• Svenska

Om utlandet Kina

UD och ambassadernas krisberedskap

I en kris- eller katastrofsituation kan UD och ambassaderna ge konkreta råd och information om vad man ska göra. Man kan få konsulärt stöd och hjälp med till exempel utfärdande av provisoriskt pass, överföring av pengar från egna konton, kontakter med anhöriga och myndigheter i Sverige, olika lokala kontakter med mera. Under de mest extrema situationer kan UD evakuera svenskar utomlands till en säkrare plats eller på annat sätt hjälpa svenskar till en säkrare plats. (t ex genom andra länders transporter).

Om man hamnar i en större krissituation utomlands är det viktigt att:

  • Informera familj och släktingar i Sverige om sin situation, berätta var man befinner sig, var man kan nås och om man behöver hjälp av något slag.
  • Följa nyhetsrapporteringen och händelseutvecklingen i området genom massmedia och ambassadens reseinformation och följa lokala myndigheters råd och rekommendationer.
  • Om man är på paket-/charterresa eller om man snabbt behöver boka om sin biljett ska man kontakta sitt reseföretag.
  • Man bör kontakta sitt försäkringsbolags alarmcentral för praktisk hjälp till exempel om man blivit skadad: SOS International, Euro-Alarm eller Falck Travel Care.
  • Kontakta Sveriges ambassad/konsulat i landet för råd om hur eventuella problem kan lösas.

Råd i en krissituation

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer