• Svenska

Om utlandet Kina

Gifta sig i Kina

En svensk medborgare som önskar gifta sig i Kina med en kinesisk medborgare måste vända sig till de kinesiska myndigheterna i respektive provins för information om tillvägagångssätt och vilka dokument som krävs för den specifika provinsen.

Vanligtvis sker vigseln vid den registreringsbyrå där den kinesiska medborgaren är registrerad. De kan även informera er om vilka dokument som krävs.

Som svensk måste du kunna visa intyg på ditt civiltillstånd vilket du gör via ett så kallat äktenskapscertifikat (marriage licence) utfärdat av Skatteverket i Sverige, Sveriges ambassad i Peking eller Sveriges generalkonsulat i Shanghai.

För personer folkbokförda i Sverige

Vid ditt lokala Skattekontor kan du genomgå hindersprövning och ansöka om ett så kallat äktenskapscertifikat. Äktenskapscertifikatet kan skrivas ut på engelska. Du är själv ansvarig för att kontrollera med de lokala kinesiska myndigheterna i den provins i vilken äktenskapet är tänkt att ingås, alternativt med den kinesiska ambassaden i Stockholm, vilka dokument som behöver översättas och förses med en apostillestämpel från Notarius Publicus i Sverige. Läs mer om Apostille här.

Utlandsmyndigheterna kan inte bistå med vare sig översättning eller apostille av ovan nämnda dokument. Kontrollera därför detta innan du lämnar Sverige.

Vänligen notera att vissa provinser även kräver ett civilståndsintyg på kinesiska utfärdat av ambassad eller generalkonsulat som bilaga till Skatteverkets utfärdade äktenskapscertifikat. Detta utfärdas vid ett personligt besök där du uppvisar både legitimation och Skatteverkets äktenskapscertifikat med apostillestämpel.

En konsulär avgift utgår och intyget kan utfärdas samma dag.

För utvandrade personer folkbokförda i Kina 

Du ansöker om hindersprövning och äktenskapscertifikat vid Sveriges ambassad i Peking eller vid Sveriges generalkonsulat i Shanghai. Detta gör du genom ett personligt besök där du uppvisar legitimation och fyller i blanketten för Äktenskapscertifikat - Ansökan och försäkran (SKV 7881).

Om du har varit gift i Kina tidigare och numera är skild måste en översatt skilsmässodom medtas. Om du har varit gift i Sverige tidigare och numera är skild så ska detta stå i folkbokföringen. Medtag även din blivande maka/makes personuppgifter samt pass eller kopia av hens pass. En konsulär avgift utgår och certifikatet kan utfärdas samma dag.

Efter det att vigseln ägt rum ansvarar ni själva för att skicka in relevant dokumentation till Skatteverket i Sverige. Om Skatteverket bedömer att vigseln är giltig i Sverige registreras den i folkbokföringen. För mer information se Skatteverkets hemsida.

---

Vänligen notera att giftermålet inte berättigar din partner till svenskt medborgarskap eller bosättning i Sverige per automatik. Sedvanlig ansökan om uppehållstillstånd måste lämnas in vid svensk utlandsmyndighet.

Informationen ovan är endast en vägledning för den som vill gifta sig i Kina. Ansvaret ligger på den enskilde att kontrollera med de lokala kinesiska myndigheterna i den provins i vilken äktenskapet är tänkt att ingås vilka dokument som kräver eventuellt översättning och legalisering.