Meny
  • Svenska

Om utlandet Rumänien

Ansökan om pass/ID-kort för barn under 18 år

Sedan den 15 april 2016, då den svenska passlagen ändrades, har giltighetstiden för vanliga pass för barn under tolv år sänkts till tre år. Vid ansökan om pass för barn under 18 år måste en av vårdnadshavarna personligen besöka ambassaden tillsammans med barnet. Vid besöket blir barnet fotograferat. Barn under 6 år är undantagna från att lämna fingeravtryck. För att en ansökan ska kunna göras måste barnet ha ett person- eller samordningsnummer, se >Beställning av samordningsnummer och Namnanmälan. Vid ansökan om pass eller nationellt ID-kort måste man kunna styrka sin identitet och sitt svenska medborgarskap. Under handläggningstiden får det gamla passet behållas.

 

Följande dokument måste visas upp i original vid ansökan: -  Barnets ev tidigare svenska pass samt vårdnadshavares pass. Om passen förlorat sin giltighetstid måste annan godkänd legitimation visas upp. Har passet förlorats måste polisanmälan göras och visas upp vid ambassaden.

- Om barnet är fött utanför Sverige och aldrig varit bosatt i Sverige, måste födelsebevis visas upp.

- Om barnet någon gång bott i Sverige, beställ personbevis från Skatteverket, (www.skatteverket.se), telefon +46 8 564 851 601.

- Vårdnadshavares medgivande. Vårdnadshavares bevittnade underskrift krävs. (Finns på länk nedan) 

- Blanketten "Uppgift för prövning av svenskt medborgarskap" hittas nedan (länk). 

- Om endast en av föräldrarna är vårdnadshavare krävs vårdnadsbeslut från domstol. 

Det tar två till tre veckor att få det färdiga passet / ID-kortet, som måste hämtas personligen vid ambassaden. Det är inte nödvändigt att båda föräldrarna hämtar passet. Ta med eventuellt tidigare pass om det är giltigt.

 Avgiften ska ha erlagts på ambassadens bankkonto före ansökningstillfället. Ta med kvitto. 

Avgifter

vardnadshavares_medgivande.pdf

Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap