• Svenska

Om utlandet Sydafrika

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

21 dec 2020

Information om UD:s avrådan med anledning av covid-19

UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder utanför EU, EES samt Schengenområdet till och med den 31 januari 2021. UD har genom tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till flertalet europeiska länder. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Senast uppdaterad 11 jan 2021, 15.06

Aktuella händelser

 

Flygförbindelser under lockdown

Enligt information från den sydafrikanska regeringen startade internationellt passagerarflyg (dock med särskilda restriktioner) den 1 oktober 2020.

Under de senaste veckorna har det rapporterats om att flertalet länder har   stoppat eller infört särskilda restriktioner gällande flygresor till och från Sydafrika då en mer smittsam virusmutation har börjat sprida sig i landet. Vänligen kontakta aktuella flygbolag för mer information. Resenärer måste själva informera sig om vilka villkor som gäller för aktuellt flygbolag och för inresa i sitt resmål.

Se även information på Folkhälsomyndighetens hemsida gällande resor från Sydafrika

OBS, avrådan för resor utanför EU för svenska resenärer gäller alltjämt till och med den 31 januari 2021. Läs mer här: https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-för-svenska-medborgare/reseinformation/nya-coronaviruset/

För den som väljer att resa är det viktigt att påpeka att varken UD eller svenska utlandsmyndigheter kommer att kunna bistå med transport till Sverige för den som eventuellt har svårt att ta sig hem som en konsekvens av rådande situation.

Utlandsresor – avrådan för svenska resenärer gällande resor utanför EU fram till den 31 januari 2021. 

Läs mer om beslutet här.  

Situationen i Sydafrika

President Cyril Ramaphosa har utlyst ett s.k. ”national state of disaster” i Sydafrika med anledning av situationen med Coronaviruset. Sydafrika ligger för närvarande på risknivå 3. Smittspridningen har ökat kraftigt under de senaste veckorna i landet och nya restriktioner har införts, bl.a. har stränder stängts ner och all alkoholförsäljning är förbjuden m.m.  

Läs mer info på sydafrikanska regeringens hemsida och sydafrikanska hälsomyndigheten gällande situationen i landet. Ett nationellt informationsnummer i Sydafrika har öppnats dit allmänheten kan vända sig med frågor: 0800 029 999.

Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på förseningar på grund av att lokala myndigheter kan vidta ytterligare spridningsreducerande åtgärder. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar men kan även påverka tillgänglighet till offentliga platser och institutioner.

Inresa till Sydafrika

OBS, avrådan för resor utanför EU gäller alltjämt till och med den 31 januari 2021. Läs mer här: https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-för-svenska-medborgare/reseinformation/nya-coronaviruset/

För den som väljer att resa är det viktigt att påpeka att varken UD eller svenska utlandsmyndigheter kommer att kunna bistå med transport till Sverige för den som eventuellt har svårt att ta sig hem som en konsekvens av rådande situation.

Observera att den svenska ambassaden inte svarar för bestämmelser som gäller inresa i Sydafrika. För den mest uppdaterade informationen rekommenderas att kontakta Sydafrikas ambassad i Stockholm eller på andra orter.  

Vänligen observera att situationen kan ändras mycket snabbt och att lokala myndigheter kan fatta beslut som inte helt överensstämmer med vad centrala myndigheter och officiellt publicerad information gör gällande. 

Enligt uppgifter från sydafrikanska regeringen tillåts internationellt flyg med vissa begränsningar från och med den 1 oktober 2020. Resenärer kommer enbart att kunna använda de landgränser som tidigare varit öppna under lockdown eller några av de tre huvudflygplatserna: King Shaka, OR Tambo och Cape Town International Airport.

Enligt uppgift från sydafrikanska regeringen behöver varje resenär vid ankomst behöva uppvisa ett negativt covid-19 test som inte får vara äldre än 72 timmar från tiden vid avresan. Alla resenärer kommer att screenas vid ankomst och om ett negativt covid-test inte uppvisas väntar obligatorisk karantän på egen bekostnad till dess att ett nytt test har utförts. Alla resenärer kommer även att uppmanas att ladda ner en covid-app i deras mobiler vid ankomst. Nya restriktioner gällande resenärer från Sydafrika införs för närvarande av vissa flygbolag så vänligen kontakta flygbolagen och  sydafrikanska ambassaden i Stockholm för uppdaterad information om inresebestämmelserna men observera att UD:s avrådan för resor tilll Sydafrika alltjämt gäller.  

Flertalet andra afrikanska länder har infört inreserestriktioner och stängning av gränser. För frågor om vad som gäller inresa i specifika fall hänvisas till respektive lands ambassad. Kontakta din resebyrå eller ditt flygbolag om du är osäker på hur flyg i regionen påverkas. 

Förlängning av uppehållstillstånd i Sydafrika

För svenskar som har frågor om visering/uppehållstillstånd i Sydafrika vänligen kontakta VFS som handlägger ärenden åt Department of home affairs.  Vänligen kontakta ansvariga myndigheter vid ev. frågor. och mer information. 

Information till svenska resenärer

Läs UD:s rekommendationer kring nya Coronaviruset här. Att tänka på inför och under resor samt vistelser utomlands under osäkra tider: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/stor-osakerhet-nar-det-galler-utlandsresor/ 

Svenskar som befinner sig i Sydafrika uppmanas att ladda ner appen UD Resklar (och aktivera pushnotiser) samt anmäla sig till Svensklistan. 

 

Inreseförbud till EU

Den svenska regeringen har den 17 mars 2020, med anledning av Europeiska rådets och kommissionens uppmaning, beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige, i syfte att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen av covid-19, läs mer om beslutet och frågor och svar här.   

 

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).   

 

Allmänna säkerhetsläget

Trots den mycket höga brottsnivån och det stora antalet trafikolyckor avlöper de allra flesta besök i landet utan några allvarligare incidenter. Du bör dock vara uppmärksam och försiktig, särskilt i trafiken, efter mörkrets inbrott och när du hanterar pengar eller värdesaker.

Protestmarscher och demonstrationer kan uppstå var som helst i Sydafrika och ibland med kort varsel. Undvik områden där demonstrationer och marscher äger rum, i synnerhet universitet och offentliga byggnader. Följ den lokala nyhetsrapporteringen för uppdaterad information.

Läs mer om ambassadens detaljerade rekommendationer under Kriminalitet och Personlig Säkerhet samt under Trafiksäkerhet

Ambassaden vill passa på att påminna om möjligheten att anmäla sin närvaro i landet.

Terrorism

Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism. Denna generella risk gäller även för Sydafrika vilket understryks av att sydafrikanska myndigheter under de senaste åren har förhindrat flera planerade dåd från att utföras.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

Tidvis råder ett läge med bristande el- och vattenförsörjning. 

Det statliga elbolaget, ESKOM, genomför kontinuerligt planerade strömavbrott, sk. loadshedding i Sydafrika. För mer information och schema över strömavbrotten, se hemsidan för ESKOM.

Under den sydafrikanska vintern (maj-september) kommer mycket lite regn i delar av landet. Det gör att det ibland förekommer mindre bränder. Det råder mycket liten risk för jordbävningar, men mindre jordskalv har förekommit, till exempel utanför Johannesburg. Under den sydafrikanska sommaren (december-februari) förekommer skogsbränder (oftast kontrollerade) i Kap-provinsen.

Vid både Atlanten och Indiska Oceanen är underströmmarna förrädiska. Du bör därför vara mycket försiktig när du badar. Drunkningsolyckor och hajattacker förekommer.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Inresereglerna kan påverka såväl dig som vill besöka Sydafrika eller om du som svensk är bosatt i landet. Det är viktigt att när du reser att alltid ha giltiga visering/tillstånd i passet. Om du är bosatt i landet och reser in eller ut ur Sydafrika med ett tillstånd som ej längre är giltigt kan du få återreseförbud.

Du som är svensk medborgare och besöker Sydafrika i upp till 90 dagar behöver vanligtvis inte söka visum innan avresan. I samband med passkontrollen vid inresan får du automatiskt en visering som gäller för denna tidsperiod. I nuläget gäller att ditt pass skall vara giltigt minst 30 dagar efter din planerade utresa från Sydafrika och ha minst två blanka sidor för in- och utresestämplar. Detta är något som de sydafrikanska myndigheterna kan ändra med kort varsel så kontrollera alltid med sydafrikanska ambassaden eller 'Home Affairs' innan du reser om vad som gäller vid tidpunkten för just din resa.

Om du besöker Sydafrika och stannar längre än vad som angavs i passet vid inresan kan få ett återreseförbud vid utresan. Återreseförbudet är på mellan 12 månader - 5 år. Du kan kontakta det sydafrikanska inrikesministeriet som har hand om ansökningar av viseringar och VFS Global som inrikesministeriet anlitat för ändamålet.

Du som är svensk medborgare och vill besöka Sydafrika under en längre period än 90 dagar och/eller avsikt att bosätta dig här, om än tillfälligt, vänligen uppmärksamma de krav som Sydafrika ställer vid en ansökan om olika former av uppehållstillstånd.

Sydafrika accepterar endast A4-formatet av det svenska provisoriska passet för inresa om du också har sydafrikanskt uppehållstillstånd och sydafrikansk id-handling.

Om du nyligen har besökt - detta gäller även om du endast varit i transit - ett land där vaccination mot gula febern är ett krav måste du också visa det så kallade gula vaccinationskortet även vid din ankomst till Sydafrika.

Regler för resa med barn

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Den sydafrikanska ambassaden i Stockholm

Det sydafrikanska inrikesministeriet

Hälso- och sjukvård

I de större städerna och i anslutning till andra populära turistmål finns i allmänhet god tillgång till sjukvård och medicin. I andra delar av landet kan förutsättningarna vara mer begränsade. Sjukvården är ofta dyr. Du bör därför se över ditt sjukförsäkringsskydd inför resan. Konsultera gärna med ditt försäkringsbolag om vilka deras partners är i Sydafrika och om de redan innan din avresa kan rekommendera att om du skulle behöva kontaktar vissa sjukhus. Du kan kontakta ambulans genom att ringa 10177 (eller från mobil 112). Om du är i behov av akutvård kontakta ditt försäkringsbolag omgående.

Malaria

De flesta delarna av landet är fria från malaria. Malaria kan förekomma bl.a. i Kruger-parken och andra delar av provinserna Mpumalanga, Limpopo och KwaZulu-Natal; särskilt under regnperioden (oktober-april).

Det är riskfritt att dricka kranvattnet i de flesta städer. Tidvis förekommer dock utbrott av kolera i de fattigare delarna av landsbygden, framför allt i norra Kwa-Zulu Natal, Mpumalanga och Limpopo. Vid sådana tillfällen är det viktigt att du är noggrann med den personliga hygienen och enbart dricker buteljerat vatten.

Lokala lagar och sedvänjor

Som alltid när man är ute och reser är det viktigt att följa landets egna lagar.

Bär alltid med dig en kopia på pass och visum/uppehållstilstånd för att kunna uppvisa på begäran från exempelvis polis. Kontrollera dock att personen har tjänstelegitimation.

Narkotikamissbruk och smuggling är straffbart.

Homosexualitet är lagligt och de sydafrikanska myndigheterna har infört lagstiftning som förbjuder diskriminering på grund av sexuell läggning. 

Kriminalitet och personlig säkerhet

Det finns inga garantier eller säkra tips för hur du kan undvika att utsättas för brott, men vi vill gärna ge några råd för hur du kan minimera riskerna:

 • Ambassaden uppmanar svenskar i Sydafrika att vara uppmärksamma och försiktiga.
 • Försök att undvika uppmärksamhet när ni anländer till landets internationella flygplatser, bl.a. bör ni i möjligaste mån undvika att växla valuta eller ta ut pengar på flygplatsen. Undvik även att bära uppenbart dyra smycken eller klockor när ni förflyttar er igenom flygplatsterminalerna.
 • Om möjligt, använd väletablerade och kända transport-/resebolag för resor till och från flygplatsen. Iaktta särskild försiktighet, både i själva terminalen och under transporten mellan flygplatsen och ert hem/hotell, om ni anländer med ett plan som landar efter mörkrets inbrott. Detta mot bakgrund av att det har inträffat väpnade rån mot resenärer på kvällen, framför allt under fordonstransporten från OR Tambo till deras hotell eller hem.    
 • Undvik att besöka de större städernas centrum kvälls- och nattetid, om det inte sker på till exempel restauranger, biografer eller teatrar. Se till att du har tillgång till så säkra transporter som möjligt, till exempel genom att förbeställa taxi. Hotellen brukar kunna hjälpa till.
 • Undvik att öppet bära kameror, smycken och andra värdesaker. Låt dem också om möjligt vara i handbagaget och inte i ditt incheckade bagage under flygresan. Det kan vara bra att enbart ha mindre summor i kontanter och lämna värdehandlingar (inklusive pass och eventuell visering) på ett säkert ställe, såsom ett låst värdeskåp på hotellet. Bär istället med dig en kopia av passet.
 • Var särskilt uppmärksam när du tar ut pengar i en bankomat. Ta helst ut pengar dagtid, inne på ett bankkontor eller tillsammans med en annan person i ditt ressällskap. Förlorar du kortet, eller om kortet inte återlämnas av automaten bör du omgående spärra det. Det kan vara klokt att ha telefon- och kortnummer nedskrivet. Ta inte emot hjälp från främmande personer vid bankomaten. Kontokortsbedrägerier är relativt vanligt förekommande. Det är därför bra att försöka undvika att lämna ditt kort utan uppsikt. Lämna inte heller din plånbok eller handväska obevakad.
 • Undvik att åka lokaltåget (Obs ej att föväxla med "Gautrain-tåget" se mer nedan) mellan Johannesburg och Pretoria, liksom pendeltåget i Kapstaden.
 • Notera däremot att detta inte gäller "Gautrain"-tåget, och som i viss utsträckning motsvarar Arlanda-express, och anses säkert. Gautrain går bl.a. mellan OR Tambo-flygplatsen och Pretoria eller Park Station i Johannesburg. 
 • Besök inte kåkstäder på egen hand, utan se till att vara i sällskap med en erfaren guide eller chaufför.
 • Hör dig gärna för med t.ex. ditt hotell om var och hur det är säkert att vistas och vilka områden du eventuellt bör undvika, t.ex. nattetid.
 • Ha gärna med en mobiltelefon när du går ut, så att du enkelt och snabbt kan få hjälp vid behov.

Om du utsätts för rånförsök eller ett försök till t.ex. bilstöld (car jacking) är det viktigt att i möjligaste mån försöka hålla dig lugn och lämna över de ägodelar som förövaren kräver. Han eller hon är i första hand ute efter dina värdesaker och genom att inte göra motstånd kan du minska riskerna att själv utsättas för skada.

Polis kan också nås på larmnummer 10 111 (landlina) eller 112 (mobiltelefon).

Se även avsnitten om hälsa och trafiksäkerhet samt det allmänna säkerhetsläget.

Trafiksäkerhet

Sydafrika har vänstertrafik. Vägnätet är väl utbyggt, även om kvaliteten på mindre vägar kan skifta. Trafiken kring och i större städer och turistmål är ibland mycket intensiv och antalet personer som skadas eller dör i trafiken är mycket högt. Många kör vårdslöst, vissa efter att ha druckit alkohol (trots att det är förenat med höga böter). Var därför försiktig i trafiken - både som förare och fotgängare.

Notera att omkörning på motorväg kan ske så väl till höger som vänster (inklusive vägkanten) om ditt fordon. I främst städer finns det sk "fyrvägskorsning" vilket betyder att den som kommer först till korsningen har företräde. I sk "roundabouts" har de som kommer från höger normalt företräde.

Vid vissa av sydafrikas motorvägar utgår det sk vägtullar. Dessa betalas vid "vägkanten". From 3 december 2013 infördes sk e-vägtullar ("E-tolls") på motorvägar i Gauteng-området. 

Praktiska tips när det gäller trafiksäkerhet
Genom att följa ett antal råd kan du också minska risken för att utsättas för bilstölder och väpnade tillslag (car hijackings):

 • Håll bildörrar låsta och fönster stängda under resan, och låt inte handväskor, mobiltelefoner eller andra värdesaker ligga synliga (inte heller medan du kör), utan placera dem i bagageutrymmet.
 • Undvik att köra längre sträckor, framför allt på landsbygden, under kvälls- och nattetid. Kör du vilse eller behöver stanna, så försök ta dig till närmsta öppna bensinstation eller liknande.
 • Stanna inte för att hjälpa personer/bilar vid vägkanten som verkar ha fått problem, men rapportera gärna situationen till polisen så att de kan hjälpa den som stannat.
 • Om du blivit stoppad för fortkörning av polisen; se till att polisen skriver ut en bot och betala denna i efterhand. Betala aldrig direkt till polisen vid vägkanten.

För att köra bil behöver du ett internationellt körkort, som du kan få via bland andra Motormännens Riksförbund.

Bra och detaljerad information finns på Sydafrikas trafiksäkerhetswebb (Arrive Alive).

Försäkringsskydd

Vi uppmanar alla besökare att se över sitt försäkringsskydd inför resan. Sjukvården är ofta dyr. Konsultera gärna med ditt försäkringsbolag om vilka deras partners är i Sydafrika och om de redan innan din avresa kan rekommendera att du kontaktar vissa sjukhus. 

Du kan kontakta ambulans genom att ringa 10177.

Om du är i behov av akutvård kontakta ditt försäkringsbolag omgående.

Ska du hyra bil bör du noga undersöka vilka försäkringsvillkor som gäller, inklusive när det gäller självrisk och liknande.

Övriga upplysningar
Den nationella valutan heter rand (R) och cent (c). En rand är 100 cent.

De flesta vanligt förekommande kreditkort accepteras. Sk. "skimming" är vanligt förekommande så släpp inte ditt kort utom sikte. "Skimming" sker även vid kontanta uttag i bankomat.

Svenska mobiltelefoner fungerar vanligtvis i Sydafrika. Det finns tre nationella mobiltelefonoperatörer: Vodacom, MTN och Cell C.

Sydafrika har samma strömstyrka som Sverige, men stickkontakterna ser annorlunda ut och är inte heller desamma som i t.ex. USA eller UK. Adaptrar finns att köpa i bl.a. större mataffärer.

Om du ska stanna en längre tid i landet uppskattar vi om du anmäler dig till ambassaden. Du bör då också tala om hur länge du planerar att stanna. På så sätt vet vi var du finns om det skulle bli aktuellt att behöva komma i kontakt med svenskar i hela eller en del av landet.