Meny

Om utlandet Marocko

29 jul 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 29 juli fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här

Aktuella händelser


Utländska medborgare i Marocko behöver regularisera sin vistelse eller resa ut före den 10 augusti

De marockanska myndigheterna har meddelat att utländska medborgare behöver regularisera sin vistelse i Marocko eller resa ut ur landet senast den 10 augusti för att inte riskera böter. Det gäller tillfälliga besökare som överskridit sina 90 viseringsfria dagar eller personer vars uppehållstillstånd löpt ut. Den som avser stanna efter den 10 augusti bör kontakta den lokala polisstationen för att regularisera sin vistelse. 


Marocko tillåter in- och utresor för vissa kategorier av personer från och med den 15 juli

Den marockanska regeringen har meddelat att från och med den 15 juli kommer vissa kategorier av personer kunna resa in och ut ur Marocko. Utländska medborgare som befinner sig i Marocko ska kunna resa ut ur Marocko från det datumet. Inresor tillåts endast för marockanska medborgare och utlänningar som är bosatta i Marocko på villkor att resenärerna kan uppvisa ett PCR-provsvar för Covid-19 (inte äldre än 48h) samt ett serologiskt provsvar vid ombordstigningen (barn 11 år och yngre är undantagna). Ingen karantänvistelse krävs vid inresa. 

Myndigheterna har betonat att beskedet inte innebär att gränserna öppnas. Reguljär flyg- och färjetrafik återupptas inte tills vidare. Endast det nationella flygbolaget RAM samt Air Arabia ges tillstånd att anordna flygningar in och ut ur Marocko; vilka rutter som gäller har kommunicerats på respektive hemsida. Vad gäller färjetrafik kommer endast rutterna till och från Sète i Frankrike och Genua i Italien att trafikeras tills vidare. Färjetrafiken med Spanien förblir vilande. Marockos landgränser förblir stängda. 

Förlängning av det sanitära undantagstillståndet till den 10 augusti

Den marockanska regeringen har beslutat att förlänga det sanitära undantagstillståndet med anledning av Covid-19 från den 10 juli till den 10 augusti. Sedan den 25 juni har flera lättnader i undantagstillståndet genomförts:

 • Inrikes flyg-, järnväg- och busstransporter har återupptagits
 • Resor mellan regioner tillåts i större delen av landet, s.k. zon 1. I de områden som fortfarande klassificeras som zon 2 (tills vidare Tanger, Larrache, Kenitra, och Marrakech ) krävs särskilt tillstånd för att röra sig utanför den aktuella prefekturen/provinsen.
 • Tillåtet att röra sig utomhus utan särskilt tillstånd både i zon 1 och zon 2. Parker har öppnats upp i hela landet.
 • Restauranger, kaféer, skönhetssalonger, och frisörer har öppnat både i zon 1 och zon 2, men får inte överskrida 50% av sin kapacitet.
 • Hotell har öppnat i zon 1, men får inte överskrida 50% av kapaciteten.
 • Stränder har öppnats upp i zon 1.
 • Moskéer öppnas upp från och med den 15 juli i hela landet (med undantag för fredagsbönen)
 • In- och utresor tillåts för vissa kategorier av personer från och med den 15 juli (se ovan)

De inrättningar som förblir stängda tills vidare innefattar muséer, teatrar, biografer, och simbassänger. Offentliga samlingar förblir förbjudna liksom bröllopsfester och begravningsceremonier. Bärande av ansiktsmask utanför hemmet förblir obligatorisk. Myndigheterna uppmanar till att fortsätta respektera social distansering, hygienregler, och att ladda ner den officiella smittspårnings-appen "Wiqaytna".

Marocko undantas från det tillfälliga inreseförbudet till EU via Sverige med anledning av covid-19

Regeringen beslutade den 2 juli att förlänga det tillfälliga inreseförbudet till och med den 31 augusti. Marocko är ett av de 14 länder som undantas från inreseförbudet, beslutet gäller från och med den 4 juli. Det fattades efter rekommendation av Europeiska unionens råd.  Det tillfälliga inreseförbudet har inte gällt svenska medborgare eller personer med hemvist i Sverige. I och med det senaste regeringsbeslutet undantas personer bosatta i Marocko generellt. 

Viseringskrav gäller fortfarande för marockanska medborgare som vill resa till Sverige. Viseringsverksamheten vid ambassaden kommer att återupptas så snart som möjligt i samordning med övriga Schengenländer i Marocko och i ljuset av Marockos beslut om att öppna sina gränser. Den faktiska möjligheten att resa från Marocko till EU och Sverige är avhängigt när Marocko öppnar sina gränser och återupptar reguljär persontrafik med omvärlden.

Mer info om regeringsbeslutet. 


Vanliga frågor

Hur länge kommer flygen vara inställda? 

