Intyg och apostille i Shanghai

Generalkonsulatet bistår vid ärenden som angår svenskar eller handlingar som ska åberopas i Sverige , för de som är bosatta i Shanghai, Anhui, Jiangsu och Zhejiang.

Generalkonsulatet utfärdar intyg endast efter tidsbokning, se mer nedan. Du måste komma personligen till generalkonsulatet, kunna legitimera dig och visa upp originalhandlingar du åberopar.

För alla intyg (utom för levnadsintyg) tar generalkonsulatet ut en avgift per handling motsvarande 200 kronor. Från den 1 juli 2023 kan du betala ansökningsavgiften både med betalkort och med Alipay.

Observera att generalkonsulatet inte kan fungera som en brevlåda mellan dig och andra svenska myndigheter. Behöver du beställa ett utdrag från en annan svensk myndighet måste denna skickas till en adress i Sverige eller din utlandsadress efter överenskommelse.

Standardintyg
Generalkonsulatet kan intyga att ditt nuvarande svenska pass och ett tidigare svenskt pass är utfärdade till samma person.

Generalkonsulatet kan inte intyga att innehållet i ett personbevis/familjebevis, registerutdrag, diplom är äkta. På dessa handlingar kan en apostillestämpel utfärdas i Sverige. Läs mer under Apostiller nedan.

Äktenskapscertifikat
Generalkonsulatet kan utfärda ett intyg att det enligt information i ett svenskt äktenskapscertifikat inte föreligger hinder för giftermål för dig. Om du är utvandrad och bosatt i Shanghai, Anhui, Jiangsu eller Zhejiang kan du ansöka om äktenskapscertifikat på generalkonsulatet. 

Om du är folkbokförd i Sverige måste du själv beställa ett äktenskapscertifikat från Skatteverket. En apostillestämpel i Sverige kan behövas. 

Läs mer om att gifta i Kina här.

Intyg på att kopia överensstämmer med original
Generalkonsulatet kan på begäran intyga att en kopia på en handling överensstämmer med originalhandlingen, till exempel ett svenskt pass. 

Bevittning av namnteckning
Generalkonsulatet kan bevittna en namnteckning. Namnet ska skrivas i närvaro av behörig tjänsteman och du måste kunna legitimera dig vid tillfället. 

Levnadsintyg
Levnadsintyg som ska uppvisas för svensk myndighet utfärdas utan avgift.

Översättningar
Generalkonsulatet översätter inte handlingar. Översättningar av svenska handlingar kan göras av en auktoriserad translator utsedd av Kammarkollegiet.

Apostille, tidigare legaliseringar
Kina har sedan den 7 november 2023 tillträtt ”Haagkonventionen om apostiller”. Det innebär att svenska dokument med apostillestämpel är undantagen från varje form av bestyrkande, det vill säga inget ytterligare godkännande/legalisering krävs från ambassaden eller generalkonsulatet. På samma sätt kan kinesiska dokument användas i Sverige utan ytterligare legaliseringar.

Varken UD, ambassaden eller generalkonsulatet kan utfärda apostille. Ambassaden eller generalkonsulatet kan heller inte bekräfta eller intyga en utfärdad apostille för det fall att kinesiska myndigheter ifrågasätter eller har svårt att verifiera en apostillstämpel.

Läs mer om apostille här.  Ambassaden och generalkonsulatet har även sammanställt information på engelska och kinesiska här.

Boka en tid här - välj besök oss under expeditionstid

Senast uppdaterad 19 jan 2024, 08.44