• Svenska

Om utlandet Kina

Kriser och katastrofer

Till kriser och katastrofer räknas bland annat krig, krigsliknande förhållanden eller andra oroligheter, större naturkatastrofer och terroristattacker som sker utomlands.

Vissa större katastrofsituationer sker plötsligt och utan förvarning, till exempel en del naturkatastrofer och terroristattentat. I andra fall kan man följa en uppbyggande spänning i ett land eller region. Det är då viktigt att man som resenär följer händelseutvecklingen, läser på och förbereder sig inför resan och tänker igenom vilka möjligheter man har att få hjälp i olika situationer som kan uppstå. Utöver nyhetsrapportering kan man läsa ambassadernas reseinformation och UD:s reseråd inför utlandsresan.

Alla ambassaders reseinformation och deras kontaktuppgifter kan även läsas i appen UD Resklar.