• Svenska

Om utlandet Spanien

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 03 jun 2024, 08.41

Aktuella händelser

Allmänna säkerhetsläget

Spanien är generellt sett ett tryggt resmål. Väsk- och plånboksstölder förekommer dock liksom inbrott och väpnade gaturån. Sedvanlig försiktighet bör iakttas och det är viktigt att förvara resehandlingar, kredit- och betalkort, pengar samt mobiltelefoner på ett tryggt sätt. Ha en vidimerad kopia av ditt pass/nationella id-kort på dig i stället för originalet. Att ersätta ett förlorat pass/nationellt id-kort tar tid och kostar pengar. Du bör aldrig lämna din bil olåst och bör helst hålla dörrarna låsta också när du kör. Du bör inte heller lämna något i bilen, inte ens i bagageutrymmet.

Du bör även förhålla dig skeptisk till personer som signalerar till dig att stanna vid sidan av vägen. Avsikten kan vara att råna dig och stjäla din bil. Dylika incidenter har förekommit i de östra och södra delarna av Spanien.

Demonstrationer är inte ovanliga i större städer i Spanien. Det kan på kort varsel bryta ut våldsamma demonstrationer och leda till sammandrabbningar med polisen. Du bör alltid följa de lokala myndigheternas anvisningar.

Terrorism

I likhet med övriga länder inom EU har Spanien sedan en längre tid förstärkt säkerhetsåtgärderna för att förhindra terrorattacker. Risken för terrorattentat i Spanien bedöms av spanska myndigheter som hög (nivå fyra av fem).

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Du bör vara uppmärksam på din omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som t.ex. offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Du bör hålla dig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

Höga temperaturer är vanliga i Spanien under sommarmånaderna, då värmeböljor kan förekomma. Det är tillrådligt att undvika vätskebrist och att hålla dig i skuggan under sådana perioder.

Lokal väderinformation finns på Spaniens Meteorologiska Institut.

Information om vädervarningar i Europa.

Under sommarmånaderna är risken stor för skogsbränder både på fastlandet och på öarna. Ett flertal översvämningar p.g.a. kraftiga regn inträffar årligen. Om du befinner dig i sådana områden rekommenderas du att följa lokala myndigheters anvisningar och hålla dig informerad om situationen genom TV, radio och tidningar.

Spanien hör inte till de länder som experter normalt brukar förknippa med allvarligare jordskalv, jordbävningar eller tsunamis. Det förekommer dock regelbundet mindre skalv, och vid ett antal tillfällen har jordbävningar mellan 4 och 5 grader på Richterskalan uppmätts, senast i januari 2021 i Granada-provinsen.

Det allvarligaste jordskalvet på 50 år (ett på 4,4 och ett omedelbart påföljande på 5,2 på Richterskalan) inträffade den 11 maj 2011 vid staden Lorca i provinsen Murcia, inte långt från Medelhavskusten/Solkusten. 

På Kanarieöarna finns flera aktiva vulkaner. Det senaste stora vulkanutbrottet ägde rum 2021 på ön La Palma. Utbrottet hösten 2021 är det längsta rapporterade på La Palma. 

In- och utresebestämmelser

Vid in- och utresa till/från Spanien (inklusive Kanarieöarna och Balearerna) krävs giltig resehandling (pass eller nationellt id-kort). Resehandlingen behöver inte ha längre giltighetstid än tills hemresan ägt rum. 

Svenska barn och ungdomar under 18 år behöver endast en resehandling (pass eller nationellt id-kort) för att resa. Förutom giltigt pass eller id-kort som visar nationaliteten för medborgare i ett Schengen-land så behövs inget annat dokument för minderåriga från andra EU-länder för att resa in i Sverige.

Observera att körkort eller vanliga id-kort/bankkort inte är godkända resehandlingar

Hälso- och sjukvård

EU medborgare har rätt till akut vård i Spanien på samma villkor som spanjorer. Du behöver visa upp det blå EU-kortet från Försäkringskassan. Har du inte med dig EU-kortet, kontakta Försäkringskassan för att få ett provisoriskt intyg. 

Kontrollera att du har giltig reseförsäkring. Medför pass/nationellt id-kort och EU:s sjukvårdskort. Du kan vända dig till allmänt sjukhus, akutvården  (Seguridad Social, urgencias) eller lokal vårdcentral (centro de salud). Den allmänna sjukvården är gratis. Larmnumret är 112.

Lokala lagar och sedvänjor

Vid besök i ett annat land är det viktigt att respektera det landets lagar och sedvänjor.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Se upp för ficktjuvar! Lämna inte ditt bagage utan uppsikt! Särskilt uppmärksam måste man vara i stora folksamlingar och på tåg, bussar och i tunnelbana. Som ett allmänt resråd gäller att pass, pengar, biljetter och andra värdeföremål bör förvaras på ett säkert ställe. Tänk på att svenska pass är mycket stöldbegärliga! Tänk också på att inte ta med paket eller väskor med okänt innehåll när du ska passera en gräns.

Mossos d'Esquadra, Kataloniens poliskår, har publicerat intressanta videos i förebyggande syfte:

- Att tänka på om du ska ta ut pengar: http://bit.ly/bankomat-
- Att tänka på vad gäller ficktjuvar: http://bit.ly/ficktjuvar
- Distraktionsmoment och tjuvar: http://bit.ly/distraktionsmoment

Ambassaden har uppmärksammat att bedrägerier förekommer vad gäller uthyrning av turistbostäder, framför allt på Mallorca. Se upp för falska hemsidor som hyr ut temporära boenden för turister och som kräver betalning i förskott.

Så anmäler du brott i Spanien

Om du har blivit bestulen på ägodelar ska du besöka den närmaste rikspolisstationen (Policia Nacional), lokalpolisstation (varje kommun har sin egen) eller Guardia Civil-station för att fylla i en rapport (una denuncia).

I några turistorter finns dessutom SATE-kontor (Servicio de Atención al Turista Extranjero). De drivs av Gurdia Civil och kommunerna och erbjuder möjligheten att anmäla ett brott på engelska.

Våldsamma brott och sexuella övergrepp måste anmälas personligen och på plats. Om dina ägodelar har blivit stulna måste du behålla polisanmälan för att kunna få försäkring.

För att anmäla mindre brott kan du göra en anmälan > online

Trafiksäkerhet

Trafikolyckor är vanligt förekommenade i Spanien. Vaksamhet bör iakttas vid framförandet av fordon i Spanien och även som fotgängare. 

Böter
Polisens praxis är att personer som inte innehar giltiga uppehållsrätt (EU medborgare) eller uppehållstillstånd (tredjelandsmedborgare) i Spanien avkrävs direkt kontantbetalning, alternativt ombeds ordna en spansk borgensman. Om vederbörande inte kan betala beloppet i fråga skall fordonet enligt lagen beslagtas, varvid också utgifterna för beslaget bör betalas av den som är skyldig till trafikförseelsen.

Det är förbjudet för föraren att tala i mobilen eller justera GPS-utrustning eller annan elektronisk utrustning medan man kör.

Straffet för rattfylleri har skärpts. Att vägra ett kontrolltest betraktas som allvarlig olydnad mot tjänsteman. De som gör sig skyldiga till grovt rattfylleri eller grov fortkörning döms till 6-24 månaders fängelse samt till körförbud under högst sex år. Se mer information (på spanska) på Dirección General de Tráfico (spanska trafikverket) websida där du även kan ladda ner broshyr på engelska om de mest förekommande trafikförseelser och dess bötesbelopp.

Varutransporter
Godstransporterna på landsväg övervakas noggrant. Bötesbeloppen är betydande. Om bötesbeloppet inte garanteras av ett spanskt företag får resan inte fortsättas innan en depositionsavgift uppgående till bötesbeloppet inbetalats.

Resa i landet

Det allmänna nödutropsnumret är 112.

Det är inte alltid möjligt att betala med kort i affärer, restauranger och i taxi i Spanien.

Genom följande länk når du ambassadens och konsulatens kontaktuppgifter:
Ambassaden och konsulat

För turistinformation om Spanien besök Spaniens oficiella turismportal.  

Andorra och Gibraltar

Andorra
Sveriges ambassad i Madrid bistår svenskar som är nödställda i Andorra, är du i behov av hjälp kan du kontakta ambassaden i Madrid. Andorras regering har två hjälpnummer, dels ett informationsnummer +376 301188 dels ett kontaktnummer för konsulära frågor +376 324292. Allmän turism samt inreseinformation finns på Visit Andorra.
Gibraltar
Gibraltar är en del av Storbritannien men benämns formellt som ett British Overseas Territory. I allmänhet gäller samma reseinformation för Gibraltar som för övriga Storbritannien (se reseinformation Storbritannien). Allmän turism samt inreseinformation finns på Visit Gibraltar.

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer