Om utlandet Rumänien

Ansökan om pass /ID-kort för vuxna

Tidsbokning sker via vårt bokningssystem som du hittar här.

Vid ansökan om/förnyelse av pass/ID-kort är du alltid skyldig att styrka ditt svenska medborgarskap. Även om du är bosatt i Sverige, men det är oklart för passmyndigheten om du är svensk medborgare eller inte, ska passmyndigheten utreda detta. För mer information om svenskt medborgarskap, se Migrationsverkets webbsida.

Vid ansökan behöver du ta med följande dokument:

- Svenskt pass/nationellt id-kort i original Om passet är utgånget måste annan godkänd legitimation visas upp. Under handläggningstiden kan du behålla ditt gamla pass. Om passet förlorats, ta med polisanmälan samt annan legitimation.

- Ta med ditt nuvarande pass/ID-kort. Om ditt nuvarande pass/ID-kort har gått ut behöver du ta med även en annan giltig fotolegitimation.

- Uppgifter för utredning av svenskt medborgarskap Uppgifter för utredning av svenskt medborgarskap. Blanketten ska fyllas i på förhand och tas med vid besöket.

- Avgift för ansökan Vi accepterar endast kortbetalning. Du betalar i samband med ditt besök.

- Utgången id-handling? Om du inte har en giltig id-handling måste du ta med dig en nära anhörig som kan styrka din identitet. Denna person måste kunna uppvisa en giltig legitimation. Du ska även ta med dig ett passfoto.

Utlämning

- Det tar upp till 4 veckor innan den färdiga resehandlingen finns att hämta på ambassaden. Passet/id-kortet ska hämtas ut personligen vid ambassaden. Ta med ditt tidigare pass, eller om detta är utgånget, en giltig legitimationshandling. Information om att passet är klart kommer till den e-postadress som angivits vid ansökningstillfället. Har du ingen e-post får du själv kontakta ambassaden. 

Utlämningstider är måndag - torsdag kl. 10 -12. Du behöver inte boka tid.

Om du vid ansökningstillfället uppger att du vill hämta ut din resehandling vid honorärkonsulatet i Cluj-Napoca tillkommer en utlämningsavgift. Se Avgifter nedan. 

Avgifter

Läs mer här om hur vi behandlar personuppgifter.