• Svenska

Om utlandet Egypten

Avrådan

Egypten - avrådan

Utrikesdepartementet avråder från alla resor till norra Sinai-provinsen samt till gränsområdet mot Libyen inom ett avstånd om 20km från den libyska gränsen.

Utrikesdepartementet avråder vidare från icke nödvändiga resor till södra Sinai-provinsen som ligger norr om väg 36 (St Catherine-Nuweibaa Rd), med undantag för huvudvägarna utmed kusterna, d.v.s. mellan Sharm el Sheikh och Taba samt Sharm el Sheikh och Suez, och orterna längs dessa huvudvägar.

Utrikesdepartementet avråder även från icke nödvändiga resor till ökenområdena väster om Nildalen och Nildeltat med undantag för kustområdet mellan Nildeltat och Marsa Matruh samt väg 19 från Marsa Matruh till oasen Siwah. Även Fayoum-provinsen undantas från avrådan.

Avrådan gäller tills vidare.

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 24 mar 2024, 17.00

Aktuella händelser

Sedan den 12 december har svenska ambassaden inte längre kontinuerlig närvaro vid gränsövergången Rafah mellan Egypten och Gaza. Det konsulära stödet bedrivs istället från Kairo, med beredskap från ambassaden att vid behov bistå vid gränsen.”

Uppmaning till svenskar i Egypten

Svenskar som befinner sig i Egypten uppmanas till vaksamhet och försiktighet, att hålla sig noga informerade om utvecklingen, att vara uppmärksamma på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar, och att noga följa lokala myndigheters anvisningar i säkerhetsfrågor. 

Ambassaden uppmanar alla svenskar i Egypten att anmäla sig till svensklistan. Resenärer bör även ladda ner appen UD resklar och aktivera pushnotiser för att få senaste informationen från UD. 

Information med anledning av situationen i Sudan

Mot bakgrund av kraftiga strider i Sudan sedan den 15 april har människor sökt sig ut ur landet via bland annat gränsen till Egypten. Landgränsen är öppen men köerna är långa och det kan ta flera timmar att passera. Giltiga och utgångna svenska pass accepteras för att korsa gränsen. Visumavgiften är USD 25.

Om du anländer till Egypten från Sudan och är i behov av konsulärt stöd, vänligen kontakta Sveriges ambassad i Kairo per e-post (ambassaden.kairo@gov.se) och telefon (+20 2 2728 9200).

Svenskar som har lämnat Sudan via Egypten uppmanas ta kontakt med UD:s konsulära nödjour +46 (0) 8 405 19 00 (bemannad dygnet runt).

Mer information om situationen i Sudan finns på ambassaden Khartoums reseinformation: Sudan - Sweden Abroad

Allmänna säkerhetsläget

Egypten har under senare tid varit mindre drabbat av terroristattacker än vad som var fallet för några år sedan då landet drabbades av en rad terroristdåd bland annat riktade mot moskéer, koptiska kloster och katedraler. Attackerna har fortsatt mot militär, polis och andra representanter för den egyptiska staten, framförallt i norra Siani. 

Eventuella demonstrationer bör undvikas då de kan leda till våldsamheter liksom störningar i trafiken och begränsa framkomligheten. Svenskar som befinner sig i landet uppmanas att hålla sig uppdaterade om läget och iaktta vaksamhet och försiktighet.

Sexuella trakasserier är utbrett, i synnerhet i anslutning till folksamlingar, men även i vardagliga situationer på allmänna platser.

Fotografering vid och i närheten av militära och polisiära byggnader och anläggningar är förbjudet. Detsamma gäller andra offentliga platser som bevakas av militär eller polis. Personer som fotograferat vid sådana platser och vid demonstrationer har blivit av med sin utrustning och i vissa fall arresterats.

Sinai

Utrikesdepartementet avråder från alla resor till norra Sinai-provinsen. I provinsen äger regelbundet attacker rum mot framförallt militär och polis, ofta med dödlig utgång.  

Utrikesdepartementet avråder vidare från icke nödvändiga resor till områden i södra Sinai-provinsen som ligger norr om väg 36 (St Catherine-Nuweibaa Rd) med undantag för huvudvägarna utmed kusterna, d.v.s. mellan Sharm el Sheikh och Taba samt Sharm el Sheikh och Suez, och orterna längs dessa huvudvägar.  

Resa till och från Gaza via gränsövergången vid Rafah

Utrikesdepartementet avråder från resor till och från Gaza.

Ambassaden i Kairo saknar möjlighet att assistera vid in- och utresor till och från Gaza vid gränsövergången vid Rafah.

Den som reser in i Gaza via Erez/Israel får enligt egyptiska regler inte resa ut ur Gaza in i Egypten via Rafah.

Västra öknen

Utrikesdepartementet avråder från alla resor till gränsområdet mot Libyen inom ett avstånd om 20km från libyska gränsen.

Utrikesdepartementet avråder vidare från icke nödvändiga resor till ökenområdena väster om Nildalen och Nildeltat. Terroristattacker har förekommit och säkerhetsoperationer genomförs i området.

Undantag från avrådan görs dock för kustområdet mellan Nildeltat och Marsa Matruh samt väg 19 från Marsa Matruh till oasen Siwah. Även Fayoum-provinsen undantas från avrådan. 

Terrorism

Risk för nya terroristattacker i Egypten föreligger alltjämt. Norra Sinai förblir landets mest drabbade område.  

Resenärer uppmanas att hålla sig väl informerade om de hot och risker som finns. Som besökare bör man vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande, särskilt på platser med stora folksamlingar.

Lokala myndigheters anvisning i säkerhetsfrågor bör följas noga.

Läs mer om terrorism och turism på Regeringens webbsida.

Naturförhållanden och katastrofer

Jordbävningar har tidigare ägt rum bl.a. i Kairo och Alexandria.

Sandstormar förekommer, i första hand under våren, och kan påverka sikt och i viss mån framkomlighet på vissa vägar.

Halten av luftföroreningar i framför allt Kairo och andra större städer är hög.

Trafiksäkerhet

Trafiken i Egypten, och i synnerhet i Kairo och andra större städer, är mycket intensiv. Trafikregler följs inte alltid. Trafikolyckor är vanligt förekommande. Undvik i möjligaste mån att färdas på vägarna utanför de större stadsområdena efter mörkrets inbrott. 

Små lokalbussar (minibussar) bör undvikas. Tunnelbanesystemet är relativt modernt, billigt och förhållandevis väl utbyggt. Det är dock alltid trångt i tunnelbanan, särskilt i rusningstrafik.

För den som vill resa utanför Kairo finns långfärdsbussar, tåg och flyg. Det finns tåg med godtagbar standard till Alexandria, Luxor och Aswan. Till Luxor och Aswan går det också nattåg. Tågolyckor förekommer.  

Det finns flygförbindelser till ett antal inrikes orter. På vissa turistorter finns vanligtvis lokalbussar. 

Kriminalitet och personlig säkerhet

Sexuella trakasserier på allmän plats av framför allt kvinnor är utbrett, i synnerhet i anslutning till demonstrationer och andra folksamlingar, (såsom kollektivtrafik) men även i vardagliga situationer.

Homosexualitet är inte förbjudet enligt lag, men betraktas i många delar av samhället som tabu och det förekommer frihetsberövanden och rättegångar med hänvisning till sedlighets- och prostitutionslagstiftning.

Ditt pass är ett värdefullt dokument. Förvara det på ett säkert sätt.

Om du råkar ut för ett brott är det viktigt att snarast möjligt, och innan du lämnar Egypten, göra en anmälan hos närmsta turistpolis.

Dyksäkerhet

Anlita alltid seriösa och välkända dykarrangörer, med kvalificerade instruktörer och ordentlig utrustning. Dykolyckor förekommer, och möjligheten till sjukvård kan vara begränsad. Vid oklarheter bör resenären kontakta sin researrangör eller den lokala turistbyrån. Tänk på att aldrig dyka och flyga samma dag.

Enstaka hajattacker förekommer vid Rödahavs-kusten och i Sharm el-Sheikh. Resenärer uppmanas att följa egyptiska myndigheters instruktioner vad gäller bad och dykning.

In- och utresebestämmelser

För inresa till Egypten krävs pass i original med en giltighet på minst sex månader vid hemresan. Turistvisum krävs och kan köpas digitalt eller på flygplatsen och som enklas betalas med amerikanska dollar.  

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med egyptiska myndigheter eller Egyptens ambassad i Stockholm.

Notera att personer med dubbelt medborgarskap (svenskt-egyptiskt), av Egypten betraktas som egyptiska medborgare. Läs mer om dubbelt medborgarskap på Regeringens webbsida.

Resenärer uppmanas att ha gott om tid för incheckning och säkerhetskontroller på egyptiska flygplatser.

Lokala lagar och sedvänjor

Klädsel

Egypten är ett relativt konservativt land, varför resenärer bör tänka på att respektera lokala seder och bruk och klä sig på ett sätt som inte kan uppfattas som utmanande. Vid besök i moskéer och basarer bör kvinnor bära klädsel som täcker överarmar och ben och män bör bära långa byxor. På turistorter kan såväl kvinnor som män ha normal sommarklädsel.

Narkotika

Straffskalan för narkotikabrott inkluderar livstidsstraff och dödsstraff. Även små innehav kan innebära fängelse. Tramadol klassas som narkotika i Egypten och det är förbjudet att föra in eller ut det ur landet. Resenärer uppmanas att före ett besök i Egypten, hos närmaste egyptiska ambassad, informera sig vilka läkemedel som är lagliga att inneha.

Mediciner

Generellt gäller att ej narkotikaklassade läkemedel, avsedda för eget bruk och ordinerade av en läkare, kan medtas till Egypten. Resenärer uppmanas att före ett besök i Egypten informera sig vilka läkemedel som är lagliga att inneha genom att kontakta Egyptens ambassad i Stockholm. Receptbelagda mediciner ska förvaras i originalförpackning, märkt med användarens namn. Du bör också ta med läkarintyg där det framgår att medhavda mediciner är avsedda för dig och där orsaken till att de behöver tas med på resan framgår.  

Alkohol

Egypten är ett i huvudsak muslimskt land och den allra största delen av befolkningen dricker inte alkoholhaltiga drycker. Måttfullhet vad gäller alkoholkonsumtion bör iakttas. Rattonykterhet betraktas som ett allvarligt brott.

Fotografering/Publicering

Att fotografera eller filma säkerhetsmyndigheter, offentliga byggnader och  militära anläggningar är straffbart i Egypten. Detsamma gäller publicering av budskap, bilder eller filmer, exempelvis i sociala medier, som kan uppfattas som kränkande eller kan anses skada anseendet för landets regering, myndigheter, stat eller religion.

Ramadan

Öppettider i bland annat butiker och basarer ändras ofta under Ramadan och anpassas efter fastan. Arbetsdagarna är kortare och det mesta håller stängt under delar av dagen och kvällen. Detta gäller i mindre utsträckning på turistorterna.

Hälso- och sjukvård

Sjukvård i Egypten kan vara dyr och standarden på vården varierar. Kontrollera inför din resa att du har tecknat en reseförsäkring eller kontrollerat om sådan ingår i din hemförsäkring. Läs vidare nedan under reseförsäkring.

1177 Vårdguidens reseråd och vaccinationer

Förteckning över läkare i Kairo.pdf 

Försäkringsskydd

Innan resan påbörjas, är det viktigt att teckna en reseförsäkring eller kontrollera om sådan ingår i hemförsäkringen.

Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige. Sjukvård i Egypten kan vara dyr och standarden på vården varierar.

Observera att den som trots reseavrådan reser till de områden som omfattas av avrådan bör kontrollera att man har ett gällande försäkringsskydd. I många fall täcker inte en vanlig reseförsäkring resor till länder och områden som omfattas av reseavrådan. Kontakta ditt försäkringsbolag för att ta reda på vad som gäller för din försäkring.

För den som tecknat en reseförsäkring eller har en vanlig hemförsäkring och råkar ut för en olycka, stöld eller annat som kan täckas av försäkringen, ska så fort som möjligt ta direktkontakt med SOS InternationalEuropeiska ERV eller Falck Global Assistance.

SOS International är de nordiska hemförsäkringsbolagens serviceorganisation i samband med utlandsskador. Syftet med verksamheten är att hjälpa utlandsresenärer å de nordiska försäkringsbolagens vägnar.

Övriga upplysningar

Kommunikation

Ett relativt välutvecklat mobiltelefonnät täcker större delarna av Egypten. Svenska mobilabonnemang går att använda men till en hög kostnad. Att ringa till Sverige från Egypten med fast telefoni är dyrt. Kostnaden blir dock lägre med lokalt telefonkort. Trådlösa nätverk finns på de flesta större hotell och en del restauranger och caféer.

Kontanter och kort

I större städer är möjligheten att ta ut pengar i automater och betala med kort relativt god. På mindre restauranger och i affärer, och vid vissa turistattraktioner kan kontanter behövas.

Anmäl din utlandsvistelse

Om du vill att UD eller den svenska ambassaden ska kunna nå dig i händelse av en konsulär krissituation kan du lämna dina kontaktuppgifter via den så kallade svensklistan här.

Håll gärna regelbunden kontakt med anhöriga under din utlandsvistelse.

Engelskspråkiga medier

Al-Ahram
Daily News Egypt
Egypt Independent
Mada Masr

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer