• Svenska

Om utlandet Marocko

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

18 nov 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 18 november 2020 fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Senast uppdaterad 16 nov 2020, 10.18

Aktuella händelser

Avrådan från icke-nödvändiga resor 

UD avråder från icke-nödvändiga resor till Marocko. Beslutet gäller t.o.m. 31 januari 2021. Läs mer på UD:s hemsida. Ni kan läsa mer om en avrådans innebörd här.

Förlängning av det sanitära undantagstillståndet till den 10 november

Den marockanska regeringen har beslutat att förlänga det sanitära undantagstillståndet med anledning av Covid-19 från den 10 november till den 10 december.

Sedan den 25 juni har flera lättnader i undantagstillståndet genomförts:

  • Inrikes flyg-, järnväg- och busstransporter har återupptagits
  • Resor mellan regioner tillåts i större delen av landet,. Det finns vissa lokala restriktioner i vissa städer och/eller kvarter där det är ökad smittspridning. Man bör hålla sig informerad genom de lokala myndigheterna.
  • Parker, moskéer och vissa stränder har öppnats upp.
  • Restauranger, kaféer, skönhetssalonger, och frisörer har öppnat men får inte överskrida 50% av sin kapacitet.
  • Flertalet hotell har öppnat men får inte överskrida 50% av kapaciteten.
  • In- och utresor tillåts för vissa kategorier av personer från och med den 15 juli.

De inrättningar som förblir stängda tills vidare innefattar muséer, teatrar, biografer, och simbassänger. Offentliga samlingar förblir förbjudna liksom bröllopsfester och begravningsceremonier. Bärande av ansiktsmask utanför hemmet förblir obligatorisk. Myndigheterna uppmanar till att fortsätta respektera social distansering, hygienregler, och att ladda ner den officiella smittspårnings-appen "Wiqaytna".


Utländska medborgare i Marocko behöver regularisera sin vistelse eller resa ut före den 10 augusti

De marockanska myndigheterna har meddelat att utländska medborgare behöver regularisera sin vistelse i Marocko eller resa ut ur landet senast den 10 augusti för att inte riskera böter. Det gäller tillfälliga besökare som överskridit sina 90 viseringsfria dagar eller personer vars uppehållstillstånd löpt ut. Den som avser stanna efter den 10 augusti bör kontakta den lokala polisstationen för att regularisera sin vistelse. 


Marocko tillåter in- och utresor för vissa kategorier av personer från och med den 15 juli

Den marockanska regeringen har meddelat att från och med den 15 juli kommer vissa kategorier av personer kunna resa in och ut ur Marocko. Utländska medborgare som befinner sig i Marocko ska kunna resa ut ur Marocko från det datumet. Inresor tillåts endast för marockanska medborgare och utlänningar som är bosatta i Marocko på villkor att resenärerna kan uppvisa ett PCR-provsvar för Covid-19 inte äldre än 72h vid ombordstigningen (barn 11 år och yngre är undantagna). Kravet på ett serologiskt provsvar har tagits bort.  Ingen karantänvistelse krävs vid inresa. 

 

För mer information om vilka som kan resa in i Marocko hänvisar vi till Marockos Ambassad i Stockholm.

Även då det finns möjligheter att resa in i Marocko för vissa kategorier av resenärer, betonar marockanska myndigheterna att det inte innebär att gränserna är öppna. Reguljär flyg- och färjetrafik är ännu inte återupptagna. Endast det nationella flygbolaget RAM,  Air Arabia samt Air France ges tillstånd att anordna flygningar in och ut ur Marocko; vilka rutter som gäller har kommunicerats på respektive hemsida. Vad gäller färjetrafik kommer endast rutterna till och från Sète i Frankrike och Genua i Italien att trafikeras tills vidare. Färjetrafiken med Spanien förblir vilande. Marockos landgränser förblir stängda. 

