• Svenska

Om utlandet Storbritannien

In- och utresebestämmelser

Inresebestämmelser

Svenska resenärer till Storbritannien behöver ha ett giltigt pass eller nationellt ID-kort för att kunna resa in i landet. Ingen visering krävs. 

Det svenska passet eller det nationella ID-kortet skall vara giltigt dagen för inresa till landet. 

Det nationella ID-kortet kommer från den 1 oktober 2021 vara ogiltigt för inresa med undantag för de svenska medborgare som har pre-settled eller settled status via EUSS, alternativt har ett frontier worker permit. Mer info på gov.uk

Om du byter pass/id-kort till vilket din uppehållsrätt (pre-settled/settled status) är kopplad behöver du meddela Home Office. Samma sak gäller om du byter telefonnummer, e-post-adress eller namn. Se information via denna länk. Om alla uppgifter är korrekta ska den brittiska gränsmyndigheten kunna se att du är bosatt i Storbritannien vid inresa. 

Tillfälligt besök: Om du inte bor i landet utan endast planerar att tillfälligt besöka Storbritannien och din vistelse därför är kortare än 6 månader rekommenderar vi att din ID-handling är giltig för hela din vistelse. Ingen visering krävs.

Testkrav och karantän vid resa till Storbritannien

Vid resa från Sverige till England måste du:

  • testa negativt för covid-19 inom tre dagar före avresa. PCR-tester och i vissa fall LAMP eller lateral flow tillåts
  • självisolera 10 dagar vid ankomst
  • testa dig två gånger efter ankomst, dag 2 och dag 8, dessa test måste bokas innan avresa
  • fylla i ett webbformulär inom 48 timmar före ankomst. Här hittar du webbformuläret.

OBS! Om du inom 10 dagar före ankomst har vistats i ett av länderna på Storbritanniens så kallade "röda lista" gäller obligatorisk hotellkarantän i tio dagar. Hotellbokning måste göras i förväg och du måste själv stå för samtliga kostnader. 

  • Det finns i vissa fall möjlighet att förkorta karantänstiden ytterligare genom att själv bekosta ett covid-test. Läs mer här
  • Det finns vissa undantag från kravet på självisolering, se länk för detaljerad information
  • Om din resa varar kortare än karantänstiden skall du självisolera under hela din vistelse. Läs mer här

Undantag från självisolering i England för fullvaccinerade resenärer
Resenärer som blivit fullvaccinerade i UK och är bosatta i landet, och som återvänder från länder på amber-listan (inklusive Sverige), undantas kravet på självisolering vid ankomst till England.

Från den 2 augusti omfattar undantaget fullvaccinerade resenärer från vissa amber-länder (inklusive Sverige), som vaccinerats inom Europa med vaccin som godkänts av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).

Resenärer som omfattas av ovan nämnda undantag behöver:
- testa negativt för covid-19 inom tre dagar före avresa till England
- fylla i en ”passenger locator form"
- testa sig senast dag 2 efter ankomst
För dessa resenärer tas det tidigare obligatoriska testet på dag 8 bort.

Se brittiska regeringens hemsida för mer information.

Vänligen observera att det är resenärens ansvar att se till att alla krav för resande uppfylls. Ambassaden kan inte bistå att tolka brittiska myndigheters regler. Ambassaden utfärdar inga intyg för resor och kan heller inte svara på vilka dokument som brittiska myndigheter godkänner.

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. 

Regler för transit

Resenärer i transit i Storbritannien måste följa reglerna för test innan avresa samt fylla i ett webbformulär innan resa. Se mer information på brittiska myndigheters webbsida. 

Utresebestämmelser

Sedan den 17 maj gäller det nya trafikljussystemet för internationellt resande, där Sverige placerats på "amber"-listan. Mer information från den brittiska regeringen här.

Brittiska myndigheters reseinfo.

Ambassaden kan inte bistå att tolka brittiska myndigheters regler. Ambassaden utfärdar inga intyg för resor och kan heller inte svara på vilka dokument som brittiska myndigheter godkänner.

Resa med barn och ensamresande barn

Om du reser med ett barn under 18 år och inte är vårdnadshavare kan det hända att du får frågor vid in- eller utresa till Storbritannien. Medtag alltid relevanta handlingar som visar din samhörighet med barnet, det gäller också specifikt vårdnadshavare som inte har samma efternamn som barnet.

Om du inte är vårdnadshavare måste du kunna uppvisa ett brev från vårdnadshavare som ger dig tillstånd att resa med barnet. Brevet ska innehålla information om barnet och resan, vem du är samt vårdnadshavares kontaktuppgifter. Medtag gärna också kopior på vårdnadshavares pass.

Barn under 18 år som reser på egen hand till Storbritannien ska ha med sig ett brev med vårdnadshavares tillstånd till resan. Brevet ska innehålla information om vistelsen i Storbritannien, exempelvis var, till vem och hur länge barnet ska resa. Brevet ska också innehålla vårdnadshavares kontaktuppgifter.

Kontakta flygbolaget då alla har egna regler för åldersgräns samt kan ha blanketter som vårdnadshavarna ska fylla i före resa. 

Mer information om vad som gäller vid resa med barn och om barn som reser på egen hand på finns på brittiska gränspolisens webbplats

Resa med husdjur

Bestämmelserna ändrades den 1 januari 2021. Läs mer via denna länk.

Viktiga kontakter för svenska resenärer

UD har ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00, från utlandet: +46 8 405 92 00.

För akuta konsulära nödsituationer nås UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05, från utlandet: +46 8 405 50 05.

Senast uppdaterad 28 jul 2021, 15.26