Om utlandet Rumänien

Ansökan om pass /ID-kort för vuxna

Kontakta ambassaden per e-post ambassaden.bukarest@gov.se eller telefon och boka en tid. 

Vid ansökan om/förnyelse av pass/ID-kort är du alltid skyldig att styrka ditt svenska medborgarskap. Även om du är bosatt i Sverige, men det är oklart för passmyndigheten om du är svensk medborgare eller inte, ska passmyndigheten utreda detta. För mer information om svenskt medborgarskap, se Migrationsverkets webbsida.

Vid ansökan behöver du ta med följande dokument:

  • Svenskt pass/nationellt id-kort i original Om passet är utgånget måste annan godkänd legitimation visas upp. Under handläggningstiden kan du behålla ditt gamla pass. Om passet förlorats, ta med polisanmälan samt annan legitimation.
  • Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap Länk till blanketten finns nedan. Blanketten ska fyllas i på förhand och tas med vid besöket.
  • Avgift för ansökan Vi accepterar endast kortbetalning. Du betalar i samband med ditt besök.

Utlämning

Det tar cirka 2-3 veckor innan den färdiga resehandlingen finns att hämta på ambassaden. Passet/id-kortet ska hämtas ut personligen vid ambassaden. Ta med ditt tidigare pass, eller om detta är utgånget, en giltig legitimationshandling. Information om att passet är klart kommer till den e-postadress som angivits vid ansökningstillfället. Har du ingen e-post får du själv kontakta ambassaden. 

Om du vid ansökningstillfället uppger att du vill hämta ut din resehandling vid honorärkonsulatet i Cluj-Napoca tillkommer en porto samt utlämningsavgift. Se Avgifter nedan. 

Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap

Avgifter