Om utlandet Storbritannien

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Du hittar samlad information om allt som rör coronapandemin under Covid-19: restriktioner och råd.

Senast uppdaterad 18 jan 2021, 19.12

Aktuella händelser

Reseinformation med anledning av coronapandemin

Krav på covid-19 test före resa till Storbritannien

Alla som reser till England efter kl 04.00 måndag 18 januari måste testa sig för COVID-19 innan avresa. Barn under 11 år är undantagna kravet. PCR-tester kommer tillåtas och i vissa fall LAMP eller lateral flow. Testet ska ha genomförts inom tre dagar före avresa. Alla resande måste fortsatt även självisolera 10 dagar vid ankomst, samt fylla i ett webbformulär inom 48 timmar före ankomst. 

Alla detaljer kring testning finns tillgängliga på brittiska regeringens webbsida.

Alla som reser till Skottland efter kl 04.00 fredag 15 januari måste testa sig för covid-19 innan avresa.
Läs mer på skotska regeringens webbsida samt för mer information även här.

Reseavrådan till Storbritannien från Sverige

UD återinförde den 21 december avrådan från icke nödvändiga resor till Storbritannien. Beslutet gäller tills vidare. Länk till mer information.

Lockdown i England

England är i lockdown från 4 januari. Du som bor eller vistas i England får endast lämna hemmet för specifika ändamål. Resor ska endast ske lokalt, och minimeras. Nationella och internationella resor får endast ske om du har en legal rätt att resa. Om du är på tillfälligt besök i England tillåts du återvända hem. 

Resor till ambassaden för pass- eller visaärende räknas som särskild anledning att lämna hemmet.

Se länkar för information om vad som gäller där du vistas och håll dig uppdaterad.

Inreseförbud och krav på covid-19 test vid resa från Storbritannien till Sverige

Inreseförbudet från Storbritannien till Sverige är förlängt och gäller till och med 31 januari. Det finns sedan tidigare ett krav på covid-test med negativt testresultat vid inresa. Kravet på test före resa gäller inte svenska medborgare. Testet ska ha genomförts högst 72 timmar före ankomst. Provsvaren ska komma från ett auktoriserat laboratorium. Det är resenärens ansvar att styrka att använt laboratorium är auktoriserat i det aktuella landet. Läs mer här.

Ambassaden har samlat all reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av informationen, som ni hittar via denna länk.

Resor och flytt till Storbritannien från 2021

Den 1 januari 2021 slutade EU:s fria rörlighet att gälla i Storbritannien och landet introducerar ett nytt poängbaserat migrationssystem. Enligt det nya systemet kommer EU-medborgare och icke EU-medborgare att behandlas lika. 

Besöka Storbritannien

Svenska medborgare kan fortsätta besöka Storbritannien upp till 6 månader utan att behöva söka om visa. Som besök räknas turism, besöka vänner och familj, korttidsstudier, arbetsrelaterade aktiviteter så som möten och konferenser mm. 

Flytta till Storbritannien

Personer som vill flytta till Storbritannien från 1 januari 2021 behöver ansöka om tillstånd innan flytt. Detta gäller oavsett studier, arbete eller andra anledningar.

Ambassaden har samlat all information om flytt till Storbritannien från 2021 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenskar som planerar att flytta till Storbritannien uppmanas att noga ta del av informationen, som återfinns på nedan länk.

In- och utresebestämmelser

Svenska resenärer till Storbritannien behöver ha ett giltigt pass eller nationellt ID-kort för att kunna resa in i landet. Passet eller det nationella ID-kortet skall vara giltigt dagen för inresa till landet. Ingen visering krävs. OBS! Det nationella ID-kortet kommer inte att vara giltigt från 1 oktober 2021 med undantag för de svenska medborgare som har sökt och fått pre-settled eller settled status via EUSS, alternativt har ett frontier worker permit. Mer info på gov.uk

Tillfälligt besök: Om du inte bor i landet utan endast planerar att tillfälligt besöka Storbritannien och din vistelse därför är kortare än 6 månader rekommenderar vi att din ID-handling är giltig för hela din vistelse. Ingen visering krävs.

Krav på covid-19 test före resa till Storbritannien

Alla som reser till England efter kl 04.00 måndag 18 januari måste testa sig för COVID-19 innan avresa. Barn under 11 år är undantagna kravet. PCR-tester kommer tillåtas och i vissa fall LAMP eller lateral flow. Testet ska ha genomförts inom 72 timmar före avresa. Alla resande måste även självisolera 10 dagar vid ankomst. Alla resande behöver också fylla i ett webbformulär inom 48 timmar före ankomst. 

Alla detaljer kring testning finns tillgängliga på brittiska regeringens webbsida.

Alla som reser till Skottland efter kl 04.00 fredag 15 januari måste testa sig för covid-19 innan avresa.
Läs mer på skotska regeringens webbsida samt för mer information även här.

Karantänbestämmelser

  • För alla som reser in i landet gäller en obligatorisk 10-dagars karantän. Läs mer här.
  • Det finns i vissa fall möjlighet att förkorta karantänstiden ytterligare genom att själv bekosta ett covid-test. Läs mer här.
  • Det finns vissa undantag för karantänen, se länk för detaljerad information.
  • Om din resa varar kortare än karantänstiden skall du självisolera under hela din vistelse. Läs mer här.

Regler för transit

Resenärer i transit som inte behöver passera passkontroll undantas från karantänsreglerna, se länk för detaljerad information.

Obligatoriskt formulär innan ankomst till Storbritannien

Samtliga resenärer till Storbritannien, även de undantagna karantänskravet, måste fylla i ett webbformulär med kontaktuppgifter innan avresa. Formuläret fylls i tidigast 48 timmar innan din ankomsttid till Storbritannien. Här hittar du webbformuläret.

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. 

- mer info om inresor
- brittiska myndigheters reseinfo

 

Resa med barn och ensamresande barn

Om du reser med ett barn under 18 år och inte är vårdnadshavare kan det hända att du får frågor vid in- eller utresa till Storbritannien. Medtag alltid relevanta handlingar som visar din samhörighet med barnet, det gäller också specifikt vårdnadshavare som inte har samma efternamn som barnet.

Om du inte är vårdnadshavare måste du kunna uppvisa ett brev från vårdnadshavare som ger dig tillstånd att resa med barnet. Brevet ska innehålla information om barnet och resan, vem du är samt vårdnadshavares kontaktuppgifter. Medtag gärna också kopior på vårdnadshavares pass.

Barn under 18 år som reser på egen hand till Storbritannien ska ha med sig ett brev med vårdnadshavares tillstånd till resan. Brevet ska innehålla information om vistelsen i Storbritannien, exempelvis var, till vem och hur länge barnet ska resa. Brevet ska också innehålla vårdnadshavares kontaktuppgifter.

Kontakta flygbolaget då alla har egna regler för åldersgräns samt kan ha blanketter som vårdnadshavarna ska fylla i före resa. 

Mer information om vad som gäller vid resa med barn och om barn som reser på egen hand på finns på brittiska gränspolisens webbplats

Resa med husdjur

Tänk på att bestämmelserna kommer att ändrats från 1 januari 2021. Läs mer via denna länk. 

På brittiska regeringens webbplats finns information om bestämmelser för att resa med husdjur till Storbritannien.

Allmänna säkerhetsläget

Storbritannien är allmänt sett ett tryggt resmål. Liksom andra EU-länder har Storbritannien förstärkt säkerhetsåtgärderna med anledning av risken för terrorattacker. 

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i Storbritannien att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Resenärer bör vara uppmärksamma på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som exempelvis offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikcentra. Resenärer bör hålla sig informerade om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Strikta säkerhetskontroller tillämpas på Storbritanniens flygplatser. Ambassaden uppmanar alla resenärer att vara ute i god tid för säkerhetskontrollen.

På brittiska Home Office webbplats finns ytterligare information om hotet om terrorattentat i Storbritannien. Mer information finns också på brittiska säkerhetspolisens webbplats.

Terrorism

Hotnivåerna i Europa kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt. 

Terrorhot mot Storbritannien kvarstår och polisen arbetar dagligen för medborgarnas säkerhet. 

Mer information om hur britterna bedömer hot om terrorattentat finns att läsa här. 

Naturförhållanden och katastrofer

Klimatet i Storbritannien är i allmänhet mildare än i Sverige. Snöfall och stormar kan orsaka stora besvär för tåg-, bil- och flygtrafik. Skyfall inträffar frekvent och kan orsaka lokala översvämningar.

Hälso- och sjukvård

Avtalet mellan EU och Storbritannien berör sjukvårdsfrågan med ett omfattande socialt protokoll och nuvarande arrangemang kommer, enligt Europeiska kommissionen, i stort att vara oförändrat.

EU-medborgare som vistas kortvarigt i Storbritannien kommer även fortsättningsvis att ha rätt till akutvård baserat på European Healthcare Insurance Card (EHIC/EU-kortet). Du som är bosatt i Sverige ska kontakta Försäkringskassan för frågor om EU-kortet.

Du som är bosatt i Storbritannien hittar information om EHIC på NHS webbsida.

Tänk på att du alltid bör ha en reseförsäkring i det fall du behöver sjukvård som inte bedöms som akut.

Mer information också på brittiska regeringens webbsida.

Information om att resa med mediciner till Storbritannien finns på brittiska regeringens webbplats. Ytterligare information gällande inresa med narkotiskt läkemedel finns på den här sidan.

Information om sjukvård i Storbritannien vid tillfällig vistelse finns på NHS, National Health Services, webbplats

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Resenärer bör vara särskilt vaksamma i stora folksamlingar, på tåg och i tunnelbanan. Ditt pass är ett värdefullt dokument, förvara det säkert.

Se upp för ficktjuvar och håll alltid uppsikt över väskor och andra värdesaker. Gör gärna kopior på värdehandlingar som pass, biljetter, försäkringshandlingar och kreditkort. Lämna en uppsättning hemma och förvara en i packningen.

Mer information om personlig säkerhet finns att ta del av på Visit Britains webbplats.

Trafiksäkerhet

Storbritannien har vänstertrafik. Särskild försiktighet bör därför iakttas vid i synnerhet i korsningar och rondeller.

I Storbritannien är det lag på att använda bilbälte för alla bilens passagerare och det är förbjudet för den som kör att samtidigt använda mobiltelefon.

Resa i landet

Information om lokala resor i London finns på Transport for Londons webbplats.

Information om flygpassagerares rättigheter vid inställd resa finnas att ta del av på svenska regeringens webbplats.

Gibraltar

Gibraltar är en del av Storbritannien men benämns formellt som ett British Overseas Territory. I allmänhet gäller samma reseinformation för Gibraltar som för övriga Storbritannien.

Specifik information om Gibraltar gällande det aktuella säkerhetsläget, de särskilda bestämmelserna för export och import av varor samt information om sjukvård, pengar, lokala lagar med mera finns att ta del av på brittiska utrikesdepartementets webbplats.

Gibraltar består huvudsakligen av en hög klippa vid inloppet till Medelhavet. Klimatet är subtropiskt med milda vintrar och varma somrar. Allmän turistinformation finns på Visit Gibraltars webbplats.

Görs in- eller utresa via Spanien rekommenderar ambassaden att även ta del av reseinformation för Spanien. Tänk på att det kan ta lång tid att åka över gränsen från Spanien till Gibraltar med bil eller motorcykel. Gibraltar har högertrafik.

Storbritanniens utomeuropeiska territorier

Storbritanniens utomeuropeiska territorier (British Overseas Territories) är territorier under kontroll av Storbritannien men inte del av den brittiska statsbildningen. Det finns 14 sådana territorier, huvudsakligen i Karibiska havet, Atlanten och Stilla havet. En del territorier är inte tillgängliga som resmål för civila.

För de territorier som är möjliga att besöka som turist finns nedan länkar till reseinformation från brittiska utrikesdepartementet samt till territoriets egen turistinformation.

Anguilla - Karibiska havet/Nordatlanten
Reseinformation
Turistinformation

Bermuda - Nordatlanten
Reseinformation
Turistinformation
Svenska konsulatet i Hamilton

British Virgin Islands - Karibiska havet/Nordatlanten
Reseinformaton
Turistinformation

Cayman Islands - Karibiska havet/Nordatlanten
Reseinformation
Turistinformation

Falkland Islands - Sydatlanten
Reseinformation
Turistinformation

Montserrat - Karibiska havet/Nordatlanten
Reseinformation
Turistinformation

Pitcairn Islands - Stilla havet
Reseinformation
Turistinformation

Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha - Sydatlanten
Reseinformation
Turistinformation St Helena
Turistinformation Ascension
Turistinformation Tristan da Cunha

South Georgia and the South Sandwich Islands - Sydatlanten
Reseinformation
Turistinformation

Turks and Caicos Islands - Nordatlanten
Reseinformation
Turistinformation

Övriga upplysningar