Meny
  • Svenska

Om utlandet Syrien

Avrådan

Syrien - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet sedan tidigare från alla resor till Syrien. Utländska beskickningars rörelsefrihet i Syrien är kringskuren och begränsningar gäller för svenska ambassadens möjlighet att bistå svenskar vid en krissituation.

UD uppmanar svenskar att lämna landet med reguljärtrafik.

14 jul 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan från den 15 juli

Rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts, beslutar UD följande: 1. Efter den 15 juli 2020 hävs avrådan från icke nödvändiga resor till Andorra, Polen och Tyskland. 2. Avrådan från icke nödvändiga resor till Schweiz införs från och med den 15 juli, och gäller till och med den 29 juli 2020. 3. För övriga länder inom EU, EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och Schengenområdet samt Storbritannien förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 29 juli 2020.

Läs mer här

Aktuella händelser


UD avråder från icke-nödvändiga resor utomlands

Svenska UD förlänger avrådan från alla icke-nödvändiga resor utomlands till länder utanför Europa, EES och Schengen till 31 augusti. Detta bland annat för att undvika att svenska resenärer bli strandsatta utomlands, utan möjlighet att ta sig hem till Sverige.  Läs mer på UD:s hemsida.

Den som reser utomlands gör det på egen risk och kan inte påräkna någon assistans från ambassaden under resan. Normalt gäller inte heller reseförsäkringar om utresa skett under avrådan.  

Förlängning av det tillfälliga inreseförbudet till Sverige t.o.m. 31 augusti 2020 och lättnader i restriktionerna för fler resenärerAngående flygförbindelse mellan Libanon och Sverige

Regeringen fattade den 2 juli 2020 beslut om ett delvist ändrat och förlängt inreseförbud till Sverige. Mer information finns i länken:  

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/07/forlangning-av-det-tillfalliga-inreseforbudet-till-sverige-till-och-med-den-31-augusti-2020-och-lattnader-i-restriktionerna-for-fler-resenarer/  

Frågor och svar om den tillfälliga lagen hittas på: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/04/fragor-och-svar--inresestopp-till-eu-via-sverige/

 Beslutet innebär bland annat att:

  • Inreseförbudet förlängs till den 31 augusti.
  • Följande länder undantas inreseförbudet från och med 4 juli: Algeriet, Australien, Georgien, Japan, Kanada, Marocko, Montenegro, Nya Zeeland, Rwanda, Serbien, Sydkorea, Thailand, Tunisien och Uruguay
  • Kravet på att inresan ska göras i syfte att återvända hem tas bort. Inresa tillåts därmed för bland annat EU-medborgare och personer med uppehållstillstånd oberoende av i vilket syfte resan görs. Kravet på att återvända hem har också tagits bort för deras familjemedlemmar.

Ytterligare information om reglerna och undantagen finns på polisens hemsida. 

Information om regler för covid-testing vid inresa i Libanon och avgående flyg från Beiruts flygplats fr o m 1 juli finns i länken:

https://www.mea.com.lb/english/about-mea/news-and-press-releases/news-and-press-releases/reopening-of-beirut-airport

 
Flygbiljetter för dessa flyg bokas direkt på respektive flygbolags hemsida och via
www.mea.com.lb

Det är dock viktigt att man kontrollerar vilka inreseregler som gäller vid transit i olika länder. 

Vänligen läs om aktuell reseinformation för länderna i fråga på  www.swedenaborad.se 

Alla resenärer som transiterar ett EU-land har själv ansvar för att ordna och uppvisa ett personbevis som styrker att resenären har sin hemvist i Sverige. Personbevis kan beställas och skrivas ut på engelska från Skatteverkets hemsida, https://skatteverket.se/privat/folkbokforing/bestallpersonbevis.4.18e1b10334ebe8bc80003671.html#!/valjare/steg1?q=personbevis. Viktigt att utdraget/beviset skrivs ut på engelska (eftersom det inte går att räkna med att gränspolis och flygplatspersonal kan läsa/förstå svenska).

Samtliga resenärer måste kunna uppvisa att hela resan (Beirut-destination- Stockholm/Köpenhamn) är ordnad vid incheckning samt styrka att din/er hemvist är i Sverige.

VIKTIG INFORMATION FÖR RESENÄRER FRÅN SYRIEN SOM RESER VIA BEIRUTS FLYGPLATS

Ambassaden behöver koordinera inresan till Libanon med libanesiska myndigheter och det är därför viktigt att information om bokad resa till Sverige via Beiruts flygplats meddelas ambassaden. Uppgift om fullständigt namn (som anges i passet), personnummer, passnummer, passets giltighetstid och namn på gränsövergången ska skickas till ambassaden.damaskus@gov.se.

Observera att libanesiska myndigheter har begärt att bli informerad om alla inresor till Libanon minst 48 timmar innan inresan ska ske. Inresa vid landgräns och avresa från Beiruts internationella flygplats måste/ska ske samma dag.

Anmäl dig till svensklistan

Ambassaden uppmanar alla svenska resenärer att anmäla sig till  Svensklistan  samt ladda ner appen UD Resklar och aktivera pushnotiser för Syrien. Glöm inte att avanmäla dig från Svensklistan om du lämnar Syrien. 

Information om Coronaviruset

Det pågår för närvarande utbrott av ett nytt coronavirus med ursprung i Kina. Mot bakgrund av spridningen i regionen är det troligt att även Syrien påverkas av coronavirusutbrottet.
Mer information om smittspridning och hälsoråd
Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer på  https://www.folkhalsomyndigheten.se
Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO)  

https://www.who.int/health-topics/coronavirus

Senast uppdaterad 02 jul 2020, 19.19
Ambassadens reseinformation