Meny
  • Svenska

Om utlandet Spanien

Ambassadens reseinformation

Senast uppdaterad 21 feb 2020, 12.36

Aktuella händelser

Demonstrationer i Katalonien 

Sedan Spaniens högsta domstol den 14 oktober 2019 dömde nio katalanska separatistledare till fängelse har omfattande protester ägt rum i flera katalanska städer. Demonstrationerna har stundtals försvårat framkomligheten i regionen. Protestaktioner förekommer fortfarande regelbundet på många platser i centrala Barcelona och övriga Katalonien. De flesta demonstrationer går lugnt till, men kvällstid har sammandrabbningar mellan demonstranter och polis och vandalism förekommit. Det är viktigt att du håller dig uppdaterad om du planerar att resa i regionen.

Svenska turister och boenden i regionen rekommenderas att undvika folksamlingar och demonstrationer. Det är viktigt att följa utvecklingen noggrant via media och lokala myndigheter samt att följa lokala myndigheters uppmaningar.

Barcelonas turistbyrå kan svara på frågor om situationen via telefon +34 932 853 834.

För uppdaterad information om flygtrafiken se flygplatsens officiella webbsida eller tala med ditt flygbolag.

Via följande länkar kan du hitta uppdaterad lokal information:
Nationell radio och TV 
Dagstidningen El Pais på engelska 
Protecció civil på Twitter 
(uppdateringarna om resestörningar/avspärrningar)
Turistinformation på engelska på Twitter 

Allmänna säkerhetsläget

De spanska myndigheterna har efter den senaste tidens händelser med attentat i Europa beslutat att ligga kvar på säkerhetsnivån ”medium till hög” (nivå fyra av fem). Gränskontrollerna i landet har skärpts och det kan innebära extra kontroller vid inresa/utresa till/från Spanien. Resenärer till Spanien bör försäkra sig om att de har en giltig resehandling (pass eller nationellt id-kort).  Resenärer uppmanas också att följa råd och rekommendationer från lokala myndigheter och hålla sig uppdaterade om händelseutvecklingen via nyhetsrapportering i media.

Spanien är generellt sett ett tryggt resmål. Väsk- och plånboksstölder förekommer dock i Spanien, särskilt i tunnelbana, bussar och större folksamlingar, framförallt i Barcelona och Madrid. Även väpnade gaturån har inträffat. Stölder på stränder är också vanliga. Sedvanlig försiktighet bör iakttas och det är viktigt att förvara resehandlingar, kredit- och betalkort, pengar samt mobiltelefoner på ett tryggt sätt. Ha en vidimerad kopia av ditt pass/nationella id-kort på dig i stället för originalet. Att ersätta ett förlorat pass/nationellt id-kort tar tid och kostar pengar. Man bör aldrig lämna sin bil olåst och helst hålla dörrarna låsta också när man kör. Man bör inte lämna något i bilen, inte ens i bagageutrymmet.

Du bör förhålla dig skeptisk till personer som signalerar till dig att stanna vid sidan av vägen, med bilens motorhuv öppen. Avsikten kan vara att råna dig och stjäla din bil. Dylika incidenter har förekommit i de östra och södra delarna av Spanien.

Terrorism

Sedan en längre tid förekommer terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt. Enligt SÄPO har terrororganisationen Daesh/IS sedan sommaren 2014 uppmanat till attentat i Europa. Både underrättelser samt nyligen genomförda attentat pekar i riktningen att Daesh/IS:s avsikt att genomföra attentat i Europa har ökat. http://www.sakerhetspolisen.se/

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som t.ex. offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

I likhet med övriga länder inom EU har Spanien sedan en längre tid förstärkt säkerhetsåtgärderna för att förhindra terrorattacker. De spanska myndigheterna har efter attentaten i Barcelona och Cambrils i 17 augusti 2017 beslutat att ligga kvar på nivå fyra tills vidare.

Naturförhållanden och katastrofer

Höga temperaturer är vanliga i Spanien under sommarmånaderna, då värmeböljor kan förekomma, och det är tillrådligt att undvika vätskebrist och att hålla sig i skuggan under sådana perioder.

Lokal väderinformation finns på Spaniens Meteorologiska Institut.

Information om vädervarningar i Europa.

Under sommarmånaderna är risken stor för skogsbränder både på fastlandet och på öarna. Ett flertal översvämningar p.g.a. kraftiga regn inträffar årligen. De som befinner sig i sådana områden rekommenderas att följa lokala myndigheters anvisningar och hålla sig informerade om situationen genom TV, radio och tidningar.

Spanien hör inte till de länder som experter normalt brukar förknippa med allvarligare jordskalv, jordbävningar eller tsunamis. Mindre skalv är dock inte ovanliga.

Det allvarligaste jordskalvet på 50 år (ett på 4,4 och ett omedelbart påföljande på 5,2 på Richterskalan) inträffade den 11 maj 2011 vid staden Lorca i provinsen Murcia, inte långt från Medelhavskusten/Solkusten. Skalvet i Lorca resulterade i 9 omkomna och många skadade.

In- och utresebestämmelser

Vid in- och utresa till/från Spanien (inklusive Kanarieöarna och Balearerna) krävs giltig resehandling (pass eller nationellt id-kort). Resehandlingen behöver inte ha längre giltighetstid än tills hemresan ägt rum. 

Svenska barn och ungdomar under 18 år behöver endast giltigt pass för att resa. Förutom giltigt pass (eller ID-kort som visar nationaliteten för medborgare i ett Schengen-land) så behövs inget annat dokument för minderåriga från andra EU-länder för att resa in i Sverige.

Observera att körkort eller vanliga id-kort/bankkort inte är godkända resehandlingar.

Hälso- och sjukvård

Vid eventuell sjukdom, personskada eller annan oväntad händelse är det viktigt att du har tecknat en reseförsäkring eller en hemförsäkring med reseskydd innan resan påbörjas. Med giltig reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige.

Kontrollera att du har giltig reseförsäkring. Medför pass/nationellt id-kort och EU:s sjukvårdskort. Du kan vända dig till allmänt sjukhus, akutvården  (Seguridad Social, urgencias) eller lokal vårdcentral (centro de salud). Den allmänna sjukvården är gratis. Larmnumret är 112.

Här kan du ladda ner appen "Europeiska sjukvårdskortet" till din smartphone med information om hur man använder kortet.

Lokala lagar och sedvänjor

Vid besök i ett annat land är det viktigt att respektera det landets lagar och sedvänjor.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Se upp för ficktjuvar! Lämna inte ditt bagage utan uppsikt! Särskilt uppmärksam måste man vara i stora folksamlingar och på tåg, bussar och i tunnelbana. Som ett allmänt resråd gäller att pass, pengar, biljetter och andra värdeföremål bör förvaras på ett säkert ställe. Tänk på att svenska pass är mycket stöldbegärliga! Tänk också på att inte ta med paket eller väskor med okänt innehåll när du ska passera en gräns.

Mossos d'Esquadra, Kataloniens poliskår, har publicerat intressanta videos i förebyggande syfte:

- Att tänka på om du ska ta ut pengar: http://bit.ly/bankomat-
-
Att tänka på vad gäller ficktjuvar: http://bit.ly/ficktjuvar
- Distraktionsmoment och tjuvar: http://bit.ly/distraktionsmoment

Ambassaden har uppmärksammat att bedrägerier förekommer vad gäller uthyrning av turistbostäder, framförallt på Mallorca. Se upp för falska hemsidor som hyr ut temporära boenden för turister och som kräver betalning i förskott.

Trafiksäkerhet

Trafikolyckor är vanligt förekommenade i Spanien. Vaksamhet bör iakttas vid framförandet av fordon i Spanien och även som fotgängare. Det är mycket vanligt att bilister kör genom en korsning fast trafikljuset slagit om till rött.

Böter
Polisens praxis är att personer som inte innehar uppehållstillstånd i Spanien avkrävs direkt kontantbetalning, alternativt ombeds ordna en spansk borgenär. Om vederbörande inte kan betala beloppet i fråga skall fordonet enligt lagen beslagtas, varvid också utgifterna för beslaget bör betalas av den som är skyldig till trafikförseelsen.

Det är förbjudet för föraren att tala i mobilen eller justera GPS-utrustning eller annan elektronisk utrustning medan man kör.

Straffet för rattfylleri har skärpts. Att vägra ett kontrolltest betraktas som allvarlig olydnad mot tjänsteman. De som gör sig skyldiga till grovt rattfylleri eller grov fortkörning döms till 6-24 månaders fängelse samt till körförbud under högst sex år.

Varutransporter
Godstransporterna på landsväg övervakas noggrant. Bötesbeloppen är betydande. Till exempel kan böterna för oklarheter gällande färdskrivaren uppgår till mellan 4 000 - 5000 €. Om bötesbeloppet inte garanteras av ett spanskt företag får resan inte fortsättas innan en depositionsavgift uppgående till bötesbeloppet inbetalats.

Resa i landet

Det allmänna nödutropsnumret är 112.

Det är inte alltid möjligt att betala med kort i affärer, restauranger och i taxi i Spanien.

Genom följande länk når du ambassadens och konsulatens kontaktuppgifter:
Ambassaden och konsulat