• Svenska

Om utlandet Kina

Lagen om konsulära katastrofinsatser

Om oturen är framme och du råkar ut för en olycka, blir svårt sjuk eller tappar passet är det viktigt att ha en försäkring, men det kan också vara bra att veta vad svenska ambassader och konsulat kan hjälpa dig med.

En viktig uppgift för UD och ambassaderna är att ge hjälp och råd till svenskar som hamnar i en nödsituation under sin utlandsresa.                         

De vanligaste orsakerna till att svenska resenärer vänder sig till ambassaderna för hjälp

 • är stöld av pass och reskassa
 • trafikolyckor
 • sjukdom

I sådana situationer är det viktigt att komma ihåg att kontakta sitt försäkringsbolag. Svenska ambassad i Peking kan utfärda provisoriskt pass, ge råd om hur man för över pengar från Sverige och vid behov även hjälpa till att ta kontakt med anhöriga, myndigheter i Kina och/eller i Sverige.

Här får du svar på vad vi kan hjälpa till med och vem som kan få hjälp.

 • råd om hur du överför pengar från Sverige, det vill säga hjälp till självhjälp
 • att kontakta försäkringsbolagens larmcentraler – Euro-Alarm, Nordic Assistance eller SOS International
 • att kontakta anhöriga i en nödsituation eller lösa andra problem i samband med till exempel en olyckshändelse, akut sjukdom eller dödsfall
 • råd om försvarsadvokat, läkare och tolk samt vid behov få hjälp med att kontakta dem
 • ett provisoriskt pass för att kunna resa hem till Sverige och på vissa ambassader kan du även få ett ordinarie pass.

Vad kan du inte få hjälp med?

 • valutaväxling och annan bankservice
 • hotell- och biljettbokning
 • betalning av skulder, böter eller borgen.

Vem kan få hjälp?

 • svensk medborgare som är bosatt i Sverige
 • flykting eller statslös person som är bosatt i Sverige.

Lagen om konsulära katastrofinsatser

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer