• Svenska

Om utlandet Kina

Reseinformation för Kina

Senast uppdaterad 03 maj 2024, 13.43

Aktuella händelser

Den 1 november 2023 togs kravet att fylla i en hälsodeklaration elektroniskt inför resa till och från Kina bort. Hälsodeklarationer i pappersform kan komma att utdelas till resenärer inför inresa i landet.

Enligt kinesisk lag måste utlänningar som bor eller vistas på andra platser än hotell i Kina registrera sig inom 24 timmar efter ankomst till landet. Detta kan göras t.ex. genom följande länkar: Beijing Municipal Public Security Bureau och för Shanghai:登录 (sh.gov.cn).

Allmänna säkerhetsläget

Kina är vanligtvis säkert för utländska resenärer och det allmänna säkerhetsläget är tillfredsställande.  Olyckor i trafiken är vanliga och försiktighet bör iakttas. Vid brottsbekämpning används ansiktsigenkänning och spårning av mobila enheter.

Koranbränningarna i Sverige har lett till starka reaktioner i utlandet och flera saker tyder på att hotbilden på svenska intressen har ökat. I ljuset av utvecklingen bör svenskar och verksamheter i utlandet som förknippas med Sverige iaktta ökad vaksamhet och försiktighet.

Vid akuta konsulära nödsituationer - kontakta ambassaden eller generalkonsulatet. Du kan också kontakta UD-jouren dygnet runt: +46 8 405 50 05. Ladda ner appen UD Resklar och anmäl dig gärna till Svensklistan.

Terrorism

Risken för terrorattentat i Kina bedöms vara låg. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Den kinesiska statsapparaten arbetar för att motverka terrordåd och har avsevärt stärkt sina förmågor de senaste åren genom att implementera tekniker som ansiktsigenkänning och spårning av mobila enheter.

Ett allmännt råd till dig som resenär är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet som du besöker. Det är alltid bra att vara uppmärksam på omgivningen och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Vidare bör du hålla dig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Här kan du läsa mer om terrorism och hot utomlands.

Naturförhållanden och katastrofer

 

Jordskalv

En stor del av Kinas areal består av berg eller högplatåer och en betydande del av Kina, inklusive Peking, är beläget inom ett seismiskt aktivt område.  Jordskalv förekommer på olika håll i landet. De flesta inträffar i landets västra och sydvästra bergstrakter, i Sichuan, Xinjiang och Yunnan.

Tyfoner

Tyfoner och extrema regnoväder drabbar periodvis Kinas kuster samt öarna Hainan och Taiwan, huvudsakligen under perioden juli-september. Runtom i landet kan det dessutom förekomma kraftiga regn som orsakar översvämningar och jordskred. Lokala myndigheter använder sig av en färgbaserad varningsskala där blå är den lägsta varningen och röd är den allvarligaste varningen. Resenärer bör därför följa väderleksrapportering i media samt hörsamma de särskilda instruktioner som utfärdas från kinesiska myndigheter i samband med extremt väder. Det kan innebära att allmänna kommunikationer som flyg och tåg ställs in och att resenärer rekommenderas vidta olika försiktighetsåtgärder. Därutöver kan telefonnäten tillfälligt sluta fungera.

Följ väderleksrapporter på China Meteorological Administration eller exempelvis QWeather (engelskspråkig).

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Svenska medborgare behöver visum för att besöka Kina. Visum kan sökas på China Visa Application Service Center i Stockholm eller i Göteborg

Utlänningar som bor privat i Kina (ej på hotell) måste inom 24 timmar från ankomst registrera sin adress hos den lokala polisstationen. Att inte göra detta kan leda till böter.

Transit

Vid transit behövs oftast inget visum, men reglerna kan skilja sig åt beroende på i vilken stad transit sker. Transitvisum sökes på flygplatsen vid ankomst. Flygbiljett för vidare resa ut ur Kina måste uppvisas. Observera att passet måste ha längre giltighetstid än 6 månader även vid transit. Myndigheterna ser mycket hårt på inresebestämmelserna och sänder tillbaka passagerare med vändande plan om passet har kortare giltighetstid.

Ambassaden har fått information om att svenska medborgare nekats transitvisum vid ansökan på flygplatser i Kina. Detta har ibland hänförts till tidigare resehistorik som den svenska medborgaren haft. Det är inte garanterat att svenska medborgare kommer in i landet med ett transitvisum och varje ansökan behandlas på individuell basis.

Kinesiska myndigheter har rätt att utan förklaring neka till transitvisum och ambassaden har ingen möjlighet att påverka denna process. Ambassaden rekommenderar därför att man kontaktar kinesiska ambassaden i Stockholm eller China Visa Application Service Centre i Stockholm eller Göteborg innan man reser. Om du är osäker att du är berättigad till ett transitvisum rekommenderar ambassaden att du ansöker om detta innan avresa.

Du kan läs mer om transitvisum här: 72/144-Hour Visa-Free Transit in China. Behöver du ytterligare information - kontakta Kinas ambassad/generalkonsulat i Sverige, de kinesiska visumcentren i Sverige eller ditt flygbolag.

Vid resa i Kina

Utländska medborgare som reser till eller runt i områden som bedöms som ”känsliga” kommer att granskas av myndigheterna. Aktiviteter som att fotografera eller att tala med organisationer som från kinesisk sida ses som politiska kan medföra risk för repressalier, inklusive frihetsberövande. Det finns även restriktioner mot vissa religiösa aktiviteter, inklusive att predika och distribuera religiöst material. Hot mot den nationella säkerheten tolkas brett och definitionen har nyligen utvidgats.

Tibet

För resa till Tibet krävs ett speciellt inresetillstånd (Tibet Travel Permit) som söks via den resebyrå som bokar resan. Vid oroligheter i området skärps säkerheten och det kan vara svårt eller omöjligt att få inresetillstånd.

Dubbelt medborgarskap

Kina erkänner inte dubbelt medborgarskap, men det gör Sverige.

Om du har blivit svensk medborgare kontakta då den kinesiska ambassaden för vägledning om hur du ska göra för att avsäga dig ditt kinesiska medborgarskap. Res inte in i Kina som svensk medborgare på ett kinesiskt pass som du erhöll när du var kinesisk medborgare (det vill säga utan visering).

Resor måste företas på ett giltigt svenskt pass med en giltig kinesisk visering. Om du som svensk medborgare valt att resa in på ett kinesiskt pass har ambassaden begränsad möjlighet att bistå dig.

Hälso- och sjukvård

För resor till Kina är en giltig reseförsäkring absolut nödvändig, eftersom sjukvård av europeisk standard kan bli mycket kostsam. Sjukdomsfall som kräver specialistvård sänds till Hongkong eller hemlandet för fortsatt vård. Engelsktalande läkare finns hos bland andra Raffles Medical och Beijing United Family Hospital.

Vaccination

Det finns inga obligatoriska vaccinationer vid resor till Kina. På Vårdguiden kan du hitta reseråd för Kina och tips om relevanta vaccinationer.

Luftföroreningar

Luftföroreningar till följd av industriutsläpp och en ständigt ökande bilism utgör ett stort problem i Kinas städer. Luftkvaliteten är tidvis mycket dålig och kan medföra hälsoproblem, speciellt för personer som redan tidigare har problem med luftrören. Under våren för vinden med sig finfördelad sand från Gobiöknen och sandstormar kan förekomma i landets norra delar, inklusive i Peking.

Följ luftkvalitet (AQI) och prognosen via Air Quality Index China eller IQ Air. Vid högt AQI rekommenderas du att undvika utomhusaktivitet, använda munnskydd och även luftrenare innomhus.

Epidemier

Fågelinfluensa A(H9N2) A(H5N6)
Då det finns en mindre risk att smittas med fågelinfluensavirus bör resenärer till Kina undvika eller vara försiktiga vid besök på fågelmarknader (så kallade ”wet markets”). Noggrann handhygien är viktig, i synnerhet efter djurkontakt, liksom att endast äta kött från fågel om detta är väl genomstekt. Resenärer som utvecklar svår influensaliknande sjukdom inom 10 dagar efter vistelse i regioner med känd smittspridning av fågelinfluensavirus bör vid sjukvårdskontakt upplysa om besökta resmål och eventuell exposition för fjäderfän eller fjäderfäprodukter, så att adekvat diagnostik och vård kan erbjudas.

För ytterligare information om fågelinfluensavirus, var god se Folkhälsomyndighetens hemsida

Lokala lagar och sedvänjor

 

Straffbestämmelser

Straffsatserna i Kina är betydligt högre än i Sverige och dödsstraff tillämpas. Även mindre förseelser kan leda till fängelsestraff.

Narkotika

Straffen för narkotikabrott i Kina är mycket stränga, inklusive dödsstraff i vissa fall. De kinesiska myndigheterna genomför slumpmässiga drogtester på utländska medborgare vid t.ex. inresa till landet. Om du testar positivt kan de kinesiska myndigheterna åtala dig oavsett var eller när du konsumerade drogerna.

Poliskontroller i bostäder förkommer och om narkotika hittas bland dina tillhörigheter kan påföljderna bli extremt stränga. Även nattklubbar och barer utsätts för polisräder och då kan de som befinner sig på platsen bli föremål för drogtester och immigrationskontroll. Man kan bli kvarhållen i flera timmar på platsen eller flyttats till annan plats medan hår- och urinprover tas och pass- och visumkontroller utförs. Att testa positivt för droger eller befinna sig i landet i strid med visum-/uppehållstillståndsreglerna kan leda till höga böter, frihetsberövande och utvisning.

Kinesiska högtider

Under det kinesiska nyåret (som infaller i januari/februari) och under den kinesiska nationaldagen den 1 oktober så stänger i stort sett hela Kina. Myndigheter håller stängt en vecka, men lokala butiker och restauranger kan vara stängda betydligt längre. Inrikes flyg och tåg är ofta fullbokade under dessa veckor.

HBTQ

Ambassaden har ingen erfarenhet av att samkönade par har utsatts för trakasserier vid resa i Kina. Att samkönade par öppet ger uttryck för sin kärlek är inte förbjudet i Kina, men synen kan däremot skilja sig kraftigt mellan stad och landsbygd. Det är viktigt att vara uppmärksam och känna efter hur läget är på den plats/i det sammanhang man befinner sig.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Generellt är brottsligheten låg på det platser i Kina som normalt besöks av utlänningar, men det händer att överfall och annan grövre brottslighet inträffar även där.  Du bör vara särskilt uppmärksam under nationella helgdagar eller när du passerar kollektivtrafikknytpunkter där många människor samlas. Följ alltid lokala myndigheters råd.

Kriminalitet mot turister

Mindre kriminalitet, såsom fickstölder, förekommer främst i shoppingområden samt på restauranger och kaféer i turisttäta områden. Även på internationella mässor finns ligor som specialiserar sig på utländska besökares väskor. Det är därför bäst att förvara sina värdeföremål i hotellets värdefack och ha med sig papperskopior av pass och visum.

Ett vanligt lurendrejeri är att bli tilltalad av några vänliga studenter som vill öva sin engelska. De föreslår att man ska gå till ett tehus eller en bar och när notan kommer är den på flera tusen kronor som turisten på olika sätt tvingas att betala.

Det förekommer att falska sedlar används vid exempelvis taxiresor. Var observant och försök att använda små valörer.

Förlorat pass

De är tidsödande och besvärligt att skaffa ett nytt kinesiskt visum om passet gått förlorat. Provisoriskt pass kan endast utfärdas i Peking och Shanghai och kräver personlig inställelse. Vid förlust av pass måste först en polisanmälan göras i det område där passet förlorades. I Kina måste giltigt visum uppvisas för att kunna resa med tåg och flyg samt att boka in sig på hotell. Vid förlorat pass går det istället att visa upp polisrapporten tillsammans med en kopia av passet. Polisrapporten är också nödvändig för att få ett nytt kinesiskt visum, vilket krävs för att kunna lämna landet.

Trafiksäkerhet

Trafiken är den största faran för resenärer i Kina. Fotgängare bör vara vaksamma då bilisterna inte är skyldiga att stanna vid övergångsställen och svänger till höger även vid rött ljus. Det är enkelt och billigt att åka taxi, men då taxichaufförerna ej talar engelska bör alltid adress skriven på kinesiska tas med.

Tunnelbana och snabbtåg är bra alternativ för transport i Kina. Observera att det ofta är mycket folk under rusningstrafik.

Resa i landet

Kina är vanligtvis säkert för utländska resenärer och det allmänna säkerhetsläget är tillfredsställande.

Resenärer till den uiguriska autonoma regionen Xinjiang i nordvästra Kina uppmanas iaktta försiktighet.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar din resa. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige.

I vissa fall ingår reseförsäkring i din hemförsäkring. I andra fall behöver ytterligare försäkring köpas till.

Övriga upplysningar

Kinesisk valuta

Den kinesiska valutan förkortas RMB eller CNY. De flesta bankomater i Kina tar svenska bankkort. Vissa bankomater tillhörande mindre kinesiska banker tar dock enbart kinesiska kort. Titta efter internationella symboler så som Mastercard, Visa, etc. På mindre orter kan det vara bra att ha med sig kinesisk valuta i kontanter.

Au pair i Kina

Några av de unga svenskar som har rest till Kina för att arbeta som au pair har upplevt sig illa behandlade av både förmedlare av au pair-tjänster och av familjer de arbetat hos. Om du funderar på att arbeta i Kina som au pair är det viktigt att förvissa dig om arbets- och bostadsvillkor samt försäkringar före utresan. Det är dessutom viktigt att anlända till Kina med rätt visering. Straffet för att arbeta i Kina utan arbetstillstånd är i regel böter och utvisning.

Kinesisk media

Xinhua News - Kinas statliga nyhetsbyrå

South China Morning Post - utges i Hongkong

CCTV - Kinas statliga television

China Daily - statlig kinesisk engelskspråkig dagstidning

Shanghai Daily - största engelskspråkiga dagstidningen i östra Kina

Guide för utlänningar

A guide to working and living in China as business expatriates

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer