• Svenska

Om utlandet Sydafrika

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 03 apr 2024, 13.42

Aktuella händelser

Ambassaden uppmanar svenska resenärer att skriva upp sig på svensklistan, ladda ner UD Resklar och, mycket viktigt, aktivera push notiser för Sydafrika.

Svensklistan - Sweden Abroad

UD Resklar - mobilapp - Sweden Abroad

Strömavbrott - Loadshedding

På grund av återkommande strömavbrott (loadshedding) påverkas ambassadens IT-miljö negativt och det kan under perioder vara svårt att både ringa och maila in till ambassaden. Mer om loadshedding
OM ni inte kommer fram till oss och har ett akut problem ber vi er att kontakta UD-jouren i Stockholm direkt. +46 8 405 50 05

Allmänna säkerhetsläget

Trots den mycket höga brottsnivån och det stora antalet trafikolyckor avlöper de allra flesta besök i landet utan allvarligare incidenter. Du bör dock vara uppmärksam och försiktig, särskilt i trafiken, efter mörkrets inbrott och när du hanterar pengar eller värdesaker.

Den pågående så kallade "Loadshedding" som innebär planerade strömavbrott över hela landet påverkar dessvärre säkerhetsläget negativt. Läs mer under Planerade strömavbrott/Loadshedding.

Protestmarscher och demonstrationer kan uppstå var som helst i Sydafrika och ibland med kort varsel. Undvik områden där demonstrationer och marscher äger rum, i synnerhet universitet och offentliga byggnader. Följ den lokala nyhetsrapporteringen för uppdaterad information.

Läs mer om ambassadens detaljerade rekommendationer under Kriminalitet och Personlig Säkerhet samt under Trafiksäkerhet

Ambassaden vill passa på att påminna om möjligheten att anmäla sin närvaro i landet.

Terrorism

Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism. Denna generella risk gäller även för Sydafrika vilket understryks av att sydafrikanska myndigheter under de senaste åren har förhindrat flera planerade dåd från att utföras.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Var uppmärksam på din omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra.
Håll dig informerad om situationen i landet och följ de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Planerade strömavbrott/Loadshedding

Loadshedding

Det statliga elbolaget, ESKOM, kämpar fortsatt med krånglande infrastruktur för elförsörjningen. Underhållet av elstationerna är eftersatt sedan många år. ESKOM genomför därför kontinuerligt planerade strömavbrott, sk. loadshedding, i Sydafrika. För mer information och schema över strömavbrotten, se hemsidan för ESKOM.

Denna loadshedding har mycket negativa effekter för bland annat privata bostäder, affärer, restauranger, allmän belysning, trafikljus, sjukhus och hotell.

De anläggningar som ej investerat i egna generatorer eller solceller måste upphöra med sin verksamhet under strömavbrotten. Dessa strömavbrott kan också påverka vattentillgång och vattenkvalité, internetuppkoppling, mobiltäckning, pumpar vid tankstationer, inbrottslarm i bostäder, och matförsörjning.

I tillägg ökar också risken för brottslighet vid strömavbrott då säkerhetsanläggningar slås ut, trafikljus ej fungerar med efterföljande köer etc. Dessa förhållanden har lett till ökad social oro, protestaktioner kopplade till loadshedding förekommer över hela landet.

Svenska medborgare som är bofasta i Sydafrika rekommenderas att se över sin beredskap för längre strömavbrott.
Läs mer om hur man kan ha en generell beredskap på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida. MSBs information är avsedd för svenska förhållanden och måste såklart anpassas efter lokala förhållanden.

Naturförhållanden och katastrofer

Väderförhållanden

Under den sydafrikanska vintern (juni-augusti) kommer mycket lite regn i delar av landet. Det gör att det ibland förekommer mindre bränder. Det råder mycket liten risk för jordbävningar, men mindre jordskalv har förekommit, till exempel utanför Johannesburg. Under den sydafrikanska sommaren (december-februari) förekommer skogsbränder (oftast kontrollerade) i Kap-provinsen. I Gauteng (Pretoria, Johannesburg) och KwaZulu Natal (Durban) förekommer kraftiga regn och åskoväder under sommarmånaderna som kan medföra störtfloder och svåra översvämningar.

Badförhållanden

Vid både Atlanten och Indiska Oceanen är underströmmarna förrädiska. Du bör därför vara mycket försiktig när du badar. Läs mer om dessa så kallade Rip-currents på National Sea Rescue Institutes hemsida.

Drunkningsolyckor och hajattacker förekommer. Var vaksam på lokala förhållanden.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav.
Kontrollera aktuella inrese­bestämmelser med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Inresereglerna kan påverka såväl dig som vill besöka Sydafrika eller om du som svensk är bosatt i landet. Det är viktigt när du reser att alltid ha giltiga viseringar/tillstånd i passet. Om du är bosatt i landet och reser in eller ut ur Sydafrika med ett tillstånd som ej längre är giltigt kan du få återreseförbud.

Du som är svensk medborgare och besöker Sydafrika i upp till 90 dagar behöver vanligtvis inte söka visum innan avresan. I samband med passkontrollen vid inresan får du en visering som gäller för denna tidsperiod. I nuläget gäller att ditt pass skall vara giltigt minst 30 dagar efter din planerade utresa från Sydafrika och ha minst två blanka sidor för in- och utresestämplar. Detta är något som de sydafrikanska myndigheterna kan ändra med kort varsel så kontrollera alltid med sydafrikanska ambassaden eller 'Home Affairs' innan du reser om vad som gäller vid tidpunkten för just din resa.

Om du besöker Sydafrika och stannar längre än vad som angavs i passet vid inresan kan få ett återreseförbud vid utresan. Återreseförbudet är på mellan 12 månader - 5 år. Du kan kontakta det sydafrikanska inrikesministeriet som har hand om ansökningar av viseringar och VFS Global som inrikesministeriet anlitat för ändamålet.

Du som är svensk medborgare och vill besöka Sydafrika under en längre period än 90 dagar och/eller har för avsikt att bosätta dig här, om än tillfälligt, vänligen uppmärksamma de krav som Sydafrika ställer vid en ansökan om olika former av uppehållstillstånd.

För regler gällande gula febern hänvisar vi till den Sydafrikanska ambassaden i Stockholms hemsida angående inresekrav för svenskar.

Regler för resa med barn

Se information angående att resa med barn via länkarna nedan:

Den sydafrikanska ambassaden i Stockholm

Requirements for children travelling through South African Ports of Entry

För information om tullbestämmelser följ denna länk till South African Revenue Service

Hälso- och sjukvård

I de större städerna och i anslutning till andra populära turistmål finns i allmänhet god tillgång till sjukvård och medicin. I andra delar av landet kan förutsättningarna vara mer begränsade. Sjukvården är ofta dyr. Du bör därför se över ditt sjukförsäkringsskydd inför resan. Konsultera gärna med ditt försäkringsbolag om vilka deras partners är i Sydafrika och om de redan innan din avresa kan rekommendera specifika sjukhus du bör kontakta vid sjukdom. Du kan kontakta ambulans genom att ringa 10177 (eller från mobil 112). Om du är i behov av akutvård kontakta ditt försäkringsbolag omgående.

Kolera

På grund av bristande vattenrening har det förekommit utbrott av kolera i flera provinser.  Resenärer uppmanas att se över sitt vaccinationsskydd innan avresa, vara noga med handhygien samt undvika att dricka kranvatten.
Tidvis förekommer också utbrott av kolera i de fattigare delarna av landsbygden, främst vid kraftiga regn och framför allt i norra Kwa-Zulu Natal, Mpumalanga och Limpopo.

Information från den sydafrikanska regeringen

Folkmyndighetens information om kolera

Malaria

De flesta delarna av landet är fria från malaria. Malaria kan förekomma bl.a. i Kruger-parken och andra delar av provinserna Mpumalanga, Limpopo och KwaZulu-Natal; särskilt under regnperioden (oktober-april).
Stäm alltid av med din vaccinationscentral innan avresa vad som gäller just nu för de områden du ska vistas i. 

Covid 19

Sedan den 22 juni 2022 är det inget masktvång på offentliga platser och det krävs ej vaccinationsbevis eller PCR-test för Covid-19 vid inresa.

Gazette 22 June 2022.pdf

Uppdatering om vad som gäller

Fortsatt gäller, var påläst och följ lokala myndigheters anvisningar, covid-19 finns kvar så för att minimera smittspridning:

·  Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.

·  Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.

·  Om det är möjligt, färdas på annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafik.

·  Undvik att delta i större sociala sammanhang.

Om man får covid-19 symptom utomlands ska man inte resa hem förrän man är frisk, följa lokala anvisningar för när man betraktas som frisk och söka vård på plats vid behov.

Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader. Ladda ner appen UD Resklar och anmäl gärna på svensklistan.

 

 

Lokala lagar och sedvänjor

Som alltid när man är ute och reser är det viktigt att följa landets egna lagar.

Bär alltid med dig en kopia på pass och visum/uppehållstilstånd för att kunna uppvisa på begäran från exempelvis polis. Kontrollera dock att personen har tjänstelegitimation.

Narkotikamissbruk och smuggling är straffbart.

Homosexualitet är lagligt och de sydafrikanska myndigheterna har infört lagstiftning som förbjuder diskriminering på grund av sexuell läggning. 

Kriminalitet och personlig säkerhet

Det finns inga garantier eller säkra tips för hur du kan undvika att utsättas för brott, men vi vill gärna ge några råd för hur du kan minimera riskerna:

 • Ambassaden uppmanar svenskar i Sydafrika att vara uppmärksamma och försiktiga.

 • Försök undvika uppmärksamhet när ni anländer till landets internationella flygplatser, bl.a. bör ni i möjligaste mån undvika att växla valuta eller ta ut pengar på flygplatsen. Undvik även att bära uppenbart dyra smycken, klockor och mobiltelefoner när ni förflyttar er igenom flygplatsterminalerna.
  Tänk också på att alltid ha era resehandlingar på er person HELA TIDEN tills ni kommer till er destination och kan låsa in dem i ett värdeskåp.

 • Om möjligt, använd väletablerade och kända transport-/resebolag för resor till och från flygplatsen. Iaktta särskild försiktighet, både i själva terminalen och under transporten mellan flygplatsen och ert hem/hotell, om ni anländer med ett plan som landar efter mörkrets inbrott. Detta mot bakgrund av att det har inträffat väpnade rån mot resenärer på kvällen, framför allt under fordonstransporten från OR Tambo till deras hotell eller hem. 
     
 • Undvik att besöka de större städernas centrum kvälls- och nattetid, om det inte sker på till exempel restauranger, biografer eller teatrar. Se till att du har tillgång till så säkra transporter som möjligt, till exempel genom att förbeställa taxi. Hotellen brukar kunna hjälpa till.

 • Undvik att öppet bära mobiler, kameror, smycken och andra värdesaker. Låt dem också om möjligt vara i handbagaget och inte i ditt incheckade bagage under flygresan. Det kan vara bra att enbart ha mindre summor i kontanter och lämna värdehandlingar (inklusive pass och eventuell visering) på ett säkert ställe, såsom ett låst värdeskåp på hotellet. Bär istället med dig en kopia av passet.

 • Var särskilt uppmärksam när du tar ut pengar i en bankomat. Ta helst ut pengar dagtid, inne på ett bankkontor eller tillsammans med en annan person i ditt ressällskap. Förlorar du kortet, eller om kortet inte återlämnas av automaten bör du omgående spärra det. Det kan vara klokt att ha telefon- och kortnummer nedskrivet. Ta inte emot hjälp från främmande personer vid bankomaten. Kontokortsbedrägerier är relativt vanligt förekommande. Det är därför bra att försöka undvika att lämna ditt kort utan uppsikt. Lämna inte heller din plånbok eller handväska obevakad.

 • Undvik att åka lokaltåget (Obs ej att förväxla med "Gautrain-tåget" se mer nedan) mellan Johannesburg och Pretoria, liksom pendeltåget i Kapstaden.

 • Notera däremot att detta inte gäller Gautrain-tåget, som i viss utsträckning motsvarar Arlanda-express, och anses säkert. Gautrain går bl.a. mellan OR Tambo-flygplatsen och Pretoria eller Park Station i Johannesburg. 

 • Besök inte kåkstäder på egen hand, utan se till att vara i sällskap med en erfaren guide eller chaufför.

 • Hör dig gärna för med t.ex. ditt hotell om var och hur det är säkert att vistas och vilka områden du eventuellt bör undvika, t.ex. nattetid.

 • Ha gärna med en mobiltelefon när du går ut, så att du enkelt och snabbt kan få hjälp vid behov.

Om du utsätts för rånförsök eller ett försök till t.ex. bilstöld (car jacking) är det viktigt att i möjligaste mån försöka hålla dig lugn och lämna över de ägodelar som förövaren kräver. Han eller hon är i första hand ute efter dina värdesaker och genom att inte göra motstånd kan du minska riskerna att själv utsättas för skada.

Polis kan också nås på larmnummer 10 111 (landlina) eller 112 (mobiltelefon).

Se även avsnitten om hälsa och trafiksäkerhet samt det allmänna säkerhetsläget.

Bra tips finns även på The Official Guide to Cape Town

Vi lyfter gärna fram de appar som tagits fram för resenärer som fungerar som mobila personliga larm:

Namola Safety App

Secura Traveller

Trafiksäkerhet

Sydafrika har vänstertrafik. Vägnätet är väl utbyggt, även om kvaliteten på mindre vägar kan skifta. Trafiken kring och i större städer och turistmål är oftast mycket intensiv och antalet personer som skadas eller dör i trafiken är högt. Många kör vårdslöst, vissa efter att ha druckit alkohol (trots att det är förenat med höga böter). Var därför försiktig i trafiken - både som förare och fotgängare.

Notera att omkörning på motorväg kan ske så väl till höger som vänster (inklusive vägkanten) om ditt fordon. I främst städer finns det sk "fyrvägsstopp" vilket betyder att den som kommer först till korsningen har företräde. I sk "roundabouts", rondeller, har de som kommer från höger normalt företräde.

Vissa av Sydafrikas motorvägar är belagda med tullavgift. Dessa betalas med kontanter i särskilda tullbås som man kör igenom. (debitkort kan användas om de är utfärdade av en lokal bank)

Praktiska tips när det gäller trafiksäkerhet
Genom att följa ett antal råd kan du också minska risken för att utsättas för bilstölder och väpnade tillslag (car hijackings):

 • Håll bildörrar låsta och fönster stängda under resan, och låt inte handväskor, mobiltelefoner eller andra värdesaker ligga synliga (inte heller medan du kör), utan placera dem i bagageutrymmet.

 • Undvik att köra längre sträckor, framför allt på landsbygden, under kvälls- och nattetid. Kör du vilse eller behöver stanna, så försök ta dig till närmsta öppna bensinstation eller liknande.

 • Stanna inte för att hjälpa personer/bilar vid vägkanten som verkar ha fått problem, men rapportera gärna situationen till polisen så att de kan hjälpa den som stannat.

 • Om du blivit stoppad för fortkörning av polisen; se till att polisen skriver ut en bot och betala denna i efterhand. Betala aldrig direkt till polisen vid vägkanten.

För att köra bil behöver du ett internationellt körkort, som du kan få via bland andra Motormännens Riksförbund.

Bra och detaljerad information finns på Sydafrikas trafiksäkerhetswebb (Arrive Alive).

Försäkringsskydd

Vi uppmanar alla besökare att se över sitt försäkringsskydd inför resan. 
Sjukvården är ofta dyr. Konsultera gärna med ditt försäkringsbolag om vilka deras partners är i Sydafrika och om de redan innan din avresa kan rekommendera att du kontaktar vissa sjukhus. 

Du kan kontakta ambulans genom att ringa 10177.

Om du är i behov av akutvård kontakta ditt försäkringsbolag omgående.

Ska du hyra bil bör du noga undersöka vilka försäkringsvillkor som gäller, inklusive när det gäller självrisk och liknande.

Övriga upplysningar


Den nationella valutan heter rand (R) och cent (c). En rand är 100 cent.

De flesta vanligt förekommande kreditkort accepteras. Sk. "skimming" är vanligt förekommande så släpp inte ditt kort utom sikte. "Skimming" sker även vid kontanta uttag i bankomat.

Svenska mobiltelefoner fungerar vanligtvis i Sydafrika. Det finns tre nationella mobiltelefonoperatörer: Vodacom, MTN och Cell C.

Sydafrika har samma strömstyrka som Sverige, men stickkontakterna ser annorlunda ut och är inte heller desamma som i t.ex. USA eller UK. Adaptrar finns att köpa i bl.a. större mataffärer. Om du vill förbereda dig så finns det även bra adaptrar att köpa i Sverige innan avresa.

Oavsett om du ska vara i landet en kort stund eller om du planerar en längre vistelse uppskattar vi om du anmäler dig till svensklistan. På så sätt vet vi var du finns om det skulle bli aktuellt att behöva komma i kontakt med svenskar i hela eller en del av landet.

Om Sydafrika

Sydafrika är beläget på Afrikas sydspets och är nästan tre gånger så stort som Sverige. I april 1994 genomförde landet sitt första allmänna, demokratiska val. ANC vann en klar seger med nära två tredjedelar av rösterna och Nelson Mandela blev landets president. Omfattande mineraltillgångar utgör grunden för Sydafrikas ekonomi och flera år av ekonomisk tillväxt och politisk stabilitet har skapat en välmående färgad medelklass samtidigt som fattigdomen på andra håll är utbredd och arbetslösheten hög.

Utrikespolitiska institutets hemsida hittar du uppdaterad landfakta om Sydafrika inom områden som geografi, klimat, befolkning, utbildning, politiska system, historiera, ekonomi och turism.

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer