Meny
  • Svenska

Om utlandet Spanien

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

21 sep 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 21 september fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Senast uppdaterad 29 sep 2020, 10.52

Aktuella händelser

Svenska resenärer uppmanas anmäla sig på Svensklistan och ladda ner appen UD Resklar. Du kan också följa oss på vår svenska twitter @SverigeiES där information publiceras löpande.

Se även ambassadens Frågor & Svar med anledning av Covid-19 i Spanien.
På den spanska hälsomyndighetens webbplats finner du information på engelska om vad som gäller vid resor till Spanien. För frågor om inresa till Spanien, kontakta Spaniens ambassad i Stockholm. 

Ambassaden har inte möjlighet att svara på frågor som rör specifika resmål i Spanien samt framtida händelseförlopp då de lokala reglerna uppdateras ofta och med kort varsel. Vi rekommenderar dig därför att besöka de lokala myndigheternas respektive hemsidor för information.

Råd till resenärer COVID-19 i Spanien / Andorra 

 

Covid 19 - Spanien

Det råder en omfattande samhällssmitta i Spanien, bland annat i Madrid och Barcelona, och ett flertal regioner inför återigen strikta restriktioner i de zoner som har störst spridning av Covid.
 
• Samtliga resenärer behöver fylla i en hälsodeklaration innan en flygresa till Spanien. 

• Munskydd är obligatoriskt på alla offentliga platser både inomhus och utomhus.

• Beslut om karantän och övriga begränsningar tas på regional/lokal nivå baserat på aktuell smittspridning. 

• På grund av nya lokala utbrott av Covid-19 förekommer lokala restriktioner i flera regioner.

 

Den 21 juni upphörde det nationella nödläget i Spanien. De regionala myndigheterna har nu tagit över ansvaret att utfärda rekommendationer och införa begränsningar. De covid-relaterade reglerna varierar därmed i olika delar av landet.

 

Inresa, karantän och restriktioner

Spanien välkomnar turism från Schengen-länderna (inklusive Sverige) och vissa andra länder. Det finns inte något krav på att sitta i karantän vid inresa men de covid-relaterade reglerna varierar därmed i olika delar av landet.

Vid flygresa till Spanien ska en hälsodeklaration fyllas i. Se mer information från det spanska hälsoministeriet här och vad som gäller om man är smittad av Covid-19 eller om man har varit i nära kontakt med en smittad person. I samband med att ni fyller i denna inför er resa till Spanien förbinder ni er att följa de lokala spanska myndigheternas bestämmelser gällande Covid-19-pandemin. Bland annat finns krav på att kontakta lokala myndigheter om man uppvisar symptom på Covid-19 och på självisolering vid sjukdom. Observera att hemkarantän kan krävas även av friska personer som rest tillsammans med en person som testat positivt för Covid-19.

Munskydd är obligatoriskt i samtliga regioner i Spanien i alla offentliga utrymmen, både inomhus och utomhus oavsett om man håller säkerhetsavstånd till andra personer. Bryter man mot reglerna och inte bär munskydd kan man få böter. Kravet att bära munskydd gäller ej under motion, bad och förtäring eller för barn under 6 år eller personer med medicinska besvär som gör att de inte kan bära munskydd. Instruktioner om hur du ska använda munskyddet finns att läsa på engelska här.

På hemsidan för Spaniens turistinformation finns uppdaterad information på engelska om att resa i Spanien under Covid-19 pandemin. 

Regionala och lokala restriktioner med anledning av Covid-19

Det råder en omfattande samhällssmitta i Spanien, bland annat i Madrid och Barcelona, och ett flertal regioner inför återigen strikta restriktioner i de zoner som har störst spridning av Covid.

Beslut om karantän och övriga begränsningar tas på regional/lokal nivå baserat på aktuell smittspridning.  Bestämmelserna kan ändras med kort varsel och resenärer uppmanas att hålla sig informerade om den lokala situationen på resmålet via de lokala myndigheterna. I stora delar av landet finns lokala begränsningar av antalet personer i affärer, restauranger, barer och på stränder för att minska smittspridning.

