• Svenska

Om utlandet Rumänien

Ansökan om pass/ID-kort för barn under 18 år

För att en ansökan ska kunna göras måste barnet ha ett person- eller samordningsnummer, se Beställning av samordningsnummer och Namnanmälan.

Vid ansökan om pass eller nationellt ID-kort måste man kunna styrka sin identitet och sitt svenska medborgarskap. Under handläggningstiden får det gamla passet behållas.

Tidsbokning sker via vårt bokningssystem som du hittar här.

Följande dokument måste visas upp i original vid ansökan:

-  Vårdnadshavare ska styrka sin identitet med pass/ID-kort eller annan giltig fotolegitimation. Om endast en vårdnadshavare följer med barnet vid ansökningstillfället, måste denne visa upp även den andre vårdnadshavarens fotolegitimation.

- Ta med barnets nuvarande pass/ID-kort.

- Fyll i och ta med blanketten "Vårdnadshavares medgivande". Intyget måste vara undertecknat av båda vårdnadshavarna samt bevittnat av två vittnen över 18 år och bosatta i samma land som vårdnadshavarna. Vårdnadshavares_medgivande.  

- Blanketten "Uppgift för utredning av svenskt medborgarskap" Uppgifter för utredning av svenskt medborgarskap. Blanketten ska fyllas i på förhand.

- Om barnet är fött utomlands eller aldrig har bott i Sverige ska födelsebevis uppvisas.

- Om endast en av föräldrarna är vårdnadshavare krävs vårdnadsbeslut från domstol.

- Om du har tappat bort eller blivit besluten på barnets pass, behöver du polisanmäla detta och ta med en kopia på polisanmälan vid ansökningstillfället. Det borttappade/stulna passet kommer då att spärras av ambassaden.

- Utgången id-handling? Om du inte har en giltig id-handling måste du ta med dig en nära anhörig som kan styrka din identitet. Denna person måste kunna uppvisa en giltig legitimation. Du ska även ta med dig ett passfoto.

Utlämning

- Det kan ta upp till fyra veckor att få det färdiga passet / ID-kortet, som måste hämtas personligen av någon av vårdnadshavarna. Ta med eventuellt tidigare pass om det är giltigt.

- Utlämningstider är måndag - torsdag kl. 10 -12. Du behöver inte boka tid.

Betalning

Vi accepterar endast kortbetalning. Du betalar i samband med ditt besök.

Avgifter

Sedan den 15 april 2016, då den svenska passlagen ändrades, har giltighetstiden för vanliga pass för barn under tolv år sänkts till tre år. Vid ansökan om pass för barn under 18 år måste en av vårdnadshavarna personligen besöka ambassaden tillsammans med barnet. Vid besöket blir barnet fotograferat. Barn under 6 år är undantagna från att lämna fingeravtryck.

Läs mer här om hur vi behandlar personuppgifter.