• Svenska

Om utlandet Rumänien

Ansökan om pass/ID-kort för barn under 18 år

För att en ansökan ska kunna göras måste barnet ha ett person- eller samordningsnummer, se Beställning av samordningsnummer och Namnanmälan.

Sedan den 15 april 2016, då den svenska passlagen ändrades, har giltighetstiden för vanliga pass för barn under tolv år sänkts till tre år. Vid ansökan om pass för barn under 18 år måste en av vårdnadshavarna personligen besöka ambassaden tillsammans med barnet. Vid besöket blir barnet fotograferat. Barn under 6 år är undantagna från att lämna fingeravtryck.

Vid ansökan om pass eller nationellt ID-kort måste man kunna styrka sin identitet och sitt svenska medborgarskap. Under handläggningstiden får det gamla passet behållas.

Kontakta ambassaden per e-post ambassaden.bukarest@gov.se eller via telefon för att boka en tid. 

Följande dokument måste visas upp i original vid ansökan: -  Barnets ev tidigare svenska pass samt vårdnadshavares pass. Om passen förlorat sin giltighetstid måste annan godkänd legitimation visas upp. Har passet förlorats måste polisanmälan göras och visas upp vid ambassaden.

- Blanketten Vårdnadshavares medgivande. Vårdnadshavares bevittnade underskrift krävs. (Finns att ladda ned längst ner på sidan) 

- Blanketten "Uppgift för prövning av svenskt medborgarskap" (Finns att ladda ned längst ner på sidan). 

- Om endast en av föräldrarna är vårdnadshavare krävs vårdnadsbeslut från domstol. 

Det tar två till tre veckor att få det färdiga passet / ID-kortet, som måste hämtas personligen av någon av vårdnadshavarna. Ta med eventuellt tidigare pass om det är giltigt.

 Avgiften ska ha erlagts på ambassadens bankkonto före ansökningstillfället. Ta med kvitto. 

Avgifter

vardnadshavares_medgivande.pdf

Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap