• Svenska

Om utlandet Sydafrika

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

01 okt 2021

Res med försiktighet

Coronapandemin pågår fortfarande och regler och restriktioner kan ändras med kort varsel. Det är därför viktigt att förbereda sin resa, vara påläst, ha en försäkring och att resa med extra marginaler.

Läs mer här
Senast uppdaterad 08 okt 2021, 15.20

Aktuella händelser

Reseinformation med anledning av coronapandemin

Spridningen av det nya coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av denna information här.

Svenskar i landet uppmanas att skriva upp sig på svensklistan, läsa ambassadens reseinformation på Sweden Abroad samt ladda ner appen UD Resklar och i applikationen slå på pushnotiser för det land man befinner sig i.

Allmänna säkerhetsläget

Trots den mycket höga brottsnivån och det stora antalet trafikolyckor avlöper de allra flesta besök i landet utan några allvarligare incidenter. Du bör dock vara uppmärksam och försiktig, särskilt i trafiken, efter mörkrets inbrott och när du hanterar pengar eller värdesaker.

Protestmarscher och demonstrationer kan uppstå var som helst i Sydafrika och ibland med kort varsel. Undvik områden där demonstrationer och marscher äger rum, i synnerhet universitet och offentliga byggnader. Följ den lokala nyhetsrapporteringen för uppdaterad information.

Läs mer om ambassadens detaljerade rekommendationer under Kriminalitet och Personlig Säkerhet samt under Trafiksäkerhet

Ambassaden vill passa på att påminna om möjligheten att anmäla sin närvaro i landet.

Terrorism

Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism. Denna generella risk gäller även för Sydafrika vilket understryks av att sydafrikanska myndigheter under de senaste åren har förhindrat flera planerade dåd från att utföras.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

Tidvis råder ett läge med bristande el- och vattenförsörjning. 

Det statliga elbolaget, ESKOM, genomför kontinuerligt planerade strömavbrott, sk. loadshedding i Sydafrika. För mer information och schema över strömavbrotten, se hemsidan för ESKOM.

Under den sydafrikanska vintern (maj-september) kommer mycket lite regn i delar av landet. Det gör att det ibland förekommer mindre bränder. Det råder mycket liten risk för jordbävningar, men mindre jordskalv har förekommit, till exempel utanför Johannesburg. Under den sydafrikanska sommaren (december-februari) förekommer skogsbränder (oftast kontrollerade) i Kap-provinsen.

Vid både Atlanten och Indiska Oceanen är underströmmarna förrädiska. Du bör därför vara mycket försiktig när du badar. Drunkningsolyckor och hajattacker förekommer.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Inresereglerna kan påverka såväl dig som vill besöka Sydafrika eller om du som svensk är bosatt i landet. Det är viktigt att när du reser att alltid ha giltiga visering/tillstånd i passet. Om du är bosatt i landet och reser in eller ut ur Sydafrika med ett tillstånd som ej längre är giltigt kan du få återreseförbud.

Du som är svensk medborgare och besöker Sydafrika i upp till 90 dagar behöver vanligtvis inte söka visum innan avresan. I samband med passkontrollen vid inresan får du automatiskt en visering som gäller för denna tidsperiod. I nuläget gäller att ditt pass skall vara giltigt minst 30 dagar efter din planerade utresa från Sydafrika och ha minst två blanka sidor för in- och utresestämplar. Detta är något som de sydafrikanska myndigheterna kan ändra med kort varsel så kontrollera alltid med sydafrikanska ambassaden eller 'Home Affairs' innan du reser om vad som gäller vid tidpunkten för just din resa.

Om du besöker Sydafrika och stannar längre än vad som angavs i passet vid inresan kan få ett återreseförbud vid utresan. Återreseförbudet är på mellan 12 månader - 5 år. Du kan kontakta det sydafrikanska inrikesministeriet som har hand om ansökningar av viseringar och VFS Global som inrikesministeriet anlitat för ändamålet.

Du som är svensk medborgare och vill besöka Sydafrika under en längre period än 90 dagar och/eller avsikt att bosätta dig här, om än tillfälligt, vänligen uppmärksamma de krav som Sydafrika ställer vid en ansökan om olika former av uppehållstillstånd.

Sydafrika accepterar endast A4-formatet av det svenska provisoriska passet för inresa om du också har sydafrikanskt uppehållstillstånd och sydafrikansk id-handling.

Om du nyligen har besökt - detta gäller även om du endast varit i transit - ett land där vaccination mot gula febern är ett krav måste du också visa det så kallade gula vaccinationskortet även vid din ankomst till Sydafrika.

Regler för resa med barn

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Den sydafrikanska ambassaden i Stockholm

Det sydafrikanska inrikesministeriet

Hälso- och sjukvård

I de större städerna och i anslutning till andra populära turistmål finns i allmänhet god tillgång till sjukvård och medicin. I andra delar av landet kan förutsättningarna vara mer begränsade. Sjukvården är ofta dyr. Du bör därför se över ditt sjukförsäkringsskydd inför resan. Konsultera gärna med ditt försäkringsbolag om vilka deras partners är i Sydafrika och om de redan innan din avresa kan rekommendera att om du skulle behöva kontaktar vissa sjukhus. Du kan kontakta ambulans genom att ringa 10177 (eller från mobil 112). Om du är i behov av akutvård kontakta ditt försäkringsbolag omgående.

Malaria

De flesta delarna av landet är fria från malaria. Malaria kan förekomma bl.a. i Kruger-parken och andra delar av provinserna Mpumalanga, Limpopo och KwaZulu-Natal; särskilt under regnperioden (oktober-april).

Det är riskfritt att dricka kranvattnet i de flesta städer. Tidvis förekommer dock utbrott av kolera i de fattigare delarna av landsbygden, framför allt i norra Kwa-Zulu Natal, Mpumalanga och Limpopo. Vid sådana tillfällen är det viktigt att du är noggrann med den personliga hygienen och enbart dricker buteljerat vatten.

Lokala lagar och sedvänjor

Som alltid när man är ute och reser är det viktigt att följa landets egna lagar.

Bär alltid med dig en kopia på pass och visum/uppehållstilstånd för att kunna uppvisa på begäran från exempelvis polis. Kontrollera dock att personen har tjänstelegitimation.

Narkotikamissbruk och smuggling är straffbart.

Homosexualitet är lagligt och de sydafrikanska myndigheterna har infört lagstiftning som förbjuder diskriminering på grund av sexuell läggning. 

Kriminalitet och personlig säkerhet

Det finns inga garantier eller säkra tips för hur du kan undvika att utsättas för brott, men vi vill gärna ge några råd för hur du kan minimera riskerna:

 • Ambassaden uppmanar svenskar i Sydafrika att vara uppmärksamma och försiktiga.
 • Försök att undvika uppmärksamhet när ni anländer till landets internationella flygplatser, bl.a. bör ni i möjligaste mån undvika att växla valuta eller ta ut pengar på flygplatsen. Undvik även att bära uppenbart dyra smycken eller klockor när ni förflyttar er igenom flygplatsterminalerna.
 • Om möjligt, använd väletablerade och kända transport-/resebolag för resor till och från flygplatsen. Iaktta särskild försiktighet, både i själva terminalen och under transporten mellan flygplatsen och ert hem/hotell, om ni anländer med ett plan som landar efter mörkrets inbrott. Detta mot bakgrund av att det har inträffat väpnade rån mot resenärer på kvällen, framför allt under fordonstransporten från OR Tambo till deras hotell eller hem.    
 • Undvik att besöka de större städernas centrum kvälls- och nattetid, om det inte sker på till exempel restauranger, biografer eller teatrar. Se till att du har tillgång till så säkra transporter som möjligt, till exempel genom att förbeställa taxi. Hotellen brukar kunna hjälpa till.
 • Undvik att öppet bära kameror, smycken och andra värdesaker. Låt dem också om möjligt vara i handbagaget och inte i ditt incheckade bagage under flygresan. Det kan vara bra att enbart ha mindre summor i kontanter och lämna värdehandlingar (inklusive pass och eventuell visering) på ett säkert ställe, såsom ett låst värdeskåp på hotellet. Bär istället med dig en kopia av passet.
 • Var särskilt uppmärksam när du tar ut pengar i en bankomat. Ta helst ut pengar dagtid, inne på ett bankkontor eller tillsammans med en annan person i ditt ressällskap. Förlorar du kortet, eller om kortet inte återlämnas av automaten bör du omgående spärra det. Det kan vara klokt att ha telefon- och kortnummer nedskrivet. Ta inte emot hjälp från främmande personer vid bankomaten. Kontokortsbedrägerier är relativt vanligt förekommande. Det är därför bra att försöka undvika att lämna ditt kort utan uppsikt. Lämna inte heller din plånbok eller handväska obevakad.
 • Undvik att åka lokaltåget (Obs ej att föväxla med "Gautrain-tåget" se mer nedan) mellan Johannesburg och Pretoria, liksom pendeltåget i Kapstaden.
 • Notera däremot att detta inte gäller "Gautrain"-tåget, och som i viss utsträckning motsvarar Arlanda-express, och anses säkert. Gautrain går bl.a. mellan OR Tambo-flygplatsen och Pretoria eller Park Station i Johannesburg. 
 • Besök inte kåkstäder på egen hand, utan se till att vara i sällskap med en erfaren guide eller chaufför.
 • Hör dig gärna för med t.ex. ditt hotell om var och hur det är säkert att vistas och vilka områden du eventuellt bör undvika, t.ex. nattetid.
 • Ha gärna med en mobiltelefon när du går ut, så att du enkelt och snabbt kan få hjälp vid behov.

Om du utsätts för rånförsök eller ett försök till t.ex. bilstöld (car jacking) är det viktigt att i möjligaste mån försöka hålla dig lugn och lämna över de ägodelar som förövaren kräver. Han eller hon är i första hand ute efter dina värdesaker och genom att inte göra motstånd kan du minska riskerna att själv utsättas för skada.

Polis kan också nås på larmnummer 10 111 (landlina) eller 112 (mobiltelefon).

Se även avsnitten om hälsa och trafiksäkerhet samt det allmänna säkerhetsläget.

Trafiksäkerhet

Sydafrika har vänstertrafik. Vägnätet är väl utbyggt, även om kvaliteten på mindre vägar kan skifta. Trafiken kring och i större städer och turistmål är ibland mycket intensiv och antalet personer som skadas eller dör i trafiken är mycket högt. Många kör vårdslöst, vissa efter att ha druckit alkohol (trots att det är förenat med höga böter). Var därför försiktig i trafiken - både som förare och fotgängare.

Notera att omkörning på motorväg kan ske så väl till höger som vänster (inklusive vägkanten) om ditt fordon. I främst städer finns det sk "fyrvägskorsning" vilket betyder att den som kommer först till korsningen har företräde. I sk "roundabouts" har de som kommer från höger normalt företräde.

Vid vissa av sydafrikas motorvägar utgår det sk vägtullar. Dessa betalas vid "vägkanten". From 3 december 2013 infördes sk e-vägtullar ("E-tolls") på motorvägar i Gauteng-området. 

Praktiska tips när det gäller trafiksäkerhet
Genom att följa ett antal råd kan du också minska risken för att utsättas för bilstölder och väpnade tillslag (car hijackings):

 • Håll bildörrar låsta och fönster stängda under resan, och låt inte handväskor, mobiltelefoner eller andra värdesaker ligga synliga (inte heller medan du kör), utan placera dem i bagageutrymmet.
 • Undvik att köra längre sträckor, framför allt på landsbygden, under kvälls- och nattetid. Kör du vilse eller behöver stanna, så försök ta dig till närmsta öppna bensinstation eller liknande.
 • Stanna inte för att hjälpa personer/bilar vid vägkanten som verkar ha fått problem, men rapportera gärna situationen till polisen så att de kan hjälpa den som stannat.
 • Om du blivit stoppad för fortkörning av polisen; se till att polisen skriver ut en bot och betala denna i efterhand. Betala aldrig direkt till polisen vid vägkanten.

För att köra bil behöver du ett internationellt körkort, som du kan få via bland andra Motormännens Riksförbund.

Bra och detaljerad information finns på Sydafrikas trafiksäkerhetswebb (Arrive Alive).

Försäkringsskydd

Vi uppmanar alla besökare att se över sitt försäkringsskydd inför resan. Sjukvården är ofta dyr. Konsultera gärna med ditt försäkringsbolag om vilka deras partners är i Sydafrika och om de redan innan din avresa kan rekommendera att du kontaktar vissa sjukhus. 

Du kan kontakta ambulans genom att ringa 10177.

Om du är i behov av akutvård kontakta ditt försäkringsbolag omgående.

Ska du hyra bil bör du noga undersöka vilka försäkringsvillkor som gäller, inklusive när det gäller självrisk och liknande.

Övriga upplysningar
Den nationella valutan heter rand (R) och cent (c). En rand är 100 cent.

De flesta vanligt förekommande kreditkort accepteras. Sk. "skimming" är vanligt förekommande så släpp inte ditt kort utom sikte. "Skimming" sker även vid kontanta uttag i bankomat.

Svenska mobiltelefoner fungerar vanligtvis i Sydafrika. Det finns tre nationella mobiltelefonoperatörer: Vodacom, MTN och Cell C.

Sydafrika har samma strömstyrka som Sverige, men stickkontakterna ser annorlunda ut och är inte heller desamma som i t.ex. USA eller UK. Adaptrar finns att köpa i bl.a. större mataffärer.

Om du ska stanna en längre tid i landet uppskattar vi om du anmäler dig till ambassaden. Du bör då också tala om hur länge du planerar att stanna. På så sätt vet vi var du finns om det skulle bli aktuellt att behöva komma i kontakt med svenskar i hela eller en del av landet.