Meny
  • Svenska

Om utlandet Palestina

Avrådan

Palestina - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till Gaza.

21 okt 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 21 oktober fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här

Aktuella händelser

Palestina omfattas av UD:s avrådan från icke nödvändiga resor (se ovan).

Lokal information om covid-19

Antalet nya fall av covid-19 fortsätter att öka på Västbanken, inklusive östra Jerusalem, och i Gaza.

Palestinska myndigheten beslutade den 2 oktober att förlänga det undantagstillstånd som gäller för Västbanken (exklusive östra Jerusalem) ytterligare 30 dagar. Den 1 juli fattades beslut om att återinföra omfattande restriktioner för Västbanken. Dessa har sedan i huvudsak förlängts. Restriktionerna kan ändras med kort varsel. 

På grund av de rådande läge är akutsjukvården ansträngd och delvis bristfällig i en del områden i östra Jerusalem och på övriga Västbanken. 

Det råder fortsatt omfattande begränsningar i att resa till och från Västbanken från Israel. Gränsen mot Jordanien är i princip stängd i båda riktningar. Palestinska utrikesdepartementet samordnar dock i viss utsträckning utresor från Västbanken via Jordanien. Läs mer på mofa.pna.ps/evacuation. För de som återvänder till Västbanken gäller 14 dagars karantän, vanligen i hemmet.

Även i Gaza gäller strikta restriktioner med lokala nedstängningar och det är i dagsläget i princip inte möjligt att lämna Gaza, varken via Israel eller Egypten, med undantag för enskilda och kortvariga tillfällen då gränsen till Egypten kan öppnas. För den som återvänder till Gaza gäller karantän i särskilda karantänscenter.

Det palestinska hälsoministeriet uppdaterar både information och anvisningar regelbundet. Palestinska myndigheten uppdaterar information om antalet testade och smittade (dock endast på arabiska). Den palestinska nyhetsbyrån Palestinian News and Info Agency rapporterar regelbundet om läget. Det finns också uppdaterad information om händelseutvecklingen samt allmänna råd om covid-19 via WHO.

Sveriges generalkonsulat följer utvecklingen nära och uppdaterar reseinformationen regelbundet. Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och följa lokala myndigheters anvisningar.

Generalkonsulatet uppmanar svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan samt att ladda ned mobil-appen UD Resklar och aktivera pushnotiser.

När du kommit hem till Sverige igen ber vi dig att avanmäla dig från listan genom att klicka här.

Israeliska myndigheter tillämpar israeliska bestämmelser i hela staden Jerusalem. För information om resor till och vistelse i Israel, och om israeliska restriktioner, inklusive information om inreseförbud, se ambassaden i Tel Avivs reseinformation

Senast uppdaterad 16 okt 2020, 10.33
Generalkonsulatets reseinformation