan.

Terrorism

Som en del av den pågående väpnade konflikten utförs regelbundet attacker mot civila mål av olika grupper.

Naturförhållanden och katastrofer

Norra Syrien drabbades hårt av den svåra jordbävningen som inträffade den 6 februari 2023 som hade sitt epicentrum i Gaziantepregionen strax norr om den syriska gränsen mot Turkiet, och de efterföljande skalven.

De kraftiga jordbävningarnaorsakade betydande skador i städerna Aleppo och Idlib och i kustprovinsen Latakia. 

Syrien drabbas av både svår värme och torka samt av kraftiga översvämningar som kan komma mycket snabbt.

In- och utresebestämmelser

Visum

För inresa i Syrien krävs visum och för ansökningsformulär och övrig information hänvisas till Syriens ambassad i Stockholm.

Svenskar med uppehållstillstånd i Syrien bör vara uppmärksamma på att det finns krav på s.k. exit-visum i sitt pass om man lämnar landet. Ett sådant erhålls från syriska myndigheter.

Det råder formellt krigstillstånd mellan Syrien och Israel. Av det följer att om du har israeliska stämplar i ditt pass kan du få svårt att komma in i Syrien.

Inresa i Syrien

Det är viktigt att man kontrollerar vilka inreseregler som gäller vid transit i olika länder. 

Om resebolaget eller transitdestinationen kräver personbevis kan dessa beställas och skrivas ut från Skatteverkets hemsida. Det är viktigt att utdraget/beviset skrivs ut på engelska.
Beställ personbevis | Skatteverket

Information om regler vid transit via Libanon

Resenärer måste kunna uppvisa giltig flygbiljett för att passera gränsen mellan Syrien och Libanon. Det är endast möjligt att resa från Syrien till Beiruts flygplats samma dag som avresa från Beiruts flygplats sker.

Samtliga resenärer uppmanas att på egen hand kontrollera med de libanesiska myndigheterna vilka regler för varje enskilt fall.

Generella råd till svenska resenärer

Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader. Ambassaden uppmanar alla svenska resenärer att anmäla sig till  Svensklistan  samt ladda ner appen UD Resklar och aktivera pushnotiser för Syrien. Glöm inte att avanmäla dig från Svensklistan om du lämnar Syrien. 

Lokala restriktioner med anledning av coronapandemin

Hälsoministerierna i Syrien och Libanon meddelar att alla restriktioner med hänvisning till Covid-19 hävs from 28 september 2022. Gäller alla inresevägar till landet och alla resenärer oavsett vaccinationsstatus. 

Dubbelt medborgarskap

Om du är medborgare i både Sverige och Syrien bör du tänka på att dubbelt medborgarskap begränsar ambassadens möjligheter att hjälpa dig om du råkar i behov av konsulärt stöd. För mer information om detta, följ länken nedan.

Dubbelt medborgarskap

Hälso- och sjukvård

Hälsosektorn har som alla andra sektorer i Syrien drabbats hårt av det pågående kriget. Sjukhusen är överbelastade men vissa fortfarande operativa främst i områden under regimens kontroll såsom centrala Damaskus.

Information från 1177 Vårdguiden om Syrien 

Lokala lagar och sedvänjor

Syrien är en stat med mycket begränsade politiska friheter. Identitetskontroller vid vägspärrar är vanligt förekommande och t.ex. mobiltelefoner och datorer kan beslagtas. Videofilmning och fotografering på offentliga platser bör undvikas.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Syrien har tidigare kännetecknats av en låg nivå av brottslighet. En konsekvens av den pågående väpnade konflikten är dock en kraftig ökning av kriminaliteten i form av t.ex. stölder, rån och kidnappningar.

Trafiksäkerhet

Den pågående konflikten innebär att även situationen på landets vägar är mycket osäker. Överfall och kidnappningar inträffar regelbundet och trafikanter stoppas av militära check points.

Resa i landet

Försäkringsskydd

UD avråder från alla resor till Syrien med anledning av säkerhetsläget. Tänk på att försäkringsbolagen kan göra inskränkningar i sina försäkringar om något händer dig i ett område som UD utfärdat avrådan för. Svenskar som trots avrådan väljer att resa till Syrien bör därför kontrollera med sitt försäkringsbolag vad som gäller.

Övriga upplysningar

Värdehandlingar Pass, pengar och andra viktiga ägodelar bör förvaras på ett säkert sätt. Gör kopior av alla värdehandlingar såsom pass, biljetter, försäkringar, kreditkort m.m. Lämna en uppsättning hemma hos familjen och förvara en uppsättning separat från originalen, som förvaras på ett säkert ställe.

Det är inte längre möjligt att betala med eller ta ut kontanter (vare sig amerikanska dollar eller syriska pund) i bankomater med hjälp av utländska kredit- eller kontantkort anslutna till VISA eller Mastercard/Eurocard.

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer