• Svenska

Om utlandet Nicaragua

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 27 feb 2024, 10.51

Aktuella händelser

Augusti 2023: Honorärkonsulatet i Managua är STÄNGT

Sveriges honorärkonsulat är permanent stängt. Vi har därför inga möjligheter att ge konsulärt stöd på plats. Om du förlorar ditt pass eller det måste förnyas, kan vi inte utfärda provisoriska pass i Nicaragua. Den närmaste svenska ambassaden ligger i Guatemala. Våra andra honorärkonsulat finns i Costa Rica, Honduras, El Salvador och Panamá.

Säkerhet

Ambassaden rekommenderar att svenska resenärer iakttar största möjliga försiktighet vid resor i Nicaragua och försäkrar sig om att ordna ett säkert boende. Grundläggande är att ordna en reseförsäkring, hålla sig informerad och följa de lokala myndigheternas anvisningar. Som en följd av den sociopolitiska konflikten i landet har kriminaliteten och osäkerheten ökat. Säkerhetsläget i vissa zoner är särskilt allvarligt (Kommunerna Siuna, Rosita och Bonanza vid den så kallade Triángulo Minero i Región Autónoma de la Costa Caribe Norte samt Kommunen Sutiaba).

Folksamlingar och demonstrationer bör undvikas, främst av säkerhetsskäl men även med anledning av att Nicaragua lagstiftat mot att utlänningar deltar i politisk verksamhet i landet. Risken att frihetsberövas är därmed stor.

Säkerhetsläget kan snabbt förändras. Ambassaden rekommenderar därför starkt att de resenärer som besöker landet ska anmäla sig till svensklistan Anmäl dig här. På grund av situationen i landet har lokala myndigheter mycket begränsade resurser och möjlighet att bistå i en krissituation. Även svenska ambassaden i Guatemala har mycket begränsade möjligheter att bistå.

Allmänna säkerhetsläget

Våldsbrott mot turister samt rån och stöld av pengar och pass förekommer. Särskilt utsatta är huvudstaden Managua samt departementen Siuna, Rosita och Bonanza.

Ambassaden rekommenderar att svenska resenärer iakttar största möjliga försiktighet vid resor i Nicaragua och försäkrar sig om att ordna ett säkert boende. Grundläggande är att ordna en reseförsäkring, hålla sig informerad och följa de lokala myndigheternas anvisningar. Som en följd av den sociopolitiska konflikten i landet har kriminaliteten och osäkerheten ökat. Säkerhetsläget i vissa zoner är särskilt allvarligt (Kommunerna Siuna, Rosita och Bonanza vid den så kallade Triángulo Minero i Región Autónoma de la Costa Caribe Norte samt Kommunen Sutiaba).

Folksamlingar och demonstrationer bör undvikas, främst av säkerhetsskäl men även med anledning av att Nicaragua lagstiftat mot att utlänningar deltar i politisk verksamhet i landet. Risken att frihetsberövas är därmed stor.

Säkerhetsläget kan snabbt förändras. Ambassaden rekommenderar därför starkt att de resenärer som besöker landet ska anmäla sig till svensklistan Anmäl dig här. På grund av situationen i landet har lokala myndigheter mycket begränsade resurser och möjlighet att bistå i en krissituation. Även svenska ambassaden i Guatemala har mycket begränsade möjligheter att bistå.

Terrorism

Risken för terroristdåd bedöms vara låg.

Läs mer om Terrorism och turism

Naturförhållanden och katastrofer

Under regnperioden, som infaller mellan maj och november, kan Nicaragua drabbas av tropiska stormar och orkaner samt kraftig nederbörd som kan medföra översvämningar och jordskred. Resenärer uppmanas iaktta försiktighet vid resa i drabbade områden samt hålla sig väl informerade om framkomligheten på vägarna i landet. Aktuell väderinformation kan hittas via tex. World Meteorological Organisation.

Nicaraguas räddningstjänst

Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred) är den statliga organisation som samordnar arbetet med katastrofhantering, räddning och förebyggande åtgärder mellan brandkåren, polisen, ambulansen och en stor mängd myndigheter.

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare behöver inte visum för vistelse kortare än 90 dagar. Pass måste ha minst sex månaders kvarvarande giltighetstid vid inresa i Nicaragua. 

Inför inresa ska ett elektroniskt formulär fyllas i: Modelo de Información anticipada para el Ingreso y Egreso organizado, ágil y seguro a Nicaragua de visitantes de otras Nacionalidades – Dirección General de Migración y Extranjería (migob.gob.ni)

OBS: resenärer har i vissa fall nekats inresa till Nicaragua, utan att något skäl angetts.

Var noga med att se till att gränskontrollen stämplar ditt pass vid ankomst.

För mer detaljerad information rörande inresebestämmelser, kontakta Nicaraguas migrationsmyndighet. Det är resenärens ansvar att tillse att inresa och uppehälle i Nicaragua sker i enlighet med rådande bestämmelser.

Dubbelt medborgarskap. För- och nackdelar

Hälso- och sjukvård

Privat sjukvård i huvudstaden Managua håller hög standard för rutinåtgärder. Den är dock relativt dyr, varför det är viktigt att ha god reseförsäkring. Tillgången till specialistsjukvård är begränsad. Tillgången till sjukvård med godtagbar standard utanför Managua är begränsad. I huvudstaden kan Hospital Vivian Pellas nämnas:

Hospital Vivian Pellas Carretera Masaya, Km. 9.8, 200 mts al oeste. Managua, Nicaragua. Tel. (+505) 2255-6900 E-post: info@hospitalvivianpellas.com


Zikavirus och denguefeber förekommer i Nicaragua

Zikavirus och dengue överförs främst via stick från myggor som bär på smittan. Zikaviruset kan även överföras vid oskyddad sexuell kontakt men det är oklart hur stor den risken är. Ett fåtal fall av överföring av smitta efter blodgivning har rapporterats. De allra flesta som drabbas får lindriga besvär och behöver sällan söka sjukvård. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation.

Sedan 2015 sprids zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset inte tidigare funnits. I augusti 2016 rapporterades fall från ett begränsat område i Miami, Florida, USA. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns troligen sedan länge i stora delar av Sydostasien och Afrika.

Det har påvisats en ökad risk för att efter infektion med zikavirus drabbas av den akuta nervskadan Guillain Barré syndrom. Det har också påvisats en koppling mellan zikavirus och en ökad risk för fosterskadan mikrocefali, som är en medfödd missbildning av hjärnan. Kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör kontakta hälso- och sjukvården för information och individuell rådgivning inför en resa till områden med spridning av zikavirus.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten rådgivande myndighet i hälso- och smittskyddsfrågor. Deras råd vid resa till länder med känd förekomst av zikavirus och andra myggburna sjukdomar såsom denguefeber är att skydda sig från myggbett under hela dygnet. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken. Detta medför även minskad risk att smittas av andra myggburna infektioner som denguefeber, chikungunya och malaria. Världshälsoorganisationen (WHO) har publicerat rekommendationer för att förhindra sexuell överföring av zikavirus. Kvinnor och män som har rest i berört område kan minska risken att överföra smitta sexuellt genom att undvika oskyddat sex i 6 månader efter hemkomst. Kvinna som kan bli gravid bör avvakta med att försöka bli gravid i minst 6 månader efter hemkomst från berört område för att minska risken för eventuell zikainfektion under graviditet. Detta gäller såväl vid påvisad infektion med zikavirus som vid symtomfrihet.

Med tanke på risk för sexuell överföring av zikavirus och risker vid graviditet finns särskilda rekommendationer på Världshälsoorganisationens (WHO) hemsida och på Folkhälsomyndighetens hemsida. Där finns också den senaste informationen om zikavirusets utbredning / berörda länder som uppdateras löpande.

Läs mer om Zikaviruset på Folkhälsomyndighetens sida https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/zikavirus-central-och-sydamerika-2015/

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om Zika https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/januari/fragor-och-svar-om-zikavirus/

Världshälsoorganisationens (WHO) information om zikaviruset  https://www.cdc.gov/zika/index.html

Lokala lagar och sedvänjor

Narkotikabrott medför hårda och långa fängelsestraff. Den juridiska processen är långsam och förhållandena i de nicaraguanska fängelserna är inte jämförliga med de svenska.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Ambassaden vill ge följande råd till den som besöker Nicaragua:

  • Var ständigt uppmärksam på vad som sker i din omgivning.
  • Undvik att exponera smycken, kamera, mobiltelefon och andra värdesaker
  • Var mentalt förberedd på att du kan råka ut för stöld/rån. Gör inte motstånd och följ aldrig efter rånare/ficktjuvar. Vapen förekommer och motstånd från offret kan få mycket olyckliga konsekvenser.
  • Förvara pass, kontokort och andra värdeföremål på säkert ställe. Tag istället med en passkopia för identifiering. Utfärdande av provisoriskt pass sker endast på ambassaden i Guatemala, till en kostnad av 1700 quetzales (GTQ). Ansökan om provisoriskt pass kan däremot göras vid konsulatet i Managua. Om du reser med provisoriskt pass via USA krävs dessutom visering.
  • Undvik trängsel och folksamlingar. Lyssna på lokala radiostationer eller informera dig t.ex. av hotellpersonal för att ej hamna i större protestaktioner, blockader eller demonstrationer.
  • Resenärer bör iaktta försiktighet vid vistelse i områdena Siuna, Rosita och Bonanza samt i de autonoma regionerna vid atlantkusten där det har rapporterats att beväpnade gäng opererar.
  • Flera kreditkortsbedrägerier har rapporterats, iakttag aktsamhet.
  • Managua: Försiktighet bör vidtas vid turistområdet kring katedralen samt vid bussterminalen eftersom ett ökande antal rån och överfall har rapporterats. Undvik att promenera i huvudstaden efter mörkrets inbrott. Antalet rån mot turister i taxibilar har ökat varför taxi i möjligaste mån bör telefonbeställas (tex. företaget "Cooperativa 25 de febrero", tel. 2222 4728/5218), eller anlitas vid större hotell.

Viktiga telefonnummer i Nicaragua

128 el (+505) 2265-2081/2244-3180      Cruz Roja/Ambulans

118 el (+505) 2249-5714                         Polis

101                                                           Turistpolis

115 el 120 el (+505)2228-1103               Brandkår

(+505) 2280-9910                                    SINAPRED (nationell kris-och       beredskapsinstitution  http://www.sinapred.gob.ni/

Trafiksäkerhet

Resor på landsbygden bör ej ske efter mörkrets inbrott. Påbörja resan i god tid och res endast på huvudvägar. Håll alltid bildörrarna låsta och rutorna stängda.

Resor med billiga "lokala" bussar innebär ökad trafiksäkerhetsrisk. Iakttag försiktighet vid färd med lokala bussar, flera fall av stölder på lokalbussar har rapporterats. Välj, om möjligt, de större och mer väletablerade bussbolagen.

Resa i landet

Försäkringsskydd

Tänk på att innan resan påbörjas teckna en giltig reseförsäkring eller se över om hemförsäkring omfattar reseskydd som täcker hela utlandsvistelsen.

Övriga upplysningar

Tänk alltid på att underrätta oroliga anhöriga i händelse av att en akut krissituation uppstår i vistelselandet som till exempel naturkatastrof eller större olycka.

UD:s webbplats finns mer information om vad ambassader och konsulat kan hjälpa till med. Se även UD:s allmänna råd inför utlandsresan.

Samtliga besökare rekommenderas att anmäla sig till ambassadens ”svensklista” via ett webbformulär, för att kunna bli kontaktad av UD eller ambassaden om det blir nödvändigt i en större krissituation, swedenabroad.com/svensklistan.

Sveriges ambassad i Guatemala Besöksadress: Avenida La Reforma 9-55, Zona 10 Edificio Reforma 10, Vån 11 Ciudad de Guatemala Guatemala Telefon: (+502) 2384 7300 Fax: (+502) 2384 7350 E-post: ambassaden.guatemala@gov.se

Sveriges honorärkonsulat i Managua Honorärkonsul: Rodrigo Taboada Besöksadress: Taboada & Asociados Del Hospital Militar 1 cuadra al Lago, Managua Nicaragua Telefon: (+505) 2254 5454 Fax: (+505) 2254 5295 E-post: consuladodesuecia.managua@gmail.com

Ambassaden -  Kontakt

21 dec 2023

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer