• Svenska

Anmäl dig till svensklistan

Alla som vill kan lämna sina kontaktuppgifter till UD eller svenska ambassaden via den så kallade svensklistan. Uppgifterna du lämnar används för att kunna kontakta dig om det blir nödvändigt i en större krissituation i landet. Uppgifterna sparas enbart under den period du själv anger och tas sedan automatiskt bort. Möjligheten att anmäla dina uppgifter till ambassaden finns för alla länder. Kom ihåg att meddela ändrade kontaktuppgifter.