Meny
  • Svenska

Om utlandet Nicaragua

14 jul 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan från den 15 juli

Rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts, beslutar UD följande: 1. Efter den 15 juli 2020 hävs avrådan från icke nödvändiga resor till Andorra, Polen och Tyskland. 2. Avrådan från icke nödvändiga resor till Schweiz införs från och med den 15 juli, och gäller till och med den 29 juli 2020. 3. För övriga länder inom EU, EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och Schengenområdet samt Storbritannien förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 29 juli 2020.

Läs mer här

Aktuella händelser

Nya Coronaviruset

Bekämpningen av coronaviruset har föranlett omfattande restriktiva åtgärder i länderna i Centralamerika. Flera länder har stängt sina gränser samt ställt in all flygtrafik. Flera länder har även infört rörelserestriktioner och utegångsförbud. I skrivande stund finns inga garantier för när gränser och flygplatser kan öppna igen.

De svenska medborgare som har för avsikt att vara kvar bör förbereda sig på att vistelsen kan bli långvarig. Se till att ni har tillräckligt med pengar för uppehälle och förnödenheter, att ni har en plan för hur ni ska hantera strikta karantänsregler, att ni har en gällande försäkring samt var förberedda på att kostnaderna för hemresa kan öka ju längre tiden går.

I nuläget finns inga planer på någon form av assisterad hemresa (evakuering) av svenskar från länderna i Centralamerika. Ambassaden kan på egen hand inte fatta sådana beslut. Vi ber svenskar i respektive land ha nära kontakt med våra honorärkonsulat.

Ytterligare information om vad UD och ambassaden kan och inte kan hjälpa till med finns här.

Svenskar uppmanas hålla sig uppdaterade om hur situationen utvecklar sig, följa anvisningarna från lokala myndigheter och hålla nära kontakt med anhöriga i Sverige. Situationen ändrar sig snabbt och länderna i regionen kan komma att införa ytterligare restriktioner med mycket kort varsel. 

Ladda även gärna med appen Resklar och följ det land du befinner dig i. Där hittar du den senaste reseinformationen och kan få pushnotiser om viktiga händelser.

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: +46 8-405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer ringer man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: +46 8-405 50 05.

För upplyssning kring coronavirus vänligen se > Folkhälsomyndigheten

Ambassaden rekommenderar att svenska resenärer iakttar största möjliga försiktighet vid resor i Nicaragua och försäkrar sig om att ordna ett säkert boende. Grundläggande är att ordna en reseförsäkring, hålla sig informerad och följa de lokala myndigheternas anvisningar. Som en följd av den sociopolitiska konflikten i landet har kriminaliteten och osäkerheten ökat. Säkerhetsläget i vissa zoner är särskilt allvarligt (Kommunerna Siuna, Rosita och Bonanza vid den så kallade Triángulo Minero i Región Autónoma de la Costa Caribe Norte samt Kommunen Sutiaba).

Folksamlingar och demonstrationer bör undvikas, främst av säkerhetsskäl men även med anledning av att Nicaragua lagstiftat mot att utlänningar deltar i politisk verksamhet i landet. Risken att frihetsberövas är därmed stor.

Säkerhetsläget kan snabbt förändras. Ambassaden rekommenderar därför starkt att de resenärer som besöker landet ska anmäla sig till svensklistan Anmäl dig här. På grund av situationen i landet har lokala myndigheter mycket begränsade resurser och möjlighet att bistå i en krissituation. Även svenska ambassaden i Guatemala har mycket begränsade möjligheter att bistå.

Senast uppdaterad 11 jun 2020, 04.19
Ambassadens reseinformation