• Svenska

Om utlandet Guatemala

Samordningsnummer

Barn födda utomlands måste få ett samordningsnummer innan föräldrarna kan ansöka om deras första pass.

Ansökan om samordningsnummer är det första steget i barnets första passansökan. 

När Skatteverket har fattat ett beslut om samordningsnummer för ditt barn kan du boka en tid för att ansöka om pass. Det är först vid detta tillfälle som barnet fotograferas och du betalar för passansökan.

Ansökan om pass för barn

Följande krävs vid ansökan om samordningsnummer:

 • Att barnet kommer till ambassaden eller något av konsulaten tillsammans med minst en av vårdnadshavarna.
 • Beslut om namn eller beslut om medborgarskap.
 • Barnets och båda föräldrarnas giltiga pass/id-kort från landet de bor i
 • Svenskt pass eller bevis om svenskt medborgarskap för föräldern som är svensk medborgare, eller båda föräldrarna om ni båda är svenska medborgare
 • Barnets födelsebevis i original och översatt till engelska av en auktoriserad översättare, ska uppvisas. Födelsebeviset ska vara utfärdat av en behörig myndighet i födelselandet och innehålla uppgifter om barnets namn, födelsedatum, födelseort och föräldrar.
 • Föräldrarnas vigselintyg om de är eller har varit gifta
 • Förlossningsintyg eller graviditetsintyg om modern var folkbokförd i Sverige när barnet föddes
 • Faderskapsbekräftelse ("certificado de inscripción de nacimiento" från RENAP) alternativt domstolsbeslut där föräldraskapet fastställs - om föräldrarna inte är gifta

Tänk på att samordningsnummer vilandeförklaras efter 5 år. Läs mer på Skatteverkets hemsida

  Tidsbokning

  Boka tid för ansökan om samordningsnummer via e-post till ambassaden. 

  Om du vill göra en ansökan på något av konsulaten bör du kontakta det relevanta konsulatet direkt för att boka tid.

  Beställning av samordningsnummer

  Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

  Läs mer