• Svenska

Om utlandet Frankrike

Intyg om icke innehav av franskt medborgarskap

Du som flyttat från Sverige till Frankrike före 2001 måste kunna styrka din svenska nationalitet med något av följande dokument:

1) franskt Carte de Séjour

2) franskt röstkort där medborgarskap framgår

I vissa fall kan det gå att visa upp ett annat officiellt dokument utfärdat 2001 eller senare där den svenska nationaliteten framgår, t ex ett franskt köpekontrakt. Om det är aktuellt, är det bäst att först kontakta ambassaden. Skicka epost till ambassadens konsulära avdelning.

Senast uppdaterad 02 jan 2024, 17.23