Meny

Om utlandet Storbritannien

Ambassadens reseinformation

Senast uppdaterad 27 mar 2020, 16.08

Aktuella händelser

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Har du bokat en resa till eller från Storbritannien? Kontakta ditt flygbolag eller ditt resebolag för information om vad som gäller för din resa. För ytterligare information om resor, se nedan. 

Ambassaden informerar fortlöpande om COVID-19

Här hittar du aktuella frågor och svar gällande coronaviruset i Storbritannien. Du kan också följa oss på twitter @SwedeninUK facebook @EmbassyofSwedenInLondon och Instagram @SwedeninUK där information publiceras löpande.

Nationellt nödläge i Storbritannien

Sedan den 23 mars råder nationellt nödläge med anledning av spridningen av COVID-19. Det innebär bland annat att rätten att röra sig ute har begränsats i hela landet. Polis och militär har fått utökade befogenheter och kan ge böter till den som går ut utan giltig anledning.

Ambassaden uppmanar svenska medborgare att hålla sig informerade om och följa den brittiska regeringens riktlinjer. Läs mer om vad det innebär här samt i vår COVID-19 FAQ.

Följande regler gäller:

- Rätten att röra sig ute är kraftigt begränsad.
- Det är i princip endast tillåtet att gå ut för att handla mat, besöka vårdinrättning/apotek, resa till/från arbetet, ett motionspass/dag ensam eller tillsammans med familjen, ta hand om behövande.
- Du får inte lämna hemmet för att träffa vänner eller familj.
- Alla affärer samt hotell utom de som anses nödvändiga är stängda.
- Sammankomster med mer än två personer är inte tillåtna på allmän plats. Undantag gäller för personer som lever i samma hushåll.
- Parker kommer att hållas öppna endast för motion.
- Alla sociala, religiösa och kommersiella evenemang/samlingar är förbjudna förutom begravningar.

Information om flygresor

Brittiska regeringen avråder sedan 17 mars 2020 från icke nödvändiga resor till alla länder, läs mer här. Sverige införde den 19 mars inreseförbud i linje med Europeiska rådets och kommissionens uppmaning. Beslutet gäller till att börja med under 30 dagar. Läs mer här. I den rådande situationen rekommenderar UD att undvika icke-nödvändigt resande.

Flygbolagen har skurit ner på antalet avgångar och har ställt in många flyg. Har ditt flyg ställts in eller har du blivit ombokad till ett långt senare flyg så kontakta ditt flygbolag för att försöka boka om resan. Tänk på möjligheten att hitta flygresor med transit i andra EU-länder. Om du har transit i ett annat land ta också reda på vilka eventuella restriktioner som gäller för dessa länder, se exempelvis respektive land på www.swedenabroad.se

Se även brittiska myndigheters reserekommendationer.

Bilresor

För information om andra länders begränsningar, besök de svenska ambassadernas hemsidor via www.swedenabroad.se

Sjukvård i Storbritannien

För akut läkarvård vid tillfällig vistelse i Storbritannien behövs det europeiska sjukförsäkringskortet (sk EU-kortet) som beställs från Försäkringskassan. Om du är utomlands och blir akut sjuk men inte har ditt EU-kort till hands, kan du kontakta Försäkringskassan på telefonnummer +46 771-524 524 för att få ett provisoriskt intyg. Försäkra dig också om att du har ett fullgott försäkringsskydd. 

Om du är bosatt i Storbritannien ska du registrera dig hos en allmänpraktiserande läkare, en så kallad General Practitioner (GP). Här kan du hitta en GP. Efter registreringen tilldelas den bosatte ett National Health Number. Här finns mer information om sjukvårdssystemet National Health Service (NHS).

Kontakt med ambassad och UD

Ambassadens öppettider och telefontider hittar du här.

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00, från utlandet: +46 8 405 92 00.

För akuta konsulära nödsituationer nås UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05, från utlandet: +46 8 405 50 05.

 

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Allmänna säkerhetsläget

Storbritannien är allmänt sett ett tryggt resmål. Liksom andra EU-länder har Storbritannien förstärkt säkerhetsåtgärderna med anledning av risken för terrorattacker. 

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i Storbritannien att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Resenärer bör vara uppmärksamma på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som exempelvis offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikcentra. Resenärer bör hålla sig informerade om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Strikta säkerhetskontroller tillämpas på Storbritanniens flygplatser. Ambassaden uppmanar alla resenärer att vara ute i god tid för säkerhetskontrollen.

På brittiska Home Office webbplats finns ytterligare information om hotet om terrorattentat i Storbritannien. Mer information finns också på brittiska säkerhetspolisens webbplats.

Terrorism

Hotnivåerna i Europa kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt. 

Terrorhot mot Storbritannien kvarstår och polisen arbetar dagligen för medborgarnas säkerhet. 

Mer information om hur britterna bedömer hot om terrorattentat finns att läsa här. 

In- och utresebestämmelser

Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020. Enligt utträdeslagstiftningen inleddes en övergångsperiod den 1 februari och pågår till 31 december 2020. Villkoren för resor förblir under övergångsperioden desamma som före utträdet:

Svenska resenärer till Storbritannien behöver ha ett giltigt pass eller nationellt ID-kort för att kunna resa in i landet. Passet eller det nationella ID-kortet skall vara giltigt dagen för inresa till landet. Ingen visering krävs.

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel. 

 

Resa med barn och ensamresande barn

Om du reser med ett barn under 18 år och inte är vårdnadshavare kan det hända att du får frågor vid in- eller utresa till Storbritannien. Medtag alltid med relevanta handlingar som visar din samhörighet med barnet, det gäller också specifikt vårdnadshavare som inte har samma efternamn som barnet.

Om du inte är vårdnadshavare måste du kunna uppvisa ett brev från vårdnadshavare som ger dig tillstånd att resa med barnet. Brevet ska innehålla information om barnet och resan, vem du är samt vårdnadshavares kontaktuppgifter. Medtag gärna också kopior på vårdnadshavares pass.

Barn under 18 år som reser på egen hand till Storbritannien ska ha med sig ett brev med vårdnadshavares tillstånd till resan. Brevet ska innehålla information om vistelsen i Storbritannien, exempelvis var, till vem och hur länge barnet ska resa. Brevet ska också innehålla vårdnadshavares kontaktuppgifter.

Mer information om vad som gäller vid resa med barn och om barn som reser på egen hand på finns på brittiska gränspolisens webbplats.

 

Resa med husdjur

Tänk på att bestämmelserna kan komma att ändra i samband med Storbritanniens utträde ur EU. Läs mer via denna länk. 

På brittiska regeringens webbplats finns information om bestämmelser för att resa med husdjur till Storbritannien.

Visit Britains webbplats finns specifik information om att resa med hund till Storbritannien.

Naturförhållanden och katastrofer

Klimatet i Storbritannien är i allmänhet mildare än i Sverige. Snöfall och stormar kan orsaka stora besvär för tåg-, bil- och flygtrafik. Skyfall inträffar frekvent och kan orsaka lokala översvämningar.

Hälso- och sjukvård

Tänk på att ta med dig det Europeiska sjukförsäkringskortet. Kortet fås gratis av Försäkringskassan. Kortet visar att du är försäkrad i Sverige och visar att du är berättigad akut vård när du vistas i ett annat EU/EES-land. Kostnad för sjuktransport till Sverige täcks dock inte av kortet. Mer information om kortet finns på Försäkringskassans webbplats.

Information om att resa med mediciner till Storbritannien finns på brittiska regeringens webbplats. Ytterligare information gällande inresa med narkotiskt läkemedel finns på den här sidan.

Information om sjukvård i Storbritannien vid tillfällig vistelse finns på NHS, National Health Services, webbplats.

 

EHIC-kortet kommer att fortsätta gälla efter Storbritanniens utträde ur EU under övergångsperioden (till 31 december 2020). 

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Resenärer bör vara särskilt vaksamma i stora folksamlingar, på tåg och i tunnelbanan. Ditt pass är ett värdefullt dokument, förvara det säkert.

Se upp för ficktjuvar och håll alltid uppsikt över väskor och andra värdesaker. Gör gärna kopior på värdehandlingar som pass, biljetter, försäkringshandlingar och kreditkort. Lämna en uppsättning hemma och förvara en i packningen.

Mer information om personlig säkerhet finns att ta del av på Visit Britains webbplats.

Trafiksäkerhet

Storbritannien har vänstertrafik. Särskild försiktighet bör därför iakttas vid i synnerhet i korsningar och rondeller.

I Storbritannien är det lag på att använda bilbälte för alla bilens passagerare och det är förbjudet för den som kör att samtidigt använda mobiltelefon.

Resa i landet

Information om lokala resor i London finns på Transport for Londons webbplats.

Information om flygpassagerares rättigheter vid inställd resa finnas att ta del av på svenska regeringens webbplats.

Gibraltar

Gibraltar är en del av Storbritannien men benämns formellt som ett British Overseas Territory. I allmänhet gäller samma reseinformation för Gibraltar som för övriga Storbritannien.

Specifik information om Gibraltar gällande det aktuella säkerhetsläget, de särskilda bestämmelserna för export och import av varor samt information om sjukvård, pengar, lokala lagar med mera finns att ta del av på brittiska utrikesdepartementets webbplats.

Gibraltar består huvudsakligen av en hög klippa vid inloppet till Medelhavet. Klimatet är subtropiskt med milda vintrar och varma somrar. Allmän turistinformation finns på Visit Gibraltars webbplats.

Görs in- eller utresa via Spanien rekommenderar ambassaden att även ta del av reseinformation för Spanien. Tänk på att det kan ta lång tid att åka över gränsen från Spanien till Gibraltar med bil eller motorcykel. Gibraltar har högertrafik.

Storbritanniens utomeuropeiska territorier

Storbritanniens utomeuropeiska territorier (British Overseas Territories) är territorier under kontroll av Storbritannien men inte del av den brittiska statsbildningen. Det finns 14 sådana territorier, huvudsakligen i Karibiska havet, Atlanten och Stilla havet. En del territorier är inte tillgängliga som resmål för civila.

För de territorier som är möjliga att besöka som turist finns nedan länkar till reseinformation från brittiska utrikesdepartementet samt till territoriets egen turistinformation.

Anguilla - Karibiska havet/Nordatlanten
Reseinformation
Turistinformation

Bermuda - Nordatlanten
Reseinformation
Turistinformation
Svenska konsulatet i Hamilton

British Virgin Islands - Karibiska havet/Nordatlanten
Reseinformaton
Turistinformation

Cayman Islands - Karibiska havet/Nordatlanten
Reseinformation
Turistinformation

Falkland Islands - Sydatlanten
Reseinformation
Turistinformation

Montserrat - Karibiska havet/Nordatlanten
Reseinformation
Turistinformation

Pitcairn Islands - Stilla havet
Reseinformation
Turistinformation

Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha - Sydatlanten
Reseinformation
Turistinformation St Helena
Turistinformation Ascension
Turistinformation Tristan da Cunha

South Georgia and the South Sandwich Islands - Sydatlanten
Reseinformation
Turistinformation

Turks and Caicos Islands - Nordatlanten
Reseinformation
Turistinformation

Övriga upplysningar