Meny
  • Svenska

Om utlandet Marocko

Konsulära avgifter

Nedan återfinns en lista över de konsulära avgifter som gäller från och med den 1 juli 2019. 

Observera att du ska betala in ansökningsavgifter på bank i förväg och lämna in kvittot till ambassaden tillsammans med din ansökan. För konsulära avgifter föredrar ambassaden bankbetalning men det är möjligt att betala till ambassaden med kreditkort.  

Avgifter betalas in till ambassadens konto BMCE 011810000003200002904992.

 

Konsulära ansökningsavgifter /Tarifs services consulaires 
Pass och nationella idkort /
Passeports et carte nationalle identité
MAD SEK
Ordinarie pass  / Passeport ordinaire 1 425 1 400
Provisoriskt pass / Passeport provisoire 1 630 1 600
European Union emergency passport (ETD) /
Passeport provisoire de l'Union Européenne
510 500
Främlingspass / Passeport d'alien 760 750
Provisoriskt främlingspass /  510 500
Ansökan om svenskt medborgarskap /  1 525 1 500
Konsulära avgifter / Tarifs de services consulaires MAD SEK
Konsulär serviceavgift /
Frais pour assistance consulaire aid financiere
610 600
Levnadsintyg / Attestation de vie sans frais utan avgift
Vigsel / Mariage  610 600
Intyg / Attestation  120 120
Körkort  / Permis de conduire (frais payés en Suède) 410 400
Utlämning av körkort / Délivrance permis de conduire frais payés en Suède 155 150
Ansökningsavgifter för uppehållstillstånd /
 Permis de sejours/Permis de travail 
MAD SEK
Uppehållstillstånd familjeåterförening (vuxen) / Permis resident (adult) 1 525 1 500
Uppehålllstillstånd familjeåterförening (under 18 år) /
Permis resident (moins 18 ans)
765 750
Arbetstillstånd / Permis de travail 2 040 2 000
Uppehållstillstånd för studier / Permis etudiant 1 020 1 000
Uppehållskort / Carte résidence  EEA rules                                                   No fee No fee
Viseringsavgifter / Frais de visa *) MAD EUR
Visering inresa Sverige / Visa d'entré 650 60 EUR
Visering inresa barn mellan 6 - 12 år / Enfants entre 6 et 12 ans 380 35 EUR
Visering inresa barn under 6 år / Enfants moins de 6 ans No fee No fee
 

Avgifter

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer