• Svenska

Om utlandet Syrien

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

24 sep 2021

Information om UD:s avrådan med anledning av covid-19

UD har den 24 september 2021 beslutat om att ändra i den breda avrådan från icke nödvändiga resor för ytterligare länder. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Avrådan

Syrien - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet sedan tidigare från alla resor till Syrien. Utländska beskickningars rörelsefrihet i Syrien är kringskuren och begränsningar gäller för svenska ambassadens möjlighet att bistå svenskar vid en krissituation.

UD uppmanar svenskar att lämna landet med reguljärtrafik.

Senast uppdaterad 24 sep 2021, 15.13

Aktuella händelser

UD avråder från icke-nödvändiga resor utomlands

Ändringar av avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder - Regeringen.se

Den som reser utomlands gör det på egen risk och kan inte påräkna någon assistans från ambassaden under resan. Normalt gäller inte heller reseförsäkringar om utresa skett under avrådan.  

Förlängning av det tillfälliga inreseförbudet till Sverige t.o.m. 31 oktober 2021

Mer information finns i länken:  
Frågor och svar om inreseförbud till Sverige - Regeringen.se

Ytterligare information om reglerna och undantagen finns på polisens hemsida.

Det är viktigt att man kontrollerar vilka inreseregler som gäller vid transit i olika länder. 

Vänligen läs om aktuell reseinformation för länderna i fråga på www.swedenabroad.se

Om resebolaget eller transitdestinationen kräver personbevis kan dessa beställas och skrivas ut från Skatteverkets hemsida. Viktigt att utdraget/beviset skrivs ut på engelska (eftersom det inte går att räkna med att gränspolis och flygplatspersonal kan läsa/förstå svenska). 
https://skatteverket.se/privat/folkbokforing/bestallpersonbevis.4.18e1b10334ebe8bc80003671.html#!/valjare/steg1?q=personbevis. 

Information om regler vid transit via Libanon
Resenären måste kunna uppvisa ett negativt PCR-test genomfört maximalt 96 timmar innan avresa samt en giltig flygbiljett för att passera gränsen mellan Syrien och Libanon. Det är endast möjligt att resa från Syrien till Beiruts flygplats samma dag som vidare resa från Beiruts flygplats sker.

Anmäl dig till svensklistan

Ambassaden uppmanar alla svenska resenärer att anmäla sig till  Svensklistan  samt ladda ner appen UD Resklar och aktivera pushnotiser för Syrien. Glöm inte att avanmäla dig från Svensklistan om du lämnar Syrien. 

Information om Coronaviruset

Reseinformation med anledning av coronapandemin

Spridningen av coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av denna information. 

Mer information om smittspridning och hälsoråd
Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer på https://www.folkhalsomyndigheten.se
Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO)  

https://www.who.int/health-topics/coronavirus

Allmänna säkerhetsläget

Den folkliga resningen som inleddes i mitten av mars 2011 såg en omfattande proteströrelse spridas över landet. Demonstrationerna bemöttes med allt grövre våld från regimens sida. Successivt växte ett väpnat motstånd fram och idag är huvuddelen av landet destabiliserat av den väpnade konflikten.

UD uppmanar svenskar att lämna landet. Svenskar som fortsatt befinner sig i Syrien bör ha giltiga resehandlingar tillgängliga, inklusive så kallade exit-visum i sina pass vilket rekvireras från de syriska myndigheterna, för att kunna lämna landet. Observera att det är varje resenärs ansvar att själv besluta om och i sådana fall hur förflyttning inom landet sker, liksom resrutt för utresa ur landet. Situationen kan snabbt ändras varför vare sig UD eller ambassaden kan garantera att de uppgifter vi har om möjligheterna att lämna landet är de senaste.

På grund av det försämrade säkerhetsläget i Syrien beslutade Utrikesdepartementet den 29 mars 2012 att tills vidare dra ned på verksamhet och personal vid Sveriges ambassad i Damaskus. Med anledning av utvecklingen under den senaste tiden är ambassaden för närvarande inte kontinuerligt bemannad i Damaskus. Konsulära ärenden sköts av ambassaden i Beirut.

De svenskar som trots tidigare uppmaningar fortsatt befinner sig i landet uppmanas att noggrant följa nyhetsrapporteringen om utvecklingen i landet, undvika samtliga områden där militära insatser, demonstrationer, begravningsföljen och större folksamlingar pågår, hålla sig på avstånd från alla statliga och militära installationer samt hålla sig hemma särskilt kvälls- och nattetid. Av säkerhetsskäl bör fotografering eller videofilmning på offentliga platser undvikas.

Ambassaden uppmanar alla svenskar som vistas i Syrien, oavsett om det är för en längre eller kortare tid, att anmäla sig till Svensklistan.

Terrorism

Som en del av den pågående väpnade konflikten utförs regelbundet attacker mot civila mål av båda sidor.

Naturförhållanden och katastrofer

Jordskalv kan förekomma i Syrien, men risken är inte överhängande.

In- och utresebestämmelser

För inresa i Syrien krävs visum och för ansökningsformulär och övrig information hänvisas till Syriens ambassad i Stockholm.

Svenskar med uppehållstillstånd i Syrien bör vara uppmärksamma på att det finns krav på s.k. exit-visum i sitt pass om man lämnar landet. Ett sådant erhålls från syriska myndigheter.

Det råder formellt krigstillstånd mellan Syrien och Israel. Av det följer att om du har israeliska stämplar i ditt pass kan du få svårt att komma in i Syrien.

Om du är medborgare i både Sverige och Syrien bör du tänka på att dubbelt medborgarskap begränsar ambassadens möjligheter att hjälpa dig om du råkar i behov av konsulärt stöd. För mer information om detta, följ länken nedan.

Dubbelt medborgarskap

Hälso- och sjukvård

Hälsosektorn har som alla andra sektorer i Syrien drabbats hårt av det pågående kriget. Sjukhusen är överbelastade men vissa fortfarande operativa främst i områden under regimens kontroll såsom centrala Damaskus.

Information från 1177 Vårdguiden om Syrien 

Lokala lagar och sedvänjor

Syrien är en stat med mycket begränsade politiska friheter. Identitetskontroller vid vägspärrar är vanligt förekommande och t.ex. mobiltelefoner och datorer kan beslagtas. Videofilmning och fotografering på offentliga platser bör undvikas.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Syrien har tidigare kännetecknats av en låg nivå av brottslighet. En konsekvens av den pågående väpnade konflikten är dock en kraftig ökning av kriminaliteten i form av t.ex. stölder, rån och kidnappningar.

Trafiksäkerhet

Den pågående konflikten innebär att även situationen på landets vägar är mycket osäker. Överfall och kidnappningar inträffar regelbundet och trafikanter stoppas av militära check points.

Försäkringsskydd

UD avråder från alla resor till Syrien med anledning av säkerhetsläget. Tänk på att försäkringsbolagen kan göra inskränkningar i sina försäkringar om något händer dig i ett område som UD utfärdat avrådan för. Svenskar som trots avrådan väljer att resa till Syrien bör därför kontrollera med sitt försäkringsbolag vad som gäller.

Övriga upplysningar

Värdehandlingar Pass, pengar och andra viktiga ägodelar bör förvaras på ett säkert sätt. Gör kopior av alla värdehandlingar såsom pass, biljetter, försäkringar, kreditkort m.m. Lämna en uppsättning hemma hos familjen och förvara en uppsättning separat från originalen, som förvaras på ett säkert ställe.

Det är inte längre möjligt att betala med eller ta ut kontanter (vare sig amerikanska dollar eller syriska pund) i bankomater med hjälp av utländska kredit- eller kontantkort anslutna till VISA eller Mastercard/Eurocard.