• Svenska

Om utlandet Palestina

Avrådan

Palestina - avrådan

Med anledning av det försämrade säkerhetsläget har Utrikesdepartementet den 8 oktober 2023 beslutat att ändra avrådan för Palestina. Följande avrådan gäller:

Utrikesdepartementet avråder från alla resor till Gaza.

Vidare avråder Utrikesdepartementet från icke nödvändiga resor till övriga Palestina.

UD avråder sedan tio år tillbaka också från alla resor till Gaza. Avrådan mot alla resor till Gaza ligger kvar. Sedan tidigare avråder UD även från icke nödvändiga resor till delar av övriga Palestina, men genom beslut den 8 oktober har avrådan utökats till att gälla icke nödvändiga resor till samtliga delar av övriga Palestina.

Avrådan gäller tills vidare.

21 dec 2023

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands

Aktuella händelser

Viktig information angående gränsövergången från Gaza till Egypten vid Rafah

Sedan den 12 december har svenska ambassaden inte längre kontinuerlig närvaro vid gränsövergången Rafah mellan Egypten och Gaza. Det konsulära stödet bedrivs istället från Kairo, med beredskap från ambassaden att vid behov bistå vid gränsen.

Det är viktigt att svenskar som har fått lokala myndigheters tillstånd att passera gränsen men som fortfarande befinner sig i Gaza kontaktar UD:s konsulära nödjour och meddelar följande:

 • Om du/ni fortfarande är i Gaza eller redan har lämnat området.
 • Om du/ni har för avsikt att försöka passera gränsen vid Rafah, och i så fall när.

UD:s konsulära nödjour nås dygnet runt alla dagar via e-post ud-kc-resefragor@gov.se eller telefonnummer +46 (0) 8 405 19 00.

Det har tidigare varit möjligt för personer som stått på en tidigare lista att passera gränsen en senare dag.

Svenskar som vill passera gränsen måste på egen hand bedöma om säkerhetssituationen och transportmöjligheterna är sådana att man vill bege sig till gränsövergången. Svenskar i Gaza uppmanas att iaktta största försiktighet, hålla kontakt med sina anhöriga och hålla sig uppdaterade om händelseutvecklingen.

Information om gränsövergångar

Information om gränsövergångar:

Det här är generalkonsulatets senast tillgängliga information angående gränsövergångar. Informationen kan snabbt ändras och situationen på plats kan se annorlunda ut än det som uppges här.

Söndagar-torsdagar:

 • Taba border crossing: Öppen kl. 07.30-17.30
 • The Yitzhak Rabin Crossing (Arava): Öppen kl. 08.00-20.00
 • The Jordan River Crossing: kl. 08.30-15.30
 • Allenby Crossing: öppen till 14.00 för grupper och enskilda
 • The Jericho Crossing: Armén avråder från att använda denna
 • Rachel Crossing/300/Bethlehem: Stängd

Fredagar:

 • Taba border crossing: Öppen kl. 07.30-17.30
 • The Yitzhak Rabin Crossing (Arava): Öppen kl. 08.00-20.00
 • The Jordan River Crossing: kl. 08.30-15.00
 • Allenby Crossing: öppen till 13.00 för grupper och enskilda
 • The Jericho Crossing: Armén avråder från att använda denna
 • Rachel Crossing/300/Bethlehem: Stängd

Lördagar:

 • Taba border crossing: Öppen kl. 07.30-17.30
 • The Yitzhak Rabin Crossing (Arava): Öppen kl. 08.00-20.00
 • The Jordan River Crossing: Stängd
 • Allenby Crossing: Stängd
 • The Jericho Crossing: Armén avråder från att använda denna
 • Rachel Crossing/300/Bethlehem: Stängd

Raketbeskjutningar och attacker

Sedan den 7 oktober har ett ökande och mycket stort antal raketbeskjutningar skett från Gaza. Dessa har avfyratsmot framför allt södra och centrala Israel. Raketer har även riktats mot Jerusalem.

Oroligheter och våldsamheter förekommer i hela staden Jerusalem med anledning av den rådande situationen.

Generalkonsulatet uppmanar till försiktighet om du är ute och rör dig i staden och uppmanar alla att hålla sig i närheten av ett skyddsrum, följa de lokala myndigheternas rekommendationer, kontakta anhöriga och att hålla dig uppdaterad om händelseutvecklingen. 

För kontaktuppgifter till israeliska myndigheter och råd till dig som befinner dig i Israel, se ambassaden i Tel Avivs reseinformation.

Svenskar i landet och anhöriga till personer på plats som önskar komma i kontakt med UD:s konsulära nödjour i Stockholm uppmanas ringa det särskilda krisnumret: +46 8 405 19 00 (bemannad dygnet runt, alla dagar).

Anmäl dig till svensklistan. Svenskar uppmanas att registrera sig på svensklistan och att ladda ner appen UD Resklar. 

Svensklistan

Om UD Resklar – på regeringen.se

Senast uppdaterad 12 apr 2024, 18.50
Generalkonsulatets reseinformation
Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I appen UD Resklar finns råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Om UD Resklar på regeringen.se
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Om du vill att UD eller ambassaden ska kunna få tag i dig vid en större krissituation i landet kan du anmäla dig till svensklistan.

Anmäl dig till svensklistan