• Svenska

Om utlandet Marocko

Konsulära avgifter

För uppgifter om konsulära avgifter, ansökningsavgifter för uppehållstillstånd samt viseringsavgifter se nedan.

Observera att du ska betala in ansökningsavgifter på bank i förväg och lämna in kvittot till ambassaden tillsammans med din ansökan. För konsulära avgifter föredrar ambassaden bankbetalning men det är möjligt att betala till ambassaden med kreditkort.  

Avgifter betalas in till ambassadens konto BMCE 011810000003200002904992.

Pass och nationella idkort /
Passeports et carte nationalle identité
MAD SEK
Ordinarie pass /Passeport ordinaire 1 750 1 600
Provisoriskt pass/Passeport provisoire 2 000 1 800
Främlingspass/Passeport d'alien 825 750
Ansökan om svenskt medborgarskap/Nationalité Suédoise 1 648 1 500
Konsulära avgifter / Tarifs de services consulaires MAD SEK
Avgift vid finansiell konsulär hjälp/Frais pour assistance consulaire aid financiere 660 600
Levnadsintyg/Attestation de vie sans frais utan avgift
Intyg/Attestation  220 200
Leverans vid förbetald körkortsansökan/Délivrance permis de conduire frais de damande prépayé 220 200
Leverans vid körkortsansökan ej förbetald/Délivrance de permis de conduire frais demande NON payé 500 450
Leverans av dokument till konsulat/Délivrance de documents par les consulats honoraires 220 200
Ansökningsavgifter för uppehållstillstånd /
 Permis de sejours/Permis de travai
MAD SEK
Permis resident (adult) 2 200 2 000
Permis resident (moins 18 ans) 1 100 1 000
Arbetstillstånd / Permis de travail 2 200 2 000
Uppehållstillstånd för studier / Permis etudiant 1 100 1 000
Uppehållskort / Carte résidence  EEA rules                                                   No fee No fee
Viseringsavgifter / Frais de visa *) MAD EUR
Visering inresa Sverige / Visa d'entré 850 80
Enfants entre 6 et 12 ans 430 40
Visering inresa barn under 6 år / Enfants moins de 6 ans No fee No fee
Visa "D" 640 60
Visa "D" pour les enfants moins de 5 ans No fee No fee