Marockos luftrum är stängt för reguljär, kommersiell flygtrafik tills vidare. Från och med den 15 juli kommer utländska medborgare och marockaner bosatta utomlands att kunna lämna Marocko med särskilda flyg som det nationella flygbolaget RAM kommer att tillhandahålla. Inresor kommer att tillåtas för marockanska medborgare samt utlänningar bosätta i Marocko. 


Planeras det fler extrainsatta flyg till Sverige?

Nej, det finns inga planer på det. Efter det att Marocko ställde in sina flygförbindelser med omvärlden den 15/3 har de nordiska ambassaderna samarbetat kring att utverka tillstånd för tretton extrainsatta flyg till Norden, varav tre till Sverige. Den senaste flygningen genomfördes av resebolaget Spacetown den 9/6 från Marrakech till Stockholm. Sammanlagt närmare 600 svenskar och personer med svenskt uppehållstillstånd har på så sätt kunnat ta sig hem.

Hur länge kommer utegångsförbudet att gälla i Marocko?

Utegångsförbudet upphörde att gälla den 25 juni. Vissa andra restriktioner under det sanitära undantagstillståndet finns kvar. 

Jag är i Marocko men den viseringsfria 90-dagarsperioden går ut snart, vad gör jag om jag inte kan resa ut innan dess? 

Marockanska myndigheter har meddelat att uppehållstillstånd / visum automatiskt förlängs till dess att situationen återgår till det normala och att flyg- och båttrafik återupptas. Detta berör:

 • Turister som på grund av den befintliga situationen med Covid-19 kommer överstiga sina 90-dagar viseringsfria dagar 
 • Utländska medborgare som är bosatta i Marocko och vars uppehållstillstånd löper ut under den period som gränserna är stängda

När normal trafik ut från Marocko återupptas, kommer alltså marockanska myndigheter bevilja utländska medborgare att lämna landet, även om visum eller uppehållstillstånd utgått. Du behöver inte ansöka om förlängning av ditt uppehållstillstånd vid den lokala polisstationen, som fallet är vid normala förhållanden.

Jag saknar pengar för min vistelse i Marocko som ofrivilligt förlängts på grund av stängningen av gränserna – kan UD eller ambassaden hjälpa mig?

Det är vars och ens eget ansvar att se över sin egen situation med boende och mat så att man har en varaktig lösning. I första hand är det genom egna medel, eller genom hjälp från vänner/släktingar/arbetsgivare/försäkringsbolag, som man ska försöka lösa sin situation. 

Det är inte möjligt att få ett konsulärt nödlån för uppehälle utomlands.

Kan jag förflytta mig mellan städer? 

Ja, sedan den 25 juni är det möjligt att resa mellan städer inom zon 1 utan särskilt tillstånd. I zon 2 (för närvarande Marrakech, Tanger, Larrache och Kenitra) krävs det särskilt tillstånd för att förflytta sig utanför den aktuella provinsen.

Jag är i behov av mediciner – kan UD eller ambassaden hjälpa mig?

Tag kontakt med lokal sjukvård (eller apotek) eller undersök om du kan få skickat från Sverige med hjälp av kurirföretag. UD eller ambassaden kan inte förse dig med mediciner från Sverige.

Var vänder jag mig om jag har symptom på Corona? 

Du bör ringa följande nummer +212 801 00 47 47 och följa instruktionerna.

Genom vilka kanaler i Marocko kan jag få information?

Ambassaden lägger kontinuerligt upp information på hemsidan på svenska. Genom appen UDResklar kan du lätt få tillgång till reseinformationen. Sätt på pushnotiser för att informeras om när vi lägger upp ny information.

Det finns online nyhetskanaler på engelska som t.ex. https://www.moroccoworldnews.com/ och https://en.yabiladi.com/  

Hur gör jag om jag önskar tala med svensktalande personal på ambassaden?

Ambassaden besvarar frågor från svenskar om den aktuella situationen under ordinarie telefontid och i mån av tid. Det går även att mejla ambassaden på ambassaden.rabat@gov.se.

 • Måndag-torsdag kl. 09.00-13.00 
 • tisdag och torsdag kl. 14.00-16.00.
 • Fredag kl. 09.30 - 13.00.

Allmänna råd till svenska resenärer

Ambassaden uppmanar svenska resenärer att se över sin situation och ordna med varaktiga lösningar för boende och uppehälle samt att anmäla sig till Svensklistan. Ladda ner UDResklar-appen och aktivera pushnotiser för att få senaste informationen. 

Marocko har infört ett kontaktnummer vid frågor om coronaviruset (på franska och arabiska): +212 801 00 47 47.  Mer lokal information inkl. Uppdatering av antalet bekräftade fall av Covid-19 finns att läsa på Hälsoministeriets hemsida (på franska).

Läs mer om UD:s generella information och råd med anledning av coronaviruset här. Följ WHO:s vägledning om hygien.

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus 
Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).   

 

 

 

Senast uppdaterad 17 jun 2020, 17.23
Ambassadens reseinformation