Om utlandet Storbritannien

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 07 jan 2022, 09.10

Aktuella händelser

Resor till Sverige

Fullvaccinerade resenärer som kan uppvisa ett vaccinationsintyg utfärdat i Storbritannien och Nordirland, samt medföljande barn, undantas från inreseförbudet som råder för länder utanför EU/EES. För mer information, vänligen se Polismyndighetens hemsida, klicka här.

Med anledning av den höga smittspridningen introduceras från och med den 28 december ytterligare krav för utländska medborgare som vill resa in i Sverige.

Dessa resenärer måste kunna uppvisa ett negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion, taget inom 48 timmar före ankomsten till Sverige.

Testkravet gäller:

  • utländska medborgare som reser från länder inom EU/EES, inklusive Norden eller från övriga länder, med vissa undantag
  • oavsett om man är vaccinerad eller har tillfrisknat
  • vuxna och barn över 12 år

För information om vilka krav ett intyg eller negativt provsvar ska uppfylla hänvisas till Folkhälsomyndigheten.

Med anledning av den nya virusvarianten av SARS-CoV-2 omikron, uppmanar Folkhälsomyndigheten alla resenärer – inklusive svenska medborgare – som under de senaste sju dagarna har vistats i ett land utanför Norden och som reser in till Sverige att testa sig så snart som möjligt efter ankomst. Barn under förskoleklassålder är undantagna. Mer information finns här.

Vänligen observera att det är resenärens ansvar att se till att alla krav för resande uppfylls. Ambassaden utfärdar inte några intyg för resor och kan inte ge några förhandsbesked i enskilda fall. 

Resor från Sverige till Storbritannien

Vid inresa från Sverige till England efter kl 04:00 tisdag 7 december 2021 gäller skärpta inresekrav på grund av den nya COVID-19 varianten omikron.

Om du är fullvaccinerad behöver du:

  • förboka ett COVID-19 test att tas vid ankomst till Storbritannien.  Mer information finns här
  • fylla i ett webbformulär; ”passenger locator form", inom 48 timmar före ankomst

Om du inte är fullvaccinerad behöver du:

  • ta ett COVID-19 test 2 dagar innan avresa till England. Mer information finns här
  • förboka och ta PCR-test senast dag 2 samt dag 8 efter ankomst
  • självisolera tills negativt svar på PCR-test dag 8 eller efter 10-dagars karantän   
  • fylla i ett webbformulär; ”passenger locator form", inom 48 timmar före ankomst

För mer information om karantän, tester och godkända vaccin, läs här.

Vänligen observera att det är resenärens ansvar att se till att alla krav för resande uppfylls. Ambassaden kan inte bistå att tolka brittiska myndigheters regler. Ambassaden utfärdar inga intyg för resor och kan heller inte svara på vilka dokument som brittiska myndigheter godkänner.

Olika inreseregler råder för olika delar av landet. Länkar till mer information finns här: 

Resor till Sverige

Resor till Sverige

Fullvaccinerade resenärer som kan uppvisa ett vaccinationsintyg utfärdat i Storbritannien och Nordirland, samt medföljande barn, kan resa fritt till Sverige. Storbritannien undantas genom detta från inreseförbudet som råder för länder utanför EU/EES. För mer information, vänligen se Polismyndighetens hemsida, klicka här.

Från den 5 november undantas personer som kan uppvisa vaccinationsintyg utfärdade i Guernsey, Isle of Man och Jersey från inreserestriktionerna vid resa till Sverige. För pressmeddelande om detta, klicka här.

Transit genom andra länder på väg till Sverige

Transiteringsregler skiljer sig åt beroende på land. Svenska ambassader återger tillgänglig information från lokala myndigheter i aktuellt land på Sweden Abroad men ibland ändras regler med kort varsel. Om du inte hittar den information du söker på Sweden Abroad kan du kontakta det aktuella landets ambassad i Stockholm för information.

Testning vid ankomst till Sverige

Med anledning av den nya virusvarianten av SARS-CoV-2 omikron, uppmanar Folkhälsomyndigheten alla resenärer – inklusive svenska medborgare – som under de senaste sju dagarna har vistats i ett land utanför Norden och som reser in till Sverige att testa sig så snart som möjligt efter ankomst. Barn under förskoleklassålder är undantagna. Mer information finns här.

Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

In- och utresebestämmelser

Inresor till Storbritannien

Svenska resenärer till Storbritannien behöver ha ett giltigt pass för att kunna resa in i landet. Ingen visering krävs. Det nationella ID-kortet godkänns inte som giltig resehandling när svenska medborgare reser från Sverige till Storbritannien. Det svenska passet skall vara giltigt dagen för inresa till landet. 

Om du byter pass/id-kort till vilket din uppehållsrätt (pre-settled/settled status) är kopplad behöver du meddela Home Office. Samma sak gäller om du byter telefonnummer, e-post-adress eller namn. Se information via denna länk. Om alla uppgifter är korrekta ska den brittiska gränsmyndigheten kunna se att du är bosatt i Storbritannien vid inresa. 

Tillfälligt besök: Om du inte bor i landet utan endast planerar att tillfälligt besöka Storbritannien och din vistelse därför är kortare än 6 månader rekommenderar vi att din ID-handling är giltig för hela din vistelse. Ingen visering krävs.

Om du är fullvaccinerad behöver du:
- förboka ett COVID-19 test att tas vid ankomst till Storbritannien.  Mer information finns här
- fylla i ett webbformulär; ”passenger locator form", inom 48 timmar före ankomst

Om du inte är fullvaccinerad behöver du:
-  ta ett COVID-19 test 2 dagar innan avresa till England. Mer information finns här
- förboka och ta PCR-test senast dag 2 samt dag 8 efter ankomst
- självisolera tills negativt svar på PCR-test dag 8 eller efter 10-dagars karantän   
- fylla i ett webbformulär; ”passenger locator form", inom 48 timmar före ankomst

För mer information om karantän, tester och godkända vaccin, läs här.

Vänligen observera att det är resenärens ansvar att se till att alla krav för resande uppfylls. Ambassaden kan inte bistå att tolka brittiska myndigheters regler. Ambassaden utfärdar inga intyg för resor och kan heller inte svara på vilka dokument som brittiska myndigheter godkänner. Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. 

Regler för transit

Se mer information på brittiska myndigheters webbsida. 

Utresebestämmelser

Vänligen se brittiska myndigheters reseinfo för resor till Sverige.

Resa med barn och ensamresande barn

Här kan du läsa mer om att resa till England med barn under coronapandemin.

Om du reser med ett barn under 18 år och inte är vårdnadshavare kan det hända att du får frågor vid in- eller utresa till Storbritannien. Medtag alltid relevanta handlingar som visar din samhörighet med barnet. Det gäller också vårdnadshavare som inte har samma efternamn som barnet.

Om du inte är vårdnadshavare måste du kunna uppvisa ett brev från vårdnadshavare som ger dig tillstånd att resa med barnet. Brevet ska innehålla information om barnet och resan, vem du är samt vårdnadshavares kontaktuppgifter. Medtag gärna också kopior på vårdnadshavares pass.

Barn under 18 år som reser på egen hand till Storbritannien ska ha med sig ett brev med vårdnadshavares tillstånd till resan. Brevet ska innehålla information om vistelsen i Storbritannien, exempelvis var, till vem och hur länge barnet ska resa. Brevet ska också innehålla vårdnadshavares kontaktuppgifter.

Kontakta flygbolaget då alla har egna regler för åldersgräns samt kan ha blanketter som vårdnadshavarna ska fylla i före resa. 

Mer information om vad som gäller vid resa med barn och om barn som reser på egen hand på finns på brittiska gränspolisens webbplats

Resa med husdjur

Reglerna ändrades den 1 januari 2021. Läs mer via denna länk.

Viktiga kontakter för svenska resenärer

UD har ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00, från utlandet: +46 8 405 92 00.

För akuta konsulära nödsituationer nås UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05, från utlandet: +46 8 405 50 05.

Allmänna säkerhetsläget

Storbritannien är allmänt sett ett tryggt resmål. Liksom andra EU-länder har Storbritannien förstärkt säkerhetsåtgärderna med anledning av risken för terrorattacker. 

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i Storbritannien att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Resenärer bör vara uppmärksamma på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som exempelvis offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikcentra. Resenärer bör hålla sig informerade om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Strikta säkerhetskontroller tillämpas på Storbritanniens flygplatser. Ambassaden uppmanar alla resenärer att vara ute i god tid för säkerhetskontrollen.

På brittiska Home Office webbplats finns ytterligare information om hotet om terrorattentat i Storbritannien. Mer information finns också på brittiska säkerhetspolisens webbplats.

Terrorism

Hotnivåerna i Europa kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt. 

Terrorhot mot Storbritannien kvarstår och polisen arbetar dagligen för medborgarnas säkerhet. 

Mer information om hur britterna bedömer hot om terrorattentat finns att läsa här. 

Naturförhållanden och katastrofer

Klimatet i Storbritannien är i allmänhet mildare än i Sverige. Snöfall och stormar kan orsaka stora besvär för tåg-, bil- och flygtrafik. Skyfall inträffar frekvent och kan orsaka lokala översvämningar.

Hälso- och sjukvård

Avtalet mellan EU och Storbritannien berör sjukvårdsfrågan med ett omfattande socialt protokoll och nuvarande arrangemang kommer, enligt Europeiska kommissionen, i stort att vara oförändrat.

EU-medborgare som vistas kortvarigt i Storbritannien kommer även fortsättningsvis att ha rätt till akutvård baserat på European Healthcare Insurance Card (EHIC/EU-kortet). Du som är bosatt i Sverige ska kontakta Försäkringskassan för frågor om EU-kortet.

Du som är bosatt i Storbritannien hittar information om EHIC på NHS webbsida.

Tänk på att du alltid bör ha en reseförsäkring i det fall du behöver sjukvård som inte bedöms som akut.

Mer information också på brittiska regeringens webbsida.

Information om att resa med mediciner till Storbritannien finns på brittiska regeringens webbplats. Ytterligare information gällande inresa med narkotiskt läkemedel finns på den här sidan.

Information om sjukvård i Storbritannien vid tillfällig vistelse finns på NHS, National Health Services, webbplats

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Resenärer bör vara särskilt vaksamma i stora folksamlingar, på tåg och i tunnelbanan. Ditt pass är ett värdefullt dokument, förvara det säkert.

Se upp för ficktjuvar och håll alltid uppsikt över väskor och andra värdesaker. Gör gärna kopior på värdehandlingar som pass, biljetter, försäkringshandlingar och kreditkort. Lämna en uppsättning hemma och förvara en i packningen.

Mer information om personlig säkerhet finns att ta del av på Visit Britains webbplats.

Trafiksäkerhet

Storbritannien har vänstertrafik. Särskild försiktighet bör därför iakttas vid i synnerhet i korsningar och rondeller.

I Storbritannien är det lag på att använda bilbälte för alla bilens passagerare och det är förbjudet för den som kör att samtidigt använda mobiltelefon.

Resa i landet

Information om lokala resor i London finns på Transport for Londons webbplats.

Information om flygpassagerares rättigheter vid inställd resa finnas att ta del av på svenska regeringens webbplats.

Gibraltar

Gibraltar är en del av Storbritannien men benämns formellt som ett British Overseas Territory. I allmänhet gäller samma reseinformation för Gibraltar som för övriga Storbritannien.

Specifik information om Gibraltar gällande det aktuella säkerhetsläget, de särskilda bestämmelserna för export och import av varor samt information om sjukvård, pengar, lokala lagar med mera finns att ta del av på brittiska utrikesdepartementets webbplats.

Gibraltar består huvudsakligen av en hög klippa vid inloppet till Medelhavet. Klimatet är subtropiskt med milda vintrar och varma somrar. Allmän turistinformation finns på Visit Gibraltars webbplats.

Görs in- eller utresa via Spanien rekommenderar ambassaden att även ta del av reseinformation för Spanien. Tänk på att det kan ta lång tid att åka över gränsen från Spanien till Gibraltar med bil eller motorcykel. Gibraltar har högertrafik.

Storbritanniens utomeuropeiska territorier

Storbritanniens utomeuropeiska territorier (British Overseas Territories) är territorier under kontroll av Storbritannien men inte del av den brittiska statsbildningen. Det finns 14 sådana territorier, huvudsakligen i Karibiska havet, Atlanten och Stilla havet. En del territorier är inte tillgängliga som resmål för civila.

För de territorier som är möjliga att besöka som turist finns nedan länkar till reseinformation från brittiska utrikesdepartementet samt till territoriets egen turistinformation.

Anguilla - Karibiska havet/Nordatlanten
Reseinformation
Turistinformation

Bermuda - Nordatlanten
Reseinformation
Turistinformation
Svenska konsulatet i Hamilton

British Virgin Islands - Karibiska havet/Nordatlanten
Reseinformaton
Turistinformation

Cayman Islands - Karibiska havet/Nordatlanten
Reseinformation
Turistinformation

Falkland Islands - Sydatlanten
Reseinformation
Turistinformation

Montserrat - Karibiska havet/Nordatlanten
Reseinformation
Turistinformation

Pitcairn Islands - Stilla havet
Reseinformation
Turistinformation

Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha - Sydatlanten
Reseinformation
Turistinformation St Helena
Turistinformation Ascension
Turistinformation Tristan da Cunha

South Georgia and the South Sandwich Islands - Sydatlanten
Reseinformation
Turistinformation

Turks and Caicos Islands - Nordatlanten
Reseinformation
Turistinformation

Övriga upplysningar