Om utlandet Storbritannien

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 28 jul 2021, 15.26

Aktuella händelser

Inreseförbud till Sverige

I linje med EU-rekommendationer har Sverige ett inreseförbud från länder utanför EU/EES (inklusive Storbritannien). Det gäller för närvarande till den 31 augusti eller tills dess att annat meddelas.

Inreseförbudet gäller inte för svenska medborgare.

Även vissa icke-svenska medborgare är undantagna från förbudet. Ett sådant undantag gäller personer som är bosatta i Sverige. För fler undantag, se Polisens hemsida, klicka här.

För icke-svenska medborgare kan krav på ett negativt covid-19-test ställas. Testet ska ha genomförts högst 48 timmar före ankomst. För information om vad som gäller för testning för icke-svenska medborgare, se Polisens hemsida, klicka här.
Frågor och svar om inreseförbudet till Sverige finns här.

Ambassaden utfärdar tyvärr inga intyg för resor och kan heller inte svara på vilka dokument som Polismyndigheten godkänner. Detta eftersom Polismyndigheten inte ger några förhandsbesked i enskilda fall utan bedömningen sker vid ankomsten till Sverige.

Transit genom andra länder på väg till Sverige

Transiteringsregler skiljer sig åt beroende på land. Ett flertal länder har infört begränsningar i möjligheten att transitera. Svenska ambassader återger tillgänglig information från lokala myndigheter i aktuellt land på Sweden Abroad men ibland ändras regler med kort varsel. Om du inte hittar den information du söker på Sweden Abroad kan du kontakta det aktuella landets ambassad i Stockholm för mer information.

Covidbevis

Svenska covidbevis kan endast tas ut om vaccinationen skett i Sverige, och det skickas inte några uppgifter om vaccinationer eller tester mellan länder. Det råder inget särskilt undantag från inreseförbudet från Storbritannien till Sverige baserat på att en person har vaccinerats eller har antikroppar.

Testning vid ankomst till Sverige

Folkhälsomyndighetens uppdaterade den 12 juli sina rekommendationer om testning vid ankomst till Sverige. Se Folkhälsomyndighetens hemsida för mer information.

Resor från Sverige till Storbritannien

Sverige placeras på "amber" i det nya trafikljussystemet

Sverige är för närvarande placerat på "amber-listan" i det brittiska trafikljussystemet för internationellt resande. Mer information från den brittiska regeringen här.

Testkrav och karantän efter inresa

Vid resa från Sverige till England måste du:
- testa negativt för covid-19 inom tre dagar före avresa
- självisolera 10 dagar vid ankomst
- testa dig två gånger efter ankomst, dag 2 och dag 8. Dessa test måste bokas innan avresa
- det finns möjlighet att avsluta sin självisolering efter dag 5 genom Test to Release 
- fylla i ett webbformulär inom 48 timmar före ankomst

Undantag från självisolering i England för fullvaccinerade resenärer
Resenärer som blivit fullvaccinerade i UK och är bosatta i landet, och som återvänder från länder på amber-listan (inklusive Sverige), undantas kravet på självisolering vid ankomst till England.

Från den 2 augusti omfattar undantaget fullvaccinerade resenärer från vissa amber-länder (inklusive Sverige), som vaccinerats inom Europa med vaccin som godkänts av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).

Resenärer som omfattas av ovan nämnda undantag behöver:
- testa negativt för covid-19 inom tre dagar före avresa till England
- fylla i en ”passenger locator form"
- testa sig senast dag 2 efter ankomst
För dessa resenärer tas det tidigare obligatoriska testet på dag 8 bort.

Se brittiska regeringens hemsida för mer information.

Vänligen observera att det är resenärens ansvar att se till att alla krav för resande uppfylls. Ambassaden kan inte bistå att tolka brittiska myndigheters regler. Ambassaden utfärdar inga intyg för resor och kan heller inte svara på vilka dokument som brittiska myndigheter godkänner.

Länkar till mer information

In- och utresebestämmelser

Inresebestämmelser

Svenska resenärer till Storbritannien behöver ha ett giltigt pass eller nationellt ID-kort för att kunna resa in i landet. Ingen visering krävs. 

Det svenska passet eller det nationella ID-kortet skall vara giltigt dagen för inresa till landet. 

Det nationella ID-kortet kommer från den 1 oktober 2021 vara ogiltigt för inresa med undantag för de svenska medborgare som har pre-settled eller settled status via EUSS, alternativt har ett frontier worker permit. Mer info på gov.uk

Om du byter pass/id-kort till vilket din uppehållsrätt (pre-settled/settled status) är kopplad behöver du meddela Home Office. Samma sak gäller om du byter telefonnummer, e-post-adress eller namn. Se information via denna länk. Om alla uppgifter är korrekta ska den brittiska gränsmyndigheten kunna se att du är bosatt i Storbritannien vid inresa. 

Tillfälligt besök: Om du inte bor i landet utan endast planerar att tillfälligt besöka Storbritannien och din vistelse därför är kortare än 6 månader rekommenderar vi att din ID-handling är giltig för hela din vistelse. Ingen visering krävs.

