• Svenska

Om utlandet Marocko

Beställning av samordningsnummer i Marocko

Barn födda i Marocko, vars föräldrar eller vars ena förälder är svensk(a) medborgare, kan ansöka om svenskt samordningsnummer på den svenska ambassaden i Rabat. Ansökan om samordningsnummer (motsvarigheten till personnummer för barn födda utomlands) ska dock göras om man avser att ansöka om svenskt pass till barnet.


Följande gäller vid beställning av samordningsnummer och i förekommande fall namnanmälan:

 • Rekvisition av samordningsnummer (personligt besök för barnet med vårdnadshavare på ambassaden i Rabat) sker tisdagar mellan 14.00 och 16.00 efter tidsbokning. Tid bokas på telefon +212 (0)5 37 63 32 10 under ambassadens telefontider.
  • Om namnanmälan inte gjorts av vårdnadshavarna skall blanketten "Anmälan - Namn" från Skatteverket  fylls i, skrivas ut och skrivs under av båda vårdnadshavarna.
  • Vårdnadshavarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation. Om endast den ena vårdnadshavaren åtföljer barnet måste han/hon kunna visa upp den andre vårdnadshavarens ID-handlingar i original eller legaliserad kopia.
  • Födelsebevis på originalspråk och om relevant översatt till engelska samt legaliserat med apostille.  
  • Är föräldrarna gifta medtas vigselbeviset i original (originalspråk och om relevant översatt till engelska samt legaliserat med apostille). 
  • Intyg från förlossningsläkaren i Marocko (originalspråk och om relevant översatt till engelska samt legaliserat med apostille).
  • Om endast fadern är svensk medborgare och inte gift med barnets mor: Faderskapsbevis utfärdat av marockansk domstol.
  • Beställningen/rekvisitionen är avgiftsfri.

OBS! Säkerställ att ni har samtliga handlingar i original och i förekommande fall översatta till engelska och legaliserade med apostille. 

Skatteverket fattar beslut i ärendet. Handläggningstiden varierar mellan 4-8 veckor. När Skatteverket tilldelat samordningsnummer skickas beslut i original till föräldrarna. En kopia på beslutet skickas till ambassaden. När samordningsnummer erhållits kan ansökan om pass göras.

Samtliga dokument för att ansöka om samordningsnummer skall återigen tas med i original om ansökan om samordningsnummer inte gjorts på ambassaden i Rabat.  

Bra att känna till:

Enligt nuvarande svensk lagstiftning blir ett barn svensk medborgare om något av nedanstående alternativ är uppfyllt:

 • Barn födda efter 1 april 2015 blir automatiskt svenska medborgare om någon av föräldrarna är svenska medborgare oavsett om barnet föds i Sverige eller i utlandet.
 • Barn födda utomlands före 1 april 2015 med ogift svensk far får svenskt medborgarskap om föräldrarna gifter sig, eller om de gör en anmälan om svenskt medborgarskap för barnet. Läs mer om en sådan anmälan här.

Beställning av samordningsnummer

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer