Meny

Om utlandet Marocko

07 apr 2020

Utlandsresor – förlängd avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juni 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här

Aktuella händelser

Ny information: 

7 april 

Till svenskar i Marocko,

Med anledning av Covid 19-krisen och inom ramen för det nordiska samarbetet för att hjälpa nordiska resenärer att återvända hem planeras en extrainsatt flygning till Stockholm från Casablanca att organiseras torsdag eftermiddag 16 april (med förbehåll för ändringar med kort varsel). Priset för resan till Stockholm är 2500 SEK. Svenska medborgare och personer med permanent uppehållstillstånd i Sverige som för närvarande befinner sig i Marocko ombeds att anmäla sitt intresse i att delta genom att anmäla sig på följande länk: https://forms.gle/PmYaRWRxJThAnvfi9 senast 8 april kl. 20:00. OBS! För familjer behöver varje familjemedlem anmälas separat.

Eftersom det finns ett begränsat antal platser har alla inte möjlighet att komma hem till Sverige med detta flyg. Människor i riskgrupper kommer att prioriteras samt barnfamiljer. Listorna över passagerare (intresserade) inklusive passnummer kommer att delas med de marockanska myndigheterna för att säkerställa nödvändiga tillstånd för avresa. Information om bokning av flygbiljetter skickas i början av nästa vecka. Din plats på flyget kommer att bekräftas när biljetten betalas.

Vi är medvetna om de restriktioner som införts för transporter inom Marocko. De nordiska ambassaderna kommer därför att arbeta tillsammans för att hjälpa nordiska medborgare genom att arrangera busstransporter från centrala samlingsplatser i vissa städer till Casablanca flygplats. Ambassaderna kommer att hjälpa till med nödvändiga tillstånd från myndigheterna. Mer information om detta kommer att delges senare.

Några ytterligare extrainsatta flygningar från Marocko till Norden planeras inte.

7 april 

Fr.o.m. Idag den 7 april är det enligt marockansk lag obligatoriskt för samtliga att bära munskydd vid vistelse utanför sitt hem. Den som bryter mot detta riskerar fängelse 1-3 månader och böter på mellan 300-1300MAD, motsvarande snarlik summa i SEK. 

Information till svenskar i Marocko

För att begränsa spridningen av coronaviruset har Marocko successivt infört alltmer ingripande begränsningar för den allmänna samfärdseln. Från den 21 mars gäller undantagstillstånd med förbud mot alla förflyttningar utanför hemmet med undantag för att handla och uppsöka vård/apotek, samt för viss begränsad personal i samhällsviktiga funktioner att ta sig till arbetet. Vid eventuell kontroll förväntas var och en kunna visa upp ett särskilt intyg för att motivera att man befinner sig utanför hemmet. De lokala myndigheterna bör ha försett invånarna med ett sådant intyg (i princip endast ett per hushåll). Intygsformuläret, som ska skrivas under av innehavaren och den lokala myndighetsföreträdaren, ser ut så här i arabisk version. Undantagstillståndet gäller till den 20 april.

Sedan 22 mars är också all persontrafik med flyg- och båt till utlandet stoppad. Från 24 mars upphörde buss- och tågtrafiken mellan städer, med undantag för vissa pendeltåg.

Vi uppmanar svenskar som befinner sig i Marocko att hålla sig uppdaterade via media samt följa vår hemsida och uppdateringar via UD Resklar. Eftersom undantagstillstånd med begränsningar i rörelsefriheten gäller fram till den 20 april om inte längre, rekommenderar vi alla att se över sin situation och ordna med varaktiga lösningar för boende och uppehälle.

Ambassaden uppmanar även svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan.

Utlandsresor - förlängd avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juni 2020.

I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Coronaviruset

Det pågår för närvarande ett utbrott av ett nytt coronavirus (vilket orsakar sjukdomen covid-19) med ursprung i Kina. WHO har konstaterat att spridningen av det nya coronaviruset är en pandemi. För att begränsa spridning vidtar nationella och/eller lokala myndigheter olika typer av åtgärder. Åtgärder av dessa slag har införts på flera håll i världen och nya bestämmelser kan införas med kort varsel.

Det finns flera bekräftade fall av coronaviruset (Covid-19) i Marocko. Marocko har även infört ett kontaktnummer vid frågor om coronaviruset (på franska och arabiska): +212 801 00 47 47.  Mer lokal information inkl. Uppdatering av antalet bekräftade fall av Covid-19 finns att läsa på Hälsoministeriets hemsida (på franska).

Ambassaden uppmanar svenska resenärer att se över sin situation och ordna med varaktiga lösningar för boende och uppehälle samt att anmäla sig till Svensklistan.  Ladda ner UDResklar-appen och aktivera pushnotiser för att få senaste informationen.

Läs mer om UD:s generella information och råd med anledning av coronaviruset här. Följ WHO:s vägledning om hygien.

Vanliga frågor


Hur länge kommer flygen vara inställda? 

Marocko har beslutat om undantagstillstånd fram tills den 20 april. Efter att det hävts, kan det finnas en möjlighet att flygtrafiken kommer att återupptas, men det är oklart i dagsläget.

Hur kan jag ta mig från Marocko om jag verkligen behöver åka hem nu?

I dagsläget går det inte att lämna Marocko. Gränserna är stängda för att reducera smittspridningen.

Planerar Sverige några flyg för att hämta hem svenska medborgare från Marocko?

Som framgått i nyhetsrapporteringen har UD i Stockholm vid några tillfällen på senare tid genomfört EU-gemensamma assisterade utresor från länder där det funnits överhängande behov samt då alla andra lösningar varit uttömda. Även vid de här tillfällena har resan varit förenad med kostnader för resenären. Det finns inga kostnadsfria alternativ.

Skulle detta bli aktuellt i Marocko informerar vi förstås de som anmält sig till svensklistan.

Jag är i Marocko men den viseringsfria 90-dagarsperioden går ut snart, vad gör jag om jag inte kan resa ut innan dess? 

Marockanska myndigheter har gått ut med information om att uppehållstillstånd / visum automatiskt förlängs till dess att situationen återgår till det normala och att flyg- och båttrafik återupptas. Detta berör:

-      Turister som på grund av den befintliga situationen med Covid-19 kommer överstiga sina 90-dagar viseringsfria dagar 

-     Utländska medborgare som är bosatta i Marocko och vars uppehållstillstånd löper ut under den period som gränserna är stängda

När normal trafik ut från Marocko återupptas, kommer alltså marockanska myndigheter bevilja utländska medborgare att lämna landet, även om visum eller uppehållstillstånd utgått. Du behöver inte ansöka om förlängning av ditt uppehållstillstånd vid den lokala polisstationen, som fallet är vid normala förhållanden.

Jag saknar pengar för min vistelse i Marocko som ofrivilligt förlängts på grund av stängningen av gränserna – kan UD eller ambassaden hjälpa mig?

Ambassaden ber samtliga svenskar i Marocko att se över sin egen situation med boende och mat så att man har en varaktig lösning. I första hand är det genom egna medel, eller genom hjälp från vänner/släktingar/arbetsgivare/försäkringsbolag, som man ska försöka lösa sin situation.

Kan jag förflytta mig mellan städer? 

I princip, nej. Allmän tåg- och busstrafik är inställd tills vidare.  Utegångsförbud råder. För att förflytta sig utanför sin bostad behövs ett särskilt tillstånd som medges endast för förflyttningar som syftar till att handla mat och läkemedel eller uppsöka vård. Det ska kunna visas upp vid kontroll.

Jag är i behov av mediciner – kan UD eller ambassaden hjälpa mig?

Tag kontakt med lokal sjukvård (eller apotek) eller undersök om du kan få skickat från Sverige med hjälp av kurirföretag.
UD eller ambassaden kan inte förse dig med mediciner från Sverige.

Var vänder jag mig om jag har symptom på Corona? 

Du bör ringa följande nummer +212 801 00 47 47 och följa instruktionerna.

Genom vilka kanaler i Marocko kan jag få information?

Ambassaden lägger kontinuerligt upp information på hemsidan på svenska. Genom appen UDResklar kan du lätt få tillgång till reseinformationen. Sätt på pushnotiser för att informeras om när vi lägger upp ny information.

Det finns online nyhetskanaler på engelska som t.ex. https://www.moroccoworldnews.com/ och https://en.yabiladi.com/  

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus
Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).   

 

 

Senast uppdaterad 25 mar 2020, 17.16
Ambassadens reseinformation