Spaniens hälsoministerium och de autonoma regionerna har kommit överens om att införa ett antal nya åtgärder för att begränsa smittspridningen av Covid-19. Åtgärderna förväntas införas i samtliga regioner. Åtgärderna inkluderar i huvudsak regler om att alla diskotek och nattklubbar ska stängas, restauranger ska ej få ha öppet till längre än kl. 01, rökning förbjuds på allmän plats om man befinner sig närmare än 1,5m - 2m från andra personer samt förbud om att samlas i grupper större än 6 eller 10 personer beroende på region. Ett flertal regioner, däribland Madrid, Katalonien, Murcia, Kanarieöarna, La Rioja, Kantabrien, Galicien, Andalusien och Castilla y León, har infört dessa regler. Reglerna förväntas införas i samtliga regioner i landet. Flertalet regioner i landet har infört begränsningar för folksamlingar vid ceremonier så som bröllop, dop och begravningar. Ett antal kommuner har även rekommenderat att så mycket som möjligt begränsa rörligheten utanför bosättningskommunen utom i särskilda fall och andra har satt specifika stadsdelar i karantän.

Observera att för inresor till Galicien är det obligatoriskt att fylla i en lokal hälsodeklaration förutom den nationella hälsodeklarationen som är obligatorisk i Spanien.

UD:s avrådan från icke-nödvändiga resor

UD har hävt avrådan för resor till Spanien och Andorra. Som resenär är det viktigt att hålla sig informerad om lokala bestämmelser samt att se över sitt reseskydd så att reseförsäkringen täcker oförutsedda händelser. Lokala bestämmelser som påverkar din resa kan införas med kort varsel. 

Mer information om UD:s avrådan finns här. Läs även UD:s generella råd till resenärer.

Hjälplinjer för turister

Flera regioner/städer har särskilda informationsnummer för turister. De kan bl.a. hjälpa till med råd kring resande och boende. Se ambassadens Frågor & Svar för regionala informationsnummer.

Lokal turistinformation:

- Turistinformation för Barcelona
-
Turistinformation för regionen Valencia
-
Turistinformation för regionen Andalusien

Sjukvård i Spanien

EU medborgare har rätt till akut vård i Spanien på samma villkor som spanjorer. Du behöver visa upp det blå EU-kortet från Försäkringskassan. Har du inte med dig EU-kortet, kontakta Försäkringskassan för att få ett provisoriskt intyg. På ambassadens Frågor & Svar hittar du mer information och kontaktuppgifter till aktiverade hjälplinjer i regionerna.

Covid 19 - Andorra 

Sedan den 15 juni tillåter Andorra inresa för nationella medborgare samt EU-medborgare och medborgare från Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, Storbritannien, San Marino, Schweiz och Vatikanen utan krav på karantän förutsatt att de vistats i något av dessa länder. Vid andra fall krävs hemkarantän under 15 dagar.

Undantag:

  • Diplomatisk och konsulär personal och tjänstemän i internationella eller humanitära organisationer i utövandet av deras funktioner och deras familjer.
  • Personer som bevisar sin immunitet med ett antikroppstest.
  • Personer som vid inresa i landet uppvisar ett negativt PCR-test och som efter sju dagar efter inresa i landet uppvisar ett nytt negativt PCR-test kan avsluta isoleringen

Befinner du dig i Andorra kan du söka information via regeringens hemsida. Hälsoministeriet har information om Covid-19 på katalanska.

Andorras regering har två hjälpnummer, dels ett informationsnummer +376 301188 dels ett kontaktnummer för konsulära frågor +376 324292.

Svenska ambassaden i Madrid bistår svenskar som är nödställda i Andorra, är du i behov av hjälp kan du kontakta ambassaden i Madrid.

 

Information om UD:s arbete med anledning av coronakrisen

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00, från utlandet: 0046 8 405 92 00

För akuta konsulära nödsituationer nås UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05, från utlandet: 0046 8 405 50 05.

Information om smittspridning och hälsoråd vid hemkomst

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus
Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).

Allmänna säkerhetsläget

De spanska myndigheterna har efter den senaste tidens händelser med attentat i Europa beslutat att ligga kvar på säkerhetsnivån ”medium till hög” (nivå fyra av fem). Gränskontrollerna i landet har skärpts och det kan innebära extra kontroller vid inresa/utresa till/från Spanien. Resenärer till Spanien bör försäkra sig om att de har en giltig resehandling (pass eller nationellt id-kort).  Resenärer uppmanas också att följa råd och rekommendationer från lokala myndigheter och hålla sig uppdaterade om händelseutvecklingen via nyhetsrapportering i media.

Spanien är generellt sett ett tryggt resmål. Väsk- och plånboksstölder förekommer dock i Spanien, särskilt i tunnelbana, bussar och större folksamlingar, framförallt i Barcelona och Madrid. Även väpnade gaturån har inträffat. Stölder på stränder är också vanliga. Sedvanlig försiktighet bör iakttas och det är viktigt att förvara resehandlingar, kredit- och betalkort, pengar samt mobiltelefoner på ett tryggt sätt. Ha en vidimerad kopia av ditt pass/nationella id-kort på dig i stället för originalet. Att ersätta ett förlorat pass/nationellt id-kort tar tid och kostar pengar. Man bör aldrig lämna sin bil olåst och helst hålla dörrarna låsta också när man kör. Man bör inte lämna något i bilen, inte ens i bagageutrymmet.

Du bör förhålla dig skeptisk till personer som signalerar till dig att stanna vid sidan av vägen, med bilens motorhuv öppen. Avsikten kan vara att råna dig och stjäla din bil. Dylika incidenter har förekommit i de östra och södra delarna av Spanien.

Terrorism

Sedan en längre tid förekommer terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt. Enligt SÄPO har terrororganisationen Daesh/IS sedan sommaren 2014 uppmanat till attentat i Europa. Både underrättelser samt nyligen genomförda attentat pekar i riktningen att Daesh/IS:s avsikt att genomföra attentat i Europa har ökat. http://www.sakerhetspolisen.se/

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som t.ex. offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

I likhet med övriga länder inom EU har Spanien sedan en längre tid förstärkt säkerhetsåtgärderna för att förhindra terrorattacker. De spanska myndigheterna har efter attentaten i Barcelona och Cambrils i 17 augusti 2017 beslutat att ligga kvar på nivå fyra tills vidare.

Naturförhållanden och katastrofer

Höga temperaturer är vanliga i Spanien under sommarmånaderna, då värmeböljor kan förekomma, och det är tillrådligt att undvika vätskebrist och att hålla sig i skuggan under sådana perioder.

Lokal väderinformation finns på Spaniens Meteorologiska Institut.

Information om vädervarningar i Europa.

Under sommarmånaderna är risken stor för skogsbränder både på fastlandet och på öarna. Ett flertal översvämningar p.g.a. kraftiga regn inträffar årligen. De som befinner sig i sådana områden rekommenderas att följa lokala myndigheters anvisningar och hålla sig informerade om situationen genom TV, radio och tidningar.

Spanien hör inte till de länder som experter normalt brukar förknippa med allvarligare jordskalv, jordbävningar eller tsunamis. Mindre skalv är dock inte ovanliga.

Det allvarligaste jordskalvet på 50 år (ett på 4,4 och ett omedelbart påföljande på 5,2 på Richterskalan) inträffade den 11 maj 2011 vid staden Lorca i provinsen Murcia, inte långt från Medelhavskusten/Solkusten. Skalvet i Lorca resulterade i 9 omkomna och många skadade.

In- och utresebestämmelser

Vid in- och utresa till/från Spanien (inklusive Kanarieöarna och Balearerna) krävs giltig resehandling (pass eller nationellt id-kort). Resehandlingen behöver inte ha längre giltighetstid än tills hemresan ägt rum. 

Svenska barn och ungdomar under 18 år behöver endast giltigt pass för att resa. Förutom giltigt pass (eller ID-kort som visar nationaliteten för medborgare i ett Schengen-land) så behövs inget annat dokument för minderåriga från andra EU-länder för att resa in i Sverige.

Observera att körkort eller vanliga id-kort/bankkort inte är godkända resehandlingar.

Hälso- och sjukvård

Vid eventuell sjukdom, personskada eller annan oväntad händelse är det viktigt att du har tecknat en reseförsäkring eller en hemförsäkring med reseskydd innan resan påbörjas. Med giltig reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige.

Kontrollera att du har giltig reseförsäkring. Medför pass/nationellt id-kort och EU:s sjukvårdskort. Du kan vända dig till allmänt sjukhus, akutvården  (Seguridad Social, urgencias) eller lokal vårdcentral (centro de salud). Den allmänna sjukvården är gratis. Larmnumret är 112.

Här kan du ladda ner appen "Europeiska sjukvårdskortet" till din smartphone med information om hur man använder kortet.

Lokala lagar och sedvänjor

Vid besök i ett annat land är det viktigt att respektera det landets lagar och sedvänjor.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Se upp för ficktjuvar! Lämna inte ditt bagage utan uppsikt! Särskilt uppmärksam måste man vara i stora folksamlingar och på tåg, bussar och i tunnelbana. Som ett allmänt resråd gäller att pass, pengar, biljetter och andra värdeföremål bör förvaras på ett säkert ställe. Tänk på att svenska pass är mycket stöldbegärliga! Tänk också på att inte ta med paket eller väskor med okänt innehåll när du ska passera en gräns.

Mossos d'Esquadra, Kataloniens poliskår, har publicerat intressanta videos i förebyggande syfte:

- Att tänka på om du ska ta ut pengar: http://bit.ly/bankomat-
-
Att tänka på vad gäller ficktjuvar: http://bit.ly/ficktjuvar
- Distraktionsmoment och tjuvar: http://bit.ly/distraktionsmoment

Ambassaden har uppmärksammat att bedrägerier förekommer vad gäller uthyrning av turistbostäder, framförallt på Mallorca. Se upp för falska hemsidor som hyr ut temporära boenden för turister och som kräver betalning i förskott.

Trafiksäkerhet

Trafikolyckor är vanligt förekommenade i Spanien. Vaksamhet bör iakttas vid framförandet av fordon i Spanien och även som fotgängare. Det är mycket vanligt att bilister kör genom en korsning fast trafikljuset slagit om till rött.

Böter
Polisens praxis är att personer som inte innehar uppehållstillstånd i Spanien avkrävs direkt kontantbetalning, alternativt ombeds ordna en spansk borgenär. Om vederbörande inte kan betala beloppet i fråga skall fordonet enligt lagen beslagtas, varvid också utgifterna för beslaget bör betalas av den som är skyldig till trafikförseelsen.

Det är förbjudet för föraren att tala i mobilen eller justera GPS-utrustning eller annan elektronisk utrustning medan man kör.

Straffet för rattfylleri har skärpts. Att vägra ett kontrolltest betraktas som allvarlig olydnad mot tjänsteman. De som gör sig skyldiga till grovt rattfylleri eller grov fortkörning döms till 6-24 månaders fängelse samt till körförbud under högst sex år.

Varutransporter
Godstransporterna på landsväg övervakas noggrant. Bötesbeloppen är betydande. Till exempel kan böterna för oklarheter gällande färdskrivaren uppgår till mellan 4 000 - 5000 €. Om bötesbeloppet inte garanteras av ett spanskt företag får resan inte fortsättas innan en depositionsavgift uppgående till bötesbeloppet inbetalats.

Resa i landet

Det allmänna nödutropsnumret är 112.

Det är inte alltid möjligt att betala med kort i affärer, restauranger och i taxi i Spanien.

Genom följande länk når du ambassadens och konsulatens kontaktuppgifter:
Ambassaden och konsulat