• Svenska

Anmäl dig till svensklistan

Om du vill att UD eller ambassaden ska kunna få tag i dig vid en större krissituation i landet kan du anmäla dig till den så kallade svensklistan.

Alla som vill kan lämna sina kontaktuppgifter till UD eller svenska ambassaden via den så kallade svensklistan. Informationen du lämnar används för att kunna kontakta dig om det blir nödvändigt i en större krissituation i landet.

Anmäl dig till svensklistan

  • Uppgifterna i svensklistan sparas bara under den period du själv anger och tas sedan automatiskt bort.
  • Om du inte anger ett slutdatum behöver du gå in och avregistrera dig när du lämnat landet.
  • Om du planerar att stanna utomlands längre än ett år behöver du förnya din anmälan årligen.
  • Du kan avanmäla dig själv när du vill.
  • Kom ihåg att meddela om dina kontaktuppgifter ändras.

Du kan också anmäla dig till svensklistan via appen UD resklar:

Om UD Resklar - på regeringen.se