Tillfälliga inreseförbudet till EU via Sverige med anledning av covid-19

Regeringen beslutade den 2 juli att förlänga det tillfälliga inreseförbudet till och med den 31 augusti. Marocko var ett av de 14 länder som undantogs från inreseförbudet.  Beslutet gällde från och med den 4 juli. Det fattades efter rekommendation av Europeiska unionens råd.  Marocko har i dagsläget tagits bort då det inte längre bedöms uppfylla undantagskriterierna. Håll dig uppdaterad via polisens hemsida.

Det tillfälliga inreseförbudet har inte gällt svenska medborgare eller personer med hemvist i Sverige. 

Viseringskrav gäller fortfarande för marockanska medborgare som vill resa till Sverige. Viseringsverksamheten vid ambassaden kommer att återupptas så snart som möjligt i samordning med övriga Schengenländer i Marocko och i ljuset av Marockos beslut om att öppna sina gränser. Den faktiska möjligheten att resa från Marocko till EU och Sverige är avhängigt när Marocko öppnar sina gränser och återupptar reguljär persontrafik med omvärlden.

Mer info om regeringsbeslutet. 


Vanliga frågor

Hur länge kommer flygen vara inställda? 

Marockos luftrum är stängt för reguljär, kommersiell flygtrafik tills vidare. Från och med den 15 juli kommer utländska medborgare och marockaner bosatta utomlands att kunna lämna Marocko med särskilda flyg (RAM, AIr Arabia och Air France) kommer att tillhandahålla. Inresor kommer att tillåtas för marockanska medborgare samt utlänningar bosatta i Marocko. För mer detaljer kring vilka resenärer som innefattas och gällande inreseregler, hänvisar vi till Marockos Ambassad i Stockholm.


Planeras det fler extrainsatta flyg till Sverige?

Nej, det finns inga planer på det. Efter det att Marocko ställde in sina flygförbindelser med omvärlden den 15/3 har de nordiska ambassaderna samarbetat kring att utverka tillstånd för tretton extrainsatta flyg till Norden, varav tre till Sverige. Den senaste flygningen genomfördes av resebolaget Spacetown den 9/6 från Marrakech till Stockholm. Sammanlagt närmare 600 svenskar och personer med svenskt uppehållstillstånd har på så sätt kunnat ta sig hem.

Hur länge kommer utegångsförbudet att gälla i Marocko?

Utegångsförbudet upphörde att gälla den 25 juni. Vissa andra restriktioner under det sanitära undantagstillståndet finns kvar. 

Jag är i Marocko men den viseringsfria 90-dagarsperioden går ut snart, vad gör jag om jag inte kan resa ut innan dess? 

Marockanska myndigheter har meddelat att uppehållstillstånd / visum automatiskt förlängs till dess att situationen återgår till det normala och att flyg- och båttrafik återupptas. Detta berör:

  • Turister som på grund av den befintliga situationen med Covid-19 kommer överstiga sina 90-dagar viseringsfria dagar 
  • Utländska medborgare som är bosatta i Marocko och vars uppehållstillstånd löper ut under den period som gränserna är stängda

När normal trafik ut från Marocko återupptas, kommer alltså marockanska myndigheter bevilja utländska medborgare att lämna landet, även om visum eller uppehållstillstånd utgått. Du behöver inte ansöka om förlängning av ditt uppehållstillstånd vid den lokala polisstationen, som fallet är vid normala förhållanden.

Om du avser stanna i Marocko ska du regularisera din vistelse. 

Jag saknar pengar för min vistelse i Marocko som ofrivilligt förlängts på grund av stängningen av gränserna – kan UD eller ambassaden hjälpa mig?

Det är vars och ens eget ansvar att se över sin egen situation med boende och mat så att man har en varaktig lösning. I första hand är det genom egna medel, eller genom hjälp från vänner/släktingar/arbetsgivare/försäkringsbolag, som man ska försöka lösa sin situation. 

Det är inte möjligt att få ett konsulärt nödlån för fortstatt uppehälle utomlands.

Kan jag förflytta mig mellan städer? 

Ja, sedan den 25 juni är det möjligt att resa mellan städer inom zon 1 utan särskilt tillstånd. I zon 2 krävs det särskilt tillstånd för att förflytta sig utanför den aktuella provinsen.

Jag är i behov av mediciner – kan UD eller ambassaden hjälpa mig?

Tag kontakt med lokal sjukvård (eller apotek) eller undersök om du kan få skickat från Sverige med hjälp av kurirföretag. UD eller ambassaden kan inte förse dig med mediciner från Sverige.

Var vänder jag mig om jag har symptom på Corona? 

Du bör ringa följande nummer +212 801 00 47 47 och följa instruktionerna.

Genom vilka kanaler i Marocko kan jag få information?

Ambassaden lägger kontinuerligt upp information på hemsidan på svenska. Genom appen UDResklar kan du lätt få tillgång till reseinformationen. Sätt på pushnotiser för att informeras om när vi lägger upp ny information.

Det finns online nyhetskanaler på engelska som t.ex. https://www.moroccoworldnews.com/ och https://en.yabiladi.com/  

Hur gör jag om jag önskar tala med svensktalande personal på ambassaden?

Ambassaden besvarar frågor från svenskar om den aktuella situationen under ordinarie telefontid och i mån av tid. Det går även att mejla ambassaden på ambassaden.rabat@gov.se.

Allmänna råd till svenska resenärer

Ambassaden uppmanar svenska resenärer att se över sin situation och ordna med varaktiga lösningar för boende och uppehälle samt att anmäla sig till Svensklistan. Ladda ner UDResklar-appen och aktivera pushnotiser för att få senaste informationen. 

Marocko har infört ett kontaktnummer vid frågor om coronaviruset (på franska och arabiska): +212 801 00 47 47.  Mer lokal information inkl. Uppdatering av antalet bekräftade fall av Covid-19 finns att läsa på Hälsoministeriets hemsida (på franska).

Läs mer om UD:s generella information och råd med anledning av coronaviruset här. Följ WHO:s vägledning om hygien.

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus 
Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).   

 

 

 

Allmänna säkerhetsläget

Med anledning av säkerhetsläget i världen har marockanska myndigheter skärpt säkerheten i landet och ändrat vissa rutiner bland annat vid landets flygplatser. Till exempel tillåts endast resenärer att komma in i flygplatsbyggnaden på de stora flygplatserna. Personer som inte kan uppvisa biljett eller bokningsbekräftelse kan komma att nekas inträde. Om du flyger reguljärt är rekommendationen att infinna sig på flygplatsen två timmar före beräknad avresa och vara beredd på att visa upp biljett eller bokningsbekräftelse. Följ i övrigt lokal media och researrangörers rekommendationer. 

Resande till Nordafrika i allmänhet bör vara medvetna om det försämrade säkerhetsläget i regionen, med flera attentat i grannländerna under 2015-2016. Myndigheterna arbetar mycket aktivt för att stävja och stoppa terrorangrepp. I de större städerna och i turistorterna är offentliga platser såsom flygplatser, tågstationer, köpcentra, torg och utländska intressen, m.m. hårt bevakade.

Marocko präglas av relativt lugn och stabilitet. Den omvälvande utveckling i arabvärlden som påbörjades 2011 satte sina spår även i Marocko, men i förhållandevis mer lugna och fredliga former.

Marocko har generellt en tradition av demonstrationer och s.k. "sit-in"-protester. Större demonstrationer förekommer, men flertalet är lokala. Flertalet äger rum och upplöses fredligt.  Syftet med protesterna varierar mellan allmänt missnöje med politiska beslut till mer individuella krav som för att få ett jobb eller att någon anses ha blivit illa behandlad av rättsväsende eller polis. 

Som underliggande säkerhetsproblem i det marockanska samhället kan konstateras att de sociala klyftorna är stora med utbredd fattigdom, analfabetism och arbetslöshet. 

Marockos relation med Algeriet är därtill fortsatt spänd och framförallt frågan om Västsahara utgör en källa till verbala motsättningar. Landgränsen mellan de två länderna är stängd sedan 1994. Den stora mängden flyktingar från södra Afrika som vill passera Marocko på väg mot Europa sätter stor press på de marockanska myndigheterna. Smuggling av människor, droger och vapen är ett ökande regionalt problem som berör även Marocko. Utvecklingen i Nordafrika och konflikterna i Mellanöstern har en resonansbotten i Marocko som även fortsatt kan ge upphov till demonstrationer och protester.

Resanden till Marocko uppmärksammas på att försiktighet bör iakttas. Det är lämpligt att undvika folksamlingar och större grupperingar i rörelse. Följ lokala och internationella nyheter regelbundet.

Enligt det nordiska representationsarrangemanget ansvarar Sverige vid en eventuell konsulär kris även för isländska medborgare i Marocko.

Terrorism

Sedan 2001 har flera terroristdåd utförts på marockansk mark. I slutet av 2018 mördades en dansk och en norsk medborgare av en grupp som uttryckt sitt stöd till IS. Fram till ovannämnda händelse var det senaste dådet ett bombattentat 2011 som genomfördes mot en restaurang på det populära Jaama El Fna-torget i Marrakech. 18 personer dog, i huvudsak utländska turister, och ett tjugotal skadades. Misstänkta attentatsmän greps och dömdes sedan i början av 2012. Tidigare dåd utfördes främst 2003 och 2007, då i Casablanca.

Från och med hösten 2014 höjdes beredskapen mot terrorhoten med anledning av Daesh's krigföring i Irak och Syrien. Säkerheten skärptes ytterligare efter terrorattackerna i Europa 2015-2016. S.k. celler med jihadister avslöjas ofta.

Marockanska myndigheter/säkerhetsorgan följer säkerhetsläget noggrant och har enligt uppgift de senaste åren bl.a. avslöjat nätverk bestående av personer som i vissa fall har planlagt attentat mot institutioner i Marocko. Antalet avslöjanden har ökat. Under senare år har också många celler som rekryterar och utbildar för jihad  i andra länder i regionen avslöjats. Vissa mer konservativa religiösa grupper i landet har allmänt en kritisk syn på Marockos väst-vänlighet internationellt och vände sig t.ex. mot marockanskt stöd till den franska, senare internationella insatsen i Mali som inleddes 2013.

Råd till svenska resenärer

Försiktighet rekommenderas vid turistattraktioner och demonstrationer bör undvikas. Ambassaden uppmanar besökare i landet att vara uppmärksamma, undvika folksamlingar och att följa lokala och internationella nyheter regelbundet.

Naturförhållanden och katastrofer

Marocko befinner sig i en seismiskt aktiv zon och har drabbats av ett antal jordskalv. Den senaste av större magnitud inträffade i början av 2004 kring Al Hoceima i nordöstra delen av landet. I händelse av en jordbävning bör man, om man befinner sig inomhus, försöka avlägsna sig från fönster och ytterväggar, liksom stora möbler och lampor som kan falla. I stället bör man söka skydd under ett stadigt bord eller ställa sig i en dörröppning. Är man utomhus ska man försöka ta sig till en öppen plats, inte alltför nära träd eller stolpar som kan tänkas falla. Befinner man sig i en bil bör man stanna bilen vid sidan av vägen och vänta till skalvet avtagit. Större jordskalv följs vanligen av ett eller flera efterskalv.

Vädret är ett behagligt medelhavsklimat, på vintern dock präglat av fuktigheten från Atlanten och stora temperaturskillnader mellan dag och natt. En vacker solig dag blir mycket sval efter att solen gått ner, varför det är bra att ta med en tröja. Vädret kan slå om snabbt framförallt i bergen där plötsliga temperaturfall, dimbankar eller kraftig nederbörd kan skapa problem. Kraftig nederbörd kan orsaka stora översvämningar i Marocko. Svenskar som avser besöka otillgängliga områden uppmanas att iaktta försiktighet och hålla sig uppdaterade om väderförhållanden samt följa rekommendationer från lokala myndigheter.

Även i ökenområden kan till synes torrlagda flodbäddar snabbt fyllas med vatten, med drunkningsfall som följd. Man bör aldrig slå läger/övernatta i campingbil i en torrlagd flodbädd av detta skäl. Framförallt vandrare, men också bilister, bör noga ta del av väderrapporterna, ha en tillförlitlig guide och i den mån det är möjligt hålla sig till områden som täcks av mobilnätet. Stränderna är i regel oövervakade och utan livvakter. Undervattensströmmar och höga vågor gör det riskabelt att bada utmed långa kuststräckor. Undvik att bada på andra ställen än vid välkända stränder, bada inte ensam och simma inte långt ut från stranden. Vid surfing rekommenderas en surfguide. Det finns ett flertal surfskolor med hemsidor.

In- och utresebestämmelser

Med anledning av Covid-19 har Marocko stängt sitt luftrum för reguljär, kommersiell flygtrafik fram till den 15 juni. Vad som händer därefter beror på vilka beslut marockanska myndigheter fattar.

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med Marockos egna myndigheter, såsom deras ambassad i Stockholm. Marockanska utrikesministeriets hemsida ger information om gällande inresebestämmelser. 

Svenska medborgare behöver ingen visering för inresa till Marocko (däremot behöver marockanska medborgare visum för inresa till Sverige) och kan vistas i landet i upp till tre månader. Vid inresan stämplas passet och förses med ett nummer, som ska anges bl.a. när man checkar in på hotell. Utan sådana stämplar anses man vistas illegalt i landet. Den som vill stanna längre än tre månader måste söka om förlängning i max ytterligare tre månader hos marockanska myndigheter. För längre vistelse än så krävs uppehållstillstånd. 

OBS! För journalister och fotografer som besöker Marocko å yrkets vägnar krävs tillstånd.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård är av varierande kvalitet. På landsbygden finns sällan större faciliteter medan städerna ofta har fullgoda alternativ. Man kan dricka kranvatten, men mineralvatten på flaska rekommenderas. Tvätta frukt och grönsaker. Ingen vaccinering är obligatorisk men skydd mot hepatit A och B, tyfoid samt kolera rekommenderas. Bäst råd ges av din vaccinationscentral. Många svenska vaccinationscentraler har utmärkta specifika vaccinationsråd för respektive land på hemsidan. Se till att din sjukförsäkring är aktuell och att du har ett intyg från ditt försäkringsbolag på engelska. (sitter längst bak i försäkringsbrevet.)

Rabies förekommer i Marocko. Undvik kontakt med vilda katter och hundar. Läs mer om rabies hos Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/rabies/  

Ebolautbredningen har avstannat och enligt WHO, Världshälsoorganisationen, är läget under kontroll. Ebolaepidemin i Västafrika har dock lett till ökad försiktighet från grannstaterna. Inga ebolafall har konstaterats i Marocko, men myndigheterna har fortsatt höjt sjukvårdsberedskapen vid gränserna. Marocko har också fortsatt upprätthållit flygförbindelserna, via Royal Air Maroc, med de västafrikanska länderna. För mer information om ebola se länk till folkhälsomyndigheten.

Lokala lagar och sedvänjor

Marocko är av tradition ett tolerant land men det kan finnas skäl att undvika en klädsel som visar alltför mycket hud, t.ex. bör kjol alt shorts räcka till knäet, både för kvinnor och män. Alkohol får inte drickas på öppen plats men serveras på vissa restauranger. Under fastemånaden Ramadan bör man undvika att äta, dricka (även vatten) och röka under dagtid på öppen plats.

Tänk på att undvika fotografering av poliser/säkerhetspersonal och/eller offentliga byggnader. Det är inte tillåtet och kan leda till påföljder.

I samtal med marockaner bör försiktighet iakttas med vad som kan uppfattas som kritik mot islam, Marockos överhöghet över Västsahara eller det marockanska kungahuset. Moskéer är med få undantag inte tillgängliga för icke-muslimer. Det är förbjudet att försöka omvända muslimer till andra religioner, det är inte heller tillåtet att föra in biblar eller andra religiösa skrifter på arabiska.

Att vara HBTQ-person är inte olagligt i Marocko, däremot är homosexuella handlingar det (upp till tre års fängelse), likaså heterosexuella utomäktenskapliga relationer (upp till ett års fängelse). Acceptansen för HBTQ-personer i Marocko varierar, men kan väntas vara högre i turisttäta områden.  Att visa fysiska ömhetsbetygelser på öppen plats är inte sedvana i Marocko, utan anses osedligt. Det är relevant att ta hänsyn till lokala seder och bruk.

Ramadan

Under den muslimska fastemånaden Ramadan gäller särskilda sedvänjor som påverkar även utlänningar. Det är då inte tillåtet att äta, dricka eller röka på offentlig plats från soluppgång till solnedgång, dvs. under den tid då muslimer fastar. Flertalet restauranger har stängt dagtid under denna period. Hotellens restauranger håller normalt öppet men ingångarna döljs i regel på olika sätt. För utländska medborgare ska det vara en självklarhet att respektera Ramadan även om man själv inte är muslim.

Datumen för Ramadan ändras varje år med elva eller tolv dagar. De exakta datumen fastställs först strax före fastemånadens början och det kan skilja på någon dag mellan olika länder. Ramadan avslutas med den tre dagar långa festhelgen Eid Al Fitr.

Affärsverksamhet ligger i många fall nere under såväl Ramadan som Eid Al Fitr, undantaget nödvändiga funktioner i den offentliga förvaltningen och servicesektorn (hotell, restauranger, affärer). Den som planerar att uträtta affärsärenden i Marocko under Ramadan eller Eid Al Fitr bör alltså räkna med svårigheter.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Jämfört med många andra resmål i närområdet kan man röra sig fritt och säkert som turist i Marocko. Man ska dock alltid vara observant och bekanta sig med lokala förhållanden inför och under resan.

Hasch och cannabis produceras i stora mängder i Marocko, men såväl innehav, som bruk av droger är förbjudet och straffas hårt (även för små kvantiteter) med långa fängelsestraff och dryga böter. Fängelserna är inte av europeisk standard, Sverige har heller inte något utlämningsavtal med Marocko. Bär aldrig andras bagage över gränsen och ta aldrig med paket att posta i Europa från okända. Det förekommer att narkotika göms i bagage och bilar utan ägarens kännedom.

Som kvinna kan det upplevas obehagligt att gå alltför barklädd, framför allt efter mörkrets inbrott, då det inte sällan påkallar uppmärksamhet och kommentarer. Som turist bör man inte promenera ensam efter mörkrets inbrott. Fattigdomen är stor i Marocko och i de större städerna förekommer tiggeri. Fickstölder och andra egendomsbrott är vanliga. 

Det rekommenderas att inte genomföra vandringar/trekking på egen hand samt att anlita auktoriserade guider (via turistbyrån) med god lokalkunskap.

Prostitution, som är förbjuden enligt lag, utgör ett växande problem, inte minst på större turistorter. Insatser mot framför allt pedofili har ökat de senaste åren. Fall med utlänningar inblandade ges stor uppmärksamhet i den lokala pressen.

Personer som ställs inför rätta tilldelas en advokat. I de flesta fall är det dock bättre att själv anlita en advokat, inte minst för att kunna kommunicera på engelska eller franska – den rättsliga processen förs annars uteslutande på arabiska. Notera att ambassaden inte står för advokatkostnader.

Trafiksäkerhet

Trafiken utgör en stor livs- och hälsofara för boende och besökare i Marocko. Årligen omkommer nästan 4 000 människor på vägarna och ca 100 000 skadas, varav 10 000 allvarligt. Vägnätet håller generellt hög standard, men fordonsparken är i varierande skick. Kör- och trafikkunskaper är mycket ojämna, och man ska inte förvänta sig att övriga trafikanter följer trafikreglerna. Enstaka rapporter om vägrån har förekommit på platser i Rifbergen. Rasta företrädesvis vid större rastplatser. Marockanska myndigheter uppmanar husbilsturister att endast ställa upp sina husbilar på auktoriserade campingplatser. Notera vad som sägs nedan om plötsliga skyfall och risk för till synes torra flodbäddar som fylls mycket hastigt.

Det kan noteras att man reser bekvämt och billigt med tåg i Marocko. Första klass rekommenderas för att undvika viss trängsel. Resenären görs också uppmärksam på att dörrarna inte har säkerhetslås under dagtid, varför de kan öppnas av passagerare under färd. Vid färd nattetid låses däremot dörrarna, vilket kan vara en säkerhetsrisk vid ev brand, varför tågfärd dagtid rekommenderas.

Resa i landet

Man bör alltid se till att ha fullgott reseförsäkringsskydd. Hemförsäkringen brukar innehålla en reseförsäkring som vanligen gäller i max 45 dagar från utresan – undersök detta innan avresa från Sverige. För en längre vistelse krävs en ytterligare reseförsäkring. Se vidare UD:s allmänna reseråd, som också finns som Appar för Apple och Android.

Övriga upplysningar

Införsel av bil

In- och utförsel av bil registreras i ett dataregister. Vid införsel ska en särskild blankett fyllas i och en särskild stämpel sätts in i ägarens/förarens pass som bevis på att ett temporärt importtillstånd har givits för tre månader (med möjlighet till förlängning ytterligare tre månader). Man kan inte lämna landet med en sådan stämpel i passet om man inte också för ut fordonet, därför är det viktigt att man vid utförseln ser till att en avregistrering sker. Tas fordonet ut vid ett senare tillfälle, eller om det lämnas kvar, måste tull betalas.

Valutarestriktioner

Uttag med Visa/MasterCard-kort i sedelautomater fungerar i de flesta banker i städerna. Den som bär med sig större summor utländsk valuta i kontanter måste deklarera detta (utan avgift) vid ankomst för den marockanska tullen – annars kan det vara svårt att föra med sig resterande kontanter ut ur landet. Växla på bank och spara växlingskvittot för eventuell redovisning vid hemresa. Dirham, den lokala valutan, får inte fritt föras ut ur Marocko. I matbutiker, på många restauranger och i affärscentra går det utmärkt att betala med kort. Taxi, inköp på lokala marknader etc kräver dock kontanter. 

Västsahara

Västsahara administreras av Marocko, men landets överhöghet över området är inte erkänd av det internationella samfundet. Krigshandlingar mellan Polisario, den rörelse som eftersträvar självbestämmande för det västsahariska folket och Marocko upphörde 1991. Rörelsefriheten i Västsahara är delvis begränsad, polisspärrar och vägkontroller är vanliga. Personer som reser individuellt kan riskera att bli stoppade i samband med ankomst till områdena, i synnerhet gäller det för personer som uttalat stödjer självständighetssträvandena. Det finns tusentals icke desarmerade minor i Västsahara, ofta i närheten av vattenhål eller enstaka träd, men också på vissa stränder. Man skall därför undvika att köra annat än på huvudvägar. Minor markeras antingen med skyltar eller med stenar, som lagts ovanpå varandra som små torn. Två sådana torn på ömse sidor om en väg markerar att man ska passera mellan dem.

Folksamlingar och demonstrationer bör undvikas mot bakgrund av politiska spänningar i området. Särskild vaksamhet rekommenderas när man befinner sig på offentliga platser. Försiktighet bör iakttagas med uttalanden som kan uppfattas som en kritik av den marockanska positionen i Västsaharakonflikten.

Sverige har ingen diplomatisk eller konsulär närvaro i Västsahara.