• Svenska

Om utlandet Egypten

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

01 okt 2021

Res med försiktighet

Coronapandemin pågår fortfarande och regler och restriktioner kan ändras med kort varsel. Det är därför viktigt att förbereda sin resa, vara påläst, ha en försäkring och att resa med extra marginaler.

Läs mer här
Avrådan

Egypten - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från alla resor till Norra Sinai.

Vidare avråder Utrikesdepartementet från icke nödvändiga resor till Södra Sinai med undantag för städerna Sharm el-Sheikh, Dahab och klostret St Catherine. Undantaget från avrådan avser även resor mellan dessa platser med användande av huvudvägar.

Utrikesdepartementet avråder också från icke nödvändiga resor till ökenområdena väster om Nildalen och Nildeltat med undantag för kustområdet mellan Nildeltat och Marsa Matruh.

Avrådan ändrades senast den 19 november 2018. Avrådan gäller tills vidare.

Senast uppdaterad 17 okt 2021, 09.42

Aktuella händelser

Ambassaden uppmanar alla svenskar i Egypten att anmäla sig till svensklistan. Resenärer bör även ladda ner appen UD resklar och aktivera pushnotiser.

Det krävs negativt covid-19-test för inresa i Egypten. Läs mer under vår information om covid-19 i Egypten, här

Ett tillfälligt förbud mot resor till Sverige började gälla den 19 mars 2020. Inreseförbudet har sedan förlängts och gäller nu för flertalet medborgare utanför EU fram till och med den 31 oktober 2021. En del undantag finns. Läs mer här. 

Ambassaden påminner om aktuell reseinformation, som bland annat uppmanar svenskar som befinner sig i Egypten att vara vaksamma och försiktiga, att hålla sig noga informerade om utvecklingen, att vara uppmärksamma på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar, och att noga följa lokala myndigheters anvisningar i säkerhetsfrågor.

Allmänna säkerhetsläget

De senaste åren har en rad terroristattacker ägt rum. Den 14 april 2020 genomförde egyptiska säkerhetsstyrkor en räd mot en misstänkt terroristgrupp i stadsdelen Al-Amariyyah i centrala Kairo. I augusti 2019 exploderade en bil lastad med sprängämnen vid nationella cancerinstitutet i centrala Kairo. Den 19 maj 2019 inträffade en explosion vid en turistbuss i närheten av pyramiderna i Giza. Under våren 2019 har ett antal attacker skett i Kairo, inklusive Giza, de flesta riktade mot polis och militär. 

Den 24 november 2017 skedde en terrorattack mot en moské i Bir Al-Abed nära staden Arish på norra Sinaihalvön som ledde till över 300 döda. Ett antal större attacker har drabbat kristna, koptiska kloster och katedraler i Kairo, Alexandria, staden Tanta och i Minya, den senaste 2 november 2018 då bussar med koptiska pilgrimer attackerades på väg till ett kloster med ett antal dödsoffer som följd. Det förekommer också attacker mot militär, polis och andra representanter för den egyptiska staten, framförallt i norra Sinai men i ökande omfattning också i andra delar av landet.

Demonstrationer bör undvikas då de kan leda till våldsamheter liksom störningar i trafiken och svår framkomlighet. 

Säkerhetsläget kan ändras på kort varsel. Svenskar som befinner sig i landet uppmanas att hålla sig noga uppdaterade om läget och iaktta vaksamhet och försiktighet. Följ också löpande nyhetsrapporteringen.

Sexuella trakasserier är utbrett, i synnerhet i anslutning till folksamlingar, men även i vardagliga situationer på allmänna platser.

Fotografering vid och i närheten av militära och polisiära byggnader och anläggningar är förbjudet. Detsamma gäller i princip andra offentliga platser som bevakas av militär eller polis. Personer som fotograferat vid sådana platser och vid demonstrationer har blivit av med sin utrustning och i vissa fall arresterats.

Sinai

Med anledning av ett förbättrat säkerhetsläge i södra Sinai hävde Utrikesdepartementet i februari 2017 den tidigare avrådan från icke-nödvändiga resor till städerna Sharm el-Sheikh, Dahab och St Catherine på södra Sinaihalvön samt för resor mellan dessa städer.

Utrikesdepartementet avråder fortsatt från icke-nödvändiga resor till övriga Södra Sinai, samt från alla resor till Norra Sinai.

För resor till Dahab och St Catherine rekommenderas väletablerade researrangörer. Innan resa bör uppdaterad information om säkerhetsläget inhämtas lokalt. I det fall myndigheterna infört särskilda säkerhetsåtgärder, såsom poliseskort, bör dessa följas. 

Regelbundna attacker mot framförallt polis och militär äger rum i norra Sinai, varav många med dödlig utgång. I början av 2017 utsattes den kristna befolkningen i Sinai för ökande övergrepp. Den 18 april 2017 genomfördes en väpnad attack mot en vägspärr i omedelbar närhet av St Catherine-klostret i södra Sinai. 

Resa till och från Gaza via gränsövergången vid Rafah

Utrikesdepartementet avråder från resor till och från Gaza.

Ambassaden i Kairo saknar möjlighet att assistera vid in- och utresor till och från Gaza vid gränsövergången vid Rafah.

Den som reser in i Gaza via Erez/Israel får enligt egyptiska regler inte resa ut ur Gaza in i Egypten via Rafah. Gränsövergången vid Rafah är för närvarande stängd.  

Västra öknen

Utrikesdepartementet avråder från icke-nödvändiga resor till Västra öknen. Ett antal terroristattacker och säkerhetsoperationer har genomförts i området.

Terrorism

Det finns ett fortsatt hot om, och risk för nya terroristattacker i Egypten. Terroristattacker genomförs regelbundet mot polis, militär och andra företrädare för egyptiska institutioner, särskilt i Norra Sinai men på senare tid även på andra platser i Egypten, inklusive Kairo.

De senaste åren har omfattande attacker också ägt rum mot landets koptiska, kristna befolkning och dess kyrkor och kloster. 

Resenärer uppmanas att hålla sig väl informerade om de hot och risker som finns. Som besökare bör man vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande, särskilt på platser med stora folksamlingar. Det kan handla om större evenemang, i och omkring offentliga platser och byggnader, vid religiösa – inte minst kristna - institutioner och platser och då i synnerhet i samband med gudstjänster, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra.

Lokala myndigheternas anvisning i säkerhetsfrågor bör följas noga.

Läs mer om terrorism och turism på Regeringens webbsida.

Naturförhållanden och katastrofer

Jordbävningar har tidigare ägt rum bl.a. i Kairo och Alexandria.

Sandstormar förekommer, i första hand under våren, och kan påverka sikt och i viss mån framkomlighet på vissa vägar.

Halten av luftföroreningar i framför allt Kairo och andra större städer är hög.

Trafiksäkerhet

Trafiken i Egypten, och i synnerhet i Kairo och andra större städer, är mycket intensiv. Trafikregler följs inte alltid. Trafikolyckor är vanligt förekommande. Undvik i möjligaste mån att färdas på vägarna utanför de större stadsområdena efter mörkrets inbrott. 

Det enklaste sättet att ta sig runt är att åka taxi. Antalet taxibilar är stort och priset är lågt. Säkerhetsbälte saknas ofta, åtminstone i baksätet. Taxameter finns ofta men fungerar inte alltid. I så fall kan det vara bra att göra upp om priset i förväg. 

Det finns en rad andra transportföretag och tjänster, inklusive app-baserade att tillgå. De större hotellen brukar kunna ge rekommendationer. 

Små lokalbussar (minibussar) bör undvikas. Tunnelbanesystemet är relativt modernt, billigt och förhållandevis väl utbyggt. Det är dock alltid trångt i tunnelbanan, särskilt i rusningstrafik.

För den som vill resa utanför Kairo finns långfärdsbussar, tåg och flyg. Tåg med godtagbar standard går till Alexandria, Luxor och Aswan. Till Luxor och Aswan går det också nattåg. Tågolyckor förekommer. Under det senaste året har bland annat en allvarlig olycka skett på väg mellan Kairo och Alexandria och en utanför Alexandria. I februari 2019 fattade ett lokomotiv eld vid Kairos tågstation, alla olyckor med många döda och skadade som följd.  

Det finns flygförbindelser till ett antal inrikes orter. På vissa turistorter finns vanligtvis lokalbussar. 

In- och utresebestämmelser

För inresa till Egypten krävs pass i original med en giltighet på minst sex månader vid hemresan.  

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med egyptiska myndigheter eller Egyptens ambassad i Stockholm.

Notera att personer med dubbelt medborgarskap (svenskt-egyptiskt), av Egypten betraktas som egyptiska medborgare. Läs mer om dubbelt medborgarskap på Regeringens webbsida.

Resenärer uppmanas att ha gott om tid för incheckning och säkerhetskontroller på egyptiska flygplatser.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Det råder undantagstillstånd i Egypten. Besökare uppmanas att bära med sig giltig ID-handling. Det råder inte utegångsförbud (annat än för vissa områden i norra Sinai, vilka omfattas av utrikesdepartementets avrådan, se ovan).

Sexuella trakasserier på allmän plats av framför allt kvinnor är utbrett, i synnerhet i anslutning till demonstrationer och andra folksamlingar, (såsom kollektivtrafik) men även i vardagliga situationer.

Homosexualitet är inte förbjudet enligt lag, men betraktas i många delar av samhället som tabu och det förekommer frihetsberövanden och rättegångar med hänvisning till sedlighets- och prostitutionslagstiftning. Under hösten 2017 arresterades ett antal personer för att tillhöra, uppfattas tillhöra eller uttrycka stöd för HBTQI-rörelsen.

Ditt pass är ett värdefullt dokument. Förvara det på ett säkert sätt.

Om du råkar ut för ett brott är det viktigt att snarast möjligt, och innan du lämnar Egypten, göra en anmälan hos närmsta turistpolis.

Dyksäkerhet

Anlita alltid seriösa och välkända dykarrangörer, med kvalificerade instruktörer och ordentlig utrustning. Dykolyckor förekommer, och möjligheten till sjukvård kan vara begränsad. Vid oklarheter bör resenären kontakta sin researrangör eller den lokala turistbyrån. Tänk på att aldrig dyka och flyga samma dag.

Enstaka hajattacker har förekommit vid Rödahavs-kusten och i Sharm el-Sheikh. Resenärer uppmanas att följa egyptiska myndigheters instruktioner vad gäller bad och dykning.

Lokala lagar och sedvänjor

Klädsel

Egypten är ett relativt konservativt land, varför resenärer bör tänka på att respektera lokala seder och bruk och klä sig på ett sätt som inte kan uppfattas som utmanande. Vid besök i moskéer och basarer bör kvinnor bära klädsel som täcker överarmar och ben och män bör bära långa byxor. På turistorter kan såväl kvinnor som män ha normal sommarklädsel.

Narkotika

Straffskalan för narkotikabrott inkluderar livstidsstraff och dödsstraff. Även små innehav kan innebära fängelse. Tramadol klassas som narkotika i Egypten och det är förbjudet att föra in eller ut det ur landet. Resenärer uppmanas att före ett besök i Egypten, hos närmaste egyptiska ambassad, informera sig vilka läkemedel som är lagliga att inneha.

Mediciner

Generellt gäller att ej narkotikaklassade läkemedel, avsedda för eget bruk och ordinerade av en läkare, kan medtas till Egypten. Resenärer uppmanas att före ett besök i Egypten informera sig vilka läkemedel som är lagliga att inneha genom att kontakta Egyptens ambassad i Stockholm. Receptbelagda mediciner ska förvaras i originalförpackning, märkt med användarens namn. Du bör också ta med läkarintyg där det framgår att medhavda mediciner är avsedda för dig och där orsaken till att de behöver tas med på resan framgår.  

Alkohol

Egypten är ett i huvudsak muslimskt land och den allra största delen av befolkningen dricker inte alkoholhaltiga drycker. Måttfullhet vad gäller alkoholkonsumtion bör iakttas. Rattonykterhet betraktas som ett allvarligt brott.

Fotografering/Publicering

Att fotografera eller filma säkerhetsmyndigheter, offentliga byggnader och  militära anläggningar är straffbart i Egypten. Detsamma gäller publicering av budskap, bilder eller filmer, exempelvis i sociala medier, som kan uppfattas som kränkande eller kan anses skada anseendet för landets regering, myndigheter, stat eller religion.

Ramadan

Öppettider i bland annat butiker och basarer ändras ofta under Ramadan och anpassas efter fastan. Arbetsdagarna är kortare och det mesta håller stängt under delar av dagen och kvällen. Detta gäller i mindre utsträckning på turistorterna.

Hälso- och sjukvård

Sjukvård i Egypten kan vara dyr och standarden på vården varierar. Kontrollera inför din resa att du har tecknat en reseförsäkring eller kontrollerat om sådan ingår i din hemförsäkring. Läs vidare nedan under reseförsäkring.

1177 Vårdguidens reseråd och vaccinationer

Förteckning över läkare i Kairo.pdf 

Resa i landet

Försäkringsskydd

Innan resan påbörjas, är det viktigt att teckna en reseförsäkring eller kontrollera om sådan ingår i hemförsäkringen.

Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige. Sjukvård i Egypten kan vara dyr och standarden på vården varierar.

Observera att den som trots reseavrådan reser till de områden som omfattas av avrådan bör kontrollera att man har ett gällande försäkringsskydd. I många fall täcker inte en vanlig reseförsäkring resor till länder och områden som omfattas av reseavrådan. Kontakta ditt försäkringsbolag för att ta reda på vad som gäller för din försäkring.

För den som tecknat en reseförsäkring eller har en vanlig hemförsäkring och råkar ut för en olycka, stöld eller annat som kan täckas av försäkringen, ska så fort som möjligt ta direktkontakt med SOS InternationalEuropeiska ERV eller Falck Global Assistance.

SOS International är de nordiska hemförsäkringsbolagens serviceorganisation i samband med utlandsskador. Syftet med verksamheten är att hjälpa utlandsresenärer å de nordiska försäkringsbolagens vägnar.

Övriga upplysningar

Kommunikation

Ett relativt välutvecklat mobiltelefonnät täcker större delarna av Egypten. Svenska mobilabonnemang går att använda men till en hög kostnad. Att ringa till Sverige från Egypten med fast telefoni är dyrt. Kostnaden blir dock lägre med lokalt telefonkort, som finns att köpa i tidningsstånd och liknande. Trådlösa nätverk finns på de flesta större hotell och en del restauranger och caféer.

Kontanter och kort

I större städer är möjligheten att ta ut pengar i automater och betala med kort relativt god. På mindre restauranger och i affärer, och vid vissa turistattraktioner kan kontanter behövas.

Dricks

Dricks för service, på t.ex. restauranger, barer och tåg förväntas, även i de fall då serviceavgift ingår på notan.

Anmäl din utlandsvistelse

Om du vill att UD eller den svenska ambassaden ska kunna nå dig i händelse av en konsulär krissituation kan du lämna dina kontaktuppgifter via den så kallade svensklistan här.

Håll gärna regelbunden kontakt med anhöriga under din utlandsvistelse.

Engelskspråkiga medier

Al-Ahram
Daily News Egypt
Egypt Independent
Mada Masr