• Svenska

Om utlandet Marocko

Konsulära avgifter

För uppgifter om konsulära avgifter, ansökningsavgifter för uppehållstillstånd samt viseringsavgifter se nedan.

Observera att du ska betala in ansökningsavgifter på bank i förväg och lämna in kvittot till ambassaden tillsammans med din ansökan. För konsulära avgifter föredrar ambassaden bankbetalning men det är möjligt att betala till ambassaden med kreditkort.  

Avgifter betalas in till ambassadens konto BMCE 011810000003200002904992.

Pass och nationella id-kort/Passeports et carte nationale identité MAD SEK
Pass/Passeport ordinaire 1 600 1 600
Provisoriskt pass/Passeport provisoire 1 800 1 800
ID-kort/carte d'identité 1 600 1 600
Ansökan om svenskt medborgarskap/Demande de nationalité Suédoise 1 500 1 500
Konsulära avgifter/Tarifs de services consulaires MAD SEK
Konsulär avgift/Frais pour assistance consulaire aid financiere 600 600
Levnadsintyg/Attestation de vie sans frais ingen avgift
Intyg/Attestation 200 200
Körkort (avgift förbetald)/Délivrance de permis de conduire fraid demande prepayé 200 200
Körkort (avgift ej förbetald)/Délivrance de permis de conduire fraid demande NON payé 450 450
Leverans till honorärkonsulat/Délivrance de documents par les consulats honoraires 200 200
Ansökningsavgifter för uppehållstillstånd /Permis de séjour et permis de travail MAD SEK
Uppehållstillstånd vid besök (över 18 år)/Permis de séjour pour visite (adult) 1 500 1 500
Uppehållstillstånd vid besök (under 18 år)/Permis sejour pour visite (moins 18 ans) 750 750
Uppehållstillstånd vid familjeanknytning (över 18 år)/Permis de séjour pour regroupment familial (adult) 2 000 2 000
Uppehållstillstånd vid familjeanknytning (under 18 år)/Permis de séjour pour regroupment familial (moins 18 ans) 1 000 1 000
Arbetstillstånd/Permis de travail 2 200 2 200
Uppehållstillstånd för studier/Permis etudiant 1 000 1 000
Uppehållskort/Carte résidence EEA sans frais ingen avgift
Viseringsavgifter/Frais de visa MAD EUR
Visering/Visa d'entré 850 80
Visering barn mellan 6 till 12 år/Visa pour enfants entre 6 et 12 ans 430 40
Visering barn under 6 år/Visa pour enfants moins de 6 ans sans frais utan avgift
D-visa/Visa D 640 60
D-visa barn under 5 år/Visa D pour enfants moins de 5 ans sans frais utan avgift