• Svenska

Om utlandet Palestina

Avrådan

Palestina - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till Gaza.

Aktuella händelser

Konflikt i och kring Gaza 5-7 augusti

Eldupphör råder sedan söndag kväll den 7 augusti, men situationen är fortsatt prekär. Resenärer uppmanas att noga följa nyhetsrapporteringen och lokala myndigheters anvisningar.

Oroligt i Jerusalem och spänt på Västbanken och i Gaza

Det har under första halvåret av 2022 pågått spridda oroligheter, incidenter och våldsamheter på flera platser i Jerusalem, framför allt i gamla staden och området däromkring, liksom i andra delar av östra Jerusalem. Stadsdelen Sheikh Jarrah har under perioder varit särskilt påverkad och kan väntas bli det på nytt. Flera allvarliga terrordåd inträffade i slutet av mars och början av april i Israel, vilket påverkar säkerhetssituationen också i Jerusalem och på Västbanken. Det är viktigt att följa rapportering och hålla sig uppdaterad i syfte att minimera risken för att vara på fel plats vid fel tillfälle.

Säkerhetsläget har försämrats också på Västbanken. Platser vid och i närheten av så kallade check points, flyktingläger och där det finns israelisk närvaro är särskilt utsatta. Ett flertal allvarliga incidenter, attacker och sammandrabbningar har ägt rum. De senaste månaderna har situationen i och omkring Jenin varit särskilt påverkad. Det finns risk för att sådana våldsamheter drabbar personer som befinner sig i närheten.

Generalkonsulatet fortsätter att noga följa utvecklingen. Generalkonsulatet uppmanar vidare boende och besökare att iaktta försiktighet, undvika folksamlingar, demonstrationer, protester och platser där oroligheter ofta förekommer, samt att följa lokala myndigheters anvisningar.

Läget i Gaza är spänt med ständig risk för våldsamheter och eskalering. Generalkonsulatet påminner i detta sammanhang om den reseavrådan som sedan länge finns gällande Gaza.

För information och råd om vistelse i Israel se ambassaden i Tel Avivs reseinformation

Covid-19

Spridningen av det nya coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för resandet. Generalkonsulatet har samlat reseinformation om covid-19 för Palestina och Jerusalem på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av denna information.

Observera att israeliska myndigheter tillämpar israeliska bestämmelser i hela staden Jerusalem. För information om resor till och vistelse i Israel se ambassaden i Tel Avivs reseinformation

För bestämmelser om inresor till Palestina via Jordanien se ambassaden i Ammans reseinformation.

Senast uppdaterad 08 aug 2022, 10.21
Generalkonsulatets reseinformation
Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Läs mer
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse.

Läs mer