Testkrav och karantän vid resa till Storbritannien

Vid resa från Sverige till England måste du:

  • testa negativt för covid-19 inom tre dagar före avresa. PCR-tester och i vissa fall LAMP eller lateral flow tillåts
  • självisolera 10 dagar vid ankomst
  • testa dig två gånger efter ankomst, dag 2 och dag 8, dessa test måste bokas innan avresa
  • fylla i ett webbformulär inom 48 timmar före ankomst. Här hittar du webbformuläret.

OBS! Om du inom 10 dagar före ankomst har vistats i ett av länderna på Storbritanniens så kallade "röda lista" gäller obligatorisk hotellkarantän i tio dagar. Hotellbokning måste göras i förväg och du måste själv stå för samtliga kostnader. 

  • Det finns i vissa fall möjlighet att förkorta karantänstiden ytterligare genom att själv bekosta ett covid-test. Läs mer här
  • Det finns vissa undantag från kravet på självisolering, se länk för detaljerad information
  • Om din resa varar kortare än karantänstiden skall du självisolera under hela din vistelse. Läs mer här

Undantag från självisolering i England för fullvaccinerade resenärer
Resenärer som blivit fullvaccinerade i UK och är bosatta i landet, och som återvänder från länder på amber-listan (inklusive Sverige), undantas kravet på självisolering vid ankomst till England.

Från den 2 augusti omfattar undantaget fullvaccinerade resenärer från vissa amber-länder (inklusive Sverige), som vaccinerats inom Europa med vaccin som godkänts av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).

Resenärer som omfattas av ovan nämnda undantag behöver:
- testa negativt för covid-19 inom tre dagar före avresa till England
- fylla i en ”passenger locator form"
- testa sig senast dag 2 efter ankomst
För dessa resenärer tas det tidigare obligatoriska testet på dag 8 bort.

Se brittiska regeringens hemsida för mer information.

Vänligen observera att det är resenärens ansvar att se till att alla krav för resande uppfylls. Ambassaden kan inte bistå att tolka brittiska myndigheters regler. Ambassaden utfärdar inga intyg för resor och kan heller inte svara på vilka dokument som brittiska myndigheter godkänner.

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. 

Regler för transit

Resenärer i transit i Storbritannien måste följa reglerna för test innan avresa samt fylla i ett webbformulär innan resa. Se mer information på brittiska myndigheters webbsida. 

Utresebestämmelser

Sedan den 17 maj gäller det nya trafikljussystemet för internationellt resande, där Sverige placerats på "amber"-listan. Mer information från den brittiska regeringen här.

Brittiska myndigheters reseinfo.

Ambassaden kan inte bistå att tolka brittiska myndigheters regler. Ambassaden utfärdar inga intyg för resor och kan heller inte svara på vilka dokument som brittiska myndigheter godkänner.

Resa med barn och ensamresande barn

Om du reser med ett barn under 18 år och inte är vårdnadshavare kan det hända att du får frågor vid in- eller utresa till Storbritannien. Medtag alltid relevanta handlingar som visar din samhörighet med barnet, det gäller också specifikt vårdnadshavare som inte har samma efternamn som barnet.

Om du inte är vårdnadshavare måste du kunna uppvisa ett brev från vårdnadshavare som ger dig tillstånd att resa med barnet. Brevet ska innehålla information om barnet och resan, vem du är samt vårdnadshavares kontaktuppgifter. Medtag gärna också kopior på vårdnadshavares pass.

Barn under 18 år som reser på egen hand till Storbritannien ska ha med sig ett brev med vårdnadshavares tillstånd till resan. Brevet ska innehålla information om vistelsen i Storbritannien, exempelvis var, till vem och hur länge barnet ska resa. Brevet ska också innehålla vårdnadshavares kontaktuppgifter.

Kontakta flygbolaget då alla har egna regler för åldersgräns samt kan ha blanketter som vårdnadshavarna ska fylla i före resa. 

Mer information om vad som gäller vid resa med barn och om barn som reser på egen hand på finns på brittiska gränspolisens webbplats

Resa med husdjur

Bestämmelserna ändrades den 1 januari 2021. Läs mer via denna länk.

Viktiga kontakter för svenska resenärer

UD har ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00, från utlandet: +46 8 405 92 00.

För akuta konsulära nödsituationer nås UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05, från utlandet: +46 8 405 50 05.

Allmänna säkerhetsläget

Storbritannien är allmänt sett ett tryggt resmål. Liksom andra EU-länder har Storbritannien förstärkt säkerhetsåtgärderna med anledning av risken för terrorattacker. 

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i Storbritannien att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Resenärer bör vara uppmärksamma på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som exempelvis offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikcentra. Resenärer bör hålla sig informerade om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Strikta säkerhetskontroller tillämpas på Storbritanniens flygplatser. Ambassaden uppmanar alla resenärer att vara ute i god tid för säkerhetskontrollen.

På brittiska Home Office webbplats finns ytterligare information om hotet om terrorattentat i Storbritannien. Mer information finns också på brittiska säkerhetspolisens webbplats.

Terrorism

Hotnivåerna i Europa kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt. 

Terrorhot mot Storbritannien kvarstår och polisen arbetar dagligen för medborgarnas säkerhet. 

Mer information om hur britterna bedömer hot om terrorattentat finns att läsa här. 

Naturförhållanden och katastrofer

Klimatet i Storbritannien är i allmänhet mildare än i Sverige. Snöfall och stormar kan orsaka stora besvär för tåg-, bil- och flygtrafik. Skyfall inträffar frekvent och kan orsaka lokala översvämningar.

Hälso- och sjukvård

Avtalet mellan EU och Storbritannien berör sjukvårdsfrågan med ett omfattande socialt protokoll och nuvarande arrangemang kommer, enligt Europeiska kommissionen, i stort att vara oförändrat.

EU-medborgare som vistas kortvarigt i Storbritannien kommer även fortsättningsvis att ha rätt till akutvård baserat på European Healthcare Insurance Card (EHIC/EU-kortet). Du som är bosatt i Sverige ska kontakta Försäkringskassan för frågor om EU-kortet.

Du som är bosatt i Storbritannien hittar information om EHIC på NHS webbsida.

Tänk på att du alltid bör ha en reseförsäkring i det fall du behöver sjukvård som inte bedöms som akut.

Mer information också på brittiska regeringens webbsida.

Information om att resa med mediciner till Storbritannien finns på brittiska regeringens webbplats. Ytterligare information gällande inresa med narkotiskt läkemedel finns på den här sidan.

Information om sjukvård i Storbritannien vid tillfällig vistelse finns på NHS, National Health Services, webbplats

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Resenärer bör vara särskilt vaksamma i stora folksamlingar, på tåg och i tunnelbanan. Ditt pass är ett värdefullt dokument, förvara det säkert.

Se upp för ficktjuvar och håll alltid uppsikt över väskor och andra värdesaker. Gör gärna kopior på värdehandlingar som pass, biljetter, försäkringshandlingar och kreditkort. Lämna en uppsättning hemma och förvara en i packningen.

Mer information om personlig säkerhet finns att ta del av på Visit Britains webbplats.

Trafiksäkerhet

Storbritannien har vänstertrafik. Särskild försiktighet bör därför iakttas vid i synnerhet i korsningar och rondeller.

I Storbritannien är det lag på att använda bilbälte för alla bilens passagerare och det är förbjudet för den som kör att samtidigt använda mobiltelefon.

Resa i landet

Information om lokala resor i London finns på Transport for Londons webbplats.

Information om flygpassagerares rättigheter vid inställd resa finnas att ta del av på svenska regeringens webbplats.

Gibraltar

Gibraltar är en del av Storbritannien men benämns formellt som ett British Overseas Territory. I allmänhet gäller samma reseinformation för Gibraltar som för övriga Storbritannien.

Specifik information om Gibraltar gällande det aktuella säkerhetsläget, de särskilda bestämmelserna för export och import av varor samt information om sjukvård, pengar, lokala lagar med mera finns att ta del av på brittiska utrikesdepartementets webbplats.

Gibraltar består huvudsakligen av en hög klippa vid inloppet till Medelhavet. Klimatet är subtropiskt med milda vintrar och varma somrar. Allmän turistinformation finns på Visit Gibraltars webbplats.

Görs in- eller utresa via Spanien rekommenderar ambassaden att även ta del av reseinformation för Spanien. Tänk på att det kan ta lång tid att åka över gränsen från Spanien till Gibraltar med bil eller motorcykel. Gibraltar har högertrafik.

Storbritanniens utomeuropeiska territorier

Storbritanniens utomeuropeiska territorier (British Overseas Territories) är territorier under kontroll av Storbritannien men inte del av den brittiska statsbildningen. Det finns 14 sådana territorier, huvudsakligen i Karibiska havet, Atlanten och Stilla havet. En del territorier är inte tillgängliga som resmål för civila.

För de territorier som är möjliga att besöka som turist finns nedan länkar till reseinformation från brittiska utrikesdepartementet samt till territoriets egen turistinformation.

Anguilla - Karibiska havet/Nordatlanten
Reseinformation
Turistinformation

Bermuda - Nordatlanten
Reseinformation
Turistinformation
Svenska konsulatet i Hamilton

British Virgin Islands - Karibiska havet/Nordatlanten
Reseinformaton
Turistinformation

Cayman Islands - Karibiska havet/Nordatlanten
Reseinformation
Turistinformation

Falkland Islands - Sydatlanten
Reseinformation
Turistinformation

Montserrat - Karibiska havet/Nordatlanten
Reseinformation
Turistinformation

Pitcairn Islands - Stilla havet
Reseinformation
Turistinformation

Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha - Sydatlanten
Reseinformation
Turistinformation St Helena
Turistinformation Ascension
Turistinformation Tristan da Cunha

South Georgia and the South Sandwich Islands - Sydatlanten
Reseinformation
Turistinformation

Turks and Caicos Islands - Nordatlanten
Reseinformation
Turistinformation

Övriga upplysningar